Tema 1 - El Món Clàssic: Grècia

Download Tema 1 - El Món Clàssic: Grècia

Post on 23-Jun-2015

388 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La civilitzaci grega s bressol de la cultura europea i moltes de les formes del seu art es troben a la base de creacions posteriors perqu al llarg de la histria, sempre hem mirat amb admiraci el que va ser l'antiga Grcia. Aquest tema ha estat elaborat per Pau Tobar, durant el curs 2014/15.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. L'ART CLSSIC: GRCIAContinguts: Context Antecedents: art minoc iart micnic Caracterstiquesgenerals de l'art grec Arquitectura i urbanismegrec Escultura grega Pintura cermica imossac</li></ul> <p> 2. Context geogrfic i poltic La civilitzaci grega esdesenvolupa entrel'Hllade, les illes del'Egeu i sia Menor. Relleu muntanys i illes: Importncia de la mar Ciutats-estat: Polis Creixement demogrfic =colonitzacionsmediterrnies senseunitat poltica. Crulla de civilitzacions 3. Context mentalitats Ciutad sresponsable de ladefensa de la polis Ciutad participa endecisions de la polis Democrcia d'Atenes Humanisme Religiantropocntrica Mites no dogmticsEl hombre s lamedida de todas lascosasProtgores 4. Context histric: etapes Civilitzaci Minoca (2600-1600 aC) Civilitzaci Micnica(1600-1200 aC) poca fosca (1200-VIII aC) Periode Arcac (s.VII-475aC) Etapa Clssica (475 323aC) Periode Helenstic (323 31 aC) 5. Context civilitzaci minoca Etapa: 2600-1400 aC Localitzaci: Creta Crulla comercial icultural Civilitzaci urbana Talassocrcia Palaus-ciutat Aqueus i micnicsenvaixen Creta 1400aC 6. Context civilitzaci micnica 1600-1200 aC Pelopons: Tirint i Micenes Aqueus Monarquia Societat aristocrtica imilitar Expansi martima icomercial Mites: Odissea i Iliadad'Homer; Viatge d'Ulisses iJas i els Argonautes Invasi dels doris el 1200aC 7. Context poca fosca 1200-800 aC Poca informaci Destrucci de lesciutats micniques iretrocs demogrfic Edat del ferro Rgim aristocrtic Decisions en gora Origen de les polis 8. Context periode arcac s. VII-475 aC Sistema oligrquic Difcil equilibri poblaci recursos Noves colnies mediterrnies Influncies Egipte iMesopotmia Eclosi de l'arquitectura iescultura gregues Guerres Mdiques amb Prsia Vctria grcies a latalassocrcia d'Atenes Expansi comercial i optimisme 9. Context periode clssic 475-323 aC Lliga de Delos Atenes epicentre cultural iartstic Optimisme Democrcia Atenes Humanisme i ideal debellesa Guerres del Pelopons Filip Il Alexandre el Gran 10. Context periode hellenstic 323 31 aC Fragmentaci imperid'Alexandre el Gran Expansi cultura grega Influncies orientals Persones sdbites Pessimisme oexistencialisme Conquesta romana(146 aC) i absorcicultural 11. Art Minoc(Creta, 2600-1400 aC) Palaus ciutats laberntics (Knossos) Pati central megaron Arquitectura arquitravada i humanitzada Columnes: Roges Ms estretes a la base del fust Capitel amb equ gran de moldura convexa iabac. Influncia dric Murs decorats amb baixrelleus i frescos. Frescos: escenes quotidianitat i colors rics, figuresamb lnia de contorn negra i fina. Influnciaegpcia per amb ms domini del moviment Escultura: petites esttues de marfil, bronze iargila 12. Art Micnic (1600-1200 aC) Micenes i Tirint Arquitravat, adintelat icolumnes minoc Micenes: Murs ciclopis Porta dels Lleons Palau de Micenes: Megaron (domos iprodomos) Tombes de prnceps(Tholos): Porta d'Agamenno Tresor d'Atreu Orfebreria 13. Caracterstiques generalsde l'Art grec Humanisme Antropocentrisme Naturalesa Ra Harmonia Bellesa Proporcionalitat 14. Arquitectura: Urbanisme I Polis amurallada Proporci i harmonia: Edificis pensats en lesnecessitats ciutadanes iproporcionals a l'sserhum Es construeix estudiantrelaci amb l'entorn(altres construccions,natura, topografia...) S'estudien