somfy život .4 revoluce v kvalitě života home motion vítejte doma. vaše očekávání ohledně...

Download Somfy život .4 Revoluce v kvalitě života Home Motion Vítejte doma. Vaše očekávání ohledně kvality života, bezpečí, designu a úspory energií se neustále

Post on 05-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ivotv pohybu!AutomAtizAce domcnostinA dosAh ruky

  Somfy

 • 2

 • 3

  > Home Motion rozpohybuje vai domcnost! 04

  > TaHoma Vy a v domov: vdy propojeni 06

  > Klasick a francouzsk okna

  Venkovn rolety 10

  Venkovn aluzie 12

  Vertikln ltkov clony 14

  > Venkovn prosted terasov markzy, pergoly, verandy 16

  t dobe nebo rovnou jet lpe! Chrnit ivotn prosted, starat se o svj

  domov i o ty, kdo v nm ij ivot se mn a vy od nj oekvte vc a vc.

  Somfy se mn s vmi a den za dnem vm usnaduje ovldn celho domu.

  Pro vechna okna a jejich venkovn i vnitn stnn, pro vechny doplky,

  garov vrata i vjezdov brny Objevte kompletn adu een pro

  motorizaci prvk domcnosti, automatizaci a zabezpeen. Ve jsme navrhli

  tak, abychom vm usnadnili kadodenn ivot, zabezpeili vai domcnost

  a ulevili vm od starost, kter s n mte spojen.

  Pohodl, bezpe, spora energi, ... V dm se probouz, komunikuje a reaguje pesn tak, jak si pejete.

  Inovace, technologie a porce kreativity

  Nechte se pekvapit, jak

  Somfy rozhbe v ivot v tom nejlepm slova smyslu!

 • 4

  Revoluce v kvalit ivota

  Home Motion

  Vtejte doma.

  Vae oekvn ohledn kvality ivota,

  bezpe, designu a spory energi

  se neustle mn. Spolu s tm se

  mn poadavky na udritelnou

  domcnost, kter respektuje ivotn

  prosted.

  Somfy Home Motion.Sny se stvaj realitou: pohony, ovladae

  a dal automatizovan prvky va

  domcnosti spolu vzjemn komunikuj

  a vytvej pohodlnou, bezpenou

  a inteligentn fungujc domcnost.

  PRO SI VybRat HOMe MOtION?

  rdiov zen technologie pro snaz ivot

  100% bezdrtov > minimum zsah do konstrukce domu.

  100% kompatibiln> ovldejte vechna zazen pomoc

  jedn aplikace

  100% monost rozen instalace> renovujte i modernizujte svm vlastnm

  tempem a podle vlastnho rozpotu.

  Jedinm stiskem tlatka vythnete vechny rolety, kdy se probudte, nebo nastavte sklon polohovatel-nch aluzi tak, abyste si uvali slunenho svitu a zrove se tili soukrom.

  Jedna aplikace ovld osvtlen na zahrad, stnn na terase i vytpn domu.

  otevete brnu, ani byste vystupovali z auta.

  mn starost, jednodu rozhodovn. home motion vm mn ivot k lepmu!

  terasov markza

  Veranda

  Pergola

  Venkovn aluzie

  Venkovn rolety

  Vertikln ltkov clony

  Vnitn aluzie

  zvsy a zclony

  rozpohybuje vai domcnost!Fasdn a sten okna

  okol domu

 • 5

  Vrazn spory na energichZlepen zabezpeen domcnosti Automatick kontrola a prava teploty v dom

  dky tomu, e se nap. aluzie nebo rolety stahuj a vytahuj podle pedem nastavenho asovho programu.

  teplotu mete nastavit manuln ze svho smartphonu nebo tabletu napklad kdy ji nestihnete snit, ne vyrazte ven.

  home motion tak zlepuje izolaci domu. tm zajiuje dal spory a zelenj provoz domcnosti.

  Jednm stisknutm tlatka na dlkovm ovladai nebo dotykem na tabletu zabezpete vechny vchody do domu.

  odjdte? Aktivujte simulaci ptomnosti v dom, kter automaticky ovld stnn a svtla a vyvo-lv dojem, e je stle nkdo doma.

