tunnelverlichting fagerhult houten_22-01

Download Tunnelverlichting fagerhult houten_22-01

Post on 16-Jul-2015

112 views

Category:

Engineering

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lichtintunnelsenonderdoorgangen

  N.J.(Nico)deKruijter

 • N.J.(Nico)deKruijter

  Nico

 • Doorzichtberekening

  Resultaat

 • Overdagverlichten

 • VANDAAGKRIJGTUDEOPLOSSINGHetzwartegat/raameffect,Voertuig enfiets voetgangerstunnels,Hoeverlichten en metwelk niveau,Meeraspectenvansocialeveiligheid.

  N.J.(Nico)deKruijter

 • ZwarteraameffectOVERDAG

 • ZwarteraameffectOVERDAG

 • Zwarteraameffect obstakeldoorzicht

 • Doorzichtberekening

 • Doorzichtberekening

 • Doorzichtberekening

 • Obstakels

 • Obstakels

 • Overdagverlichten

 • Determinatiekortetunnels

 • Cd/m2

  Lux

  C0180 0as

  Karakteristiekelichtverdeling

  VerschiltussenCd/m2enLux

 • Obstakels

 • Obstakels

  Tabelcategorie3

 • Determinatiefiets voetgangers

 • Glanzendewanden

 • Glanzendewandenbespaard!

 • Onderzoekin2013tunnelsHaarlemmermeer

 • Onderzoekin2013tunnelsHaarlemmermeer

  ishetverlichtenvandezeonderdoorgangoverdagnoodzakelijk?

  kanmeteenpaaraanpassingenhetlichtoverdaguitenwatzijndekosten?

  watisdestaatvandehuidigeverlichting? hoeveelenergieverbruiktdehuidigeverlichting? metwelkeaanpassingenkunnendeexploitatiekostenvandetunnelnaarbeneden?

  hoezijnhetenergieverbruikenonderhoudskostennadeaanbevolenaanpassing?

  welkeinvesteringmoetgedaanwordenomdebesparingterealiseren?

  binnenwelketermijnwordtdeinvesteringterugverdiend?

 • Onderzoekin2013tunnelsHaarlemmermeer

  Lumen/wattverhouding70terwijlstandaardTLDLumen/watt80TLDtl buizenvervangenvoorledbuizengeenoptie

  Aanschafenombouwkostennietbinnen10jaarterugverdient

  Voordelenledtunnelverlichtig20%energiebesparingGeenlampvervangingEnergetischbeterdimbaar

 • Hetgaatnietomverlichtenalleen

 • Hetgaatnietomverlichtenalleen

 • Hetgaatnietomverlichtenalleen

 • N.J.(Nico)deKruijter

  5Aspectensocialeveiligheid

  Socialecontrole

  Afwezigheid vandaders

  Open

  Aantrekkelijkgeengraffiti

  Overzichtvandesituatie

 • Resultaat

  Hetgaatnietomverlichtenalleen

 • TunnelBurgerpad

 • Determinatiefiets voetgangers

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • TunnelBurgerpad

 • Dankvooruwaandacht