takwim peperiksaan perkhidmatan awam ......239301c tafsir al quran dan hadith tarikh dan masa...

Click here to load reader

Post on 16-Dec-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAKWIMPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

  BAGI

  SIRI I 2020

  ( Tarikh Mula Permohonan : 23 Januari 2020 ( Khamis )

  ( Tarikh Tutup Permohonan : 02 Mac 2020 ( Isnin )

  • Tarikh Peperiksaan Subjek Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan * • Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

 • KANDUNGAN

  BIL TAJUK MUKA SURAT

  01. Gunasama................................................................................................................................................. 1 - 2

  02. Jabatan Cetak Kerajaan........................................................................................................................... 2

  03. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, 04. Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri05. Jabatan Pelabuhan dan Dermaga06. Pejabat Hasil Bumi ….............................................................................................................................. 3

  07. Jabatan Tanah dan Ukur.......................................................................................................................... 4

  08. Jabatan Pengairan dan Saliran09. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am...................................................................................................... 5

  10. JHEAINS11. Jabatan Perikanan12. Jabatan Bendahari Negeri....................................................................................................................... 6

  13. Jabatan Muzium Sabah............................................................................................................................ 7 - 8

  14. Jabatan Kerja Raya.................................................................................................................................. 9

  i

 • 15. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah16. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan.................................................................................. 10

  17. Jabatan Pertanian.................................................................................................................................... 11 - 12

  18. Perpustakaan Negeri............................................................................................................................... 12

  19. Jabatan Keretapi Negeri Sabah.............................................................................................................. 13 - 14

  20. Jabatan Hidupan Liar21. Jabatan Air …......................................................................................................................................... 15

  22. Jabatan Perhutanan Sabah.................................................................................................................... 16 - 17

  23. Kementerian Pembangunan Luar Bandar.............................................................................................. 17

  24. Jabatan Perancang Bendar dan Wilayah............................................................................................... 18

  25. Kementerian Belia dan Sukan,26. Korporasi Pembangunan Desa (KPD).................................................................................................... 19

  27. SAFODA28. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah29. Lembaga Sukan Negeri Sabah 30. Lembaga Bandaran Kudat / Majlis Daerah............................................................................................. 20

  31. Lembaga Industri Getah Sabah32. Jabatan Arkib Negeri Sabah.................................................................................................................... 21

  33. Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar (LPPB)......................................................................... 22

  ii

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210501 UNDANG-UNDANG AM I 8.30 – 11.30 (am) 21 April (Sel) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210502 UNDANG-UNDANG AM II 8.30 – 11.30 (am) 22 April (Rab) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210503 UNDANG-UNDANG SIVIL 8.30 – 11.30 (am) 23 April (Kha) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210504 PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM NEGERI SABAH 2008 DAN PERAKAUNAN KERAJAANTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  253501 PERATURAN PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI 2.00 – 5.00 (pm) 21 April (Sel) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  259501 PERATURAN PERKHIDMATAN BADAN BERKANUN NEGERI 2.00 – 5.00 (pm) 22 April (Rab) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

  210201APeraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Perlembagaan Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210201B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Protokol dan Etiket Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  210201C Ujian Pengambilan Nota Trengkas (50 P.S.M) 10.30 -11.30 (am) 23 April (Kha) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210201D Ujian ICT Skills Assessment & Certification ( ISAC ) 9.00 -10.00 (am) 26 Mac (Kha) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210201E Undang-Undang Umum Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  210301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19

  210301A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')210301B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Pekeliling Perkhidmatan 9.00 -10.00 (am) 25 Mac (Rab)

  210301C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 9.00 -10.00 (am) 26 Mac (Kha)

  1

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSI

  KODPEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  GUNASAMA

  210302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (PKP), GRED N19210302A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam

  Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')210302B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri

  9.00 -10.00 (am) 25 Mac (Rab)

