Stopama Božijeg poslanika, pouke iz života Muhammeda a.s. - Tarik Ramadan

Download Stopama Božijeg poslanika, pouke iz života Muhammeda a.s. - Tarik Ramadan

Post on 30-Oct-2014

667 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STOPAMA BOIJEG POSLANIKAPouke iz ivota Muhammeda, a. s.Tarik RamadanUDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH2010.STOPAMA BOIJEG POSLANIKA-oPouke iz ivota Muhammeda, a. s.Tarik RamadanUDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH2010.Ramadan STOPAMA 1107.1JEG POSLANIKA pookr iz fivota Muhammeda, a. s.Iheloo 1hr IMeanings of the Life of Muhammad, Allen Lane, Penguin, 2007. Prophet: Lessons fivm the Life of Muhammad, ().V Ord University Press, 2007. . ( )xford Uni

TRANSCRIPT

<p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA</p> <p>Pouke iz ivota Muhammeda, a. s.</p> <p>Tarik Ramadan</p> <p>UDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH</p> <p>2010.</p> <p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA</p> <p>-oPouke iz ivota Muhammeda, a. s.</p> <p>Tarik Ramadan</p> <p>UDRUENJE ILMIJJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH</p> <p>2010.</p> <p>Ramadan STOPAMA 1107.1JEG POSLANIKA pookr iz fivota Muhammeda, a. s.</p> <p>Ihe</p> <p>loo 1hr I</p> <p>Meanings of the Life of Muhammad, Allen Lane, Penguin, 2007. Prophet: Lessons fivm the Life of Muhammad, ().V Ord University Press, 2007. . ( )xford University Press, Inc. 2007. Izdava Udruenje ilmijje IZ u BiH Za izdavaa Muharem Hasanbegovi Urednica Senada Tahirovi Prijevod s engleskog Fikret Paanovi </p> <p>Sadraj</p> <p>( :11' - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 28-31:929 Muhammad RAMADAN, Tarik Stopama Boijeg poslanika : pouke iz ivota Muliarnmeda, a.s. / Tarik Ramadan ; [prijevod s engleskog Fikret Paatiovi 1. - Sarajevo : Udruenje Ilmijje Islamske zajednice u BiH, 2010. - 226 str. ; 25 cm Prijevod djela: In the footsteps of the Prophet. Bibliografske i druge biljeke uz tekst. ItiliN 978-9958-801-09-9 c.:()BltiS.B11-11) 17841670</p> <p>Zahvale Uvod 1 Susret sa svetim 2 Roenje i odgoj 3 Linost i duhovno traganje 4 Objava, znanje 5 Poruka i teko e 6 Otpor, poniavanje i progonstvo 7 Iskuenja, uzdignu e i nade 8 Hidra 9 Medina, ivot i rat 10 Pouke i poraz 11 Prevare i izdaja 12 San, mir 13 Povratak ku i 14 Kod kue, ka preseljenju 15 Neoptereen dugovima U historiju, za vjenost 0 knjizi i autoru</p> <p>Nr d:'.iiii</p> <p>( )va knjiga je djelo svitanja. si joj drurvo pravila, svojim koracima na stepenitu. Svojim vragolastim, nasmijanim ili mrgodnim o ima. I )olazila si da mi se sklupa u naru ju. ()stavljao sam tada monitor kroz koji sam bio uronjen u beskrajnu svjetlost Poslanikove dobrote i ljubavi. l uranjao u beskrajnu toplotu tvoga prisustva. Poslanik me uio pratanju, ti si mi donosila nevinost. Neka ti, keri moja, putevi budu svjetlom obasjani, neka te On voli i kroz rvoj smijeh i kroz suze. Volim teMuni Ali</p> <p>Zahvale</p> <p>Amerikoj susretljivosti i beskrajnom darivanju koja se suo avala s razliitim kunjama i prihvatala utnje. Pravila si drutvo mojoj misli i mojim pitanjima. itala i ponovo itala i preoblikovala, esto bolje nego to bih to ja uradio. Vjernost srca i due u svjetlu Svevinjeg, stopama Njegovog Poslanika. Nita ne zaboravljam.Claude Dabbak</p> <p>Da ti kaem ovdje koliko te cijenim i potujem zbog duboke i stalne skromnosti. Iza prevodioca se osje a bogata uenost i beskrajni dar dat zapadnim muslimanima. 