volken en talen 2015

Download Volken en Talen 2015

Post on 21-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weer een magazine over het Bijbelvertaalwerk! Of toch niet? Het vertalen van Gods Woord is een belangrijk deel van ons werk. Dat is u vast niet ontgaan want we schrijven hier vaak over. Juist daarom leek het ons leuk om u dit keer mee te nemen in het grotere verhaal. Want het Bijbelvertaalwerk staat niet op zich. Maar dat leest u vanzelf. Veel leesplezier!

TRANSCRIPT

 • magazine van wycliffe bijbelvertalers

  Achtergrond Onderwijs in de moedertaal Recept bananencake Van Benschop tot Benin Fotoreportage Madagaskar

  Meer danBijbelvertaalwerk

  IN DIT NUMMER:

  Het is onze Bijbel

 • Inhoud

  April 2015

  Over Volken & Talen Volken & Talen is een jaarlijkse uitgave van Wycliffe Bijbelver-talers. Wycliffe geeft door een unieke combinatie van Bijbelvertalen, alfabetisering, wetenschappelijk werk en dienstverlening gehoor aan de zendingsopdracht. We laten u graag zien wat er door uw steun gerealiseerd is!

  VoorpaginaEen Kapingamarangi-jongen lacht naar de camera. Zijn taalgroep werkte zelf aan een vertaling van de Bijbel in hun moedertaal. Lees er meer over vanaf pagina 26 van dit magazine.

  Fotos Elyse Patten, Heather Pubols, Kahunapule Michael Johnson, Joanne van der Vlist, Petra Petersen, Marc Aarnoudse, Dianne Lodewijks, Gerard ter Horst, Marian Hagg, Albert en Jacomine Verhoeff, Tiemen van Meijeren, Gerlise Teseling (kleurplaat), iStock. Postbus 1503970 AD Driebergen(0343) 51 74 44info@wycliffe.nlwww.wycliffe.nlIBAN: NL44 RABO 0145 2886 76BIC: RABONL2U

  RSIN-nummer: 804 855 110Gedrukt op FSC papier.

  Plof. Weer een magazine over het Bijbelvertaalwerk op uw mat. Of toch

  niet? Het vertalen van Gods Woord is een belangrijk deel van ons werk.

  Dat is u vast niet ontgaan want we schrijven hier vaak over. Juist

  daarom leek het ons leuk om u dit keer mee te nemen in het grotere

  verhaal. Want het Bijbelvertaalwerk staat niet op zich. Maar dat leest u

  vanzelf. Veel leesplezier!

  6 BetrokkenArie van Es uit Benschop:

  In Benin is een Bijbel in de eigen taal de eerste behoefte van elke kerk.

  8 AchtergrondBijbelvertaalwerk is

  veel meer dan alleen

  het beschikbaar

  stellen van de Bijbel

  in de eigen taal.

  Als kinderen bidden...

  1418 ToelichtingEen Bijbelvertaling:

  wat komt er

  allemaal bij kijken?

  16 Kleurplaat

  De Bijbel in de taal

  van je hart

  2 wycliffe magazine

 • 26 NieuwsHoutsnijders in

  Micronesi werken

  aan Bijbel in hun

  moedertaal.

  13 Uitgezonden

  Wat beweegt twee jonge Urkers om naar Tanzania te

  verhuizen?

  24 ColumnSorry, wij zijn geen

  Bijbelvertalers.

  19 FotorapportageJoanne van der Vlist neemt

  u mee naar Madagaskar.

  De kogels vlogen Bertin letterlijk om de oren.

  22Project

  25 PrikbordNieuwe app Parallel Bible:

  deel je favoriete Bijbelteksten

  en fotos.

  29 DoenMaak je eigen bananencake

  naar Papoea-Nieuw-

  Guineesch recept

  30 School in actie

  Scholieren van het Wartburg

  College halen 8.000 voor

  Wycliffe op met stroop-

  wafelactie

  32 Taalbloopers

  Juist in een omgeving van geweld, onrust en verdriet is er behoefte aan een Bijbel in de eigen taal.