  210302C Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 9.00 -10.00 (am) 26 Mac (Kha)

  210303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT, GRED N19

  210303A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')210303B Arahan Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Perhubungan Awam/Keterampilan Diri 9.00 -10.00 (am) 25 Mac (Rab)

  210303C Ujian Pengambilan Nota Trengkas ( 30 P.S.M) 10.30 – 11.30 (am) 23 April (Kha) Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210303D Ujian Penilaian ICT Skill Assessment And Certification ( ISAC ) 9.00 -10.00 (am) 26 Mac (Kha)

  210304 PEPERIKSAAN PERKHIMATAN PEMBANTU PENYEDIA MAKANAN, GRED N19

  210304A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008, Arahan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Arahan Perbendaharaan Dan Tatacara Pengurusan Stor 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  ('Peperiksaan ini akan dijalankansecara online')

  210304B Tatacara Penyediaan Makanan 8.30 – 9.30 (am) 21 April (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  210401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11 Tarikh dan masapeperiksaanditentukankemudian210402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11

  JABATANCETAK

  KERAJAAN

  237301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENERBITAN, GRED N19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00(am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan

  secara online')

  237301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  237302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN CETAK KERAJAAN

  237302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00(am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  237302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  2

 • NAMA JAB / KEM /

  AGENSIKODPEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERLINDUNGANALAM SEKITAR

  251301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

  251301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac(Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan

  secara online')

  251301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATANPERKHIDMATAN

  KOMPUTERNEGERI

  241301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK KOMPUTER, GRED FT19, JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  241301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac(Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan

  secara online')

  241301BBahagian A ( Aneka Pilihan )

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  Bahagian B ( Amali )

  JABATANPELABUHAN

  DAN DERMAGA

  230201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LAUT, GRED A29, JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA230201A Seksyen A

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan230201B Seksyen B

  230201C Lisan

  230301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LAUT, GRED A19, JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA

  230301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac(Sel)

  230301B Subjek Jabatan

  PEJABAT HASILBUMI

  211301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU GEOSAINS, GRED C19, PEJABAT HASIL BUMI

  211301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac(Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan

  secara online')

  211301B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  211301C Bahagian II

  3

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKODPEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANTANAH DAN

  UKUR

  236301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, JABATAN TANAH DAN UKUR

  236301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaanini akan dijalankan secara online

  236301B Matematik

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236301C Perhitungan Ukur 'A'

  236301D Lukisan Pelan

  236302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENILAIAN, GRED W19, JABATAN TANAH DAN UKUR 236302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian ('Peperiksaan ini

  akan dijalankan secara online')

  236302B Teori Penilaian (ValuationTheory)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236302C Amali Penilaian (Valuation Practical)

  236302D Teknologi Bangunan (Building Technology)

  236302E Undang-Undang Harta (Law Property)

  236303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENTADBIR TANAH, GRED NT19, JABATAN TANAH DAN UKUR

  236303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan iniakan dijalankan secara online')

  236303B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  236304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN TANAH DAN UKUR

  236304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan iniakan dijalankan secara online')

  236304B Perhitungan UkurTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  236304C Lukisan Pelan

  236401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN TANAH DAN UKUR

  236401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  236401B Matematik

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan236401C Perhitungan Ukur 'A'

  236401C Lukisan Pelan

  4

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKODPEP.

