strom života

Download Strom života

Post on 10-Feb-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Strom ivota. Eva Krulov. K emu slou?. Pehledn informace o vkov struktue obyvatelstva Vyuit historickch, aktulnch i prognzovanch daj Pouv se v demografii. Zdrojov data. esk statistick ad Vkov sloen obyvatel podle pohlav a vkovch skupin - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Strom ivotaEva Krulov

 • K emu slou?Pehledn informace o vkov struktue obyvatelstvaVyuit historickch, aktulnch i prognzovanch dajPouv se v demografii

 • Zdrojov dataesk statistick ad Vkov sloen obyvatel podle pohlav a vkovch skupinJednolet nebo ptilet vkov skupiny

 • Obyvatelstvo R k 1.1. 2007

  List1

  VkMuieny

  0-4-253,785239,824

  5-9-231,306218,739

  10-14-274,974260,886

  15-19-333,223318,024

  20-24-356,689338,264

  25-29-424,645404,827

  30-34-461,730441,030

  35-39-362,618345,992

  40-44-357,652343,907

  45-49-329,481323,364

  50-54-378,166385,692

  55-59-378,098400,845

  60-64-300,913340,078

  65-69-202,212248,539

  70-74-154,885215,959

  75-79-123,091202,197

  80-84-71,992150,377

  85-89-23,54658,831

  90-94-5,95818,954

  95+-1,2204,676

 • Konstrukce grafuSkupinov pruhov

  Graf1

  -253785239824

  -231306218739

  -274974260886

  -333223318024

  -356689338264

  -424645404827

  -461730441030

  -362618345992

  -357652343907

  -329481323364

  -378166385692

  -378098400845

  -300913340078

  -202212248539

  -154885215959

  -123091202197

  -71992150377

  -2354658831

  -595818954

  -12204676

  mui

  eny

  List1

  R 1.1.2007

  vkmuieny

  0-4-253,785239,824

  5-9-231,306218,739

  10-14-274,974260,886

  15-19-333,223318,024

  20-24-356,689338,264

  25-29-424,645404,827

  30-34-461,730441,030

  35-39-362,618345,992

  40-44-357,652343,907

  45-49-329,481323,364

  50-54-378,166385,692

  55-59-378,098400,845

  60-64-300,913340,078

  65-69-202,212248,539

  70-74-154,885215,959

  75-79-123,091202,197

  80-84-71,992150,377

  85-89-23,54658,831

  90-94-5,95818,954

  95+-1,2204,676

  skupinov pruhov

  formt datov adymonosti-pekryv100

  ka0

  formt osyslo- vlastn0;0

  formt osypopisky znaek- dole

  mtko po 1

  List1

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  mui

  eny

  List2

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  mui

  eny

  List3

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  mui

  eny

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  mui

  eny

 • pravy grafuFormt datov ady monostiPekryv 100ka mezery 0

  Graf2

  -253785239824

  -231306218739

  -274974260886

  -333223318024

  -356689338264

  -424645404827

  -461730441030

  -362618345992

  -357652343907

  -329481323364

  -378166385692

  -378098400845

  -300913340078

  -202212248539

  -154885215959

  -123091202197

  -71992150377

  -2354658831

  -595818954

  -12204676

  mui

  eny

  List1

  R 1.1.2007

  vkmuieny

  0-4-253,785239,824

  5-9-231,306218,739

  10-14-274,974260,886

  15-19-333,223318,024

  20-24-356,689338,264

  25-29-424,645404,827

  30-34-461,730441,030

  35-39-362,618345,992

  40-44-357,652343,907

  45-49-329,481323,364

  50-54-378,166385,692

  55-59-378,098400,845

  60-64-300,913340,078

  65-69-202,212248,539

  70-74-154,885215,959

  75-79-123,091202,197

  80-84-71,992150,377

  85-89-23,54658,831

  90-94-5,95818,954

  95+-1,2204,676

  skupinov pruhov

  formt datov adymonosti-pekryv100

  ka0

  formt osyslo- vlastn0;0

  formt osypopisky znaek- dole

  mtko po 1

  List1

  mui

  eny

  List2

  mui

  eny

  List3

  mui

  eny

  mui

  eny

 • pravy grafuFormt osyslovlastn 0;0VzorkyPopisky znaekdoleMtkopo 1

  Graf3

  -253785239824

  -231306218739

  -274974260886

  -333223318024

  -356689338264

  -424645404827

  -461730441030

  -362618345992

  -357652343907

  -329481323364

  -378166385692

  -378098400845

  -300913340078

  -202212248539

  -154885215959

  -123091202197

  -71992150377

  -2354658831

  -595818954

  -12204676

  mui

  eny

  List1

  R 1.1.2007

  vkmuieny

  0-4-253,785239,824

  5-9-231,306218,739

  10-14-274,974260,886

  15-19-333,223318,024

  20-24-356,689338,264

  25-29-424,645404,827

  30-34-461,730441,030

  35-39-362,618345,992

  40-44-357,652343,907

  45-49-329,481323,364

  50-54-378,166385,692

  55-59-378,098400,845

  60-64-300,913340,078

  65-69-202,212248,539

  70-74-154,885215,959

  75-79-123,091202,197