  De Bijbel in de taal

  van je hart

  wycliffe magazine 3

 • De Wycliffe Bijbelvertalers, dat zijn we al meer dan 45 jaar. Met

  volle overtuiging, omdat we geloven in de kracht van Gods

  woord zoals in Jesaja 55:11 staat: Zo zal Mijn woord zijn dat uit

  Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,

  maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn

  in hetgeen waartoe Ik het zend.

  Maar dan moet de Bijbel wel open gaan. Logisch zult u zeg-

  gen. Helaas zien we met regelmaat dat vertalingen slecht

  gebruikt worden. Dat was de reden dat we in Papoea-Nieuw-

  Guinea een onderzoek gestart zijn naar het gebruik van de

  Bijbel. We bezoeken daarbij een aantal taalgemeenschappen

  waar de Bijbel al vertaald is. Tijdens dit bezoek kijken we hoe

  de taalgroep de Bijbel gebruikt en proberen er achter te

  komen waarom dat zo is. Op deze manier kunnen we de

  opzet van nieuwe Bijbelvertaalprojecten verbeteren.

  Het meest recente bezoek aan een taalgroep leverde onlangs

  een positief verslag op. Ren en Lydi van den Berg schreven:

  De Gapapaiwa-taal bleek springlevend te zijn, en het Gapa-

  paiwa Nieuwe Testament werd in bijna alle kerkdiensten en

  bijeenkomsten gelezen. Wat een bemoediging!

  Ren mocht tijdens zijn bezoek ook nog een rol spelen in een

  verzoeningsproces tussen twee kerkelijke groepen. De leiders,

  die elkaar al twee jaar lang niet gesproken hadden, kunnen

  elkaar nu weer recht in de ogen kijken. Hier zie je dat de Bijbel

  spreekt in een conflict. Geweldig voor Ren en Lydi om dat

  mee te mogen maken, en om de vreugde daarover te proeven

  bij de mensen.

  Daar waar Gods Woord spreekt, gaat gebeuren wat Hij voor

  ogen heeft. God verandert mensen door Zijn Woord. Dat is

  waar wij aan mee willen werken. Doet u ook

  mee?

  Bram van Grootheest

  Directeur

  Veranderde levens

  foto

  : ely

  se p

  atte

  nVOORWOORD

  4 wycliffe magazine

 • PRIKBORD

  2016=BijbeljaarVolstrekt ongewoon. De Bijbeluitgave die Erasmus in

  1516 op de markt bracht was destijds wereldnieuws en

  had grote invloed op de Reformatie. Het Nieuwe

  Testament kon weer gelezen worden in de taal waarin

  het geschreven was. Refo500 vraagt in 2016 aandacht

  voor de Bijbel, met als aanleiding de 500e verjaardag van

  de uitgave van Erasmus. Er zijn onder andere tentoon-

  stellingen in Museum Catharijne-convent in Utrecht en

  in Museum Gouda. De officile opening van het Bijbel-

  jaar is op D.V. 31 oktober 2015 in Gouda.

  bron: www.refo500.nl

  NIEUWS

  ONDERZOEK

  STATISTIEKEN

  Volgens de laatste cijfers beschikken nog ten minste 1,3 miljard mensen niet over de volledige Bijbel in hun moedertaal.

  Geschat wordt dat ongeveer 180 miljoen

  mensen tenminste 1.859 talen spreken

  waarin waarschijnlijk een Bijbelvertaling

  moet worden gestart. Van 2195 talen in

  meer dan 130 landen is bekend dat er

  vertaalwerk of taalontwikkeling gaande

  is. Bij ongeveer 78% van deze taalprojec-

  ten is personeel van Wycliffe betrokken.

