velon presentatie themagroep ict en de lerarenopleider

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

4.939 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT

Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICTJeroen Bottema (Hogeschool Inholland) [email protected] van der Meij (Universiteit Twente/ELAN) [email protected] Dummer (Hogeschool Utrecht) [email protected] Walraven (Radboud Docenten Academie) [email protected] Rozendal (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) [email protected] Schols (Fontys Lerarenopleidingen Tilburg) [email protected]

Wat kunt u verwachten?ProbleemstellingHoofdvraagDeelvragenOnderzoeksopzetTheoretisch kaderResultatenConclusiesHoe verder...

Probleemstelling (1)Studenten zien te weinig rolmodellen (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager, & Van Goozen, 2010)Lerarenopleiders voelen zich over het algemeen onvoldoende bekwaam (Uerz, Coetsier, Kral, & Ries, 2013)Lerarenopleiders beschikken niet over de ICT-gerelateerde competenties waarvoor zij hun studenten zouden moeten opleiden (Tondeur et al., 2012)Beginnende leraren voelen zich niet voldoende voorbereid op de inzet van ICT in het onderwijs (Hovius & Van Kessel, 2013)Beginnende leraren leren zelf nog relatief weinig met ICT (Uerz et al., 2013)

Probleemstelling (2)Opleidingscordinatoren en ict-cordinatoren schatten in dat opleiders over het algemeen over de digitale basisvaardigheden beschikken Of studenten in aanraking komen met ict hangt sterk af van de opleider. De opleiders en de studenten zelf ervaren dat studenten van de ulo meer ict-vaardigheden hebben dan de opleiders.De studenten pleiten voor scholing van opleiders

(Admiraal, Kieft, & Lockhorst, 2013)

HoofdvraagIn hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en lesgeven.

DeelvragenIn hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT met de lespraktijk van de student?

OnderzoeksopzetVerkennend onderzoekTheorie rolmodel in de inzet van ICT in het onderwijsVragenlijst en semi-gestructureerde interviewsAnalyseRapportage

Theoretisch kader (1)Lerarenopleiders hebben een benvloedende factor als rolmodel op overtuigingen student (Lunenberg, Korthagen, & Swennen (2007) De hoeveelheid en kwaliteit van ervaringen zijn mede bepalend voor de wijze waarop de beginnende leraar ICT inzet zijn eigen lespraktijk(Drent & Meelissen, 2008)Lerarenopleiders die rolmodel zijn in de inzet van ICT in het onderwijs zijn te typeren als pioniers (Fransen, 2013)

Theoretisch kader (2)(Lunenberg, Korthagen, & Swennen, 2007)

Impliciet rolmodel (Teach as you preach)Expliciet modelleren (Justify what you teach)De combinatie van expliciet modelleren en het faciliteren van de vertaling van dit voorbeeldgedrag naar de eigen lespraktijk van de studentVerbinding van voorbeeld docentgedrag met de academische theorie

Resultaten

Respondenten

Respondenten

Respondenten

Respondenten

Respondenten

Het zijn van een rolmodelAlle lerarenopleiders zien zichzelf als een rolmodel (alles > 3)Lerarenopleiders verschillen in de mate waarin ze gedrag expliciet benoemengedrag koppelen aan theorie

Het zijn van een rolmodel

Het zijn van een rolmodel

ICT in bijeenkomstenTeach as you preachVoor kennisoverdracht gebruiken lerarenopleiders veel ICTVoor kennisconstructie gebruiken lerarenopleiders minder ICT

ICT als kennisoverdracht

ICT als kennisoverdracht

ICT voor kennisconstructie

ICT voor kennisconstructie

Het zijn van een ICT rolmodel52,2 % van de respondenten vindt zichzelf een rolmodel voor ICT in het onderwijs68,8 % van de respondenten heeft een collega die ze als rolmodel voor ICT in het onderwijs beschouwen

Rolmodel ICTBevestigende reactiesIk werk interactief in mijn lessen, zowel digitaal als met coperatieve werkvormen. Ik zet digitale tools in en maak gebruik van de software bij het Prowise bord.Ik ben opdrachthouder digitaal leren. Als ik het niet zou doen dan niemand vrees ik.Ik licht waar het kan de inzet van ict toe, bijvoorbeeld door te vragen: waarom heb ik middel x ingezet? Vond je het succesvol?Ik wijs studenten op de mogelijkheden zoals socrative, webquest. Ik laat studenten niet deze mogelijkheden zelf ervaren.