  80-84-71,992150,377

  85-89-23,54658,831

  90-94-5,95818,954

  95+-1,2204,676

  skupinov pruhov

  formt datov adymonosti-pekryv100

  ka0

  formt osyslo- vlastn0;0

  formt osypopisky znaek- dole

  mtko po 1

  List1

  mui

  eny

  List2

  mui

  eny

  List3

  mui

  eny

  mui

  eny

 • Interpretace grafu

  Graf3

  -253785239824

  -231306218739

  -274974260886

  -333223318024

  -356689338264

  -424645404827

  -461730441030

  -362618345992

  -357652343907

  -329481323364

  -378166385692

  -378098400845

  -300913340078

  -202212248539

  -154885215959

  -123091202197

  -71992150377

  -2354658831

  -595818954

  -12204676

  mui

  eny

  List1

  R 1.1.2007

  vkmuieny

  0-4-253,785239,824

  5-9-231,306218,739

  10-14-274,974260,886

  15-19-333,223318,024

  20-24-356,689338,264

  25-29-424,645404,827

  30-34-461,730441,030

  35-39-362,618345,992

  40-44-357,652343,907

  45-49-329,481323,364

  50-54-378,166385,692

  55-59-378,098400,845

  60-64-300,913340,078

  65-69-202,212248,539

  70-74-154,885215,959

  75-79-123,091202,197

  80-84-71,992150,377

  85-89-23,54658,831

  90-94-5,95818,954

  95+-1,2204,676

  skupinov pruhov

  formt datov adymonosti-pekryv100

  ka0

  formt osyslo- vlastn0;0

  formt osypopisky znaek- dole

  mtko po 1

  List1

  mui

  eny

  List2

  mui

  eny

  List3

  mui

  eny

  mui

  eny

 • Progresivn populace

 • Zdrojewww.czso.czwww.ubos.orgwww.xist.org

 • Dkuji za pozornost

  Dobr rno, jmenuji se Eva Krulov a chtla bych vs seznmit s grafem, ktermu se k strom ivota nebo tak vkov pyramida.Se stromem ivota u se asi setkal kad z vs. K emu tedy slou? Je to grafick vyjden statistickch dat. I pro lovka, kter se nechce prokousvat tabulkami nebo se mu v nich patn orientuje, poskytne pouh pohled na graf pehlednou informaci o stavu dan populace. Podkladov data pro graf mohou bt jak historick daje, tak i daje aktuln nebo prognzovan. Proto je tak mon tyto daje mezi sebou porovnvat ve velmi pehledn form. Strom ivota je vyuvn pedevm v demografii, nicmn daje z demografie se vyuvaj i v jinch oblastech.Nejbnjm zdrojem dat pro konstrukci tohoto grafu je v esk republice esk statistick ad.Pro pklad jsem si zvolila souhrnn data za celou eskou republiku, kter lze najt na strnkch eskho statistickho adu pod vkovm sloenm obyvatel podle pohlav a vkovch skupin. Zde mme na vbr jednolet nebo ptilet vkov skupiny.

  Nejnovj daje jsou na strnkch statistickho adu za rok 2006. Pokud se nezmn metoda stn (co se v tomto ppad nestalo), meme brt data k 31.12.2006 (tedy k plnoci) za stejn jako poten daje pro rok 2007 (tedy k 1.1.2007).Toto je tabulka, kterou pouijeme jako vstupn data pro tvorbu grafu. Na co si musme dt pozor? I kdy mme ze statistickho adu obyvatelstvo rozdleno do ptiletch skupin, vdy je tam pro ns prvn vkov skupina rozdlena zvl na 0let a 1-4let, protoe 0let maj oproti ostatnm vkovm skupinm svoje specifika. Proto je nutn nezapomenout tyto dv skupiny sest a zajistit tak porovnatelnost jednotlivch kategori. Jedin skupina, u kter nen pesn dodreno ptilet rozmez je ta posledn oznaen 95+. V tomto ppad si meme dovolit sest vechny star osoby do jedn kategorie, protoe lid nad 100 let nen mnoho a pi pouhm porovnn potu lid z tto kategorie a z ostatnch je patrn, e nm to graf neme njak vrazn zkreslit. Statistick ad vtinou poskytuje u souhrnn data, take nen nutn nic stat a spe by byl problm tuto skupinu rozdlit.Posledn a zsadn pravou ped samotnou tvorbou grafu je nutnost vynsobit sloupec s daji o much (-1), aby byl Excel schopen vytvoit graf v poadovanm tvaru.V zkladn nabdce vybereme jako typ grafu skupinov pruhov. Vytvo se nm asi takto vypadajc graf, kter sice jaksi strom pipomn, ale rozhodn to jet nen ono, proto ho musme vhodnmi kroky upravit.Ve formtu datov ady, v zloce monosti nastavme pekryv 100 a ku mezery 0. To u zan graf vypadat tak, jak potebujeme.Jet je nutn upravit formt osy. Abychom odstranili zporn znamnko na ose pro mue, v zloce slo nastavme vlastn 0;0.V zloce vzorky nastavme popisky znaek dole, aby se popisky vkovch kategori dostaly vedle grafu.A meme tak v zloce mtko zvolit standardn mtko po 1. Takto u vypad graf, kter byl naim clem.Podle vzhledu grafu je patrn, e v na populaci lid ubv, hovome proto o populaci regresivn. Meme si povimnout, e je z grafu viditeln, e se v rod vce chlapek ne holiek, ale dky vy mrtnosti mu prakticky ve vech kategori se poet mu a en kolem 40 let vyrovnv a v nejvych vkovch kategorich pevauj eny.Na p