soalan percubaan pt3 kh-kt smk.dato. mohd taha.n.sembilan

of 11 /11
1. Pernyataan di atas menerangkan kesan warna kepada ruang . Antara warna berikut yang manakah betul bagi pernyataan itu ? A. Merah C. Kuning B. Hijau tua D. Ungu muda 2. Antara ruang berikut, yang manakah merupakan tempat untuk menjalankan aktiviti peribadi ?. A. dapur C. ruang tamu. B. bilik tidur D. bilik bacaan 3. Perkara-perkara berikut perlu dilakukan bagi memastikan peredaran udara yang baik. I. membuka pintu II. membuka tingkap. III. memasang langsir. IV. memasang penyaman udara. A. I dan II. C. II dan III. B. I dan III. D. II dan IV. 4. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan ?. I. saiz ruang. II. saiz perabot. III. pengudaraan. IV. lantai dan penutup lantai. A. I dan II. C. II dan IV. B. I dan III. D. III dan IV. 5. Alat yang paling sesuai digunakan untuk membersihkan permaidani ialah A. penyapu lidi. B. berus plastic. C. Kain pengelap. D. pembersih hampagas. 6. Pernyataan di atas menunjukkan aktiviti yang dilakukan di ruang A. sosial. C. aktiviti B. kerja. D. persendirian. 7. Rajah 1 Pencahayaan yang diperolehi daripada lampu dalam rajah 1 ialah A. pencahayaan am. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 3 ELEKTIF KT 1 Menyimpan barang. Menyediakan makanan. Mencuci dan menggosok pakaian. Membaiki alatan dan Ruang kecil kelihatan lebih besar Siling yang rendah kelihatan tinggi Suasana lebih sejuk ,

Upload: zafik

Post on 26-Dec-2015

3.939 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilanSoalan format objektif

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

1. Pernyataan di atas menerangkan kesan

warna kepada ruang . Antara warna berikut yang manakah betul bagi pernyataan itu ?

A. Merah C. KuningB. Hijau tua D. Ungu muda

2. Antara ruang berikut, yang manakah merupakan tempat untuk menjalankan aktiviti peribadi ?.

A. dapur C. ruang tamu. B. bilik tidur D. bilik bacaan

3. Perkara-perkara berikut perlu dilakukan bagi memastikan peredaran udara yang baik.

I. membuka pintu II. membuka tingkap. III. memasang langsir. IV. memasang penyaman udara.

A. I dan II. C. II dan III. B. I dan III. D. II dan IV.

4. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan ?.

I. saiz ruang.II. saiz perabot.

III. pengudaraan. IV. lantai dan penutup lantai.

A. I dan II. C. II dan IV. B. I dan III. D. III dan IV.

5. Alat yang paling sesuai digunakan untuk membersihkan permaidani ialah

A. penyapu lidi.B. berus plastic.C. Kain pengelap.D. pembersih hampagas.

6.

Pernyataan di atas menunjukkan aktiviti

yang dilakukan di ruang

A. sosial. C. aktivitiB. kerja. D. persendirian.

7.

Rajah 1

Pencahayaan yang diperolehi daripada lampu dalam rajah 1 ialah

A. pencahayaan am.B. pencahayaan terus.C. pencahayaan langsung.D. penahayaan tidak langsung.

8.

Rajah 2

Apakah jenis susun atur dapur yang ditunjukkan dalam rajah 2 ?.

A. bentuk L. C. bentuk U.B. bentuk I. D. bentuk H.

• merah• jingga

9. Contoh warna di atas adalah jenis warna

A keras C lembutB terang D gelap

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

1

Menyimpan barang. Menyediakan makanan. Mencuci dan menggosok pakaian. Membaiki alatan dan kelengkapan.

Ruang kecil kelihatan lebih besar Siling yang rendah kelihatan tinggi Suasana lebih sejuk , tenang dan

harmonis

Page 2: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

• stor• garaj

10. Berdasarkan pernyataan di atas, kedua-dua bilik itu tergolong dalam

A ruang kerja C ruang sosialB ruang persendirian D ruang tamu

11. Antara yang berikut, manakah dikenali juga sebagai pengguna

A. jurujual. C. pengilang. B. pembeli sate. D. pengiklan.

12.

Rajah 3

apakah yang dimaksudkan dengan label yang ditunjukkan dalam rajah 3 ?

