İstihdam politikası ve türkiye - tepav.org.tr€¦ · İstihdam politikası ve türkiye slide 5...

of 41/41
İstihdam politikası ve Türkiye Esen Çağlar Ankara, 13 Mart 2007 tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı

Post on 16-Oct-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • İstihdam politikası ve Türkiye

  Esen ÇağlarAnkara, 13 Mart 2007

  tepavtürkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 2

  Çerçeveİstihdam meselesine nasıl yaklaşmalıyız?

  Türkiye’de istihdamı AB’den farklılaştıran unsurlarKarşılaştırmalı bir perspektiften Türkiye’de işgücüpiyasasındaki durum

  Türkiye için sorunlar nerelerde?Sorunların çözümünün üç ayağı:

  İşgücü piyasasının esnekliği • İşi korumak vs. işçiyi korumak (flexicurity)Pasif işgücü politikaları• Düzenlemeler (işsizlik sigortası)Aktif işgücü politikaları• Yaratıcı yıkım süreci ve beceri dönüşümü ihtiyacı• Yeni katılan gençler için beceri ve eğitim politikaları

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 3

  Lizbon hedefleri ve büyüme muhasebesinin unsurları aslında aynıdır

  Kişi başına gelir artışı üç unsurdaki artışlara bağlıdır:

  Toplam nüfus içinde çalışabilir nüfusun oranı(demografik fırsat penceresi)Çalışabilir yaştaki nüfusun gerçekten bir iş

  sahibi olması (kadın ve erkeklerin işgücüne katılımı) İşgücü verimliliği

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 4

  Lizbon hedefi ve Türkiye’nin mevcut kapasitesi

  Lizbon istihdam oranı hedefi:2010’a kadar %70 istihdam oranı

  Türkiye’de istihdam oranı:%44…

  Türkiye’nin bu hedefe ulaşması için:2010’a kadar 14 milyon iş yaratması gerekiyor

  Türkiye mevcut GSYİH ve istihdam büyüme oranlarıyla;

  2010’a kadar ancak 1,5 milyon iş yaratabilirKaynak: Dünya Bankası

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 5

  Türkiye’deki istihdam politikalarının odağını AB’den farklılaştıran 7 unsur1. Tarım kesiminin normalleşmesi süreci

  TR: GSMH %11; istihdam %35AB: GSMH %2; istihdam %4

  2. Özel sektörün yaşamakta olduğu hızlı dönüşüm süreci

  Sektörler arası geçişler 3. Çalışma çağındaki nüfusun artması4. Kadınların işgücüne katılımı5. Yüksek miktarda kayıtdışılık (İşlerin %50’si)6. Bölgesel farklılıkların büyüklüğü7. Nitelik farklılıkları

  küresel rekabet edemeyecek işgücü

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 6

  İstihdam sorununa bakış çerçevesi nasıl olmalı? Kapasite nasıl arttırılır?

  Arz kısmıTarımdaki düşüşSektörler arası geçişler (yaratıcı yıkım; modernleşme)Çalışma çağındaki nüfusun artışıKadınların katılımıTalebi karşılayabilecek nitelik

  Talep kısmıMal ve hizmet talebi (genel ekonomik performans)Yükselen rekabet baskısı, rekabet gücüİş yapma biçimlerinin değişmesi; yeni beceri talebiYatırım ve iş yapma ortamı; yatırım iştahı

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 7

  İstihdam sorununa bakış çerçevesi nasıl olmalı? Kapasite nasıl arttırılır?

  Arz kısmıTarımdaki düşüşSektörler arası geçişler (yaratıcı yıkım; modernleşme)Çalışma çağındaki nüfusun artışıKadınların katılımıTalebi karşılayabilecek nitelik

  Talep kısmıMal ve hizmet talebi (genel ekonomik performans)Yükselen rekabet baskısı, rekabet gücüİş yapma biçimlerinin değişmesi; yeni beceri talebiYatırım ve iş yapma ortamı; yatırım iştahı

  Devlet müdahalesi

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 8

  Ekonomik ortamdaki temel değişiklikler işgücü piyasasına nasıl yansır?

