ud 1 composició centèsimal i gasos

Download Ud 1  composició centèsimal i gasos

Post on 02-Jul-2015

681 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Frmula emprica :representa la proporci ms simple en la que estan presents els toms que formen el compost qumic. Per exemple pel benz, la formula emprica seria CH, aix ens indica que estan en proporci 1:1 Frmula molecular : indica el nmero d toms de cada tipus presents a la molcula. En alguns casos la frmula emprica i la frmula molecular poden coincidir. Si agafem el mateix exemple que abans, la seva frmula molecular ser: 7. La frmula de les substncies:

2. composici centesimal : ens indica el % en massa de cada element en el compost Si tenim un compost de frmula:A x B y Exemple : indica la composici centesimal de l xid de magnesi Soluci: Mg= 60%; O=40% 3. Gasos ideals : considerem que sn aquells gasos que compleixen: -les partcules xoquen entre si elsticament (no hi ha interacci entre elles) -el volum de les partcules s negligible enfront al volum total del gas.Qualsevol gas real a baixa pressi el podem considerar un gas ideal 8. Lleis dels gasos 4. Unitats: Pressi:atm, mmHg o Pa 1 atm= 760 mmHg=101325 Pa Volum: litres ( en SI s el) Temperatura: K=C+273 5. Llei de Boyle-Mariotte Quan un gas experimenta transformacions a temperatura constant (isotrmiques), el producte de la pressi que exerceix pel volum que ocupa es mant constant. Per tant, podem escriure: 6. Exemple 1: Tenim hidrogen gas a 18 C, a una pressi de 1,5 atm ocupa un volum de 3l, quin ser el volum si la pressi disminueix fins a 0,8 atm?El volum d un gas a 18C i pressi 1500mmHg s de 1000 litres. Quin ser el volum del gas a P= 1 atm? Exemple 2: Si a temperatura constant redum el volum d un gas a una tercera part de l original, quina ser la pressi final d aquest gas? Exemple 3: 7. Llei de Gay Lussac Quan un gas experimenta transformacions a volum constant (iscors), el quocient entre la pressi que exerceix i la temperatura s constant Quan augmenta la temperatura, les molcules del gas es mouen ms rpidament,augmenta el nombre de xocs amb les parets ( rgides) i per tant augmenta la pressi. 8. Exemple 1: Cert volum d un gas a una pressi de 970 mmHg es troba a una temperatura de 25C.A quina temperatura ha d estar per tal que la pressi sigui de 760 mmHg? Calcula a quina temperatura s ha d escalfar un gas tancat en un recipient a una temperatura de 30C i 2 atm de pressi perqu se n dupliqui la pressi. Exemple 2: 9. Llei de Charles Quan un gas experimenta transformacions a pressi constant (isbar), el quocient entre el volum i la temperatura s constant A pressi constant, quan augmenta la temperatura, tamb ho fa el volum 10. Un recipient que pot variar de volum cont 12 litres d un gas a 3,2 10 5 Pa i 43 C. Quin volum assolir si augmentem la temperatura fins a 185C mantenint la pressi constant? Exemple 1: 11. Llei general dels gasos ideals: La mateixa quantitat d un gas ideal (que es comporta idealment) i passa d un estat 1 a un estat 2, la realci entre les variables que el caracteritzen comlpeix: 12. Equaci d estat dels gasos ideals: Mirar hiptesi d Avogadro Combinant les lleis dels gasos, arribem a: PV=nRT Nombre de mols R=0,082 (atml/kmol) Condicions normals (CN): P=1 atm i 273 K (0C) Un mol d un gas mesurat en condicions normals sempre ocupa un volum de 22,4 litres 13. Tenint en compte que n=m/M, podem obtenir: 14. Exemple 1: Quin s el volum que ocupen 16 g de gas et (C 2 H 6 ) a 0,9 atm i 18C? A quina pressi cal sotmetre el gas oxigen mantingut a 25C, perqu tingui una densitat d 1,5 g/l? Exemple 2 15. Pressions parcials.Llei de Dalton La pressi total d una mescla de gasos, s la suma de les pressions parcials de tots els gasos que formen la mescla En aquest cas: 16. Aplicant l equaci d estat dels gasos: Pel nombre de mols totals que hi ha en la mescla, obtenim Pel nombre de mols que hi ha d un component en la mescla, obtenim: Dividint una equaci entre l altra: Pel nombre de mols totals que hi ha en la mescla, obtenim Fracci molar Proporci de partcules d un component en la mescla 17. Per tant, podem escriure que la pressi parcial de cada component, s el producte d la pressi total pre la fracci molar del respectiu component.