  Pro klidnou mysl mete svj dm na dlku moni-torovat nebo kontrolovat, e se vechny zadan povely skuten staly.

  Ne zanete, odpovzte si na nkolik zkladnch otzek.

  Okna, gar, terasa Kterou st svho domu chci rozhbat jako prvn?een existuje vc, ne si dovedete pedstavit, pro vt poet zazen, ne se me zdt reln. zeptejte se svho somfy experta, jak een je pro vs nejlep, a msto tko uchopitelnch odpovd dostanete na mru pipraven een.

  eho chci v rmci projektu dosh-nout? Nco postavit, nebo jen zrenovovat? kad fze vaeho ivota i projektu vyaduje jin een. odbornci somfy vm porad v kad z nich.

  Jak chci svj dm ovldat?nstnnm, nebo dlkovm ovladaem? chci automatizovat, nebo jen motorizovat? Je to na vs!

  Komu se mm ozvat?Pokud jde o ovldn domcnosti, vte naim partnerm! Jsou vykoleni tak, aby vrobky somfy znali stejn dobe jako my a aby je umli aplikovat prakticky na jakoukoli stavbu.somfy vm pomh ped rekonstrukc i stavbou, bhem n i po jejm dokonen.

  Mj PROjekt

  Vjezdov brna

  Garov vrata

  osvtlentopn

  systmy

  dohledov systmy

  Vtrn a slunen senzory

  ovladae a automatizovan systmy

  zen pstupu

  zabezpeen

 • 6

  taHoma Vy a v domov: vdy propojeni

  taHoma, technologie, se kterou se lpe ije

  JednoduchostTaHoma vrazn zjednoduuje ovldn domcnostiOvldejtesvoudomcnost,ajsteprvdomanebo

  kdekoli jinde.Automatizaciprvkdomcnostisivoltesami,

  kdykoli. Ve mte neustle pod kontrolou.

  DostupnostBezdrtov automatizace domcnosti od Somfy je kompatibiln jak s nov postavenmi domy, tak s tmi renovovanmi. Pekvap vs snadnou instalac, kter se vdy obejde bez zsadnch stavebnch prav.

  Milujeme taHomu! S novm systmem taHoma vm Somfy

  dv do ruky plnou kontrolu nad vlastnm

  domem.

  taHoma zjednoduuje ovldn, nasta-

  vovn i monitoring vech zazen ve va

  domcnosti. Sama o sob je nesmrn

  intuitivn, pro otlet?

  Se systmem taHoma mte doslova

  na dosah ruky ovldn oken, aluzi, rolet,

  svtel, vjezdov brny, vytpn, kamer,

  senzor atd. to ve odkudkoli, kde mte

  pstup na Internet z potae, smart-

  phonu i tabletu.

  V kostce rozhran taHomy si berete vude

  s sebou, take i kdy jste zrovna na dovo-

  len nebo v prci, svj domov mte stle

  pln pod kontrolou.

  + inFo na www.somfy.cz

  ZazenUmstn

  Detektor koue

  Teplotnsenzor

  Topen

  Svtlo

  Obvac pokoj

  JdelnaRolety

  Vertiklnmarkza

  Svtlk

  Pokoj

  Domovn dvee

  Venkovnaluzie

  AlarmON-ABC

  Detektor oteven

  Slunensenzor

  Garov vrata

  SMAR

  TAG

  END

  ASC

  N

  E

  Vjezdovbrna

  Markza

 • 7

  POuZe 4 IkONy PRO kOMPletN SPRVu VaeHO dOMOVa!

  RoziitelnostDomc automatizace Somfy se vyvj spolu s vaimi potebami, pnmi a rozpotem. nov funkce a zazen mete pidvat postupn, kdykoli budete chtt.

  KompatibilitaTaHoma si za vech okolnost rozum s protokoly kter se v oboru staly standardem: io-homecontrol, rts, honeywell, enocean atd.

  centrln ovldn,monost spoutn scn

  Zeptejte se na doporuen svho instalanho experta Somfy!

  senzory (slunen, teplotn)

  kameryspnac zsuvky a zen osvtlen

  + komfort? + spory energi?