escales iperspectives Originalment ciutats greguestenien plnol irregular 475 aC Hipodamo de Milet,project reconstrucci de laseua ciutat amb un plnolortogonal; crea modeld'urbanisme racional 15. Arquitectura: Urbanisme II Elements de la polis: Acrpoli, fortalesa on sesituen els temples gora Stoa Eclesiasteri Bolusteri Teatre Estadi Palestra Temple Santuari 16. Arquitectura:caracterstiques generals Proporci, mesura i harmonia Arquitravada Peristil Materials: 1r Conglomerat o pedra sorrenca Des del s. V aC tamb marbre Aparell isdom amb carreusuniformes sense argamassa, agafatsamb grapes Colors: blau triglif, roig metopes Estils columnes: dric, jnic i corinti Harmonia visual: curbaturad'estilobat i entaulament; columnesinclinades cap a dins; entasi;columnes de diferent amplaria;distncia intercolumnis. 17. Arquitectura religiosa:La faana del temple Dric: Utilitzat desdel VII aC, assoleixla plenitud amb elParten al s. V aC. Jnic: Utilitzat desdel s. VI aC Corinti: Introduttardanament (IV aC)i generalitzat pocahellenstica 18. Arquitectura: ordre dric 19. Arquitectura: ordre jnic 20. Arquitectura: ordre corinti 21. Arquitectura religiosa:parts i plantes dels temples 22. Arquitectura religiosa: nombre iposici de les columnes Nombre de columnes alprtic (en faana): 2 dstil 4 tetrstil 6 hexstil 8 octstil 10 decstil Posici columnes: In antis Prstil anfiprstil 23. Arquitectura civil: el teatre Teatre espectaclemolt important Grades a les faldesd'un tur i l'escena il'orquestra als peus 24. Identifica i descriu 1Atenea Nike (Atenea victoriosa) o Nike ptera (Victria sense ales).Acrpoli d'Atenes. 410 aC. Arquitecte Callcrates. 25. Identifica i descriu 2Temple d'Hera II o Posid aPosidnia (Paestrum). 450aC. 26. Identifica i descriu 3Temple de la Concrdia aAgrigento, any 430 aC. 27. Identifica i descriu 4Erecteion, Acrpolis d'Atenes,arquitecte: Filocles (?), 406 aC 28. Identifica i descriu 5Temple de Zeus Olmpic(Olimpeion). Arquitecte:Cossitius (rom)Patrocinador: rei AntiocoIV. Atenes, 164 aC. 29. Escultura grega:caracterstiques generals 1 Arrels orientalitzants: Egiptesobretot Creaci d'un llenguatge originalantropocntric Recerca de l'equilibri i la bellesaen la representaci figurahumana; Bellesa proporciorcionada(cnon) harmoniosa i idealitzada Home varonil i musculs Importncia de l'expressi, peridealitzada: quietud, serenitat,equilibri fsic i espiritual. Aquestatendncia es trenca durantl'Hellenisme: fora i sentiments 30. Escultura grega:caracterstiques generals 2 Aviat trenquen l'estatismeorientalitzant inicial, buscaran elmoviment: Figures es dobleguen peradaptar-se al marcarquitectnic Dinamisme en els grups Tensi muscular, flexibilitat,agilitat El moviment reforarl'expressivitat Aviat trenquen la frontalita inicial: Volum Punts de vista Predomini d'escultua exempta 31. Escultura grega:caracterstiques generals 3 Materials i tcniques: Arcac: pedra calia italla Plenitud delclassicisme: bronze(cera perduda) imarbre blanc Cpies romanes enmarbre d'originals enbronze 32. Etapes escultura grega Arcac: VII-475 aC Clssic: 475 323 aC Hellenstic: 323 31 aCprodueix 33. Periode Arcac (VII 475 aC):els Curos (Kouros)Curos i Cores, d'influnciaegpcia, per sense suport Associats a llocs de cult itombes Curos (homes joves): Nuets, ideal bellesa Naturalisme, msculs modelats igenolls treballats Frontalitat Braos pegats al cos, camaesquerra lleugerament avanada. Sensaci de bloc, rigidesaarticulacions Simetria, geometrisme, evitatorsions i girs del cos Ulls ametllats i globulars Melena llarga i massissa Somriure arcac perinexpressivitat en el rostre 34. Periode Arcac (VII 475 aC):els Curos (Kouros)New YorkMetropolitan Kours,any 600-590 aC. 1,85m 35. Periode Arcac (VII 475 aC):els