takwim peperiksaan perkhidmatan awam negeri …appjpan.sabah.gov.my/ekompetensi/takwim/takwin ppans...

of 25/25
TAKWIM PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH BAGI SIRI I 2019 ( 23 HINGGA 26 APRIL 2019 ) ( Tarikh Mula Permohonan : 28 JANUARI 2019 ( ISNIN ) ( Tarikh Tutup Permohonan : 15 MAC 2019 ( JUMAAT ) DAN SIRI II 2019 ( 24 HINGGA 27 SEPTEMBER 2019 ) ( Tarikh Mula Permohonan : 15 JULAI 2019 ( ISNIN ) ( Tarikh Tutup Permohonan : 30 OGOS 2019 ( JUMAAT ) Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan * Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

Post on 22-Mar-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAKWIMPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

BAGI

SIRI I 2019( 23 HINGGA 26 APRIL 2019 )

( Tarikh Mula Permohonan : 28 JANUARI 2019 ( ISNIN )

( Tarikh Tutup Permohonan : 15 MAC 2019 ( JUMAAT )

DAN

SIRI II 2019( 24 HINGGA 27 SEPTEMBER 2019 )

( Tarikh Mula Permohonan : 15 JULAI 2019 ( ISNIN )

( Tarikh Tutup Permohonan : 30 OGOS 2019 ( JUMAAT )

Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan * Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA SURAT

01. Gunasama................................................................................................................................................. 1 - 2

02. Jabatan Cetak Kerajaan........................................................................................................................... 2

03. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, 04. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri05. Jabatan Pelabuhan dan Dermaga06. Pejabat Hasil Bumi .............................................................................................................................. 3

07. Jabatan Tanah dan Ukur.......................................................................................................................... 4

08. Jabatan Pengairan dan Saliran09. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am...................................................................................................... 5

10. JHEAINS11. Jabatan Perikanan12. Jabatan Bendahari Negeri....................................................................................................................... 6

13. Jabatan Muzium Sabah............................................................................................................................ 7 - 8

14. Jabatan Kerja Raya.................................................................................................................................. 9

i

15. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah16. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.................................................................................. 10

17. Jabatan Pertanian.................................................................................................................................... 11 - 12

18. Perpustakaan Negeri............................................................................................................................... 12

19. Jabatan Keretapi Negeri Sabah.............................................................................................................. 13 - 14

20. Jabatan Hidupan Liar21. Jabatan Air ......................................................................................................................................... 15

22. Jabatan Perhutanan Sabah.................................................................................................................... 16 - 17

23. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.............................................................................................. 17

24. Jabatan Perancang Bendar dan Wilayah............................................................................................... 18

25. Kementerian Belia dan Sukan,26. Korporasi Pembangunan Desa (KPD).................................................................................................... 19

27. SAFODA28. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah29. Lembaga Sukan Negeri Sabah 30. Lembaga Bandaran Kudat / Majlis Daerah............................................................................................. 20

31. Lembaga Industri Getah Sabah32. Jabatan Arkib Negeri Sabah.................................................................................................................... 21

33. Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar (LPPB)......................................................................... 22

ii

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

GUNASAMA

210501 UNDANG-UNDANG AM I 08:30 11:30 (am) 23 April (Sel) 08:30 11:30 (am) 24 Sept (Sel)

210502 UNDANG-UNDANG AM II 08:30 11:30 (am) 24 April (Rab) 08:30 11:30 (am) 25 Sept (Rab)

210503 UNDANG-UNDANG SIVIL 08:30 11:30 (am) 25 April (Kha) 08:30 11:30 (am) 26 Sept (Kha)

210504 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN 08:30 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

253501 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI 08:30 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

259501 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI 08:30 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

210201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

210201APeraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perlembagaan Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan 08:30 11:30 (am) 26 April (Jum) 08:30 11:30 (am) 27 Sept (Jum)

210201B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Protokol dan Etiket 08:30 11:30 (am) 24 April (Rab) 08:30 11:30 (am) 25 Sept (Rab)

210201C Ujian Pengambilan Nota Trengkas (50 P.S.M) 10:30 - 11:30 (am) 25 April (Kha) 10:30 - 11:30 (am) 26 Sept (Kha)

210201D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ISAC (Dikendali oleh pihak INTAN) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

210201E Undang-Undang Umum 14:00 16:00 (pm) 24 April (Rab) 14:00 16:00 (pm) 25 Sept (Rab)

210301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19

210301A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

210301B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 14:00 15:00 (pm) 24 April (Rab) 14:00 15:00 (pm) 25 Sept (Rab)

210301C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) (Dikendali oleh pihak INTAN) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

1

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKODPEP.