'I'voje ime se preesto skriva iza autorovog djela. Na dug je neizmjeran, moj posebno. 11 ime svih nas, iskreno, iz dna srca, hvala ti!</p> <p>U praskozorje, kad je ova knjiga pisana, vladala je tiina, meditativna osama, iskustvo putovanja, van vremena i prostora, prema srcu, sutini duhovnog traganja i upu enosti u znaenje. Trenuci izobilja, a esto i suza, kontemplacije i ranjivosti. To mi je bilo potrebno. Kako je vrijeme odmicalo, spisak ena i mukaraca koji su omogu ili dovrenje ovog zadatka postajao je sve dui. Skoro sam siguran da u neka od tih dragih imena zaboraviti spomenuti, iako to ni najmanje ne umanjuje vanost njihova prisustva i doprinosa. Drugi su, vo eni diskrecijom ili drugim razlozima, ostali anonimni. Razumijem to i moje srce im s ovih stranica upuuje najljepa osje anja i zahvalnost. Prije svega elim zahvaliti Farisu Kermaniju i Neilu Cameronu, koji su me molili prije dvije godine da napiem tekst naracije za film Stopama Poslanika Muhammeda za jedan britanski TV kanal. Politi ki razlozi (dvije arapske vlade su mi zabranile ulazak na svoj teritorij) u inili su taj projekt neizvodivim. Tada sam odlu io uraditi neto potpuno druga ije i napisati biografiju Poslanika Muhammeda, nastoje i osvijetliti duhovna i savremena uenja u ivotu posljednjeg Poslanika. Mnogi oko mene su me hrabrili da obavim taj posao. Dugujem zahvalnost Iman, Merjem, Samiju, Musau i Nedmi za stalnu podrku i pomo i mojoj majci za neke izvorne ideje koje su nastajale tu i tamo kroz nae diskusije. elim toplo zahvaliti Cynthiji Read iz Oxford University Pressa (New York) za njen stalni entuzijazam, povjerenje i ljudski odnos. U njenim oksfordskim saradnicima sam tako er naao uvi avne i ljubazne osobe.</p> <p>5</p> <p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA</p> <p>'l6koni ovc akademske godine za vrijeme mog rada bili su prisutni i ( iwen ( irillith Dickson i Vicky Mohammed iz Fondacije Lokahi sa sjedi(ten1 u l,ondonu. Na koledu Saint Anthony, Univerzitetu Oxford, Walter nnnhrust i Eugene Rogan (Middle East Center) kao i Timothy Garton Ash i halypso Nicolaidis (European Studies Center) akademskom podrkom i prijateljstvom tako er su mi omoguili da ovo djelo zavrim pod najboljim rnogu im uvjetima. Ne zaboravljam Polly Friedhoff (koja je sada otila u zasluenu mirovinu), Francescu Potts i Collette Caffrey, koje su stalno bile pri ruci. Svima njima i svima drugima koji su me okruivali razumijevanjem i bezrezervnom podrkom elim ovdje izraziti najdublju zahvalnost. Tu je, naravno, Yasmina Dif, moja asistentica, koja rukovodi mojim evropskim uredom tako marljivo i efikasno. Shelina Merani je u Kanadi takoer srano i solidarno obavila teak posao. Muna Ali, koja je u SAD-u bila vie od asistenta, i itava, komentira i dijeli ideje vjerno i ozbiljno. Claude Dabbak je prevela ovu knjigu i, uz veliku skromnost, nikad nije oklijevala svoje znanje staviti u slubu potrebnih ispravki. Ova knjiga ne bi mogla biti dovrena bez saradnje ovog tima, bratskog, zahtjevnog i posve enog. Od sveg srca zahvaljujem im to su bili sa mnom na ovom putovanju i omoguili da zajedno napredujemo, u Njegovom svjetlu, protiv vjetra i plime. Moja konana zahvalnost upuena je Jedinom, Najbliem, Koji e, nadam se, primiti ovo moje djelo o ivotu Njegovog Poslanika, oprostiti mi mogue greke i promaaje koji su samo moji i dati da ovo bude skromni putokaz u ljudskom nastojanju razumijevanja i mirenja sa sobom, s drugima, s Njegovom ljubavlju. Svakodnevno u im da potraga za smjernou ne moe opravdati nikakvo odstupanje od duhovnih zahtjeva ili intelektualnog potenja. Za mene samog, ova knjiga je bila inicijacija. Molim Premilostivoga da to bude i za'druge. Dugaak je put iz egzila koji vodi do samoga sebe... London, maj 2006.