urbanística m 2ªed

Download Urbanística M 2ªed

Post on 06-Jul-2015

2.284 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teoria de urbanismo con influencia directa en el medio rural.

TRANSCRIPT

Urbanstica M 2ed urbanisticaeme.blogspot.com Luis M. Santalla Blanco

1

Ecoloxa humanaLibro Ecologa Humana. Amos Hawley. Ecoloxa ven da palabra grega oikos, que significa casa. Este concepto utilzase por primeira vez na dcada de 1880. Ecoloxa o estudo da relacin dos organismos ou dos grupos de organismos co seu entorno. Bsase na percepcin do mundo. Basase na observacin. A experiencia sempre est por encima da representacin. Entende a vida como unha serie de relacins mutuas. Encrgase da observacin, da adaptacin ao medio. Todos os organismos realizan actividades encamiadas a adaptarse ao medio. Temos que ver como o medio para poder adaptarse. No plano debemos buscar os elementos que condicionan as relacins, elementos que reflexan o proceso de adaptacin do home ao medio. A ecoloxa encrgase do estudo dos elementos do medio polos cales se consigue a adaptacin e se mantn. A vida dun organismo est ineludiblemente ligada s condicins do medio. Non se pode entender a vida sen medio e viceversa. A vida intrnseca ao medio. Condicins do medio: topografa, clima, augas e outros organismos e as sas actividades.

Organismo e medioPara calquera tema de investigacin importante definir o mbito de aplicacin. Materia viviente e non viviente. O mis difcil definir a palabra vida. Hai un rasgo distintivo da materia viva, a capacidade de movemento. S as cousas vivas poden realizar unha actividade. As funcins da vida, medrar e reproducirse. O gran problema da arquitectura o non asumir a capacidade de movemento. Non bo nas restauracins intentar imitar o feito noutros tempos, a vida vai cambiando. Calquera manifestacin da vida leva vinculada outra cousa.

capacidade de variacin ilimitada responde s condicins externas podese mostrar de forma moi distinta a vida est variando constantemente conleva necesariamente un espacio no que realizar a sa actividade.

A vida unha sntese entre organismo e medio. O medio engloba todos os factores e forzas externas aos que resposta, efectiva ou potencialmente, un organismo ou agregado de organismos. O medio o conxunto de formas externas. que comprende o medio? as materias primas da vida e as condicins que afectan ao seu uso. Tanto organismo coma medio estn nun proceso contnuo de adaptacin. O medio sempre un elemento escaso. Hai unha variedade ilimitada

2

de posibilidades, como pode ser a temperatura, o clima, a explotacin... O medio est sempre suxeito a cambios destes fenmenos. O importante son as relacins que se establecen entre os organismos e o medio. A arquitectura fai o que non capaz de facer a natureza. A arquitectura complementaria natureza, ao medio e s formas de relacionarse. A loita pola vida (sntese entre organismo e medio), relacin do organismo co mundo exterior. Caracterzase por pretender subsistir e procrear (moverse e reproducirse) (condicins fundamentais da vida) A arquitectura unha loita contra o lmite, a ser capaces de loitar contra as condicins. A arquitectura unha loita por controlar as necesidades do organismo e coecer as necesidades do medio. Adaptacin: problema central da vida. A bsqueda do equilibrio entre organismo e medio e das condicins externas que proporcionan os materiais para a existencia pero que tamn impiden a sa expansin. Os materiais proporcionan vida e limitacins. O organismo responde sempre s condicins do medio pero o medio non responde ao organismo. A adaptacin un proceso continuo e constante. O organismo e o medio estn en continuamente establecendo relacins. O organismo cambia, cambia o medio, o medio cambia o organismo. O medio o elemento resistente, o home o elemento flexible e variable nun medio que o vai cambiando. Calquer obxeto que vemos no territorio obxeto dun esforzo. Sostible a buscar unha solucin a unha procura de esforzos para resolver as necesidades. (Isto ltimo non de Amos Hawley) A adaptacin representa un tempo ademis dun esforzo.A adaptacin temporal s condicins. A actividade un reflexo do tempo no que se produce e do esforzo.

Tipos de adaptacinAdaptacin individual ou comunal (adaptacin do agregado humano). Un organismo en realidade non se pode entender por si s, por tanto a adaptacin un tema comunal, o individuo unha abstraccin. De xeito individual o individuo responde de forma xentica, por exempo, o pico, as garras... son adaptacins xenticas ao medio. Afecta propio organismo. Adaptacin somtica. unha adaptacin temporal que non afecta xenticamente ao organismo. Cando falamos de adaptacin estamos falando de todas as respostas do organismo. (moda, como adaptacin temporal) Amos Hawley fala da facilidade do home para adaptarse ao medio gracias, por exemplo, posicin erguida, a larinxe,... e capacidade de pensar e por tanto crear ferramentas (resposta da capacidade mental, conseguir un elemento externo que lle permite mellorar e adaptar as condicins do medio) Polo tanto unha acumulacin de experiencia e imaxinacin.