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

GUNASAMA

210302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (PKP), GRED N19210302A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam

Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

210302B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri

14:00 15:00 (pm) 24 April (Rab) 14:00 15:00 (pm) 25 Sept (Rab)

210302C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) (Dikendali oleh pihak INTAN) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

210303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT, GRED N19

210303A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

210303B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri14:00 15:00 (pm) 24 April (Rab) 14:00 15:00 (pm) 25 Sept (Rab)

210303C Ujian Pengambilan Nota Trengkas ( 30 P.S.M) 08:30 - 09:30 (am) 25 Aprill (Kha) 08:30 - 09:30 (am) 26 Sept (Kha)

210303D Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) (Dikendali oleh pihak INTAN) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

210304 PEPERIKSAAN PERKHIMATAN PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN, GRED N19

210304A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

210304B Tatacara Penyediaan Makanan 14:00 15:00 (pm) 24 April (Rab) 14:00 15:00 (pm) 25 Sept (Rab)

210401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

210402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

JABATANCETAK

KERAJAAN

237301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENERBITAN, GRED N19, JABATAN CETAK KERAJAAN237301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (am) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (am) 24 Sept (Sel)

237301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

237302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN CETAK KERAJAAN

237302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 - 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 - 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

237302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

2

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKODPEP.

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERLINDUNGANALAM SEKITAR

251301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

251301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 - 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 - 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

251301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

JABATANPERKHIDMATAN

KOMPUTERNEGERI

241301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK KOMPUTER, GRED FT19, JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

241301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

241301BBahagian A ( Aneka Pilihan )

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh JabatanBahagian B ( Amali )

JABATANPELABUHAN

DAN DERMAGA

230201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LAUT, GRED A29, JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA230201A Seksyen A

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan230201B Seksyen B

230201C Lisan

230301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LAUT, GRED A19, JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA

230301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 Aprl (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

230301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

PEJABAT HASILBUMI

211301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU GEOSAINS, GRED C19, PEJABAT HASIL BUMI

211301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

211301B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

211301C Bahagian II

3

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKODPEP.

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANTANAH DAN

UKUR

236301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN TANAH DAN UKUR 236301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

236301B Matematik

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236301C Perhitungan Ukur 'A'

236301D Lukisan Pelan

236302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENILAIAN, GRED W19, JABATAN TANAH DAN UKUR 236302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

236302B Teori Penilaian (ValuationTheory)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236302C Amali Penilaian (Valuation Practical)

236302D Teknologi Bangunan (Building Technology)

236302E Undang-Undang Harta (Law Property)

236303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENTADBIR TANAH, GRED NT19, JABATAN TANAH DAN UKUR

236303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

236303B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

236304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN TANAH DAN UKUR

236304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

236304B Perhitungan UkurTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

236304C Lukisan Pelan

236401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN TANAH DAN UKUR

236401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

236401B Matematik

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236401C Perhitungan Ukur 'A'

236401C Lukisan Pelan

4

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKODPEP.