  Sanayi Üretimi

  Faiz Oranı

  Enflasyon0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06

  Türkiye’de İmalat Sanayi Üretimi, Faizler ve Enflasyon, 1999-2006

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 9

  İşsizlik oranı yükseldi ve inmiyor..

  5%

  6%

  7%

  8%

  9%

  10%

  11%

  200520032001199919971995199319911989

  Genel işsizlik oranı, 1988-2005

  Kaynak: TÜİK

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 10

  Toplam istihdam

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Kaynak: TÜİK ve TEPAV

  Sektörel istihdamlar ve demografik eğilimler (2000-2006) (2000=100)

  Türkiye’nin son dönemdeki istihdam yaratma performansı: Bardak dolu mu boş mu?

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 11

  Toplam istihdam

  Tarım istihdamı

  Sanayi istihdamıHizmetler istihdamı

  Sanayi Üretimi

  Çalışma çağındaki nüfus

  70

  80

  90

  100

  110

  120

  130

  140

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Kaynak: TÜİK ve TEPAV

  Sektörel istihdamlar ve demografik eğilimler (2000-2006) (2000=100)

  Türkiye’nin son dönemdeki istihdam yaratma performansı: Bardak dolu mu boş mu?

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 12

  Genel durum: bardağın boş kısmı (1): İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı artıyor

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  bin

  kişi

  İş bulma ümidini kaybedenler, 15-24 yaş arası, bin kişi, 1989-2006

  Kaynak: TÜİK

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 13

  Bardağın boş kısmı (2): işsizlerin büyük bir bölümü bir seneden fazla süredir işsiz…

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  2000

  Ç1

  2000

  Ç3

  2001

  Ç1

  2001

  Ç3

  2002

  Ç1

  2002

  Ç3

  2003

  Ç1

  2003

  Ç3

  2004

  Ç1

  2004

  Ç3

  2005

  Ç1

  2005

  Ç3

  2006

  Ç1

  Bir yıldan daha uzun süredir işsiz olanların tüm işsizler içerisindeki payı

  Kaynak: TÜİKSadece iktisadi istatistik değil; sosyal ve siyasi yan etkileri…

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 14

  Kadınların işgücüne katılımı kaygıverici düzeyde…

  15-24 25-54 55-64 15-64

  İstihdam oranları, Türkiye ve AB-15, 2004

  Kaynak: Dünya Bankası ve OECD

  Türkiye

  AB-15

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 15

  Çalışabilecek yaştakiler neden işgücüpiyasasının dışında kalır? (1)İş bulma ümidi kalmayan fertlerin işaramadan vazgeçerek işgücüne dahil olmamasıKöyden kente göçlerin kadınları işgücünden uzaklaştırması;Ücretlerdeki düşüklük nedeniyle ev işleri ve çocuk bakımı suretiyle aile bütçesine daha fazla katkıda bulunulacağına inanılması;

  Kaynak: Ercan Türkan 2005

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 16

  Çalışabilecek yaştakiler neden işgücüpiyasasının dışında kalır? (2)

  Emeklilik yaşının düşüklüğü nedeniyle erken yaşta emekliliğin tercih edilmesi;Türkiye’de belirli süreli (part-time) çalışma kültürünün kısıtlığı nedeniyle, tamamen işgücüpiyasası dışında kalınmak zorunda olunması;Kayıtdışı istihdamın yaygın olması nedeniyle, özellikle kadınların çalışması durumunda bile sosyal güvenlik şemsiyesi altına girememesinin yarattığı isteksizlik.