  Duitsers zonder Bijbel Meer dan de helft van de miljoenen Duitse protestan-

  ten leest nooit in de Bijbel. Ruim een kwart (28 procent)

  doet dit zelden, 14 procent af en toe. Slechts 5 procent

  houdt zich intensief bezig met het Boek der boeken.

  De cijfers zijn te lezen op de tentoonstelling De Bijbel,

  Boek van de joden, Boek van de christenen in het Duitse

  Bremen.

  bron: reformatorisch dagblad, 19 februari 2015

  Nog 1859 talen

  Lees je Bijbel,

  bid elke dag

  Amerika72

  Europa43

  Azi582

  Oceani403

  Afrika759

  Totaal 1859

  wycliffe magazine 5

 • BETROKKEN

  Als kerkelijke gemeente kun je direct verschil maken voor een Wycliffe-project ergens op

  de wereld. Arie van Es is 63 jaar en diaken bij de Hervormde gemeente in Benschop. We

  vroegen hem naar de betrokkenheid van zijn gemeente bij het Idaasha-project in Benin.

  Van Benschop tot Benin

  Vertel eens iets over jullie gemeente.De Hervormde gemeente Benschop is

  een actieve veelkleurige gemeente

  binnen de Protestantse Kerk in Neder-

  land. We behoren binnen de PKN tot

  gemeenten die zich rekenen tot de

  Gereformeerde bond. Dit betekent dat

  we de hele Bijbel zien als het genspi-

  reerde Woord van God. De zondagse

  diensten vormen het hart van ons

  gemeenteleven. De heldere verkon-

  diging neemt daarbij een centrale plaats

  in. Onze gemeente ziet het als een

  opdracht om dienstbaar te zijn aan de

  opbouw van Gods Koninkrijk.

  Hoe is uw kerk betrokken geraakt bij het Bijbelvertaal-werk?En van onze gemeenteleden, Dianne

  Lodewijks, kwam als lid van de

  zendingscommissie van onze gemeente

  voor het eerst in aanraking met het

  werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Het

  werk liet haar niet meer los en sinds

  2007 werkt ze bij de afdeling Projecten

  van het Wycliffe-kantoor in Driebergen.

  Dianne bracht het Idaasha Bijbel-

  vertaalproject in Benin onder de

  aandacht van de diaconie. Dit was voor

  de Hervormde Gemeente Benschop

  aanleiding om ons te bezinnen op onze

  rol in het Bijbelvertaalwerk.

  Hoe ziet jullie betrokkenheid bij het

  Idaasha eruit in de praktijk?

  Onze gemeente in Benschop had de

  financiering van het Idaasha-project

  graag volledig voor haar rekening

  genomen. Helaas ontbreken ons de

  financile middelen om dat te doen.

  Daarom bedachten we dat het mooi

  zou zijn om er een gezamenlijk project

  van te maken met alle gemeenten in de

  Lopikerwaard. Gezamenlijk kunnen we

  dan ook dit Bijbelvertaalwerk in ons

  gezamenlijke kerkblad onder de

  aandacht brengen bij onze gemeente-

  leden.

  Hoe zien jullie de betrokkenheid bij het project in de toekomst?Door gebed voor het project en de

  jaarlijkse financile bijdrage volgen we

  de ontwikkelingen van het vertaalteam

  in Dassa met grote belangstelling. Vorig

  jaar nodigden we de andere betrokken

  diaconien uit voor een presentatie over

  het project. Na deze avond besloot de

  diaconie om jaarlijks een vast bedrag

  testlezers aan het werk

  6 wycliffe magazine

 • lezen in het stripboek

  van 1500,- te doneren, totdat het

  Nieuwe Testament voor de Idaashas

  gereed is.

  U bent zelf bij het Idaasha-project op bezoek geweest. Hoe was dat?Dat klopt. Samen met Dianne en nog

  4 anderen reisde ik van 7 t/m 15 oktober

  2014