uluslararasi tأœrk sؤ°yasؤ° hayatinda adnan menderes adnan menderes أœnؤ°versؤ°tesؤ°...

Download ULUSLARARASI TأœRK Sؤ°YASؤ° HAYATINDA ADNAN MENDERES ADNAN MENDERES أœNؤ°VERSؤ°TESؤ° YAYINLARI NO :

Post on 24-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO : 60

  ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA

  ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  EDİTÖRLER

  Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan

  Doç. Dr. Hüseyin Üreten

  Okt. Banu Berber Babalık

  Okt. Esra Çetin

  Okt. Coşkun Türkan

  Gülay Gündeay

  Aydın 2018

 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO : 60

  KİTAP ADI

  Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu

  Adnan Menderes Üniversitesi

  EDİTÖRLER

  Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan

  Doç. Dr. Hüseyin Üreten

  Okt. Banu Berber Babalık Okt. Esra Çetin

  Okt. Coşkun Türkan Gülay Gündeay

  ISBN :

  978-975-8254-65-1

  İlk Basım :

  Mart 2018

  Kapak Grafik Tasarımı

  Kamil Mersin

  Baskı

  Adnan Menderes Üniversitesi

  Matbaası

 • ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  I

  ÖNSÖZ

  Kurulduğu andan itibaren önemli bir kitle desteği alan ve muhalefet

  merkezi olan Demokrat Parti, bilindiği üzere 14 Mayıs 1950 seçimleriyle

  iktidarı ele geçirmiş ve bu dönem 27 Mayıs 1960 darbesiyle

  sonlandırılmıştır. Dünya politik gelişmelerinde Soğuk Savaş koşulları ve

  dinamiklerinin hâkim olduğu bu dönemde, Adnan Menderes liderliğindeki

  Türkiye de büyük değişim dönüşüm geçirmiş ve çok partili demokrasiyi

  deneyimlemiştir. Bu değişim ve dönüşümün anlaşılabilmesi,

  değerlendirilebilmesi için üniversitemizde ilk defa 2011 yılında, 27 farklı

  üniversiteden 75 öğretim üyesinin katılımıyla “Türk Tarihinde Adnan

  Menderes” başlığı altında bir sempozyum düzenlenmişti. Ülke genelinde

  büyük bir yankı uyandıran ve karşılık bulan bu sempozyumdan alınan güçle,

  Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir dönemini uluslararası bir katılımla ele

  alabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, “Uluslararası

  Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu” gündeme gelmiştir.

  Bir kez daha üniversitemizin ev sahipliğinde, tek gün oturumlu, yurt içi ve

  yurt dışından öğretim üyelerinin davet edildiği bu sempozyum da, Adnan

  Menderes’in politik hayata girişi, Demokrat Parti’nin kuruluşu, Menderes

  hükümetlerinin icraatları, 27 Mayıs Darbesi’ne giden süreç, 27 Mayıs

  Darbesi ve Yassıada duruşmaları gibi konular ele alınmıştır.

  Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

  Okt. Coşkun TÜRKAN

  Mart 2018, AYDIN

 • ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  II

 • ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  III

  İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Osman AKANDERE

  Kuruluş Sürecinde Demokrat Partiye Yöneltilen Muvazaa İthamı ve Konunun

  Siyasi Çevrelerde ve Gazetelerde Ele Alınışı …………………………………

  1

  Prof. Dr. Bayram AKÇA

  Yassıada’da Demokrat Partili Bir Muğlalı: Turgut Topaloğlu………...………

  3

  Prof. Dr.Lütfiye ASGERZADE

  27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes'in İdamı Azerbaycan'da Yayınlanan

  Komünist Gazetesinde …………………………………………....……………

  4

  Prof. Dr. Bayram BAYRAKTAR

  Demokrat Parti Döneminde Din ve Devlet İlişkileri Üzerine Bazı

  Düşünceler……………………………………………………………...………

  7

  Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

  Demokrat Parti İktidarının Başlarında İrtica Tartışmaları ve Adnan

  Menderes’in Yaklaşımı Üzerine Bazı Gözlemler……………………………...

  9

  Prof. Dr. Temuçin F. Ertan

  Yrd. Doç. Dr. Bahattin Demirtaş

  Demokrat Parti Döneminde Türkiye’yi Ziyaret Eden Devlet Başkanlarının

  Ankara Günleri (1950-1960)…………………………………………………...

  12

  Prof. Dr. H. Bayram KAÇMAZOĞLU

  1950-1960 Döneminde İktidar - Üniversite İlişkileri…………………………..

  14

  Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN

  CHP Parti Müfettişlerinin Kaleminden Demokrat Partinin İktidara Gelişi……

  16

  Prof.Dr. Yusuf KILIÇ

  Adnan Menderes Dönemi (1950-1960) Tarih ve Arkeoloji Araştırma İzinleri

  Kararlarından İç ve Dış Politikaya Yansımalar………………………………...