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANSIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPENGAIRAN

  DAN SALIRAN

  244301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI MERINYU TALIAIR GRED J19, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH

  244301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  244301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATANPERKHIDMATANKEBAJIKAN AM

  226101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S41, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 226101A Kertas I (Pentadbiran Sosial)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan226101B Kertas II (Perundangan Sosial)

  226101C Kertas III (Dissertation) Tarikh dan masa peperiksaan akanditetapkan oleh JabatanTarikh dan masa peperiksaanakan ditetapkan oleh Jabatan

  226201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S29, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM226201A Kertas I (Kajian Kemasyarakatan)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan226201B Kertas II (Prinsip-prinsip dan amalan kerja sosial)

  226201C Kertas III (Perundangan Sosial)

  226301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S19, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 226301A

  Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  226301B Kertas ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan226301C Kertas II

  226302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PENGAJAR, GRED C19, JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM

  226302ASubjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  ('Peperiksaan ini akan dijalankansecara online')

  226302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  5

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JHEAINS

  239301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM, GRED S19, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH

  239301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  239301B Pengetahuan Agama IslamTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan239301C Tafsir Al Quran dan Hadith

  239302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH

  239302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  239302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  239401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU RENDAH HAL EHWAL ISLAM, GRED S11, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH

  239401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudianTarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian

  239401B Bahagian II - Pengetahuan Agama IslamTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  239401C Bahagian III - Tafsir Al Quran dan Hadith

  JABATANPERIKANAN

  243301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERIKANAN, GRED G19, JABATAN PERIKANAN

  243301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  243301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  243302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LAUT, GRED A19, JABATAN PERIKANAN

  243302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  243302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATANBENDAHARI

  NEGERI

  240301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN), GRED W19, JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

  240301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  240301B Subjek Jabatan – Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Kementerian Kewangan Pekeliling Bendahari Negeri Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  6

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANMUZIUM SABAH

  247101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR, GRED S41, JABATAN MUZIUM SABAH

  247101A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247101B Bahagian B - Pengurusan Koleksi

  247101C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

  247102 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI PENERANGAN, GRED S41, JABATAN MUZIUM SABAH

  247102A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247102B Bahagian B - Pengurusan Koleksi

  247102C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

  247201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG KURATOR, GRED S29, JABATAN MUZIUM SABAH

  247201A Bahagian A - Pengurusan Permuziuman (Museum Management)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247201B Bahagian B - Pengurusan Koleksi (Kaedah-Kaedah)

  247201C Bahagian C - Khidmat Permuziuman

  247301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MUZIUM, GRED S19, JABATAN MUZIUM SABAH

  247301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  247301B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247301C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-bahan Muzium

  247301D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-undang yang berkaitan

  7

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANMUZIUM SABAH

  247302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUFOTOGRAFI, GRED B19, JABATAN MUZIUM SABAH

  247302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  247302B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem PendaftaranTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247302C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-Bahan Muzium

  247302D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-Undang yang berkaitan

  247303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN MUZIUM SABAH

  247303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  247303B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan247303C Kaedah Pameran, Pemeliharaan dan Keselamatan Bahan-bahan Muzium

  247303D Sejarah dan Kebudayaan Penduduk / Undang-undang yang berkaitan

  247401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11, JABATAN MUZIUM SABAH

  247401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  247401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  247402 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MUZIUM RENDAH, GRED S11, JABATAN MUZIUM SABAH247402A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  247402B Organisasi / Fungsi Muzium dan Sistem Pendaftaran Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  247402C Undang-Undang yang berkaitan

  8

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATAN KERJA RAYA

  228301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, JABATAN KERJA RAYA

  228301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  228301B Ilmu Hisab

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan228301C Jalan

  228301D Binaan Bangunan

  228301E Ukur

  228302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN KERJA RAYA

  228302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  228302B Kertas Am I

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan228302C Lukisan Geometri

  228302D Lukisan Persembahan

  228302E Lukisan Bangunan

  228303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN KERJA RAYA

  228303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  228303B Bahagian I - Kertas TeoriTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  228303C Bahagian II - Kertas Amali

  9

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERKHIDMATAN

  VETERINARSABAH

  245301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU VETERINER, GRED G19, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

  245301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  245301B Sains VeterinarTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  245301C Matematik

  245401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

  245401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  245401B Sains VeterinarTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  245401C Matematik