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPENGAIRAN

DAN SALIRAN

244301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI MERINYU TALIAIR GRED J19, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH244301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

244301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

JABATANPERKHIDMATANKEBAJIKAN AM

226101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S41, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 226101A Kertas I (Pentadbiran Sosial)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan226101B Kertas II (Perundangan Sosial)

226101C Kertas III (Dissertation)

226201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S29, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM226201A Kertas I (Kajian Kemasyarakatan)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan226201B Kertas II (Prinsip-prinsip dan amalan kerja sosial)

226201C Kertas III (Perundangan Sosial)

226301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S19, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 226301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

226301B Kertas ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

226301C Kertas II

226302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PENGAJAR, GRED C19, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM

226302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

226302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

5

NAMA JAB / KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JHEAINS

239301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM, GRED S19, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH239301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

239301B Pengetahuan Agama IslamTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

239301C Tafsir Al Quran dan Hadith

239302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH239302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

239302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

239401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU RENDAH HAL EHWAL ISLAM, GRED S11, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH239401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

239401B Bahagian II - Pengetahuan Agama IslamTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

239401C Bahagian III - Tafsir Al Quran dan Hadith

JABATANPERIKANAN

243301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERIKANAN, GRED G19, JABATAN PERIKANAN

243301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

243301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

243302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LAUT, GRED A19, JABATAN PERIKANAN243302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

243302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

JABATANBENDAHARI

NEGERI

240301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN), GRED W19, JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

240301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

240301B Subjek Jabatan Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Kementerian Kewangan Pekeliling Bendahari Negeri Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

6

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANMUZIUM SABAH

247101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR, GRED S41, JABATAN MUZIUM SABAH

247101A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247101B Bahagian B - Pengurusan Koleksi

247101C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

247102 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI PENERANGAN, GRED S41, JABATAN MUZIUM SABAH

247102A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247102B Bahagian B - Pengurusan Koleksi

247102C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

247201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG KURATOR, GRED S29, JABATAN MUZIUM SABAH

247201A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247201B Bahagian B - Pengurusan Koleksi (Kaedah-Kaedah)

247201C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

247301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MUZIUM, GRED S19, JABATAN MUZIUM SABAH

247301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

247301B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247301C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-bahan Muzium

247301D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-undang yang berkaitan

7

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANMUZIUM SABAH

247302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUFOTOGRAFI, GRED B19, JABATAN MUZIUM SABAH

247302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

247302B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247302C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-Bahan Muzium

247302D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-Undang yang berkaitan

247303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN MUZIUM SABAH

247303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

247303B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247303C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-bahan Muzium

247303D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-undang yang berkaitan

247401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11, JABATAN MUZIUM SABAH

247401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14.00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14.00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

247401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

247402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MUZIUM RENDAH, GRED S11, JABATAN MUZIUM SABAH247402A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14.00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14.00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

247402B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

247402C Undang-Undang yang berkaitan

8

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATAN KERJA RAYA

228301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, JABATAN KERJA RAYA

228301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

228301B Ilmu Hisab

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan228301C Jalan

228301D Binaan Bangunan

228301E Ukur

228302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN KERJA RAYA

228302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

228302B Kertas Am I

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan228302C Lukisan Geometri

228302D Lukisan Persembahan

228302E Lukisan Bangunan

228303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN KERJA RAYA

228303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

228303B Bahagian I - Kertas TeoriTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

228303C Bahagian II - Kertas Amali

9

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERKHIDMATAN

VETERINARSABAH

245301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU VETERINER, GRED G19, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

245301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

245301B Sains VeterinarTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

245301C Matematik

245401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

245401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

245401B Sains VeterinarTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

245401C Matematik

KEMENTERIANKERAJAAN

TEMPATAN DANPERUMAHAN /

MAJLISPERBANDARAN

215301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN & PERUMAHAN / PIHAK BERKUASA TEMPATAN

215301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

215301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

215401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN & PERUMAHAN / MAJLIS PERBANDARAN 215401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

215401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

10

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERTANIAN

242301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (MEKANIKAL), GRED J19, JABATAN PERTANIAN

242301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242301B Bahagian A (Kertas Am) dan Bahagian B (Matematik)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242301C Asas Mekanikal

242302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERTANIAN GRED G19, JABATAN PERTANIAN242302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242302B Kertas AmTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242302C Pertanian Asas

242303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN PERTANIAN

242303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242303B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242303C Prinsip dan Amalan Pengendalian Makmal

242304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERIKANAN, GRED G19, JABATAN PERTANIAN

