voda ( environmentální příručka – 5.ročník )

Download Voda ( environmentální příručka – 5.ročník )

Post on 13-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Voda ( environmentální příručka – 5.ročník ). „ Voda je nad zlato “. Voda je zdroj života. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod Temnem

  Efektivn vuka pro rozvoj potencilu ka projekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOST

  Voda( environmentln pruka 5.ronk )

 • Voda je nad zlato

 • Voda je zdroj ivotave vod vznikl ped miliardami let ivotdodnes je veker ivot na na planet vzn na voduproto bychom k vod mli mt ctu

 • Planet Zemi se asto k modr planeta.Voda pokrv povrchu planety, jsou to pedevm oceny a ledovce.

 • Pro lovka je nejdleitj voda sladk eky, jezera, potoky.

 • Mezi nejdleitj zdroje vody pat: mokady eky jezera rybnky podzemn voda

 • Mokady nejohroenj skupina biotop lovk je vysou, aby zskal pdu ve 20.stolet zmizelo z planety 50% mokad !

 • Mokadydleit zsobrna vody filtr ovzdu zdroj bioenergie koenov istrna odpadnch vod

 • ekycentra rozmanitch bezobratlch ivoich, ryb, obojivelnk, plaz, ptk, savchodnotn stanovit mokadnch a ostatnch rostlin

 • Jezerapvodn sladkovodn ekosystmjezera ledovcovho pvodu v R Krkonoe, umavaumava 8 ledovcovch jezer ( 3 na nmeck stran umavy )

 • umavsk jezera ledovcovho pvodu = chrnn rezervace:ern jezero, ertovo jezero, jezero Laka, Plen jezero, Prilsk jezeroern jezero

 • ertovo jezerojezero LakaPlen jezeroPrilsk jezero

 • Rybnkyvodn plochy vytvoen lovkem ( Tebosko )

 • Podzemn vodapodzemn jezerav R dleit pro zsobovn obyvatel pitnou vodou

 • Nejvt problmy vody v souasnosti:velk spoteba vodyzneiovn vody

 • Velk spoteba vodyVoda je vzcnost tak je k n pistupovno na velk sti planety. Ale v Evrop i Americe je spoteba vody nkolikansobn vy ne nap. v Africe.Spoteba vodyv Africe 5 litr vody na osobu a denv Evrop 120 litr vody na osobu a denv USA a 1000 litr na osobu a den

 • Zneitn vodyVoda je vzcn. ist voda nemus bt stle. Na mnoha mstech planety je ji dnes nedostatkovm zdrojem. Vce ne 2 miliony lid ron umr proto, e pij zneitnou vodu.

 • Voda kolem ns nen nae!Je vech

 • Seznam se s desaterem pro eten vodoukapajc vodovodn kohoutky co nejdve opravtesprchujte se msto koupn! 1 sprcha = 60-80 l vody, pln koupel = 150 200 l vodyzaite si mont redukce prtoku sn se prtok pi sprchovnpraky a myky ndob pouvejte jen tehdy, pokud jsou optimln naplnnyitn zub se sklenic = 0,2 l vody, itn zub pi tekouc vod = 5-7 l vody denn

 • holen na mokro s naplnnm umyvadlem = 3 - 5 litr vody, pod tekouc vodou = 25 litr vodypi sprchovn bhem namydlen a amponovn vodu zavete nebo zmrnte jej tokdo zchodu nesplachujte zbytky jdla,pat do popelnice. 2 splchnut denn = 6000 l vodypedmvn ndob, pbor atd. neprovdjte pod tekouc vodouk zalvn rostlin pouvejte podle monosti zadrenou deovou vodu

 • Pemlej a zkus odpovdtPro by bez vody nebyl ivot?Odkud se voda bere?Jak m voda vlastnosti? je voda?Co vodu nejvce zneiuje?Jak ji zneiuje napklad ty?Kolik vody se u vs doma spotebuje?Jak mohu j sm etit vodou?Jak ji mohu chrnit?Udlm pro to nco ji v nejblich dnech?

 • Tma: Voda ( environmentln pruka 5.ronk )

  Pouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.Windows XP ProfessionalPowerPointInternetLiteratura: Matyek, tikov, Trna, Prodovda pro 5. ronk, Nov kola, Brno 2004Autor: Mgr. Eva HockovZ J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)