varlik sebebİmİzordueczaciodasi.org.tr/wp-content/uploads/2018/02... · sosyal medya ve...

of 45/45

Post on 24-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VARLIK SEBEBİMİZ

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ veBAĞLI ECZACI ODALARIMIZ,

  Hangi sektörde çalıştığından bağımsız tüm eczacıların ortak çatısı olarak, eczacıların mesleki yeminlerinin

  gereklerini yerine getirmesini ve yasalarla kendilerine verilen görevlerin tamamlanmasını birincil öncelikleri

  olarak görmektedir.

  Bu bağlamda genel faaliyet alanları;

  ● Ülkemizde ilacın güvenilir, alınabilir, bulunabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak

  ● Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak

  ● Halk sağlığını korumak ve geliştirmek

  ● Eczacıların birbirleriyle ve toplumla olan ilişkinlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve etik davranışı sağlamak

  ● Eczacılık mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları bilimsel, teknik ve stratejik atılımları planlayarak hayata geçirmek

  ● Eczacıların mesleğin geçirdiği ilerleme ve dönüşüme adaptasyonu ve mesleki doyumunun sağlanabilmesi adına sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmek

  Tüm bu çalışmalardan eczacı, kamu, hasta, toplum ve diğer sağlık çalışanları gibi ilgili tarafların etkin yararlanım

  sağlayabilmesi adına çaba harcamak,savunuculuk çalışmaları yürütmek

  mesleki birlikteliğimizin temel varlık nedenleridir.

  2

 • 3

  TEMEL YAKLAŞIMIMIZ

  Birliğimizin temel politikası ve perspektifi,üç alanın eşit bir şekilde gözetilmesi üzerine

  kuruludur

  KAMUYARARI

  1

  HASTAYARARI

  2

  ECZACIYARARI

  3

 • DAVRANIŞ İLKELERİMİZ

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ veBAĞLI ECZACI ODALARIMIZ,

  Bilimsel bilgiye değer veren, yeniliklere ve gelişime açık, sürekli mesleki gelişim ve sürdürülebilirlik anlayışını önceleyen bir kurum kültürünü benimsemiş tüm yöneten ve çalışanları ile birlikte;

  Üyelerinin menfaatini ve memnuniyetini, toplumsal faydayı ve kamu yararını

  bir arada uyumlaştırarak korumayı ve geliştirmeyi kendisine ilke edinmiş meslek örgütüdür.

  ● Tarafsızlık, adalet ve doğruluk ilkelerinden ödün vermeksizin,

  ● Tüm iç ve dış paydaşları nezdinde mahremiyet ve veri gizliliğine gereken saygıyı gösteren,

  ● Bu çerçeve içerisinde kalarak gerekli bilgiyi ilgili taraflarla paylaşan ve şeffaflık ilkesi temelinde hareket eden,

  ● İnsan haklarına ve çevreye duyarlı,

  ● İlgili mevzuatlara uygun politikalar temelinde,

  ● Zamanın ve kaynakların akılcı, verimli ve ekonomik kullanılmasını desteklemek sureti ile;

  ● Ulusal ve uluslararası normlara uygun mesleki davranışların hayata geçirilmesine öncülük ederek,

  4

 • ÜYELİKToplam

  35.537

  5

  Kadın

  20.045Erkek

  15.492

  Birliğimize serbest eczacılar zorunlu, kamu eczacıları ise gönüllülük temelinde üye olmaktadır.

  Serbest Eczacı : 25.727Kamu Eczacısı (Hastane) : 792Kamu Eczacısı (Hastane Dışı) : 662Akademisyen Özel : 41Akademisyen Kamu : 254Depo Mesul Müdürü : 627Eczane Mesul Müdürü : 161İkinci Eczacı : 458Yardımcı Eczacı : 31Özel hastane Eczacısı : 585Özel sektör Eczacısı : 99Çalışmayan Eczacı : 6.100

 • BİRLİK’TE güvenilir, alınabilir,

  bulunabilir ilaçiçin çalışıyoruz.

  6

 • Birlik’te ı̇laçların akılcı ve sorumlu kullanımını

  sağlamak için çalışıyoruz.

  Akılcı ilaç kullanımı sağlık ve tasarruftur. Bunun için her yıl farklı bir konuya odaklandığımız

  sağlık kampanyalarımızla toplumda farkındalık oluşturmak için çaba harcıyoruz. Sadece son iki yılda TİTCK ile birlikte 15 ilde akılcı ilaç kullanımı toplantısı

  gerçekleştirdik. Yüzlerce eczacıya eğitim verdik.