  KEMENTERIANKERAJAAN

  TEMPATAN DANPERUMAHAN /

  MAJLISPERBANDARAN

  215301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN & PERUMAHAN / PIHAK BERKUASA TEMPATAN

  215301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel)Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  215301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  215401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN & PERUMAHAN / MAJLIS PERBANDARAN 215401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan kemudian

  215401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  10

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERTANIAN

  242301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (MEKANIKAL), GRED J19, JABATAN PERTANIAN

  242301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242301B Bahagian A (Kertas Am) dan Bahagian B (Matematik)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242301C Asas Mekanikal

  242302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERTANIAN GRED G19, JABATAN PERTANIAN

  242302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242302B Kertas AmTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242302C Pertanian Asas

  242303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN PERTANIAN

  242303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242303B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242303C Prinsip dan Amalan Pengendalian Makmal

  242304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERIKANAN, GRED G19, JABATAN PERTANIAN

  242304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242304B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242304C Perikanan (Air Tawar)

  242305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENYELIA ASRAMA, GRED N19, JABATAN PERTANIAN

  242305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242305B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242305C Tanggungjawab Waden dan Hal Ehwal Pentadbiran

  11

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERTANIAN

  242306 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S19, JABATAN PERTANIAN

  242306A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  242306B Kertas AmTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242306C Pertanian Asas dan Pembangunan Industri Asas Tani

  242401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEREKA, GRED B11, JABATAN PERTANIAN

  242401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 arikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  242401B Kertas Am (Seksyen A & B)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  242401C Asas Seni Lukis

  PERPUSTAKAANNEGERI

  227301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PUSTAKAWAN, GRED S19, PERPUSTAKAAN NEGERI

  227301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  227301B Kertas A (Objektif)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  227301C Kertas B (Esei)

  227302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, PERPUSTAKAAN NEGERI

  227302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  227302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  227401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, PERPUSTAKAAN NEGERI

  227401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  227401B Kertas A (Objektif)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  227401C Kertas B (Esei)

  12

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANKERETAPI

  NEGERI SABAH

  231201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG JURUTERA GRED J29, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH231201A Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR (P/O)(LALULINTAS), GRED N19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')231301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI DREBAR LOKOMOTIF, GRED A19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')231303B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (ELEKTRIK), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231304B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (MEKANIK), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231305B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231306 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (FITTER), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231306A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')231306B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231307 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (KIMPALAN & BESI), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231307A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231307B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan13

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANKERETAPI

  NEGERI SABAH

  231308 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (WAGON FETTER), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231308A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231308B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231309 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (TANGGAM, KAYU & CAT), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231309A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231309B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231310 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (LANDASAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231310A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231310B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231311 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (JAMBATAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231311A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231311B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231312 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (BANGUNAN), GRED JA19, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231312A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  231312B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  231401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS LALULINTAS KERETAPI, GRED 11, JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

  231401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan ( Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa

  peperiksaanditentukan kemudian

  Tarikh dan masapeperiksaanditentukankemudian

  Tarikh dan masa peperiksaanditentukan

  kemudian ('Peperiksaan ini akandijalankan secara online')

  231401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  14

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANHIDUPAN LIAR

  246301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HIDUPAN LIAR, GRED G19, JABATAN HIDUPAN LIAR

  246301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini

  akan dijalankan secara online')

  246301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  246401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU HIDUPAN LIAR RENDAH, GRED G11, JABATAN HIDUPAN LIAR

  246401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa

  peperiksaan ditentukan

  246401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATAN AIR

  229301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED JA19, JABATAN AIR

  229301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini

  akan dijalankan secara online')

  229301B Subjek Jabatan - Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  229301C Subjek Jabatan - Bahagian II

  229302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, JABATAN AIR

  229302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini

  akan dijalankan secara online')

  229302B Bahagian I - Kertas Am

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan229302C Bahagian II - Kertas Teori