242304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242304B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242304C Perikanan (Air Tawar)

242305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENYELIA ASRAMA, GRED N19, JABATAN PERTANIAN

242305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242305B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242305C Tanggungjawab Waden dan Hal Ehwal Pentadbiran

11

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERTANIAN

242306 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S19, JABATAN PERTANIAN

242306A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242306B Kertas AmTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242306C Pertanian Asas dan Pembangunan Industri Asas Tani

242401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEREKA, GRED B11, JABATAN PERTANIAN

242401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

242401B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

242401C Asas Seni Lukis

PERPUSTAKAANNEGERI

227301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PUSTAKAWAN, GRED S19, PERPUSTAKAAN NEGERI

227301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

227301B Kertas A (Objektif)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

227301C Kertas B (Esei)

227302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, PERPUSTAKAAN NEGERI

227302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

227302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

227401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, PERPUSTAKAAN NEGERI

227401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

227401B Kertas A (Objektif)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

227401C Kertas B (Esei)

12

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANKERETAPI

NEGERI SABAH

231201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG JURUTERA GRED J29, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH231201A Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (P/O)(LALULINTAS), GRED N19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH231301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI DREBAR LOKOMOTIF, GRED A19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231303B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (ELEKTRIK), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231304B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (MEKANIK), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231305B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231306 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (FITTER), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231306A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231306B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231307 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (KIMPALAN & BESI), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231307A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231307B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

13

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANKERETAPI

NEGERI SABAH

231308 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (WAGON FETTER), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231308A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231308B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231309 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (TANGGAM, KAYU & CAT), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 231309A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231309B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231310 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (LANDASAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231310A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231310B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231311 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (JAMBATAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231311A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231311B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231312 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (BANGUNAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231312A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231312B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

231401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS LALULINTAS KERETAPI, GRED 11, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

231401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

231401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

14

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANHIDUPAN LIAR

246301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HIDUPAN LIAR, GRED G19, JABATAN HIDUPAN LIAR

246301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

246301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

246401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HIDUPAN LIAR RENDAH, GRED G11, JABATAN HIDUPAN LIAR

246401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

246401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

JABATAN AIR

229301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN AIR229301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

229301B Subjek Jabatan - Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

229301C Subjek Jabatan - Bahagian II

229302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN AIR

229302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

229302B Bahagian I - Kertas Am

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan229302C Bahagian II - Kertas Teori

229302D Kertas Amali

229303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, JABATAN AIR

229303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

229303B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

229303C Bahagian II

15

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERHUTANAN

SABAH

235501 UNDANG-UNDANG JABATAN HUTAN NEGERI Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

235301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI RENJER HUTAN, GRED G19, JABATAN PERHUTANAN

235301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

235302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (UKUR), GRED J19, JABATAN PERHUTANAN

235302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235302B Plotting (Praktikal)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan235302C Pengeluaran dan Pendaftaran Peta (Praktikal)

235302D Mengumpul Peta (Praktikal)

235303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENYELIDIK, GRED Q19, JABATAN PERHUTANAN

235303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235303B Kertas I (Praktikal)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan235303C Kertas II (Ukuran-ukuran Penyelidikan)

235303D Kertas III (Kertas Khas Penyelidikan II)

235304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEREKA, GRED B19, JABATAN PERHUTANAN

235304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235304B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

235304C Bahagian II - Kemahiran / Amali

16

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERHUTANAN

SABAH

235305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (ELEKTRIK), GRED J19, JABATAN PERHUTANAN SABAH

235305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235305B Bhg. I - Bahagian I - (Teori)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

235305C Bhg. II - Lukisan Kejuruteraan (Khusus untuk Letrik)

235401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS HUTAN, GRED G11, JABATAN PERHUTANAN SABAH

235401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

235401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

KEMENTERIANPEMBANGUNANLUAR BANDAR

213301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAJAR KRAF, GRED E19, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

213301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

213301B Bhg. I - Kemahiran dalam bidang kraftangan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

213301C Bhg. II - Pengurusan dan Pentadbiran PKN & Kejurulatihan

213401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAJAR KRAF, GRED E11, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