Curos (Kouros)Cleobis i Biton, bessonsencarregats per la ciutatd'Argos, atributs aPolmedes, any 580 aC. 2,16-2,18 metres 36. Periode Arcac (VII 475 aC):els Curos (Kouros)Kroisos Kouros, o Curosd'Anavissos, fet en marbre, any520 aC. Estil jnic. 1,94 metres 37. Periode Arcac (VII 475 aC):les Cor (Kor) Cor (dones joves): Petites escultures Vestides Tnica drica:geometrisme Tnica jnica:dinamisme, plecsi diagonals Sensaci de bloc, forarigidesa, estatisme Frontalitat Estretament caderes ieixamplament pit Poca expressivitat Cabellera rgida, en diferentspisos, a la moda egpcia 38. Periode Arcac (VII 475 aC):les Cor (Kor)Dama d'Auxerre, pedracalia, representa Persfone650 aC. Estil dric 65 cm 39. Periode Arcac (VII 475 aC):les Cor (Kor)Cor del Peple, marbre ambpolicrmia, tnica estil dric,Atenes, 530 aC 1,20 m 40. Periode Arcac (VII 475 aC):les Cor (Kor)Cor 670, tnicachitn jnic, 530 aC 1,15 m 41. Periode Arcac (VII 475 aC):Moscfor Jove del vedell, marbre,Acrpolis d'Atenes, 570 aC 1,15 m 42. Transici al classicisme:l'estil sever (480-450 aC)Tron de Ludovisi, MagnaGrcia, 460 aC Naixement d'AfroditaCaracterstiques: Aband de la frontalitat Llei d'interrelaci del moviment delsmembres del cos Ms ssers representats Desapareix el somriure arcaic, elsrostres sn seriosos, o ambmalenconia suau (ethos) A la figura femenina desapareix lamoda jnica i apareix una vestimentams sbria (peple) Robes amb plecs regulars Desapareixen els tirabuixons delspentinats en els homes, ara tenencabell ms curt i les dones el portenrecollit sbriament Descobriment tcnica de la fosa enbuit, el material ser el bronze 43. Transici al classicisme:l'estil sever (480-450 aC)Combat entre centaures i lapites. Front occidental delTemple de Zeus Olmpic (Olmpia), Mestre d'Olmpia,470-456 aC. 44. Transici al classicisme:l'estil sever (480-450 aC)Auriga de Delfos, antigaescultura de grup dedicada a Polizalos(Gela), Pitagoras deReggio, 474 aC 45. Transici al classicisme:l'estil sever (480-450 aC)Zeus o Posid del capArtemissin, annim, 460 aC 46. Transici al classicisme:l'estil sever (480-450 aC)Efebo de Kritios, annimatribut a Kritiosd'Atenes, 480 aC 47. Periode Clssic (475 323 aC)Caracterstiques: Edat d'Or de l'Art grec i Segle de Pericles Polclet, Mir (rhytmos), Fdies(pathos/ethos) Ideal de bellesa fsica i espiritual a travs de laproporci i equilibri Serenitat en l'expresi es deu a la confiana enla ra humana per assolir l'ordre i la felicitat. Aquests sn valors de la virtus ciutadana i de lademocrcia d'Atenes Arrodonien musculatura Postures naturals:a)Contrapostob)Corba praxitelianac)Cnon de Policlet Prdia de rigodesa o frontalitat 48. Periode Clssic (475 323 aC):Mir (480-440 aC) Escultor de Becia Estudis del moviment(realisme) per sensesacrificar l'ideal grecd'ordre Postura (rhytmos) on lafigura aturada resumeixla trajectria d'unmoviment Poca expressivitatrostres (sever) Atletes i deusDiscbol de Mir, 455 aC 49. Periode Clssic (475 323 aC):Mir (480-440 aC)Marsyas deMir, amb laflauta d'Atenea,450 aC 50. Periode Clssic (475 323 aC):Policlet d'Argos (460-420 aC) Teric de l'art ambuna obra, el Cnon,avui perduda Objectiu harmonia enla proporci i simetria Relaci entre lesparts del cos i elconjunt 1 (cap):7 (cos) Nmero ureo Cpia del Dorfor de Policlet on veiem el canon 51. Periode Clssic (475 323 aC):Policlet d'Argos (460-420 aC)Dorfor de Policlet, llancer, cpia romana,450-440 AC 52. Periode Clssic (475 323 aC):Policlet d'Argos (460-420 aC)Diadumen, atleta que es lliga la cinta,Policlet d'Argos, 430 aC 53. Periode Clssic (475 323 aC):Fdies (465 431 aC) Gran escultor d'Atenes, influen tot l'art del moment (perex. Parten) Obra quasi perduda,coneguda per rpliques; Frontons (Parten) Ideal d'ordre menys cientfici mesurable