  229302D Kertas Amali

  229303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, JABATAN AIR

  229303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini

  akan dijalankan secara online')

  229303B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  229303C Bahagian II

  15

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERHUTANAN

  SABAH

  235501 UNDANG-UNDANG JABATAN HUTAN NEGERI Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  235301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI RENJER HUTAN, GRED G19, JABATAN PERHUTANAN

  235301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  235302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (UKUR), GRED J19, JABATAN PERHUTANAN

  235302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235302B Plotting (Praktikal)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan235302C Pengeluaran dan Pendaftaran Peta (Praktikal)

  235302D Mengumpul Peta (Praktikal)

  235303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENYELIDIK, GRED Q19, JABATAN PERHUTANAN

  235303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235303B Kertas I (Praktikal)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan235303C Kertas II (Ukuran-ukuran Penyelidikan)

  235303D Kertas III (Kertas Khas Penyelidikan II)

  235304 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEREKA, GRED B19, JABATAN PERHUTANAN

  235304A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235304B Bahagian ITarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  235304C Bahagian II - Kemahiran / Amali

  16

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERHUTANAN

  SABAH

  235305 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK (ELEKTRIK), GRED J19, JABATAN PERHUTANAN SABAH

  235305A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235305B Bhg. I - Bahagian I - (Teori)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  235305C Bhg. II - Lukisan Kejuruteraan (Khusus untuk Letrik)

  235306 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS HUTAN GRED G19,JABATAN PERHUTANAN SABAH

  235306A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  235306B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  235401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAS HUTAN, GRED G11, JABATAN PERHUTANAN SABAH

  235401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  235401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  KEMENTERIANPEMBANGUNANLUAR BANDAR

  213301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAJAR KRAF, GRED E19, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

  213301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan

  dijalankan secara online')

  213301B Bhg. I - Kemahiran dalam bidang kraftangan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  213301C Bhg. II - Pengurusan dan Pentadbiran PKN & Kejurulatihan

  213401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAJAR KRAF, GRED E11, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

  213401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  213401B Bhg. I - Kemahiran dalam bidang kraftanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  213401C Bhg. II - Pengurusan dan Pentadbiran PKN & Kejurulatihan

  17

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  JABATANPERANCANGBANDAR DAN

  WILAYAH

  225301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH

  225301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  225301B Teori, Prinsip dan Analisa PerancanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  225301C Pelan / Lukisan ( Praktikal )

  225302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK PERANCANG BANDAR DAN DESA, GRED J19, JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH

  225302A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  225302B Pengawalan Pembangunan, Analisis Perancangan dan Sejarah / Teori PerancanganTarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  225302C Rekabentuk

  225401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, JABATAN PERANCANG BANDAR & WILAYAH

  225401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  225401B Kajian dan Analisis Perancangan (Planning Survey & Analysis)

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan225401C Kertas Am (Sejarah/Teori Perancangan)

  225401D Rekabentuk

  225401E Matematik

  18

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  KEMENTERIANBELIA DAN

  SUKAN

  219201 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN, GRED S29, KEMENTERIAN BELIAN DAN SUKAN219201A Bhg. I - Pembangunan Belia

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan219201B Bhg. II - Pembangunan Sukan

  219301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  219301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  219301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  219302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LADANG, GRED G19, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  219302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 14:00 – 15:00 (pm) 23 April (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan secara online')

  219302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  KORPORASIPEMBANGUNAN

  DESA (KPD)

  265301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, KORPORASI PEMBANGUNAN DESA (KPD)

  265301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  265301B Bahagian I (Kertas Am)Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  265301C Bahagian II (A dan B)

  265302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEREKA GRED B19 (KUMPULAN PELAKSANA II), KORPORASI PEMBANGUNAN DESA (KPD)

  265302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  265302B Subjek Jabatan

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan - Bahagian I

  - Bahagian II - Amali

  19

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  SAFODA

  269301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU LADANG, GRED G19, SAFODA