</p> <p>Uvod</p> <p>Postoje brojne biografije Poslanika Muhammeda, a. s.' Kre u se u rasponu od klasi nih izvora (kakvi su djela Ibn Ishaka i Ibn Hiama) do novijih prikaza ivota Boijeg poslanika, kao i drugih poznatih djela muslimanskih uenjaka kroz historiju, pa se ini da je sve ve vie puta re eno i da je tema nuno iscrpljena. Zato, onda, jo jedan pokuaj? Ova biografija nema namjeru natjecati se s klasi nim izvorima (koji su, ustvari, njen materijalni izvor), otkrivati neke nove injenice ili dati osebujno ili revolucionarno tuma enje historije poslanstva i njenog konteksta. Namjere su mnogo skromnije, mada ih to ne ini lake dostinim. Poslanik Muhammed, a. s., zauzima posebno mjesto u ivotu i svijesti muslimana danas, ba kao i u prolosti. Prema njihovom vjerovanju, on je primio i prenio posljednju objavljenu knjigu, Kur'an, koja na vie mjesta insistira na izuzetnom i posebnom poloaju Boijeg poslanika, ujedno vjerovjesnika, uzora i vodi a. On je bio samo ovjek, ali je djelovao da svijet preobrazi u svjetlu Objave i nadahnu a koja je primio od Boga, svog Odgajatelja (Rabb). To to ga je Bog odabrao i nadahnuo, ali je on u potpunosti prihvatio vlastitu ljudskost Muhammeda ini primjerom i vodi em svim muslimanima. Muslimani Poslanika islama ne smatraju posrednikom izme u Boga i ljudi. Svaki pojedinac je pozvan da se direktno obra a Bogu i, mada je1 Od muslimana se trai da pri spominjanju blagoslove Poslanika rije ima alejhisselam ili sallallahu alejhi ve sellem. U izvorniku je to u ovoj napomeni samo nazna eno i, poto je knjiga namijenjena iroj publici, sugerirano muslimanima da to u ine. Mi smo to uinili kod nas uobiajenom skraenicom a. s. (op. prev.)</p> <p>7</p> <p>STOPAMA BOIJEG POSLANIKA</p> <p>Uvod</p> <p>9</p> <p>I'uslanilc pnnrlc. u l niolio Boga za svoje sljedbenike, esto je insistirao na udgorvornoxli svukog vjcrnika ili vjernice u njihovom dijalogu s Jedinim. Muhaninird, a. s., jcdnostavno podsjea vjernike na Boije prisustvo: on ili npu(ujr u Njcgovo poznavanje i otkriva im po etak puta duhovnosti knjuni puclu ava svoje drugove i sljedbenike da moraju nadi i potovanje i Ijnhav kojc gaje prema njemu tovanjem i ljubavlju koje moraju iskazati prrnia Jcdinom, koji nije rodio, niti je ro en. Objava mu nareuje da onima koji su za njegova ivota traili udesa i k o nkretne dokaze njegovog poslanstva odgovori: Ja sam ovjek kao i vi, mcni se objavljuje da je va Bog jedan Bog." 2 Ista ta Objava tako er intiorrnira vjernike za svagda o posebnom statusu ovog Poslanika koji, mada od Boga odabran, nikad ne gubi svoje ljudske osobine: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji esto Allaha spominje." 3 Ove dvije dimenzije ovjekova ljudskost i Poslanikova uzoritost u fokusu su naeg interesovanja u ovom djelu. Ovo nee biti detaljan prikaz historijskih injenica, velikih dostignua ili poznatih bitaka. Klasi ne biografije Poslanika daju obilje podataka o tim stvarima i ne vidimo potrebe da se i mi ovdje iscrpno bavimo njima. Naa panja je preteno usmjerena, kroz kazivanje pri e o njegovom ivotu, na situacije, stavove i rije i koje mogu navijestiti Muhammedovu, a. s., li nost i na ono to nam to danas moe kazati i emu nas moe poduiti. Kad su njegovu suprugu Aiu jednom upitali o