Equilibri: figures capacesd'expressar sentiments(pathos) per continguts iplens de noblesa (ethos) Creador d'iconografia deZeus Panys mullats (transparents)Cpia votiva d'Atenea Partenos, l'originalcriselefantina era de Fdies, Parten 54. El Postclssic (a partir del IV aC)Caracterstiques: Major naturalisme Tendncia a la barroquitzaci Estilitzaci dels cnons Praxiteles, Escopa, Lisip Relaxaci de l'ortodxia enl'equilibri, l'harmonia i laproporci Individualisme: retrat,expressivitat, excepticismereligis Primeres representaci dedones nuetes: ideal de bellesaafeminatCpia romana de Leda i elcigne, de Timoteu 370 aC 55. El Postclssic (a partir del IV aC):Praxteles (370-340 aC) Frin: model Ms relaxaci, figuresgracioses i blanes, gensserioses o magestuoses Corba praxiteliana (S):languidesa al cos Figures reclinades, ambarbres o altres. Visi frontal i darrera Expressi vaga isomniadora, esfumatoal rostre Deus melanclics,nostalgia i fantasia Hermes amb l'infant Dions,Praxteles, 350 -330 aC 56. El Postclssic (a partir del IV aC):Praxteles (370-340 aC)Cpia d'Afrodita sortint del bany, Altemps, Afroditade Cnido (sia Menor), Praxiteles, 360 aC 57. El Postclssic (a partir del IV aC):Lisip (vida 370-310 aC) Principal escultor de la cortd'Alexandre el Gran Nou cnon de proporcions1:7,5 o 1:8. Cap ms petit icames i braos ms llargs Representa als homes tal icom l'ull els veu diu Plini;representaci menysmagestuosa i ms realista(tamb en els temes) Major expressivitat i fantasiaptica. Avana les extremitats i aixtrenca la frontalitat, convida agirar l'escultura El cnon de Lisip 58. El Postclssic (a partir del IV aC):Lisip (vida 370-310 aC)Cpia de l'Hrcules de Farnese, atribuda aGlauc sobre un original de Lisip. s. IV aC 59. El Postclssic (a partir del IV aC):Lisip (vida 370-310 aC)Cpia romana en marbre de l'originalen bronze de l'Apoxiomenos, atributa Lisip, 340-330 aC 60. Postclssic (a partir del IV aC):Scopas de Paros (vida 380-330 aC) Tendent als naturalisme Trenca amb la serenitat deFdies, les figures escontorsionen amb violncia Pathos en l'expressi i elresseguiment pattic delcos Mostra la crisi d'identitatgrega del moment Trgic, violent, apassionat,amanerat...Mnade danant o furiosa, cpiaromana 340 aC 61. Perode Hellenstic (323 31 aC) Expansi Alexandre el Gran: refosa detradici grega i orientalCaracterstiques Prdua unitat estilstica clssica, aparicid'escoles Diversitat temtica i barroc profs Realisme extrem, quotidianitat, sinceritatque s'allunya de l'idealisme Profunditat psicolgica, expressionismeintens Reflex del pathos amb expressionsdramtiques, moviment, tensi, trenquenla verticalitat i l'ideal de serenitat i ordreclssic Treball tensi muscular amb clarobscurs. Lletjor i monstruositat trenquen l'ideal debellesa clssic Pseudo-Sneca, o Eurpedes o Calmac,bronze, Museu de Npols, 150 aC 62. Perode Hellenstic (323 31 aC)Venus de Milo, Afrodita, eclctic annim, Agesandros iAleixandros d'Antioquia, 130 aC. 2,05 m. 63. Perode Hellenstic (323 31 aC)Victria alada de Samotrcia, representa Atenea Nik, per lesvictries d'Antioc III, escola de Rodes, 190 aC. 2,45 m 64. Perode Hellenstic (323 31 aC)Cpies romanes d'originals grecs,Spinario o Nen de l'epina, annim,s. III o II aC 65. Perode Hellenstic (323 31 aC)Cpia romana en marbre d'original enbornze hellenstic del Gal moribund,encarregada per Atalo de Prgam,Epgon (?), del 230-220 aC. 66. Perode Hellenstic (323 31 aC)Cpia romana en marbre de l'original grec en bronze, Toro de Farnese, mitede Dirce, germans Apoloni i Taurisc de Tralles 130 aC. 3,70 m 67. Perode Hellenstic (323 31 aC)El pgil en reps, Apoloni d'Atenes o Lisstrat, s. I aC. 1,20m 68. Perode Hellenstic (323 31 aC)Genet d'Artemsion, bronze, 140 aC. 2,10 m 69. Final d'una civilitzaci? </p>