213401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

213401B Bhg. I - Kemahiran dalam bidang kraftanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

213401C Bhg. II - Pengurusan dan Pentadbiran PKN & Kejurulatihan

17

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

JABATANPERANCANGBANDAR DAN

WILAYAH

225301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH

225301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

225301B Teori, Prinsip dan Analisa PerancanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

225301C Pelan / Lukisan ( Praktikal )

225302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA, GRED J19, JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH225302A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (am) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (am) 24 Sept (Sel)

225302B Pengawalan Pembangunan, Analisis Perancangan dan Sejarah / Teori PerancanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

225302C Rekabentuk

225401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN PERANCANG BANDAR & WILAYAH

225401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

225401B Kajian dan Analisis Perancangan (Planning Survey & Analysis)

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan225401C Kertas Am (Sejarah/Teori Perancangan)

225401D Rekabentuk

225401E Matematik

18

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

KEMENTERIANBELIA DAN

SUKAN

219201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN, GRED S29, KEMENTERIAN BELIAN DAN SUKAN219201A Bhg. I - Pembangunan Belia

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan219201B Bhg. II - Pembangunan Sukan

219301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

219301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

219301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

219302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LADANG, GRED G19, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

219302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

219302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

KORPORASIPEMBANGUNAN

DESA (KPD)

265301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, KORPORASI PEMBANGUNAN DESA (KPD)

265301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

265301B Bahagian I (Kertas Am)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

265301C Bahagian II (A dan B)

265302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED B19 (KUMPULAN PELAKSANA II), KORPORASI PEMBANGUNAN DESA (KPD)

265302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

265302B Subjek Jabatan

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan - Bahagian I

- Bahagian II - Amali

19

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

SAFODA

269301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LADANG, GRED G19, SAFODA

269301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

269301B Ordinan Buruh dan Enakmen SAFODATarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

269301C Pengurusan Ladang

269302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENYELIDIK, GRED Q19, SAFODA

269302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

269302B Ordinan Buruh dan Enakmen SAFODATarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

269302C Pengurusan Ladang

LEMBAGAPELABUHAN-PELABUHAN

SABAH

261101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI KESELAMATAN, GRED KP41, LEMBAGA PELABUHAN-PELABUHAN SABAH261101A Bahagian I

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan261101B Bahagian II

LEMBAGA SUKANNEGERI SABAH

266301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENYELIA ASRAMA, GRED N19, LEMBAGA SUKAN NEGERI SABAH 266301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

266301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

LEMBAGABANDARAN

KUDAT / MAJLISDAERAH

257301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, LEMBAGA BANDARAN KUDAT / MAJLIS DAERAH 257301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

257301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

257401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, LEMBAGA BANDARAN KUDAT / MAJLIS DAERAH

257401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jaw. Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

257401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

20

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

LEMBAGAINDUSTRI GETAH

SABAH

263301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERTANIAN, GRED G19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

263301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

263301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

263302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

263302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

263302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

263303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUATKUASA, GRED KP19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

263303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

263303B Pengurusan Penguatkuasaan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

JABATAN ARKIBNEGERI SABAH

238301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU ARKIB, GRED S19, JABATAN ARKIB NEGERI SABAH

238301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

238301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

238401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU RENDAH ARKIB / PENJILID BUKU / PEMBANTU PEMELIHARA, JABATAN ARKIB NEGERI SABAH238401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jaw. Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

238401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

21

NAMA JAB /KEM /

AGENSIKODPEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

SIRI I SIRI II

MASA TARIKH MASA TARIKH

LEMBAGAPEMBANGUNANPERUMAHAN &

BANDAR

260301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN & BANDAR

260301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

260301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

260302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR

260302A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 14:00 15:00 (pm) 23 April (Sel) 14:00 15:00 (pm) 24 Sept (Sel)

260302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

Tarikh Peperiksaan Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan*

Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

Pertukaran Pusat Peperiksaan Tidak Dibenarkan*

22

TAKWIMPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAHBAGIPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANUNDANG-UNDANG AM I

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN,GRED KP11

PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN