takwim peperiksaan perkhidmatan awam negeri sabah · pdf file 2019. 7. 17. ·...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2021

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKWIM

  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

  BAGI

  SIRI II 2019

  ( 24 HINGGA 27 SEPTEMBER 2019 )

  ( Tarikh Mula Permohonan : 15 JULAI 2019 ( ISNIN )

  ( Tarikh Tutup Permohonan : 30 OGOS 2019 ( JUMAAT )

   Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan *

   Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

 • KANDUNGAN

  BIL TAJUK MUKA SURAT

  01. Gunasama................................................................................................................................................. 1 - 2 02. Jabatan Cetak Kerajaan........................................................................................................................... 2 03. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, 04. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri 05. Jabatan Pelabuhan dan Dermaga 06. Pejabat Hasil Bumi ….............................................................................................................................. 3 07. Jabatan Tanah dan Ukur.......................................................................................................................... 4 08. Jabatan Pengairan dan Saliran 09. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am...................................................................................................... 5 10. JHEAINS 11. Jabatan Perikanan 12. Jabatan Bendahari Negeri....................................................................................................................... 6 13. Jabatan Muzium Sabah............................................................................................................................ 7 - 8 14. Jabatan Kerja Raya.................................................................................................................................. 9

  i

 • 15. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah 16. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.................................................................................. 10 17. Jabatan Pertanian.................................................................................................................................... 11 - 12 18. Perpustakaan Negeri............................................................................................................................... 12 19. Jabatan Keretapi Negeri Sabah.............................................................................................................. 13 - 14 20. Jabatan Hidupan Liar 21. Jabatan Air …......................................................................................................................................... 15 22. Jabatan Perhutanan Sabah.................................................................................................................... 16 - 17 23. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.............................................................................................. 17 24. Jabatan Perancang Bendar dan Wilayah............................................................................................... 18 25. Kementerian Belia dan Sukan, 26. Korporasi Pembangunan Desa (KPD).................................................................................................... 19 27. SAFODA 28. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 29. Lembaga Sukan Negeri Sabah 30. Lembaga Bandaran Kudat / Majlis Daerah............................................................................................. 20 31. Lembaga Industri Getah Sabah 32. Jabatan Arkib Negeri Sabah.................................................................................................................... 21

  33. Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar (LPPB)......................................................................... 22

  ii

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSI

  KOD PEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210501 UNDANG-UNDANG AM I 08:30 – 11:30 (am) 23 April (Sel) 08:30 – 11:30 (am) 24 Sept (Sel)

  210502 UNDANG-UNDANG AM II 08:30 – 11:30 (am) 24 April (Rab) 08:30 – 11:30 (am) 25 Sept (Rab)

  210503 UNDANG-UNDANG SIVIL 08:30 – 11:30 (am) 25 April (Kha) 08:30 – 11:30 (am) 26 Sept (Kha)

  210504 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN

  08:30 – 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

  253501 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI 08:30 – 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

  259501 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI 08:30 – 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

  210201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

  210201A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perlembagaan Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan

  08:30 – 11:30 (am) 26 April (Jum)

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210201B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Protokol dan Etiket 08:30 – 11:30 (am) 24 April (Rab)

  210201C Ujian Pengambilan Nota Trengkas (50 P.S.M) 10:30 - 11:30 (am) 25 April (Kha) 10:30-11:30(am) 26 Sept(Kha)

  210201D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ( ISAC ) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210201E Undang-Undang Umum 08:30 – 10:30 (am) 23 April (Sel) 14:00 – 16:00 (pm) 25 Sept (Rab)

  210301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19

  210301A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor

  14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210301B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 14:00 – 15:00 (pm) 24 April (Rab)

 • 210301C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  1

  NAMA JAB /

  KEM / AGENSI

  KOD PEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (PKP), GRED N19

  210302A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor

  14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210302B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri

  14:00 – 15:00 (pm) 24 April (Rab)

  210302C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT, GRED N19

  210303A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor

  14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210303B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri

  14:00 – 15:00 (pm) 24 April (Rab)

  210303C Ujian Pengambilan Nota Trengkas ( 30 P.S.M) 08:30 - 09:30 (am) 25 Aprill (Kha) 08:30 - 09:30 (am) 26 Sept (Kha)

  210303D Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210304 PEPERIKSAAN PERKHIMATAN PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN, GRED N19

  210304A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor

  14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  210304B Tatacara Penyediaan Makanan 14:00 – 15:00 (pm) 24 April (Rab)

  210401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11 14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  210402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11

  14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel)

  237301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENERBITAN, GRED N19, JABATAN CETAK KERAJAAN

 • NAMA JAB /

  KEM / AGENSI

  KOD PEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATAN CETAK

  KERAJAAN

  237301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 – 15:00 (am) 23 April (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  237301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  237302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 - 15:00 (pm) 23 April (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  237302B Subjek Jabatan 09:00 – 10:00 (am) 25 April (Kha) Tarikh dan masa peperiksaan akan

  ditetapkan oleh Jabatan

  2

  NAMA JAB / KEM /

  AGENSI

  KOD PE