  7

 • Birlik’te yerli ı̇laç sanayine destek

  olmak için çalışıyoruz.Eşdeğer ilaç üretimini ve tüketimini özendirici

  tedbirleri hayata geçirmek için çalışıyoruz.

  TEBEM ile, 35 ilacın Türkiye’de üretimine başlıyoruz. Lineco markamızla tıbbi malzeme alanında yerli üretim

  yapıyoruz. Tüm eczanelerimizden sergilediğimiz afişler ve ulusal

  medyada yayınlanan bilgilendirici kısa filmlerle toplumda farkındalığın geliştirilmesine katkı sunuyoruz.

  8

 • Birlik’te nöbet tutuyoruz

  Bölge Eczacı Odalarımızın koordinasyonunda 7/24 halkımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için

  eczanelerimizde nöbetteyiz.Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerinde verilen nöbet hizmetini acil hastalar açısından ulaşılabilir olacak şekilde organize ediyoruz. Nöbetçi eczanelerimize

  hızla ulaşılabilmesi için halkı bilgilendiriyoruz.

  9

 • Birlik’te kaliteli, profesyonel, ekonomik ilaç araştırmaları

  ile ülkemize katkı sağlıyoruz.Türkiye’nin ilk Biyoanalitik Araştırma Merkezi

  Novagenix’i kurarak farmasötik müstahzarların biyoyararlanım ve biyoeşdeğerliğinin değerlendirilmesi için gerekli analizlerin ülkemizde daha ekonomik olarak

  gerçekleşmesi için çalıştık.

  Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve farmokinetik çalışmaları kapsamında

  2017 yılında 61 proje tamamladık.

  10

 • Birlik’te eczane olmayan yerlere ilaç götürüyoruz.

  Eczane olmayan kırsal bölgelerimizde 2009 yılında başlattığımız mobil eczane uygulamalarımızla;

  * Veriler Sağlık Bakanlığı 2013 Bütçe Sunumundan alınmıştır.

  11

  Günde

  126 bin* vatandaşımız

  mobil sağlık hizmetlerinden

  faydalanmaktadır.

  Günde20 bin* vatandaşımız ilacını mobil eczanelerden almaktadır.

 • Birlik’te, mesleki bilgimizi ülkemiz

  yararına kullanıyoruz.Birlik’te mesleki bilgi birikimimizi en iyi şekilde

  uygulamaya almak adına majistral ilaç uygulamalarının sahiplenilmesi,

  yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

  12

 • Birlik’teTürkiye’de olmayan ilaçları

  yurtdışından temin ediyoruz.

  Tam 20 yıldır Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ya da piyasada olmayan ilaçları yurt dışından getirerek

  hastalarımıza ulaştırıyoruz.

  Günlük ortalama 550 reçete hazırlıyoruz.

  Aylık ortalama 7500 adet ilaç kargosu çıkartıyor,

  4200 hastaya ilacını elden teslim ediyoruz.2012 yılında İstanbul’da bir şube açtık. 2014’ten itibaren ise tüm Türkiye’deki

  meslektaşlarımız bu reçeteleri kabul ederek birimimize göndermeye başladı.

  Verilen hizmetin hasta odaklı ve kritik aciliyette olmasından hareketle, yerinden ilaç teminini sağlamak adına

  şubeleşme çalışmalarına hız verdik.

  Adana, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Antalya şubelerini de 2018 sonuna kadar açacağız.

  13

 • 14

  BİRLİK’TE mesleki

  niteliklerimizi ve hizmet

  sunumumuzu geliştirmek için

  çalışıyoruz.

 • Eczacılık Akademimizle eczacılarımızın

  sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

  2002 yılından beri Eczacılık Akademisi aracılığı ile sağlanan yüz yüze eğitimlerle

  12 bini aşkın katılımcıya eğitim sağladık.

  20 farklı eğitim programı ile eczacılarımızı destekliyoruz.

  Bugüne kadar sayısı 200’ü geçen bilimsel, kanıta dayalı mesleki yayınımızla eczacılarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. Yayınlarımızın büyük bir bölümünü

  ücretsiz olarak üyelerimize ulaştırıyoruz.

  15

 • Birlik’te eczane çalışanlarımızın

  mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz.

  Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğinde, 2005 yılından itibaren oluşturduğumuz eğitim

  modülleri ve eğitmen havuzlarımızla

  70 bin eczane çalışanına eğitim sağlayarak eczane çalışanların niteliklerinin

  yükseltilmesi için sertifika verdik.

