tulosten ja suositusten esittely ... tutkimuksen ja opetuksen...

Download Tulosten ja suositusten esittely ... tutkimuksen ja opetuksen kehitt£¤misess£¤ tulee tarttua tarmokkaasti

Post on 04-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 1

  Tulosten ja

  suositusten

  esittely

  Heikki Mannila

  10.12.2018

 • Tieteen tila -selvitysten tavoitteet ja aineistot

  • Tuottaa materiaalia, joka

  • Tukee korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä

  • Vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa

  • Mitä tarkastellaan

  • Tutkimuksen henkilöstövoimavarat ja rahoitus

  • Julkaisutoiminta ja julkaisujen tieteellinen vaikuttavuus

  • Erityistarkasteluina vuonna 2018

  - Kansallinen tavoite 4 %:n t&k-intensiteetistä

  - Ilmiöpohjaiset ja tieteen sisäiset muutostekijät

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 2

 • Kiitokset

  • Ohjausryhmä: Erja Heikkinen, Anni Huhtala, Keijo Hämäläinen, Lea Kauppi,

  Jukka Mönkkönen, Ilkka Niemelä, Marita Niemelä, Heikki Ruskoaho, Heikki

  Mannila

  • Tieteen tila 2016 -katsauksesta saatu palaute

  • Tieteen muutostekijöitä ja nousevia tutkimusalueita kartoittaneiden työpajojen

  osallistujat, puheenjohtajat ja järjestäjät

  • Tieteen tila -katsauksen käsikirjoitusta kommentoineet

  • Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC

  • Toimittajat: Otto Auranen, Paula Leskinen, Jussi Alho, Anu Nuutinen, Samuli

  Hemming

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 3

 • Keskeiset aineistolähteet

  • Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen: https://vipunen.fi

  • Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä innovaatiotoiminnan tilastot

  • OECD:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 4

  https://vipunen.fi/

 • Joitakin keskeisiä havaintoja

  • Tieteen taso bibliometrisen indikaattorin valossa on kohonnut 2010-luvulla.

  • Julkaisujen määrä asukasta kohti on suuri

  • Kansainvälisten yhteisjulkaisujen tieteellinen vaikuttavuus on suurempi kuin

  kotimaisten julkaisujen

  • Tohtorit tekevät aikaisempaa suuremman osuuden tutkimustyöstä

  korkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa.

  • Tutkimustyövuodet valtion tutkimuslaitoksissa vähentyneet

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 5

 • • Pysyväisluontoisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus vaihtelee paljon

  yliopistojen välillä.

  • Ulkomaalaisten osuus on kasvanut erityisesti yliopistojen määräaikaisissa

  tehtävissä.

  • Naisten osuus on kasvanut yliopistojen pysyväisluontoisissa tehtävissä.

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 6

 • • Suomen t&k-panostus suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut.

  • Monitieteinen ja ilmiöpohjainen tutkimus sekä tutkimuksen ja osaamisen

  keskittymät (ekosysteemit) ohjaavat kehitystä entistä enemmän;

  tarkastelun datapohja kaipaa täydennystä.

  • Digitalisaatio ja avoin tiede muuttavat tiedettä merkittävästi.

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 7

 • Suositukset

  • Ihmiset tekevät tieteen: vetovoimaisia toimintaympäristöjä ja hyviä

  rekrytointimenettelyjä tarvitaan korkeatasoisten tutkijoiden ja opiskelijoiden

  houkuttelemiseksi.

  • Laadukkaat, vaikuttavat ja vetovoimaiset tutkimuksen ja osaamisen keskittymät

  ovat välttämättömiä Suomen kehitykselle. Tällaiset keskittymät edellyttävät

  profiloitumista ja eri toimijoiden yhteistyötä. Keskittymien rakentamista ja

  kehittymistä tulee tukea vahvasti rahoitusratkaisuilla.

  • Digitalisaation ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin tutkimuksen ja opetuksen

  kehittämisessä tulee tarttua tarmokkaasti.

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 8

 • Yksityiskohtaisemmin:

  julkaisut, rahoitus, henkilöstö

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 9

 • Top 10 -indeksi tieteen tason bibliometrisenä indikaattorina

  • Tarkastelee eniten viitattuun 10 prosenttiin kuuluvien tieteellisten julkaisujen

  suhteellista osuutta.

  • Kunkin tieteenalan keskitaso maailmassa (Web of Science -pohjaisessa

  aineistossa) on 1.

  • Viittausmäärä on normalisoitu tieteenalan ja julkaisuvuoden mukaan.

  • Antaa yhden näkökulman tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun.

  • Ei yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta.

  • Tuoreimmat tiedot: vuosien 2012-2015 julkaisut ja niihin kertyneet viittaukset

  vuoden 2017 loppuun asti

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 201810

 • Suomen julkaisujen top 10 -indeksi on noussut 2010-luvulla

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 11

  Results presented here are derived

  from the Web of Science ® prepared

  by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc.