Rolmodel ICTNiet-bevestigende reactiesIk besteed een college aan ICT in het onderwijs, maar buiten dat college om besteed ik weinig aandacht aan ICT in de les.Ik gebruik het, maar ik benoem het zelden.Niet.

Het zijn van een ICT rolmodel

Het zijn van een ICT rolmodel

Collegas die rolmodel zijn

Collegas die rolmodel zijnIk leer van een aantal collega's (die ik niet allemaal ga noemen), die niet alleen met ICT toepassingen bezig zijn, maar vooral ook met ICT didactiekDrie collega's, die heel gericht ICT inzetten als onderdeel van hun didactiek, maar die het ook als inhoud gebruiken. Die zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen en stimuleren studenten actief ook gebruik te maken van ICT. Zijn ook vraagbaak en steun aan andere opleiders voor gebruik van ICT in de lerarenopleiding.Ja, sommige collega's waarmee ik samenwerk, die ik dit ook gemakkelijk zie oppakken.Collega op het VO en een collega op het WO (de lerarenopleiding), beiden voorbeeld vanwege enthousiasme om alles (zij het kritisch!) te proberen en non-stop hun onderwijs tegen het licht te houden en te verbeteren.

ICT in bijeenkomstenJustify what you teach Dit doen lerarenopleiders minder dan ze zouden willenIk ben me ervan bewust dat ik een rolmodel ben voor studenten van de lerarenopleiding, maar vul die niet altijd genoeg in.Nog beter benoemen waarom ik zelf bepaalde keuzes maak en meer verdiepen/op zoek naar effectieve ICT-toepassingen voor mijn eigen onderwijs om daar niet alleen een voorbeeld, maar een vernieuwend voorbeeld te kunnen zijn.

ICT in bijeenkomstenJustify what you teach Een aantal lerarenopleiders doen dit welIk gebruik bijvoorbeeld een tool en bespreek daarna met de studenten niet alleen de inhoud van mijn les, maar ook hoe zij zelf in hun eigen praktijk die tool zouden kunnen gebruiken.Als ik een nieuwe toepassing gebruik, vertel ik waarom ik dat doe. Nadat studenten ervaren hebben hoe het is om met de toepassing te werken, vraag ik ze of ze een rol zien voor de toepassing in hun eigen praktijk en waarom (niet).

Verantwoording van ICT gebruik

Verantwoording van ICT gebruik

ConclusiesIn hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?

Lerarenopleiders geven aan ict-bekwaam te zijnZij gebruiken ict voornamelijk voor kennisoverdracht.Er zijn opleiders die aangeven dat ze vaker en meer zouden moeten oefenen en meer kennis moeten verwerven over verschillende tools.Ze hebben behoefte aan meer gebruik van tools, meer kennis over ict, en het expliciteren en delen van 'waarom deze tool'.

Jeroen Bottema () - Kennisconstructie=kennisoverdracht? Of laten we spreken van docentgestuurde inzet van ICT.ConclusiesIn hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun eigen lespraktijk?Opleiders geven voornamelijk aan ict in te zetten in de praktijk, zonder het gebruik er van expliciet terug te koppelen aan studenten.Een deel van de opleiders vindt zichzelf geen rolmodel op ict gebied (en wil dit ook niet zijn).

ConclusiesIn hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT met de lespraktijk van de student?Dit gebeurt niet veel, wel kiezen opleiders voor tools die studenten ook in hun praktijk kunnen inzetten.

Jeroen Bottema () - Nee, dat klopt. Het blijft vooral op het niveau van de toepassing, er is verder geen aandacht voor wat de student daadwerkelijk doet in de praktijk met opgedane inzichten. Maar daar hebben we ook niet echt naar gevraagd.Hoe verder...Interviews houdenArtikel schrijven

Vragen?