  Eczane iş yükü arttıkça eczanelerimiz de daha fazla insana istihdam sağlıyor. Birliğimiz ise hastaya verilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi için yaptığı eğitimlere

  devam ediyor.

  16

 • Eczacılık Kongrelerimizle mesleğimize değer katıyoruz.

  Eczacılık mesleğini ve toplumun eczacılık mesleğinden beklentileri sorgulamak ve bu sorgulamalar ışında

  mesleğimizi yeniden yapılandırabilmek adına iki yılda bir eczacılarımızla, akademisyenlerimizle,

  bürokratlarımızla ve ilaç eczacılık alanına hizmet veren diğer tüm bürokratlarımızla bir araya geliyoruz, Birlikte

  Ulusal Eczacılık Kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Odalarımız da sayısız Kongre, toplantı, eğitim, hasta

  bilgilendirme yarışması düzenleyerek eczacının gelişimine katkı sağlıyor.

  2000 Ka

  tılımcı

  30 oturu

  m

  17

 • Birlik’te ilaç bilgi kaynakları geliştiriyoruz. Çözümlerimizi aile hekimlerimizle ortak kullanıyoruz. Bu bilişim kaynaklarımızı eczacılarımıza ve diğer sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz.

  Birlik’te eczane ilaç hareketlerinin düzenli ve doğru adımlarla işlemesi amacı ile geliştirdiğimiz TEBEOS eczane otomasyon sistemimizi üyelerimize ücretsiz

  olarak sunuyoruz. Böylelikle eczacıyı yıllık 7 ile 12 milyon lira ekstra harcamadan koruyoruz, mevcut

  otomasyonların fiyatlarının belirli seviyelerde tutulması için piyasada bir bariyer oluşturuyoruz.

  Birlik’te eczacılara ve diğer sağlık çalışanlarına bilişim

  çözümleri sunuyoruz.

  18

 • 19

  BİRLİK’TE, eczacının sağlık

  danışmanı rolünü güçlendirmek,

  halkımızın yaşam kalitesini

  iyileştirmek için çalışıyoruz.

 • Birlik’te Rehber Eczanem Programını yürütüyoruz.

  Rehber Eczanem

  Programına dahil Eczacı

  sayısı 4608

  Toplam Eğitimci Sayısı

  294

  Ulaşılan Hasta Sayısı 4109

  Parametre

  Salbutamol Kullanımı

  Peak Flow Metre

  Ölçümleri

  Astım Kontrol Testi Puanları

  Kişi Bazlı Gözlenen

  Yaklaşık Değişim

  %39 oranında azalma

  % 65 oranında artış

  %56 oranında artış

  20

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun da destekleri ile ülkemizde yaygınlaştırmaya çalıştığımız

  Rehber Eczanem Programı ile eczacılarımızın danışmanlık rolünü geliştirmek, hastalarımızın sağlık sonuçlarını iyileştirmek ve kamu kaynaklarının verimli

  kullanılmasını sağlamak için hastalarımızla, eczacılarımızla, Odalarımızla ve Birliğimizle

  Birlik’te çalışıyoruz.

 • “Engelli Dostu Eczane” çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın da

  en rahat hizmet alacakları çerçevede hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

  Birlik’te “Engelli Dostu Eczane”

  için çalışıyoruz.

  İşitme engelli vatandaşlarımız için ilaç kullanımını görsel olarak anlatan bir programı Dünya Eczacılık

  Federasyonu ile birlikte geliştirdik.

  21

  Eczacılara işaret dili eğitimleri vererek işitme engelli vatandaşlarımızla iletişim engellerini kaldırdık.

 • 22

  BİRLİK’TE toplum sağlığını

  daha yüksek seviyelere

  çıkartmak için çalışıyoruz.

 • Birlik’teAnneler güvende,bebekleri sağlıklı!

  Diyarbakır ve Batman’da Eczacı Odalarımızla ve İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde “Güvenli Annelik Projesi” yürüttük. On binlerce vatandaşımıza ve 15 bin öğrencimize eğitim verdik. 1500 gebeyi sağlık kuruluşlarına taşıdık ve

  eğitim verdik.

  23

 • Birlik’tesahte ilaçlarla

  mücadele ediyoruz.

  24

  Dünyada yüzde 10’ları bulan sahte ilaç sorununa karşı etkin bir mücadele veriyoruz. 24 saat esasında çalışan ihbar hattımıza gelen internetten ilaç satışı yapan firmaları TİTCK’ya bildiriyoruz. Sadece 2017 yılında yapılan denetimlerde bulunan 73 çeşit kaçak ve sahte ürün ihbarının önemli bir kısmı ihbar hattımıza yapıldı.