njegovoj li nosti, odgovorila je: Njegov karakter (etika koja po iva iza njegovog ponaanja) bio je Kur'an." 4 Poto se Knjiga obraa savjesti vjernika kr z vremena, ini se sutinskim vidjeti kako nam danas ovjek koji ju je najbolje utjelovio u svom ponaanju moe govoriti", voditi nas i pou avati. Prvobitna ideja je bila zaroniti u sr Poslanikovog ivota i na vidjelo iznijeti njegova svevremena duhovna u enja. Od roenja do smrti, njegov ivot je bio ispunjen dogaajima, situacijama i izjavama koje ukazuju na najdublju duhovnu kultiviranost. Pridravanje vjerovanja, dijalog s Bogom, posmatranje prirode, samoispitivanje, unutranji mir, znaci i izazovi i sl. 2 Kur'. u i, 18:110.</p> <p>i Kur';in, 33:21.</p> <p>1I</p> <p>prcnosi ga Buharija</p> <p>sve su to teme koje nam govore i podsje aju nas da se u osnovi nita nije promijenilo. Poslanikov ivotopis ukazuje na primarna i vje ita egzistencijalna pitanja i u tom smislu njegov ivot je svojevrsna inicijacija. Druga vrsta pouka ipak se moe izvesti iz historijskih doga aja koji su ispunjavali Poslanikov ivot. U sedmom stolje u, u specifinom drutvenom, politikom i kulturnom okruenju, Boiji poslanik je djelovao, reagirao i izraavao sebe prema ljudskim bi ima i dogaajima u ime svog vjerovanja, u svjetlu svog morala. Izuavanje njegovih djela u odre enom historijskom i geografskom okruenju moe nam pomo i da osvijetlimo odreene principe u vezi s odnosom vjerovanja prema ljudskim bi ima, bratstvu, ljubavi, tekoama, ivotu zajednice, pravdi, zakonu i ratu. Nastojali smo pristupiti Muhammedovom, a. s., ivotu iz perspektive naeg vremena, imaju i u vidu kako nam jo uvijek govori i kako su njegova u enja savremena. itaoca, bio on musliman ili ne, pozivamo da pogleda Poslanikov ivot i slijedi prikaz koji je doslovce vjeran klasi nim ivotopisima (to se ti e injenica i hronologije), ali koji ipak uvodi refleksije i komentare duhovne, filozofske, drutvene, pravne, politi ke ili kulturne naravi potaknute injenicama koje se kazuju. Izbor da se fokusiram na odre ene dogaaje, a ne na neke druge voen je, naravno, eljom da istaknem u enja koja se obra aju naim ivotima i naem vremenu. U svakom odjeljku (izuzetno kratkih) poglavlja koja sainjavaju ovu knjigu italac e primijetiti stalno kretanje izmeu Poslanikovog ivota, Kur'ana i u enja vanih za duhovnost i dananju situaciju koja se mogu izvesti iz razli itih historijskih situacija. Namjera nam je vie da upoznamo samog Poslanika, nego da nau imo o njegovoj linosti ili dogaajima iz njegovog ivota. Trai se uranjanje, saosjeanje i, to je najbitnije, ljubav. Vjerovao neko ili ne, nije nemogu e pokuati uroniti sebe u Poslanikovo traganje i egzistenciju i oslunuti puls duh koji je ispunjavao njegovu misiju smislom. To je, ustvari, primarna ambicija ove knjige: Poslanikov ivot u initi ogledalom u kojem itaoci koji se suo avaju s izazovima naeg vremena mogu sagledati svoja srca i umove i posti i razumijevanje pitanja postojanja i smisla, kao i irih eti kih i drutvenih problema. Ova knjiga je namijenjena irokoj publici, i muslimanskoj i nemuslimanskoj. Tekst je akademski strog u pogledu klasi nih islamskih izvora, pa se nadamo da e biti od koristi misliocima i islamskim naukama. Nasuprot tome, lahko je pratiti kazivanje koje je protkano refleksijama i meditaci-</p> <p>Itt</p> <p>STOPAMA Bo1JEC nosra vrru</p> <p>prenijeti islamska duhovna i univerzalna u enja. Poslattlk1tvu hlstnrijsku iskustvo je jasno privilegirani put da se doku e vjeni (+tln, 11,1 I</p>