  + zabezpeen?

  detektory pohybu, koue, dven a okenn kontakty

  Mj domov Ovldn vech kompatibilnch zazen. Jednotliv nebo ve skupinch.

  Poskytuje informace o stavu zazen v relnm ase: staeno i

  vytaeno, oteveno nebo zaveno, zapnuto i vypnuto.

  A pomoc kamery mete sledovat svj domov i na dlku.

  Moje scne Vytvote scne pro zen nkolika zazen v dom souasn (nap.

  scn "odchzm", kter sthne vechny rolety, zave sten okna

  a vypne vechna svtla).

  Aktivujte sv scne i manuln.

  agenda denn scne Vytvote si dny, se scnem, kter se spust ve zvolenm ase

  (a 20 rznch dn/scn).

  Naprogramujte si tden s rznmi dny (nap.: "pracovn den" a "vkend").

  SMaRt scne Kombinujte scne se senzory: slunen, teplotn, koue, oteven

  (dven a okenn kontakt) nebo senzory pohybu.

  Systm Vs upozorn zaslnm e-mailu, pokud senzory detekuj

  akci.

  TaHoma ve spojen s bezpenostn zkladnou s integrovanou interirovou sirnou spln i funkci zkladnho zabezpeen va domcnosti!

  kompatibiln een pro vytpn

  Vai instalaci mete rozit o nsledujc zazen...

  MONOStI ROZeN +?

  Aplikace tahoma je dostupn ke staen pro Android a ios

  TaHoma

  ZazenUmstn

  Detektor koue

  Teplotnsenzor

  Topen

  Svtlo

  Obvac pokoj

  JdelnaRolety

  Vertiklnmarkza

  Svtlk

  Pokoj

  Domovn dvee

  Venkovnaluzie

  AlarmON-ABC

  Detektor oteven

  Slunensenzor

  Garov vrata

  SMAR

  TAG

  END

  ASC

  N

  E

  Vjezdovbrna

  Markza

  Zabezpecen!

 • 8

  i J T e V e N K u

  Venkovn rolety, venkovn aluzie, vertikln ltkov clony...

  uijte si

  pohodldnen doba nabz nepebern monosti vzhledu

  a ochrany oken. kad produkt vm nabdne

  jin vhody, zle tedy vtinou ist na vaich

  preferencch.

  Somfy navrhuje een motorizace a automati-

  zace tak, aby vyhovly vem vaim poadavkm

  a zrove splnily vae nroky na zabezpeen,

  kvalitu bydlen a sporu energi.

  take a v tuto chvli stavte nov dm nebo

  rekonstruujete ten stvajc, je as poloit si

  otzku: Co hledm? Zabezpeen, lep tepelnou

  izolaci, modernj design? Co se hod k mmu

  domu? Chci si do domu pustit vce svtla,

  zvit pohodl, doplnit jej o nov technologie?

  Nakonec jste to vy a v ivot,na em zle pedevm!

  Venkovn rolety

  Vertikln ltkov clony

  Venkovn aluzie

  Pohonem Somfy me bt vybaven jakkoliv stnic prvek pro okna

  P e d t M N e Z V O l t e P R O S V S t N N M O tO R I Z a C I p R O M y S l e T e S i , K T e R p R O D u K T B u D e p R V p R O V S N e J V H O D N J . . .

  M pRefeReNce a pRiORiTy

  Venkovn rolety Venkovn aluzie Vertikln ltkov clony

  Bezpenost HHHH HHH Henergetick spory HHHHH HHH HH

  zvukov izolace HHHHH HHHH HVzhled H HHHHH HHHH

  rove zastnn HHHH HHH HHHProstup svtla / kontrola prostupu dennho svtla

  HH HHH H

  nklady na motorizovan een

  Neprehldnete!

 • 9

  Venkovn rolety

  poskytuj dobrou tepelnou

  izolaci

  a tak mohou odradit "nezv

  an

  nvtvnky".

  + vce info str. 1011

  Venkovn aluzie podtrhnou

  vzhled

  fasdy a uvnit zlep vizuln

  komfort

  dky he svtla a