 • Gençlerle Birlik’te toplum sağlığı için bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.

  15 Eczacılık Fakültesinde

  1000 ünite üzerindekan bağışı sağlandı.

  Sosyal medya ve eczanelerimiz aracılığı ile önemli günlerde toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz:

  ● 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde● 16-22 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalığı

  Haftası’nda● 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde ● 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde● 7-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası’nda● 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde

  25

  Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu ve Türk Kızılayı ortak çalışması ile

  "Kan Kardeşim Projesi" gerçekleştirdik.

 • Birlik’te Madde Bağımlılığı ile mücadele ediyoruz.

  Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Belediyesiile birlikte yapmış olduğumuz

  Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Tedavi,Yaşam ve Eğitim Merkezi (Yaşamevi)

  madde bağımlısı sokak çocuklarının tedavisi, rehabilitasyonu ve sosyoekonomik statülerinin

  iyileştirilmesi için umut oldu.

  26

  Madde bağımlılığı ile mücadele için eczacıları eğittik. Madde bağımlılığı konusunda farkındalığın

  geliştirilmesi amacı ile hazırlattığımız afişlerimiz yakın dönemde eczanelerimizde halkımızın bilgisine

  sunulacak.

 • 27

  BİRLİK’TE sosyal

  sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz

 • Birlik’tezor anlarda ülkemizin yanında yer alıyoruz

  28

  Yaşanan tüm afet ve felaketlerde yardım elimizi uzattık, dayanışma zinciri oluşturduk

  Pakistan, Irak, Soma, Yemen ve Halep'tetoplam 1 milyon TL insani yardım yaptık.

  Birlik’te doğal afetlerde acil ve yerinde müdahale için TIR ECZANEMİZLE halkımızın yanında olduk.

 • Birlik’te sağlık altyapımızı güçlendirdik.

  Erzurum Karayazı'da bir hastane yaptırarak,Sağlık Bakanlığı'na devrettik.

  29

  Mardin Savur İlçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesinin ihtiyaç duyduğu hasta yatağı ve sedyeleri temin ettik.

 • Birlik’teokullar inşa ettik.

  30

  “Eczacıdan Bir Tuğla, TEB’den Bir Okul” kampanyamızla Antalya, Diyarbakır ve Van illerinde üç ilköğretim okulunu hizmete açtık.

  Kars Alacaköy İlköğretim okulunun onarımını sağladık.

 • Birlik’tekütüphaneler kurduk.

  31

  Türk Eczacilari Bı̇rlı̇ğı̇ Gençlı̇k Komı̇syonu Karaman-Ermenek Gökçekent Ortaokulu

  Kütüphanesı̇

 • Birlik’teeczacılık fakültelerimizi ve

  öğrencilerimizi destekliyoruz. Eczacılık Fakültelerimizdeki altyapı olanaklarının

  geliştirilmesi için; laboratuvar imkanlarının iyileştirilmesi, uygulama eczaneleri kurulması, derslik

  ve eğitim alanlarının iyileştirilmesi gibi pek çok çerçevede destek sunduk.

  1500 öğrenciye burs imkanı

  sağladık.

  32

 • Birlik’te tarihimize, mesleki mirasımıza sahip çıkıyoruz.

  1902’de Adana’da Mustafa Rıfat Bey

  tarafından açılan ilk Türk Eczanesini 2003 yılında müze eczane

  haline getirdik.

  33

  2005 yılında Rifat Gülek Müze Eczane Kütüphanemizi hizmete açtık. Atatürk’ün Eczanesi’nin malzemeleri TEB Envanterine kazandırdık.

 • 34

  BİRLİK’TE mesleki etik ve değerlerimizi korumak ve

  geliştirmek için çalışıyoruz

 • Birlik’te bulunabilirliği sağlıyoruz.

  Birlikte etik çalışma koşullarını oluşturmak, hastalarımızca kolay erişilebilirliği sağlamak adına

  standardizayon için çalışıyoruz.

  35

  E-logo tüm eczanelerde:

  Standart eczane tabelaları geliştirdik:

 • Birlik’te, muvazaayı önlemek için çalışıyoruz.

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ileişbirliği içerisinde eczacının eczanede bulunmaması

  anlamında büyük bir halk sağlığı sorunu olan muvazaayı önlemek için

  “Eczacılıkta Muvazaa İle Etkin Mücadele Çalıştayları” düzenliyoruz, yayınlar yapıyoruz.

