creació i composició d’imatges

Download Creació i composició d’imatges

Post on 29-Nov-2014

1.555 views

Category:

Art & Photos

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La creació i composició d’imatges és un tema complex tant per la quantitat de conceptes implícits com per la metodologia. Fer esbossos, valorar els resultats, rectificar, tornar a ordenar els elements o buscar un altre punt de vista. Un procés creatiu amb una metodologia de treball no lineal i amb constants feed-back que poden fer certa mandra. Hem de trobar doncs un ham que no faci mandra, que permeti provar i rectificar d’una manera gairebé immediata, que el fet de rebutjar un resultat i buscar-ne un de nou sigui àgil. L’escàner i la fotografia digital són eines d’obtenció d’imatges que permeten veure els resultats d’una manera immediata. Amb l’escàner es poden fer composicions d’una manera molt ràpida i ràpid és també rectificar-les buscant una nova solució. Amb la càmera digital també s’obtenen imatges d’una manera ràpida i, si hi ha errors; donar un altre enquadrament, punt de vista,... no costa tant. En ambdós casos, reflexionar sobre els resultats i rectificar els errors per trobar una altra solució és més ràpid que amb d’altres eines gràfiques. A més a més, són dues eines que tenim al nostre abast, avui en dia són a la majoria de les nostres cases o entorns, i de les que se’n pot treure més rendiment del previst inicialment. Objectius Objectiu principal. Educar el sentit estètic i la capacitat comunicativa, mitjançant la creació i composició d’imatges, utilitzant codis visuals i artístics amb tècniques digitals i mitjans informàtics. Marc legal. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. 1. Article 3. Objectius de l’educació secundària obligatòria. L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies: -Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític. -Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 2. Annex 2. Currículum de l’educació secundària obligatòria. Objectius generals de l’àrea de Visual i Plàstica. -Emprar el fotoescàner, la fotografia digital i els programes de retoc fotogràfic per representar de forma creativa, la realitat, les idees, les emocions, els sentiments i les vivències, mostrant les adequades competències comunicatives i expressives. -Expressar-se amb creativitat, mitjançant les eines del llenguatge infogràfic, tant en propostes i creacions personals com en les col•lectives. -Planificar i reflexionar, de forma individual i col•lectiva, sobre el procés de disseny i de realització d’una imatge partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l’estat de consecució. -Desenvolupar activitats i projectes col•lectius que potenciïn les possibilitats expressives, crítiques i comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual i afavoreixin el diàleg i la col•laboració.

TRANSCRIPT

 • 1. F O T O E S C N E R
  • fotografies realitzades posant objectes sobre lescner
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. R E C E R C A AMB E S C N E R
 • 12. FOTOGRAFIA amb cmera digital aplicacions de color amb photoshop
 • 13. tants
 • 14. tants
 • 15. ESCENOGRAFIA OBRA TEATRE
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. ACTIVITAT T U T O R I A a i x NO aix TAMPOC N I a i x