  (Formerly the IP & Science business

  of Thomson Reuters®), Philadelphia,

  Pennsylvania, USA: © Copyright

  CLARIVATE ANALYTICS ® 2018. All

  rights reserved. Results are taken with

  permission from the bibliometric

  analysis system provided by CSC - IT

  Center for Science Ltd., Espoo,

  Finland .

  Lähde: Clarivate Analyticsin Web of Science -

  pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC

  Oy, 2018.

 • Huomautuksia

  • Nousua nähtävissä 2010-luvulla

  • Edellisessä katsauksessa havaittu nousu on jatkunut

  • Muutoksen suunta on hyvä

  • Monet keskeiset verrokkimaat edelleen selvästi edellä

  • Muutokset ovat aina monien pitkäjänteisten tekijöiden tulosta

  • Bibliometriset indikaattorit: yksi näkymä tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun

  • Eivät anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta

  • Ilmiöpohjaisuuden sekä tutkimuksen ja osaamisen keskittymien (ekosysteemien)

  tarkastelu edellyttää menetelmällistä kehitystyötä

  • Yksityiskohtaisempia organisaatio- ja tieteenalakohtaisia tuloksia raportissa sekä

  opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta (vipunen.fi)

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 12

 • Kansainväliset yhteisjulkaisut ovat tieteellisesti vaikuttavampia kuin

  kotimaiset julkaisut Suomessa ja kaikissa verrokkimaissa

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 13

  Lähde: Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC Oy, 2018.

  Kansainvälinen yhteisjulkaisu 2002–2005

  Kansainvälinen yhteisjulkaisu 2012–2015

  Kotimaiset julkaisut 2002–2005

  Kotimaiset julkaisut 2012–2015

  0,6

  0,8

  1

  1,2

  1,4

  1,6

  1,8

  2 To

  p 1

  0 -i

  n d

  ek si

  M aa

  ilm an

  k es

  ki ta

  so o

  n 1

  .

 • Suomen ja verrokkimaiden asukaslukuun suhteutetut julkaisumäärät,

  julkaisumäärien suhteellinen muutos ja maan osuus maailman Web of Science

  -julkaisuista vuosina 2002–2005 ja 2012–2015.

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 14

  Lähteet: Clarivate Analyticsin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC Oy, 2018; OECD Main Science and Technology Indicators (24.7.2018 julkaistu aineisto),

  http://www.oecd.org/sti/msti.htm.

  Ositettu

  julkaisumäärä /

  100 000 asukasta

  Suhteellinen

  muutos

  Osuus maailman

  julkaisuista (ositettu)

  Maa 2002–2005 2012–2015 02/05–12/15 2002–2005 2012–2015

  Alankomaat 443 662 1,5 1,8 % 1,5 %

  Belgia 360 534 1,5 1,0 % 0,8 %

  Irlanti 290 523 1,8 0,3 % 0,3 %

  Iso-Britannia 443 539 1,2 6,8 % 4,8 %

  Itävalta 328 493 1,5 0,7 % 0,6 %

  Kiina 16 85 5,2 5,5 % 15,9 %

  Norja 387 700 1,8 0,5 % 0,5 %

  Ranska 275 357 1,3 4,4 % 3,2 %

  Ruotsi 567 748 1,3 1,3 % 1,0 %

  Saksa 302 425 1,4 6,2 % 4,7 %

  Suomi 510 694 1,4 0,7 % 0,5 %

  Sveitsi 621 918 1,5 1,2 % 1,0 %

  Tanska 481 833 1,7 0,7 % 0,6 %

  Yhdysvallat 381 456 1,2 28,7 % 20,0 %

 • Yliopistojen kokonaisrahoitus, valtionrahoitus ja tutkimuksen

  rahoituslähteet vuosina 2013–2017

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 15

  Lähteet: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta; Opetushallinnon

  tilastopalvelu Vipunen, Yliopistokoulutus, Talous (opetus- ja

  kulttuuriministeriön tiedonkeruun aineisto); Vuosien 2015–2018 yhdistelmät

  ajantasaisista talousarvioista sekä talousarvioesitys vuodelle 2019 (vuosien

  2013–2017 tilinpäätöstiedot yliopistolain mukaisesta valtionrahoituksesta

  sisältäen ALV-kompensaation) » http://budjetti.vm.fi.

 • Tutkimustyövuosien indeksoitu kehitys yliopistoissa ja

  valtion tutkimuslaitoksissa vuosina 2012–2017

  © SUOMEN AKATEMIA | TIETEEN TILA 2018 16

  Lähteet: Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta; Tilastokeskus, Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2017 (verkkojulkaisu); Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Korkeakoulutus ja t&k-

  toiminta, Tutkimus- ja kehittämistoiminta (Tilastokeskuksen aineisto); Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Yliopistokoulutus, Henkilöstö (opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun aineisto).

  Yliopistojen tohtorit

  Yliopistojen koko

  tutkimushenki

Recommended

View more >