  Son olarak TİTCK ile ortak hazırlanan muvazaa ile mücadele afişleri odalarımıza ve İl Sağlık

  Müdürlüklerine gönderdik.

  36

 • Birlik’te etik sorunlara eşitlikçi müdahale için

  çalışıyoruz.Türkiye’deki tüm ilaç pazarının yüzde 15’ini eczaneler

  arasında sıralı ve şit dağıtıyor, böylece hem oluşabilecek etik sorunları önlüyor, hem de kamunun

  ilaç tasarrufuna büyük katkı sağlıyoruz.Hasta mağduriyetlerinin engellenmesi, ilaç israfının önüne geçilmesi, haksız kazancın ve etik sorunları

  engellenmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması için çalışıyoruz.

  2017 yılı itibariyle;

  54Bölge Eczacı Odamız

  14.697.787hastaya

  12.777.750reçete ile

  18.182 çeşit ilaç ulaştırdı.

  37

 • Birlik’te etik kodlarımızı geliştiriyor, etiğin dışına çıkılmasını engelliyoruz.

  Meslek örgütlerinin en temel işlevlerinden bir tanesi olan üyeler için mesleki etik kurallarının geliştirilmesi ve

  uyulup uyulmadığının denetlenmesi işlevini yerine getiriyoruz.

  Dünya Eczacılık Federasyonu’nun İyi Eczacılık Kuralları Kılavuzu çerçevesinde Deontoloji

  Tüzüğümüzü yeniliyoruz.

  Yüksek Haysiyet Divanımız ve Oda Onur Kurullarımız, meslek bütünlüğünü ve toplum sağlığını korumak için,

  meslek etiğinin dışına çıkan üyelerimize meslekten men’e kadar cezalar verebiliyor.

  Böylece, muvazaalı eczane işletmek, reçete yönlendirmek, ilacın hastaya teslim edilmemesi, açma-kapama saatlerine uymamak gibi meslek

  ahlakını bozan davranışlar cezasız kalmıyor.

  37

 • 38

  BİRLİK’TE mesleki

  dayanışmanın en güzel örneklerini

  sergiliyoruz

 • Birlik’teüyelerimize destek oluyoruz

  620meslektaşımıza

  vefat yardımı

  Yardımlaşma Sandığımızla

  231meslektaşımıza

  muhtaçlık yardımıyaptık.

  33 bineczacıya

  2.5 milyon TL

  Eczacı odalarına, eczacılık fakültelerineve öğrencilere

  maddi destek sağladık.

  625 milyon TLkredi verdik

  Terör ve toplumsal olaylar nedeniylemağdur olan bölgelerdeki

  109 üyemiz eczacıya karşılıksız

  872.000 TLyardım sağladık.

  39

 • Birlik’teeczacıları sigortalıyoruz.

  SİGORTA VE EMEKLİLİK ALANI ÜYESAYISI

  GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI (Bedelsiz) 26.808

  YARDIMLAŞMA SANDIĞI GRUP EMEKLİLİK 12.027

  YARDIMLAŞMA SANDIĞI AKTARILAN FON 7.841

  GRUP ECZANE SİGORTASI (Bedelsiz) 24.403

  TAMAMLAYICI ECZANE SİGORTASI 2500

  BİREYSEL VE KURUMSAL ÜRETİM SİGORTA 1800

  40

 • 41

  BİRLİK’TE, dünyada ülkemizi,

  ülkemizde eczacıyı temsil

  ediyoruz.

 • Birlik’te üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarla bilgi

  ve deneyimi paylaşıyoruz. Birliğimiz, Dünya Eczacılık Federasyonu ve Europharm

  Forum’un üyesi, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu gözlemci üyesidir.

  Tüm dünyadan 2000 eczacının katıldığıDünya Eczacılık Kongresi, 1991 ve 2009 yıllarında

  Türkiye’de yapılmıştır.

  25 Eylül Dünya Eczacılar Günü ilk kez Birliğimizin önerisiyle, 2009 yılından beri kutlanmaktadır.

  42

 • Birliğimizin temsil edildiği kuruluşlar:

  Birlik’te ulusal kuruluşlara eczacının sesini

  ulaştırıyoruz.

 • Hastaya, Kamuya, Eczacıya İlaç Olmak İçin…

  BİRİZBİRLİĞİZ

  ÜLKEMİZ için

  BİRLİKTEYİZ!

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