tkanje života

Download tkanje života

Post on 16-Apr-2015

267 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o životu

TRANSCRIPT

Sadraj

Uvod Osnovna popudbina............................................................................6O bolnim dogaajima................................................................................................................................................8 O vanjskome izgledu.................................................................................................................................................9 O roditeljima............................................................................................................................................................10

Raskrija..........................................................................................11O zanimanju i radu..................................................................................................................................................12 O odabiru ivotnoga partnera..................................................................................................................................13 O pogrenoj upotrebi rijei......................................................................................................................................16 O proroanstvu koje samo sebe ispunjava..............................................................................................................16 O braku....................................................................................................................................................................17 O "pokusnom braku"...............................................................................................................................................17 O vraanju u prolost...............................................................................................................................................18

Prolost, sadanjost i budunost........................................................19O ovdje i sada..........................................................................................................................................................21 O meuljudskim odnosima......................................................................................................................................22 O razlikama meu partnerima.................................................................................................................................23 O prijateljstvu..........................................................................................................................................................25 O sluanju samih sebe.............................................................................................................................................26 O primanju i pruanju pomoi.................................................................................................................................27

Razlike meu ljudima u srei i ivotnom zadovoljstvu..........................28O negativnim i pozitivnim emocijama....................................................................................................................29 O tekim ivotnim dogaajima................................................................................................................................31 O smrti blinjih........................................................................................................................................................32

Usporeivanje s drugim ljudima.........................................................60

UVOD

Unato tome to ne idemo svi ba istim putem, moemo si uzajamno pomagati otvarajui jedni drugima vrata.

S

vi mi elimo biti sretni i zadovoljni i svi imamo pravo na to, iako uvijek ba tono ne znamo kako bismo ga mogli ostvariti, tj. kako doi do sree, kako ju sauvati ili uvijek ponovno pronai. Dodatni je problem sto se najee ne slaemo u tome to je srea jer svatko od nas ima neku svoju zamisao o tome to bi srea trebala biti i kako bi trebala izgledati. "Tkanje ivota" nije knjiga naputaka koja bi svima u svakome trenutku i na svakome mjestu mogla omoguiti postizanje zadovoljstva i sree jedanput i zauvijek. To nije knjiga uputa koje bi mogle omoguiti jednostavno privremeno postizanje sree, a nije ni knjiga recepata, pa ak ni konkretnih preporuka, jer to zapravo i nije mogue sroiti. Svaki je ovjek jedinstven pa je takav i njegov ivot. Osobine i iskustva svakoga pojedinca isprepleu se $ osobinama i iskustvima drugih ljudi, kao i s okolnostima u kojima ive. Stoga u ovoj knjizi nema podrobnih savjeta o tome kako se nositi s nevoljama na koje nailazimo ili s velikim gubitcima koji nas pogaaju u ivotu. Svatko od nas na svoj nain se suoava ili ne suoava s onime to mu se dogaa, iako nam se svima na putu kroz ivot dogaaju sline stvari. Upravo zbog te slinosti ivota ljudi koji ive u istomu podneblju i istoj dravi, nai se ivoti manje ili vie odvijaju prema odreenome "nacrtu". Tako svi u odreenoj ivotnoj dobi kreemo u kolu, pa u odreenoj dobi poinjemo raditi ili se ta dob neto odgaa zbog dodatna kolovanja. U odreenome ivotnom razdoblju veina mladih ljudi ulazi u brak, raaju djecu, da bi na kraju svoga radnog vijeka otili u mirovinu. Iako je vjena elja svih ljudi imati neki jednostavni popis naputaka koji bi nam svima olakao put do sree, davanje takvih konkretnih uputa s jedne strane nije mogue zbog razliitosti ljudi, a s druge strane zbog razliitosti situacija s kojima se svi mi suoavamo tijekom ivota. Razlike koje postoje meu ljudima uvjetuju i njihove razliite odgovore na ivotna dogaanja, pa tako ak na isti dogaaj na isti nain nee reagirati ni dvoje, a kamoli vie ljudi. I tako, iako je dakako mogue napisati neke jednostavne upute poput: "Poite kui i mislite pozitivno", takve nam upute ne mogu uistinu pomoi u tekim ivotnim situacijama. Unato tome to svi ne idemo ba istim putem, a kad i idemo, to nije uvijek u isto doba, ipak moemo uzajamno si pomagati, ne pomou gotovih recepata, ve otvarajui jedni drugima vrata, koja moda nismo ni primijetili ili koja su za nekoga medu nama bila preteka da ih otvori sam. Ako pogledamo oko sebe, gdje god ivjeli, vidjet emo tisue i tisue ljudi koji samostalno uspijevaju voditi svoje ivote i uivati u njima, inei to s manje ili vie uspjeha, manje ili vie hrabrosti i manje ili vie strpljenja. Ali svakome od nas tijekom ivota dogaaju se situacije s kojima se ne moemo nositi, u kojima nas je zatekla ili prevladala neka nesrea pa nam zatreba ljudska potpora ili pomo. Takva nam pomo moe dobro doi i kad nismo u nekoj nevolji, ali nam se ivot ne ini dostatno dobrim ili uspjenim, zanimljivim ili sretnim. U knjizi je rije o svakodnevnim ivotnim situacijama u koje su uvrtene osnovne etape ivotnoga puta veine ljudi, ali i o mnogim drugim pojavama u vezi s naim traenjem ivotnoga zadovoljstva i sree. Tako se govori o osnovnoj popudbini s kojom kreemo u ivot, o raskrijima koja nas ekaju, a na kojima odabiremo zanimanje ili ivotne partnere; 0 radu i branim vezama, o naemu vraanju u prolost i gledanju u budunost; o razlikama koje postoje meu nama u suoavanju s neuspjesima i uspjesima, te o mnogim drugim pojavama oko nas i u nama. U sadraj knjige nisu uklopljena samo osnovna ivotna podruja, ve 1 bolni dogaaji s kojima e se tijekom ivota sresti veina ljudi, kao to su smrt ili bolest bliskih osoba, vlastite bolesti, neostvareni ciljevi ili neispunjena oekivanja, raspad bliskih odnosa i niz drugih, kao i nae mogue poeljne i nepoeljne reakcije na te dogaaje. Navedeni primjeri ponaanja ljudi pogoenih tim dogaajima slue samo kao ilustracija moguih naina reagiranja, medu kojima tako svaki itatelj moe za sebe potraiti najprikladniji izlaz ili rjeenje. Cilj je, dakle, ove knjige pokazati mogue izlaze iz nekih tekih ivotnih situacija te neke naine sprjeavanja nastanka problema ili njihova rjeavanja.