  269301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  269301B Ordinan Buruh dan Enakmen SAFODATarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  269301C Pengurusan Ladang

  269302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PENYELIDIK, GRED Q19, SAFODA

  269302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  269302B Ordinan Buruh dan Enakmen SAFODATarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  269302C Pengurusan Ladang

  LEMBAGAPELABUHAN-PELABUHAN

  SABAH

  261101 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI KESELAMATAN, GRED KP41, LEMBAGA PELABUHAN-PELABUHAN SABAH261101A Bahagian I

  Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan261101B Bahagian II

  LEMBAGA SUKANNEGERI SABAH

  266301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENYELIA ASRAMA, GRED N19, LEMBAGA SUKAN NEGERI SABAH

  266301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  266301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  LEMBAGABANDARAN

  KUDAT / MAJLISDAERAH

  257301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 19, LEMBAGA BANDARAN KUDAT / MAJLIS DAERAH

  257301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  257301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  257401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DALAM GRED 11, LEMBAGA BANDARAN KUDAT / MAJLIS DAERAH

  257401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jaw. Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan ditentukankemudianTarikh dan masa peperiksaan ditentukan

  kemudian

  257401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  20

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKOD PEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  LEMBAGAINDUSTRI GETAH

  SABAH

  263301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU PERTANIAN, GRED G19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

  263301A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  263301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  263302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MAKMAL, GRED C19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

  263302A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  263302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  263303 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PENGUATKUASA, GRED KP19, LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

  263303A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  263303B Pengurusan Penguatkuasaan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  JABATAN ARKIBNEGERI SABAH

  238301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU ARKIB, GRED S19, JABATAN ARKIB NEGERI SABAH

  238301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  238301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  238401 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JAWATAN PEMBANTU RENDAH ARKIB / PENJILID BUKU / PEMBANTU PEMELIHARA, JABATAN ARKIB NEGERI SABAH

  238401A Subjek Utama Bagi Pegawai-Pegawai Jaw. Jabatan (Departmental Post ) Dalam Gred 11 Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian

  Tarikh dan masa peperiksaan ditentukan kemudian

  238401B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  21

 • NAMA JAB /KEM /

  AGENSIKODPEP. PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN

  SIRI I SIRI II

  MASA TARIKH MASA TARIKH

  LEMBAGAPEMBANGUNANPERUMAHAN &

  BANDAR

  260301 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PELUKIS PELAN, GRED J19, LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN & BANDAR

  260301A Subjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19 9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  260301B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  260302 PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI JURUTEKNIK, GRED J19, LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR

  260302ASubjek Utama bagi Pegawai-Pegawai Jawatan Jabatan (Departmental Post) dalam Gred 19

  9.00 -10.00 (am) 24 Mac (Sel) Tarikh dan masa peperiksaan

  ditentukan kemudian ('Peperiksaan ini akan dijalankan

  secara online')

  260302B Subjek Jabatan Tarikh dan masa peperiksaan akan ditetapkan oleh Jabatan

  • Tarikh Peperiksaan Gunasama adalah tertakluk kepada perubahan*

  • Tarikh Peperiksaan Subjek Jabatan ditentukan oleh Jabatan masing-masing*

  • Pertukaran Pusat Peperiksaan Tidak Dibenarkan*•

  Disemak oleh : Disahkan oleh :

  …...................................................................................... ( Tandantangan )

  ….......................................................................................... ( Tandatangan )

  Nama : …........................................................................ Nama : …...........................................................................

  Jawatan : …..................................................................... Jawatan : ….........................................................................

  Tarikh : …...................................................................... Tarikh : ….........................................................................22

  TAKWIMPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAHBAGIPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANUNDANG-UNDANG AM I

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK UTAMA BAGI PEGAWAI, GRED 11PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN,GRED KP11

  PEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARANPEPERIKSAAN DAN MATAPELAJARAN