takwim peperiksaan perkhidmatan awam ... ... 2018/04/11  · takwim peperiksaan...

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2021

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKWIM

  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

  BAGI

  SIRI I 2018 ( 24 HINGGA 27 APRIL 2018 )

  ( Tarikh Mula Permohonan : 29 JANUARI 2018 (ISNIN)

  ( Tarikh Tutup Permohonan : 01 MAC 2018 (KHAMIS)

  DAN

  SIRI II 2018 ( 25 HINGGA 28 SEPTEMBER 2018 )

  ( Tarikh Mula Permohonan : 23 JULAI 2018 (JUMAAT)

  ( Tarikh Tutup Permohonan : 30 OGOS 2018 (KHAMIS)

  PENINGKATAN SECARA LANTIKAN ( Tarikh Mula Permohonan : 01 JUN 2018 (JUMAAT)

  ( Tarikh Tutup Permohonan : 30 OGOS 2018 ( KHAMIS )

  • Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan * • Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

 • KANDUNGAN

  BIL TAJUK MUKA SURAT

  01. Gunasama................................................................................................................................................. 1 - 2

  02. Jabatan Cetak Kerajaan 03. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar …..................................................................................................... 2

  04. Jabatan Ketua Menteri, 05. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri 06. Jabatan Pelabuhan dan Dermaga 07. Pejabat Hasil Bumi ….............................................................................................................................. 3

  08. Jabatan Tanah dan Ukur.......................................................................................................................... 4

  09. Jabatan Pengairan dan Saliran 10. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am...................................................................................................... 5

  11. JHEAINS 12. Jabatan Perikanan 13. Jabatan Bendahari Negeri....................................................................................................................... 6

  14. Jabatan Muzium Sabah............................................................................................................................ 7 - 8

  15. Jabatan Kerja Raya.................................................................................................................................. 9

  i

 • 16. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah 17. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.................................................................................. 10

  18. Jabatan Pertanian.................................................................................................................................... 11 - 12

  19. Perpustakaan Negeri............................................................................................................................... 12

  20. Jabatan Keretapi Negeri Sabah.............................................................................................................. 13 - 14

  21. Jabatan Hidupan Liar 22. Jabatan Air …......................................................................................................................................... 15

  23. Jabatan Perhutanan Sabah.................................................................................................................... 16 - 17

  24. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.............................................................................................. 17

  25. Jabatan Perancang Bendar dan Wilayah............................................................................................... 18

  26. Kementerian Belia dan Sukan, 27. Korporasi Pembangunan Desa (KPD).................................................................................................... 19

  28. SAFODA 29. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 30. Lembaga Sukan Negeri Sabah 31. Lembaga Bandaran Kudat / Majlis Daerah............................................................................................. 20

  32. Lembaga Industri Getah Sabah 33. Jabatan Arkib Negeri Sabah.................................................................................................................... 21

  34. Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar (LPPB)......................................................................... 22

  ii

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSI KOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210501 UNDANG-UNDANG AM I 08:30 – 11:30 (am) 24 April (Sel) 08:30 – 11:30 (am) 25 Sept (Sel)

  210502 UNDANG-UNDANG AM II 08:30 – 11:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 11:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210503 UNDANG-UNDANG SIVIL 08:30 – 11:30 (am) 26 April (Kha) 08:30 – 11:30 (am) 27 Sept (Kha)

  210504 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAAN 08:30 – 11:30 (am) 27 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 28 Sept (Jum)

  253501 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI 08:30 – 11:30 (am) 27 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 28 Sept (Jum)

  259501 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI 08:30 – 11:30 (am) 27 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 28 Sept (Jum)

  210201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

  210201A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perlembagaan Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan 08:30 – 11:30 (am) 27 April (Jum) 08:30 – 11:30 (am) 28 Sept (Jum)

  210201B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Protokol dan Etiket 08:30 – 11:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 11:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210201C Ujian Pengambilan Nota Trengkas (50 P.S.M) 10:30 - 11:30 (am) 26 April (Kha) 10:30 - 11:30 (am) 27 Sept (Kha)

  210201D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ISAC (Dikendali oleh pihak INTAN) 09:30 – 10:30 am 16 April (Isnin) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210201E Undang-Undang Umum 08:30 – 10:30 (am)(hanya siri I sahaja) 25 April (Rab) 14:00 – 16:00 (pm) 26 Sept (Rab)

  210301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19

  210301A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210301B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 14:00 – 15:00 (pm) 25 April (Rab) 14:00 – 15:00 (pm) 26 Sept (Rab)

  210301C Ujian Menaip 14:00 – 14:10 (pm) 26 April (Kha) 14:00 – 14:10 (pm) 27 Sept (Kha)

  1

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSI KOD PEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (PKP), GRED N19

  210302A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Protokol, Nilai dan Etika 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210302B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 14:00 – 15:00 (pm) 25 April (Rab) 14:00 – 15:00 (pm) 26 Sept (Rab)

  210302C Ujian ICT Skills Assessment & Certification ISAC (Dikendali oleh pihak INTAN) 09:30 – 10:30 (am) 16 April (Isnin) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT, GRED N19

  210303A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Protokol, Nilai dan Etika 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210303B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 14:00 – 15:00 (pm) 25 April (Rab) 14:00 – 15:00 (pm) 26 Sept (Rab)

  210303C Ujian Pengambilan Nota Trengkas ( 30 P.S.M) 08:30 - 09:30 (am) 26 April (Kha) 08:30 - 09:30 (am) 27 Sept (Kha)

  210303D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ISAC (Dikendali oleh pihak INTAN) 09:30 – 10:30 (am) 16 April (Isnin) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210304 PEPERIKSAAN PERKHIMATAN PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN, GRED N19

  210304A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  210304B Tatacara Penyediaan Makanan 02:00 – 03:00 (pm) 25 April (Rab) 02:00 – 03:00 (pm) 26 Sept (Rab)

  210401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11 14:00 – 15:00 (pm) 24 April (Sel) 14:00 – 15:00 (pm) 25 Sept (Sel)

  JABATAN CETAK

  KERAJAAN

  237301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENERBITAN, GRED N19, JABATAN CETAK KERAJAAN 237301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 – 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  237301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  237302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 - 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  237302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

  251301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR 251301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 08:30 – 09:30 (am) 25 April (Rab) 08:30 - 09:30 (am) 26 Sept (Rab)

  251301