Ova knjiga jednako tako pokuava i otvoriti vrata do boljega razumijevanja onoga to nas ini sretnima i zadovoljnima, to nam uljepava ivot i ini ga vrijednim ivljenja. Jedan od ciljeva ove knjige jest i upozoriti itatelje na neke putove do veega, boljega, raznovrsnijega zadovoljstva ivotom ili bolje i trajnije kakvoe ivljenja. Putovi i staze koji se ovdje nude namijenjeni su mladima i starima, enama i mukarcima, obrazovanima i manje obrazovanima, jednom rijeju svima onima koji ele svoj ivot provesti s vie radosti i manje bola ili, drugim rijeima, koji ele aktivno oblikovati ivot koji ive. Knjiga o traenju i pronalaenju zadovoljstva u svakodnevnim ivotnim situacijama i odnosima s kojima se tijekom ivota susree veina ljudi ne moe biti struni udbenik ili znanstvena monografija, ve samo specifina primjena strunih spoznaja i znanja pretopljenih kroz ivotno iskustvo. Na nekim mjestima u knjizi naii ete na kratke tekstove u okviru gdje su podrobnije objanjeni neki pojmovi ili pojave. Moete ih proitati ako elite saznati neto vie o pojmu na koji se odnose, ali ih i preskoiti, jer ne ine sastavni dio samoga teksta. Na slian nain u tekst su utkane i neke ivotne prie, koje ilustriraju neke pojmove ili opise.

Osnovna popudbina

BOLNIM DOGAAJIMA VANJSKOM IZGLEDU RODITELJIMA

P

rije nego to krenemo traiti put do zadovoljstva, moramo razmotriti prtljagu s kojom svi mi kreemo na taj put. U toj popudbini na prvome mjestu je sve ono sa ime smo se ve rodili, to smo naslijedili od

bliih i daljnjih predaka. Najoitiji u tomu naslijeu su temperament ili ud, tjelesni izgled i druga naslijeena tjelesna svojstva, koja emo kasnije trudom i vlastitim nastojanjem preobraziti u sposobnosti. Tu su i nai roditelji, koje nitko ne moe odabrati sam i veina djece voli ih takve kakvi oni jesu, iako bi moda eljeli da su drugaiji, na primjer, poput roditelja nekog kolskoga prijatelja ili prijateljice. U poetne datosti ulazi i vrijednosni sustav sredine u kojoj smo odrasli, a koji smo stekli ponajprije upravo od naih roditelja. Taj vrijednosni sustav n