composició corporal

Download Composició corporal

Post on 30-Jul-2015

2.343 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Composici corporalMireia Biosca Pediatra 2. Composici corporalLepidmia dobesitat dels pasosdesenvolupats ha contribut a crear lanecessitat de tcniques que concretin dequins components es conforma el nostre cosi com es distribueixen. 3. Composici corporal Lndex de massa corporal (IMC) s insuficient com a eina diagnstica per que no t en compte si lexcs de pes prov del greix, de laigua o del mscul. 4. Composici corporal 5. Compartiment lliure de greix omasa magra s el metablicament actiu. Inclou ssos, mscul, aigua extracellular, teixit nervis i altres cllules que no sn adipocits. Els requeriments nutricionals estan relacionats amb el tamany daquest compartiment La massa muscular s el component ms important i s el reflexe de la protena. 6. Compartiment greix A efectes prctics es considera metablicament inactiu. Paper de reserva i de metabolisme hormonal. Es diferencia en greix subcutani i en greix visceral. Lexcs de greix visceral (zones centrals del cos) predisposa a malalties cardiovasculars. 7. AntropometriaMesures antropomtriques directes:PESTALLAPERMETRES: CRANIAL, CINTURA, MALUC i BRAPLECS CUTANIS: BICIPITAL, TRICIPITALSUBESCAPULAR, SUPRAILAC, CUIXA I CAMA 8. PERMETRESEl permetre abdominal mesura el greix visceral isubcutani de la regi abdominal i estima el greixabodominal total.s el millor predictor de lasndrome metablica en ledatpeditrica.Waist circumference for the screening of the metabolic syndrome in children. Moreno LA et al.Acta Paediatr. 2002;91(12):1307-12. 9. Grfiques Waist circumference values in Spanish children--gender related differences.Moreno LA, Fleta J, Mur L, Rodriguez G, Sarria A, Bueno M. Eur J Clin Nutr. 1999 Jun;53(6):429-33. 10. Grfiques Waist circumference values in Spanish children--gender related differences.Moreno LA, Fleta J, Mur L, Rodriguez G, Sarria A, Bueno M. Eur J Clin Nutr. 1999 Jun;53(6):429-33. 11. Plecs cutanisPlicmetre per valoraci nutricionalHOLTAIN, el ms exacte i precs.Apertura de 50mm precisi de 0.2 mm. 12. Plecs cutanisTronc: subescapular i suprailac.Extremitats: bicipital, tricipital, cuixa i camaGreix perifric: tricipitalGreix troncular: subescapular6 plegsTricipital/SubescapularSubescapular+Suplailac (tronc)/ 6 plegs 13. GrfiquesBody fat distribution reference standards in Spanish adolescents: the AVENA Study. Moreno LA et al. Int J Obes (Lond).2007 Dec;31(12):1798-805. Epub 2007 Jul 3 14. GrfiquesAnthropometric body fat composition reference values in Spanish adolescents. The AVENA Study. Moreno LA, et al. Eur J Clin Nutr. 2006 Feb; 60(2):191-6. . 15. Bioimpedncia elctrica (BIA) Es una de las tcniques ms fcils. Es basa en la resistncia que ofereixen laigua i els teixits corporals al pas duna corrent elctrica constant i de baixa intensitat.El greix que es troba en el cos no es un bonconductor delectricitat, mentre que laigua, lamajor part de la qual es troba en els msculs,s un conductor efica. 16. Infrarojos: Futrex Saplica en diferents parts del cos: zona tricipital, bicipital, subescapular. Es mesura el greix en funci del grau de penetrncia de linfraroig en lorganisme. 17. Bod-PodPletismografa per desplaamentde volum.Medeix el volum daire quedesplaa la persona quan es trobaasseguda dins la cpsula. Lequipdetermina la composici corporal.utilizant la informaci del volum i lamasa del cos per determinar ladensitat corporal i calcular la masagrasa i magra i tamb mesura laireresidual pulmonar. 18. Densitometria per inmersi 19. Densitometria per absorci deRX (DXA) Emisi fotnica de menor densitat que la radiologia convencional Medeix la capacitat de captaci de fotons. 20. Tomografia AxialComputaritzada (TAC) El mtode de major definici per mesurar el compartiment greix. A nivell abdominal discrimina entre el greix visceral i el subcutani. O RNM 21. ndex de massa corporal (IMC) Utilitzat al nostre medi pel diagnostic dObesitat. No prediu de forma fiable el %Greix corporal Serveix ms pel cribatge i desprs interesa confirmar lescs de greix per qualsevol altre mtode p. e. Frmula Slaughter. El permetre de cintura s adecuat per detectar lexcs de greix abdominal.Validity of BMI as a measure of obesity in Australian white Caucasian and Australian Sri Lankan children.Wickramasinghe VP & cols. Ann Hum Biol. 2005 Jan-Feb;32(1):60-71. 22. Frmula Slaughter 1988 Per nens de 8 a 18 anys % MG = 0.735 (PLTR + PLPIE) + 1.0 Per nenes de 8 a 18 anys % MG = 0.610 (PLTR + PLPIE) + 5.1PLTR = plec del trceps. PLPIE = plec medial de la cama o del bess. 23. Condicionants de lacomposici corporal Nutrici Exercici fsic. Gentica IMC de la mare previ a lembars. Augment de pes durant lembars Pes de naixement. Creixement accelerat els primers mesos de vida Edat dinici del rebot adips, pubertat 24. Qu he estudiat jo?COMPOSICI CORPORAL EN EDAT PREPUBERALSEGONS EL PES DE NAIXEMENT 25. Es van selleccionar alleatoriament nens dentre 6-10 anys nascuts a HCU Lozano Blesa de Saragossa i es van dividir en 3 grups: petits, de pesadecuat i grans per la seva edat gestacional (taules de Lubchenko).Es van recollir dades i es van enviar al Laboratori de Composici corporal deUNIZAR per antropometria i DXA. 26. % de greix segons pes al naixement%30 p = 0.04528SGA p = 0.027p = 0.004 AGA26LGA24p = 0.004 p = 0.00322201816141210 Total bodyTrunk AbdominalAbdominal Abdominalregion 1 region 2region 3 27. Conclusions finalss important no noms fer lIMC, sin mesurar el greix abdominal per predir el risc cardiovascular a ledat adulta. No tots els nens amb IMC elevat tenen excs de greix. Els nens amb IMC normal poden tenir excs de greix abdominal i tenir per tant, risc cardiovascular a ledat adulta (p.e. els nascuts petits per la seva edat gestacional) 28. GRCIES PER LA VOSTRA ATENCI.