  Kaynak: Ercan Türkan 2005

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 17

  Gerçekte çalışmayanların yanında bir de “çalışmıyor” gözükenler var…

  Kentsel kesimde;Her üç kişiden biri

  Kırsal kesimde;Her dört kişiden üçü

  Kayıtdışılığın büyük kısmı: Ücretsiz aile işçisi, yevmiyeli ve kendi hesabına

  çalışanlar.Verimli istihdam biçimleri çoğunlukla kayıtlı

  Kayıtdışında

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 18

  Gençlerde ve yaşlılarda kayıtdışılıkoranı yükseliyor

  Yaş grupları itibariyle kayıtdışılık oranı, 2000-2003

  Kaynak: Ercan Türkan 2005

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 19

  Sistemdeki yanlışların sonucu…

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 20

  Eğitim düzeyi ve istihdamın kayıtdışılığıarasında önemli bir ilişki var…

  Eğitim durumuna göre kayıtdışılık oranı, 2000-2003 ortalaması, yüzde

  Kaynak: Ercan Türkan 2005

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 21

  İstihdamın nitelik sorunlarıKayıtlı istihdamın eğitimi Kayıtdışı istihdamın eğitimi

  Kaynak: Ercan Türkan 2005

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 22

  İşgücü piyasasından çıkış: Emeklilik yaşının piyasaya etkileri

  1992’de asgari emeklilik yaşı kaldırıldı1994’de kırsalda 55 yaşındaki erkeklerin yarısıemekli maaşı alıyorken, 2002’de üçte ikisi alıyor.Üniversite eğitimi almış kadınlar:

  30 yaşında %80’i çalışıyor50 yaşında %30’u çalışıyor

  Haksız rekabet meselesiÇalışmaya devam eden emekliler ve gençlerdeki yüksek

  işsizlik ve kayıtdışılık oranları

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 23

  50’den fazla işçi çalıştıran işletmeler için zorunlu istihdam

  Avukat - Doktor – Sağlık MemuruGıda Mühendisi – Kimya Mühendisi - KimyagerElektrik Mühendisi – Makine MühendisiYeminli Mali Müşavir

  Özürlü % 3Hükümlü % 1Özürlü veya Hükümlü % 1Terör Mağduru % 1Toplam % 6

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 24

  Sistemdeki yanlışların sonucu…

  Ülkemizde kayıtlı 851 bin işyeri’nin

  % 98’i (835 bin) 50’den az çalışana sahip% 2’si (16 bin) 50’den fazla çalışana sahip

  Zorunlu istihdam uygulamasının, şirket ölçeği üzerine etkisi nedir?

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 25

  7,4

  13,615,5

  17,3 18,3

  23,2 23,3

  30,5 30,6 30,933,5 33,7 34,8

  35,5

  39,5 4042,2

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  İrland

  a

  Kore AB

  DMe

  ksika

  İngilte

  reJa

  pony

  aKa

  nada

  Maca

  ristan

  Çek C

  umhu

  riyeti

  İspan

  yaAl

  many

  aHo

  lland

  aYu

  nanis

  tan İtalyaİsv

  eçFr

  ansa

  Türki

  ye

  OECD Ülkelerinde İstihdam Vergilerinin Yükü, 2005

  Türkiye’de istihdam üzerindeki vergi yükü çok yüksek miktardadır…

  Kaynak: OECD

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 26

  Kıdem tazminatlarının maliyeti ve bunun piyasaya etkileri…

  20 ay

  10 ay

  6 ay4 ay

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Doğu Avrupa veOrta Asya

  OECD Orta-gelirdüzeyindeki ülkeler

  Türkiye

  20 hizmet yılını doldurmuş bir işçinin kazandığı kıdem tazminatı, (aylık maaş)

  Kaynak: Dünya Bankası ve OECD

  Efektif olarak az ödeniyor; ancak kıdem tazminatı alamayan işsizlik sigortasına da hak kazanamıyor.

  Ayrıca yabancı yatırımcılar için olumsuz bir unsur.

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 27

  Asgari ücret ve işgücü verimliliği

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  Polonya Kore AB-15 İngiltere Çin Türkiye

  Asgari ücret / işçi başına katma değer, 2006

  Kaynak: Doing Business 2006, Dünya Bankası

  Katma değeri her ülkede 100 olarak alırsak, en yüksek asgari ücret Türkiye’de…

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 28

  Türkiye’deki işgücü piyasasıdüzenlemeleri, AB’dekilerden bile daha katı durumda..