3

A tecnoloxa abre por tanto camios a novos cambios, novas transformacins e a novas relacins. Un risco da ferramenta a superespecializacin (produce inadaptacin e excesos). Cando existe corremos o risco de inadaptarnos, xa que supn menos esforzo . A adaptacin comunal: non se logran adaptacins ao medio soas, un fenmeno colectivo que implica a todos os organismos do medio (dunha rea concreta). Polo tanto, aparece a cooperacin que unha necesidade colectiva para a adaptacin que aporta un aforro na enerxa e nas dificultades para a vida. Como resumo de adaptacin constante ao medio no tempo, pdese dicir que un proceso constante. O territorio un elemento en contnuo cambio. O que debuxamos nun plano un momento, algo temporal, xa que o territorio est cambiando. Para representar o cambio podemos facelo a travs das permanencias, aqueles elementos que non varian, fixos que indican que o resto se move.

A interrelacin da vidaA trama da vida. A relacin entre as distintas formas de vida unha relacin complexa, que ten moitas posibilidades (combinacins), e ademis os organismos estn interrelacionndose. A cadea de alimentos. Existe unha retroalimentacin. A trama da vida unha metfora que nos explica a multiplicidade de relacins: a simbiose e comensalismo. A simbiose a relacin de dependencia mutua entre organismos desemellantes. Existe esta relacin porque os organismos se complementan. onde se asentan os cultivos? nos lugares mis adecuados. Cando vemos unha zona vemos que funcins se poden levar a cabo al. Prima a idea de colaboracin, formas de axuda. O parasitismo unha forma de simbiose na cal un organismo se aproveita do outro ainda que non o perxudica. Por ltimo est o ilotismo (escravitude) O comensalismo a competencia, a loita entre elementos, a expresin mis elemental. A competencia est nun grao similar reproduccin, est inherente en ns. s veces un estmulo. Amos Hawley di que a competencia pdese medir polo nmero de individuos dun rea. Unha cebra debe loitar con outra cebra, correr mis ca ela, non mis ca unha leona. Na competencia, o valor da cantidade pode servir para defenderse mellor. A simbiose unha relacin entre especies e o comensalismo unha relacin dentro das propias especies. As especies son importantes dentro do estudio ecolxico dende o punto de vista ocupacional, non dende a forma.

4

A comunidade biticaAs relacins, a trama da vida, frmase nun contexto do medio. Isto significa que lle da espacio. A comunidade bitica un espazo, un elemento espacial. Como ten que ver coa vida ten que ver tamn co tempo. Unha acepcin pode ser "un conxunto de animais e prantas que conviven nun hbitat determinado e que polo seu grado de relacin constiten unha unidade recoecida". (agregado de organismos que se adaptan ao lugar) Comunidade: unidade de vida asociada. Formacin de especies que responden de xeito colectivo s condicins do medio. Entidade dun conxunto de organismos que se adaptan ao medio. A comunidade bitica son polo tanto conxuntos recoecibles. A comunidade bitica estudiase pola forma de organizarse e polo seu desenvolvemento. Dada a complexidade dunha comunidade bitica provoca que sea dificil de estudiar, pero mais doado analizala por partes. Estudiamola a travs das seguintes caractersticas (elementos universais):

hbitat nichos cadea de alimentos dominacin pirmide de habitantes equilibrio

Estas caractersticas son fundamentais para o estudio dunha comunidade bitica. Organizacin da comunidade bitica (comunidade/medio) HBITAT condicins fsicas e qumicas que distinguen unha unidade de espacio doutra. a descripcin do lugar, do domicilio dunha comunidade. Refrese s condicins fsicas e qumicas dun lugar. Son os estmulos aos que os organismos teen que responder. Son as condicins externas que afectan ao organismo, son caractersticas concretas. NICHO rol, papel funcional de cada especie dentro da comunidade. Refrese ao que os organismos realizan dentro do hbitat. A comunidade unha organizacin de nichos. Os nichos son como os eslabns da cadea de alimentos, polo tanto, a comunidade podera considerarse coma unha pirmide con mis nichos na parte inferior. CADEA DE ALIMENTOS papel de cada especie e relacin dunhas coas outras. O coecemento das relacins, dos organismos, o nmero de organismos importante para definir esas relacins. Regulacin do nmero de habitantes. existe para cada especie e para cada xeito de vida, un nmero ptimo de organismos. Calquera variacin afectar s especies que o rodean. importante buscar o nmero de individuos adecuados, bsqueda dun equilibrio. O equilibrio chegar cando se consegue que a demanda coincide cos requerimentos. O equilibrio s ten sentido en comunidade, entendida como elemento nico ou conxunto armnico.

5

Desenvolvemento da comunidade bitica. Posto do home.A comunidade, ao igual que un organismo vara sempre. Est sempre en proceso de transformacin e adaptacin ( fraxil). 3 ciclos fundamentais na adaptacin:

invasin competencia establecemento (asentamento)