slovo života

Download Slovo života

Post on 07-Jan-2016

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovo ivota. Z 2010. Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Slovo ivota Z 2010

 • Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22)

 • Tmito slovy Je odpovdl Petrovi, kdy se ho pot, co slyel asn vci z jeho st, zeptal: Pane, kolikrt mm odpustit svmu bratru, kdy se proti mn prohe? Nejvc sedmkrt? Je mu odpovdl: Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt.

 • Petr se pravdpodobn pod vlivem Mistrova kzn rozhodl, e se ve sv dobrot a velkorysosti pust tmto novm smrem a udl nco vjimenho: dospl tak k rozhodnut odpoutt a sedmkrt.

 • Ale Je odpovd sedmdestsedmkrt k, e mme odpoutt bez omezen. Je teba odpoutt vdy.

 • Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22)

 • Toto slovo pipomn biblick zpv Lmecha, Adamova potomka: Bude-li sedmeronsobn pomstn Kain, tedy Lmech sedmdestkrt a sedmkrt. Tak zan zplava nenvisti ve vztazch mezi lidmi tohoto svta, kter stoup jako rozvodnn eka.

 • Proti tomuto en zla stav Je bezmezn, bezpodmnen odputn, schopn prolomit uzaven kruh nsil.

 • Odputn je jedinm zpsobem, jak uinit ptr nepokojm a otevt lidstvu budoucnost, kter by nevedla k sebeznien.

 • Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22)

 • Odpoutt. Vdy odpoutt. Odpustit neznamen zapomenout, jako kdybychom se nechtli podvat skutenosti do o.

 • Odputn nen slabost, kdy ze strachu ped nkm silnjm nebereme v vahu kivdu, kter se dopustil. Odputn nespov vtom, e budeme o vn situaci tvrdit, e je bezvznamn, anebo e budeme zlo vydvat za dobro.

 • Odputn tkv v tom, e neodpovdme na urku urkou, ale usilujeme o to, co k svat Pavel: Nedopus, aby t zlo pemohlo, nbr pemhej zlo dobrem.

 • Odputn spov v tom, e dv monost novho vztahu tomu, kdo ti ubliuje, dv jemu i sob monost zat nov ivot, otevt se budoucnosti, v n by zlo nemlo posledn slovo.

 • Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22)

 • Jak tedy t toto Slovo?Petr se ptal Jee: Kolikrt mm odpustit svmu bratru?

 • Je ml tedy ve sv odpovdi na zeteli pedevm vztahy mezi kesany, mezi leny tho spoleenstv.

 • V prv ad se mme takto chovat k bratm a sestrm ve ve - v rodin, v prci, ve kole nebo ve spoleenstv, do nho patme.Vme, jak asto se lovku chce odplatit urku podobnm skutkem nebo slovem.

 • Dobe vme, e mezi lidmi, kte spolu ij, jsou provinn proti lsce ast; a u kvli rozdln povaze, znervozity nebo zjinch dvod. Prv proto je teba si pipomnat, e jedin stle obnovovan ochota odpoutt me zachovat pokoj a jednotu mezi bratry.

 • Vdy budeme mt sklon myslet na chyby druhch, pipomnat si jejich minulost a budeme chtt, aby byli jin, ne jac jsou Je teba si navyknout dvat se na n novma oima, vidt je nov a vdy je pijmat bez vhn a vhrad i tehdy, kdy svch chyb nelituj.

 • Nkdo by mohl namtnout, e je to tk. Pochopiteln. Ale prv to je na kesanstv krsn. Nsledujeme pece Krista, kter na ki prosil Otce za odputn pro ty, kdo mu zpsobili smrt, a kter vstal zmrtvch.

 • Odvahu! Pusme se do toho a tento ivot nm pinese pokoj, jak jsme nikdy nezakusili, a velikou radost, jakou jsme nikdy nepoznali.

 • Slovo ivota, msn vydv Hnut Fokolre.Text: Chiara Lubich, zveejnn v z 1999. Grafika Anna Lollo ve spoluprci s P. Placido DOmina (Sicilia - Italia) esk verze P. Martin md (esk Republika) Tento koment Slova ivota je pekldn do 96 jazyk a dialekt, a pichz k milinm osob na celm svt skrze tisk, radio, TV a internet vce informac na www.focolare.org a www.focolare.cz Verze PPS je pekldna do rznch jazyk a i v CZ je publikovna na www.santuariosancalogero.org Nekm ti nejvc sedmkrt, ale (teba) sedmdestsedmkrt. (Mt 18,22)