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  İngiltere Çin Polonya Kore AB-15 Türkiye

  İşgücü katılığı endeksi, 2006

  Kaynak: Doing Business 2006, Dünya Bankası

  Kayıtdışılık bunun nedeni mi sonucu mu???

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 29

  İşgücü piyasası düzenlemelerinin reformu gereklidir ama yeterli değildir…İşleri korumak vs. işçileri korumak arasında yeni bir denge:

  Flexicurity ve Lizbon; Piyasa esnekliği + çalışan güvenliği

  Türkiye’de atılabilecek adımlarİşsizlik sigortasının kapsama alanıBelirli süreli iş sözleşmeleriİş güvencesi; Kıdem tazminatı; ihbar tazminatı

  Aktif işgücü piyasası politikaları -- > ?

  Pasif işgücü

  piyasasıpolitikaları

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 30

  Pasif düzenlemeler Türkiye’de artık neden tek başına yeterli olamaz?İki temel “dışsal” neden:

  Tüm dünyada iş yapma biçimlerinde köklüdeğişimlerKüresel ekonomide entegrasyon hızla

  artmakta; ve sahneye sürekli yeni rakipler çıkmaktadır• Her sene 20 milyon Çinlinin kırsaldan kente göçü

  Türkiye bunlara uyum göstermeye çalışıyor:Yeni beceri ihtiyaçlarıYükselen sektörler vs. düşüşteki sektörler

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 31

  Dünyada değişen iş yapma biçimleri, işgücüne talebi de etkiliyor

  Artık iş süreçleri parçalara ayrılabiliyorAna faaliyetler: Tedarik, üretim (operasyonlar), pazarlama..Destek faaliyetleri: Lojistik, tasarım, IK yönetimi..

  Artık mekanın önemi kalmadı: Bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler

  Bilgi ve iletişim altyapısının yayılmasıİş akışı yazılımların kullanılması

  Artık her şey daha karmaşık ve daha küresel: Tedarik (değer) zincirlerinin gelişmesi

  İşi taşerona vermenin kolaylaşmasıİşi başka ülkelerde yapmanın kolaylaşması

  İşgücümüzün küresel rekabet edebilecek becerileri ne ölçüde var?

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 32

  Yaratıcı yıkıma bir örnek: Perakende sektöründeki gelişmeler

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180Hipermarket / süpermarket (sol)

  Bakkal (sağ)

  Hipermarket / süpermarket ve bakkal sayıları (bin)

  Hipermarket / süpermarket ve bakkaların HTM pazar payları (%)

  Kaynak: AC Nielsen Kaynak: HTP

  28,0

  29,0

  30,0

  31,0

  32,0

  33,0

  34,0

  35,0

  36,0

  37,0

  38,0

  2002 2003 2004 2005

  BakkalHipermarket / süpermarket

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 33

  Perakende sektöründe kazananlar ve kaybedenler

  Kayıtdışı üreticiler (kalitesiz ürünler)

  Marka ürünler Üretim

  Serbest çalışan kamyon sahipleri

  Lojistik firmalarıTaşımacılık

  ToptancılarDistribütörlerDağıtım

  BakkallarOrganize zincir mağazalar

  Satış noktaları

  KaybedenlerKazananlar

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 34

  Bugünün temel sorusu: büyümeyen sektörlerden büyüyenlere istihdam geçişi nasıl sağlanacak?

  25.1%

  22%

  19.9%

  30.1%

  28.3%

  23.3%

  24.8%

  İthal girdi oranı

  %0.2%17.7%0.9%Deri

  -%2.8%21.9%3.5%Hazırgiyim

  -3.6%25.8%1.0%Tekstil

  9.5%37.8%8.4%Elektrik ve elektronik cihazları

  11.0%42.6%3.4%Tıbbi aletler

  17.6%52,2%10.2%Makine ve ekipman

  28%59.8%13.9%Taşıt araçları

  Yıllık ortalama büyüme (2002-2006)

  İnovasyonyapanların

  yüzdesi

  Verimlilik artışı(2002-2006)