  19

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU

  Adnan Menderes ve Değişen Türk Dış Politikası: Türk-Amerikan İlişkileri ve

  Amerika’nın Ortadoğu’ya Yerleşmesi…………………………………………

  21

  Prof. Dr. Tahir KODAL

  Adnan Menderes Dönemi Türkiye - Irak İlişkileri (1950-1960)……………….

  23

  Prof. Dr. Osman KÖSE

  27 Mayıs Darbesine Giden Süreçte Muhalif Hareketlere Karşı Adnan

  Menderes’in İzlediği Politika…………………………………………………..

  25

 • ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  IV

  Prof. Dr. Hasan MERT

  Ondörtler’e Göre 27 Mayıs 1960 ve Adnan Menderes…………………..……

  27

  Prof. Dr. Fahri SAKAL

  Türk Demokrasi Tarihinde DP ve Menderes'in Yeri…………………………..

  29

  Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

  Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politika ve Uygulamaları…………………….

  32

  Prof. Dr. Mehmet TEMEL

  Menderes’in Beyanlarına Göre 27 Mayıs İhtilaline Giden Süreçte CHP’nin

  Sorumluluğu……………………………………………………………………

  35

  Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

  Bürokrat Aydının Demokrasi Korkusu………………………………………...

  37

  Doç. Dr. Halide ASLAN

  Adnan Menderes Dönemi Din Politikaları………………………..……………

  40

  Doç. Dr. Seher BOYKOY

  Menderes Dönemi Milli Eğitim Şuralarının Dönemin Eğitim Politikaları

  Açısından Analizi……………………………………………………………..

  42

  Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK

  Muhalif Kimliğiyle Adnan Menderes’in Türk Siyasetindeki İzleri……………

  44

  Doç. Dr. Filiz ÇOLAK

  Bir Devre Adını Veren Başbakanın Hazin Sonu: Adnan Menderes’in

  Yassıada Günleri ……………………………………………...………………

  46

  Doç. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN

  Güç Birliği Karşısında Adnan Menderes’in Siyasi Manevrası: Vatan Cephesi

  (Manisa Örneğinde) ……………………………………………………………

  48

  Doç. Dr. Umut KARABULUT

  Demokrat Parti Dönemi Türkiye - AET İlişkileri (1959-1960) ………………

  50

  Doç. Dr.Burhan SAYILIR

  Adnan Menderes’in Demokrasi Yürüyüşünde Eskişehir’in Yeri ve Önemi…..

  52

  Doç. Dr. Yücel YİĞİT

  Tepki ve İhbar: Demokrat Partililer……………………………………………

  54

  Yrd. Doç. Dr. Ceyda TUNA BOZDOĞAN

  Demokrat Parti Hükümetleri ve Komünizmle Mücadele………………………

  56

 • ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

  V

  Yrd. Doç. Dr. Ayten CAN

  27 Mayıs 1960 Yılı Askeri Darbesi’nin Alman Basınına Yansımaları…..……

  58

  Yrd. Doç. Dr. Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA

  Türk Demokrasi Tarihinde Karizmatik Liderlik Örneği: Adnan Menderes ve

  27 Mayıs Darbesi………………………………………………………………

  60

  Yrd. Doç. Dr. Olcay ÖZKAYA DUMAN

  Rus - Amerikan Merkezli Stratejik Güç Mücadelesi Altında Orta Doğu

  Denklemi ve Türkiye’de Adnan Menderes Dönemi………………………...…

  63

  Yrd. Doç. Dr. Uğur TATLISUMAK

  Mahir Kaynakla Adnan Menderes, Darbeler ve Ortadoğu Üzerine Yapılan

  Yayınlanmamış Bir Röportaj ve Analizi…………………………….…………

  65

  Yrd. Doç. Ahmet TOKSOY

  Alparslan Türkeş ve Adnan Menderes’in İdamı……………………….………

  67

  Okt. Banu BERBER BABALIK

  Türk Siyasi Hayatında Vatan Cephesi Uygulamaları ve Aydın’da Vatan

  Cephesi…………………………………………………………………………

  69

  Okt. Esra ÇETİN

  Adnan Menderes’in Muhalefet Yıllarında TBMM’de Yapılan Müzik

  Tartışmaları……………………………………………………………………

  71

  Okt. Coşkun TÜRKAN

  Adnan Menderes Hükümetlerinin Toplumsal Tabanı ve Kimlik Söylemi…….

  73

  Dr. M. Serhan YÜCEL

  Adnan Menderes İçin Tarihi An: 29 Kasım 1955 Demokrat Parti Grup

  Toplantısı……………………………………………………………………….

Recommended

View more >