vježbe (morfologija)

of 24/24
Hrvatski jezik Vježbe (morfologija)

Post on 16-Oct-2014

2.256 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hrvatski jezikVje be (morfologija)

1. Morfemska analizarije enu pred kolski potpis gran ica do ek prema polo aju prema funkciji

1. Rje enjerije enu pred kolski potpis gran ica do ek prema polo aju en u pred kol sk i pot pis gran ic a do ek prema funkciji en-u pred kolsk i potpis gran ica do ek

2. Odredite rje otvorne i oblikotvorne osnoverije podcijeniti ribi sustanar ljetni rukopisni rje otvorna osnova oblikotvorna osnova

cijeniti rib stanar ljet rukopis

podcijeni ribi sustanar ljetn rukopisn

2. Odredite glasovne promjeneglasovna promjena glasovna promjena

prah - pra ina ut u i

ra upan dolaska vrapca vo nja iscijediti besadr ajan bilje ka

trbuh - trbu i pi em ni i ivlje besposlica

glasovna promjena

glasovna promjena

prah - pra ina ut u i

palatalizacija jotacijajedna enje po mjestu tvorbi

ra upan dolaska vrapca vo nja iscijediti besadr ajan bilje ka

jedna enje po zvu nost, po mjestu tvorbe nepostojano a, jedna enje po zvu nosti jedna enje po zvu nosti jedna enje po mjestu tvorbe jedna enje po zvu nosti jedna enje po zvu nosti, ispadanje suglasnika jedna enje po zvu nosti

trbuh - trbu i pi em ni i ivlje besposlica

jotacija jotacija jotacija, epentetsko l jedna enje po zvu nosti

3. Napi ite odgovaraju i oblik pade arije vokativ rije instrumental rije nominativ mno ine

brat ribar Pavi Mate mu Englez

krpelj trgovac otac novinar krv no

brk Spli anin snijeg genitiv mno ine izlo ba nokat nokata, nokti, noktiju

Rje enjerije brat ribar Pavi Mate mu vokativ brate rije krpelj instrumental krpeljom trgovcem ocem novinarom/ novinarem krvi / krvlju izlo ba rije brk Spli anin snijeg nominativ mno ine brci, brkovi Spli ani snjegovi, snijezi genitiv mno ine izlo bi, izlo ba, izlo aba nokata, nokti, noktiju

ribaru/ribare trgovac Pavi u Mate mu u otac novinar krv

Englez

Englezu

no

no em

nokat

4. Ispravite sljede e re enice.

Tri ovjeka ekalo je u luci. Trideset osam u enika ekali su autobus. I tako su 5 djevoj ica pjevale na otvorenju izlo be. Brod je izvuklo dvadeset dva ronilaca.

4. Rje enje

Tri ovjeka ekalo je u luci.

Tri ovjeka ekala su u luci.

Trideset osam u enika ekali su Trideset osam u enika ekalo je autobus. autobus. I tako su 5 djevoj ica pjevale na I tako je 5 djevoj ica pjevalo na otvorenju izlo be. otvorenju izlo be. Brod je izvuklo dvadeset dva ronilaca. Brod su izvukla dvadeset dva ronioca.

5. Razvrstajte zamjenice iz teksta.U nekim starim kolima bili su njegovi poznanici. Prekriveni onom sivom pra inom izgledali su mu vrlo neobi no. Svoje su ruke dr ali u d epovima kao da ne to skrivaju. Nije si htio priznati ono to je bilo o ito: unato pra ini koja se lijepi po licu da ti se ini kako se ne e nikada vi e mo i oprati, nisu to vi e bili ljudi koje je poznavao. to im se dogodilo?

5.Rje enje.U nekim starim kolima bili su njegovi poznanici. Prekriveni onom sivom pra inom izgledali su mu vrlo neobi no. Svoje su ruke dr ali u d epovima kao da ne to skrivaju. Nije si htio priznati ono to je bilo o ito: unato pra ini koja se lijepi po licu da ti se ini kako se ne e nikada vi e mo i oprati, nisu to vi e bili ljudi koje je poznavao. to im se dogodilo?

6. Ispi ite iz teksta sve nepromjenjiverije i.Rano ujutro krenuli su s vrha brijega. Uh, nije li padina previ e strma? Morali su brzo djelovati, ali nekoliko najhrabrijih nije dugo razmi ljalo. Uzeli su u ruke svoje ruksake i polagano se po eli spu tati. Misli su im bile na cilju ne u dolini koju su namjeravali ugledati prije no i, nego u toplom domu.

6.Rje enjeprijedlozi prilozi veznici uzvici estice rano, ujutro, previ e, brzo, nekoliko, dugo, polagano s, u, na, u, do, prije, uali, i (koju), nego

uh

li

7. Navedene glagole razvrstajte u tablicu. doru kovati, izi i,pronalaziti, osiguravati, parkirati, uti, biti, ispustiti, dozivati, do ekati, izdavati,preletjeti,poslati, odgovarati, u isvr eni nesvr eni dvovidni

7. Rje enjesvr eni nesvr eni dvovidni

izi i ispustiti do ekati preletjeti poslati u i

pronalaziti osiguravati dozivati izdavati odgovarati

doru kovati parkirati uti biti

8.Navedene glagole razvrstajte u tablicu.pretr ati,zijevati, pocrvenjeti, ostaviti, otplesati, osloboditi se, dovesti, pronalaziti, smijati se, drhtati, sanjati, nadmetati se, grmjetiprijelazni neprijelazni povratni

8. Rje enjeprijelazni neprijelazni povratni

pretr ati ostaviti otplesati dovesti pronalaziti sanjati

zijevati pocrvenjeti drhtati grmjeti

osloboditi se smijati se nadmetati se

9. Napi ite aorist ili imperfekt ponu enihglagola.glagol pretr avati osmisliti prilaziti pocrveniti posje i aorist imperfekt

9. Napi ite aorist ili imperfekt ponu enihglagola.glagol pretr avati osmisliti prilaziti pocrveniti posje i pocrvenih posjekoh osmislih prila ah aorist imperfekt pretr avah

9. Napi ite genitiv sljede ih rije i.rije Rousseau Shakespeare reli Boccaccio Dufy Strozzi Moliere genitiv Rousseaua Shakespearea relija Boccaccia Dufyja Strozzija Molierea

9.Rje enjeimenica Rousseau Shakespeare reli Boccaccio Dufy Strozzi Moliere genitiv Rousseaua Shakespearea relija Boccaccia Dufyja Strozzija Molierea

10.Odredite rod i broj sljede ih imenica.imenica babetina dvojica djeca kolica le a telad usta o i bol m.r. .r. s.r. jd. mn. sg.t. pl.t.

10.Odredite rod i broj sljede ih imenica.imenica babetina dvojica djeca kolica le a telad usta o i bol + + + + + + + m.r. .r. + + + + + + + s.r. jd. + + + + + mn. sg.t. pl.t.