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 35

  Dönüşümün kaçınılmaz sonucu: orta yaşlı kesimdeki işsizlik:25-34 ve 35-54 yaş gruplarında işsizlik artıyor

  15-19

  20-24

  25-34

  35-54

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%20

  05

  2004

  2003

  2002

  2001

  2000

  1999

  1998

  1997

  1996

  1995

  1994

  1993

  1992

  1991

  1990

  1989

  1988

  Kaynak: TÜİK ve TEPAV

  35 yaşında, 45 yaşında işsiz kalmış kesimin yeniden iş bulabilmesi için daha farklı politikalar uygulamak gerekir…

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 36

  Aktif işgücü piyasası politikalarıİşgücüne yeni becerilerin verilmesiişgücü talebinin artırılması

  küçük iş yeri açma ve kendi işini kuracaklara yönelik desteklerücret desteklerikamu işleri ve kamu istihdam hizmetleri

  Arz ve talep eşleştirmesinin geliştirmesiiş arama danışmanlığıistihdam hizmetleri

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 37

  SonuçlarDurum iç açıcı değil.İşimiz AB’ninkinden daha da zor.Rekabet gücü politikası ve istihdam politikasınıartık birlikte düşünmemiz gerekiyor.Ayrıca, esnek yapıyı, aktif ve pasif politikaları da birlikte düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz.

  Daha sağlıklı piyasa düzenlemeleri Beceri dönüşümü programlarıSeferberlik• 1997 krizi ve Kore:• 200 bin kadın için açılan bilgi iletişim teknolojisi kursları gelen

  talep üzerine 10 milyon kişiyi kapsıyor.

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 38

  Sorular…Henüz bizim için çok yeni olan aktif işgücüpolitikalarında önceliğimiz neler olmalı?

  Somut öneriler?Seferberlik gerekli midir?

  Kadınların işgücüne katılımı için ne gibi politikalar uygulanabilir?

  Kadınlar katılırsa işsizliğin yükseleceğini unutmayalım.Kayıtdışılıkla mücadele gerekli midir?

  Yoksa modernleşme sürecinin seyrine mi bırakılmalıdır? Örn. Perakende sektörü kendiliğinden kayıt içine

  giriyor..

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 39

  www.tepav.org.tr

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 40

  Ek1. Temel istihdam göstergeleri

  Table -: Key labor market indicators, Turkey and selectedOECD countries, 2005 1

  Labor f orce participation rate (%) Employment rate (%) Unemployment rate (%)Total Males Females Total Males Females Total Males Females

  Turkey 51.3 76.2 26.5 45.9 68.2 23.7 10.5 10.5 10.6Mexico 61.8 83.1 43.1 59.6 80.2 41.5 3.6 3.5 3.7Poland 64.6 71.0 58. 3 53.0 59.0 47.0 1 8.0 16.9 19.4Portugal 67.5 79.0 67.9 73.4 73.4 61.7 8.1 7.1 9.2Slovakia 68.9 76.4 61.5 57.7 64.6 50.9 16.2 15.4 17.2Spain 70.8 82.2 59.1 64.3 76.4 51.9 9.2 7.1 12.2EU-15 71.3 79.1 63.5 65.4 73.1 57.8 8.2 7.6 9.0OECD 70.3 80.3 60.4 65.5 75.1 56.1 6.7 6.5 7.0

  1. Indicators are based on the population aged 15 -64. Turkstat reports labor market data for those 15 years and older whichresults in slightly different numbers.Source: OECD (2006).

 • İstihdam politikası ve Türkiye Slide 41

  Ek2. 2006 kayıtdışılık verileri22 milyon 330 bin çalışan11 milyon 503 bini SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı. Geriye kalan 10 milyon 827 bin kişinin ise herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı yok.

  3 milyon 106 bini ücretsiz aile işçisi 7 milyon 721 bin kişinin yasalar gereğince SSK ya da

  Bağ-Kur'a kayıtlı olmaları gerekiyor. • 3.9 milyon ücretli ve yevmiyeli olan (SSK)• 3.7 milyon işveren ve kendi hesabına çalışan (Bağ-Kur)