A. Barangan selamat digunakan.B. Barang akan habis dijual pada tarikh

tersebut.C. Tarikh potongan harga telah tamat.D. Barangan tidak selamat digunakan

selepas tarikh tersebut.

13. Kerajaan bertanggungjawab dalam mengawal penggunaan bahan kimia dalam makanan. Antara berikut, pernyataan manakah benar?.

A. penggunaan bahan kimia yang berlebihan boleh membahayakan kesihatan.

B. Bahan kimia merupakan bahan yang sukar diperolehi.

C. Harga bahan kimia mahal.D. Mengelakkan penggunaan bahan kimia

tempatan.

14. Seorang pengguna yang bertanggungjawab perlumembuat belanjawan diri supaya

A. pendapatan tidak melebihi perbelanjaan.

B. Perbelanjaan tidak melebihi pendapatan.

C. Dapat mengimbangi keperluan dan kehendak.

D. Memudahkan membeli baranngan yang bermutu dan mahal.

15. antara berikut, manakah janggungjawab pengeluar kepada pengguna ?. i. pengeluar harus mengenakan harga yang berpatutan.

ii. pengeluar harus menguatkuasaka undang-undang sedia ada.iii. pengeluar perlu menyediakan maklumat barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan.iv. pengeluar mesti menentukan ketetapan kualiti, kuantiti dan keselamatan setiap barangan dan perkhidmatan seperti yang terpapar pada label atau iklannya.

A. i, ii dan iii. C. i, iii dan iv.B. i, ii dan iv. D. ii, iii dan iv.

16. Pengguna mempunyai hak-hak yang berikut, kecuali

A. hak diwakili.B. hak mendapat maklumat.C. Hak mendapat keselamatan.D. Hak bersuara.

17. Sebelum sesuatu perlatan elektrik dipasarkan, peralatan tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada

A. SIRIM.B. Persatuan pengguna.C. JBE.D. Majlis Pengguna.

18. Akta berikut bertujuan untuk melarang peniaga menggunakan jenama palsu.

A. Akta label.B. Akta Kawalan Harga.C. Akta Perihal Dagangan.D. Akta Timbang dan Sukat.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

2

Baik sebelum : 31 Disember 2014

Page 3: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

19. Apakah akta yangmewajibkan peniaga menggunakan alat penimbang yang diluluskan oleh kerajaan ?.

A. Akta Alat Timbang 1973.B. Akta Kawalan Harga 1973.C. Akta Perihal Dagangan 1972.D. Akta Timbang dan Sukat 1972.

20. Berikut adalah bentuk-bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar, kecuali

A. Barangan yang membahayakan pengguna.

B. Maklumat yang mengelirukan.C. Meletakkan harga yang stabil.D. Timbangan yang tidak tepat.

Soalan 21 dan Soalan 22 berdasarkan Rajah 3.

Rajah 4

21. Berdasarkan Rajah 4, unit tenaga elektrik yang digunakan ialah

A 1 002 unit c. 1 928 unitB 1 108 unit D. 1 445 unit

200 unit pertama = RM0.218

800 unit berikutnya = RM0.258Bagi setiap unit tambahan = RM0.278

22 Kirakan bayaran elektrik berdasarkan kadar yang diberi di atas.

A RM248.81 C. RM280.02B RM251.67 D. RM290.42

23.

Rajah 5

Merujuk rajah 5, Apakah nama bahagian yang bertanda Z?

A Gegelung angkerB Magnet kekalC KomutatorD Berus karbon

24.

RAJAH 6

Litar yang ditunjukkan dalam rajah 6, dikenali Sebagai

A. Litar siri.B. Litar selariC. Litar skematik.D. Litar simbol komponen.

25.

Rajah 7

Pernyataan manakah menerangkan alatan yang ditunjukkan dalam rajak 7 ?

A. penjalur wayar – memotong dan menjalur wayar.

B. Pemotong sisi – memotong dan menjalur wayar.

C. Playar gabung – membengkok kaki komponen.

D. Playar muncung tirus – memotong kaki komponen.

26.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

3

i ii iii iv

Page 4: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

Komponen yang mesti disambung mengikut kekutubannya adalah

A. i dan ii. C. ii dan iii.B. i dan iii D. iii dan iv.

27. Antara yang berikut, yang manakah merupakan perintang yang mempunyai nilai 3.9 K ?.

A.B.C.D.

Jalur pertama

Jalur kedua

Jalur ketiga

Merah Kelabu HitamMerah Kelabu PerangJingga Putih Perangjingga putih merah

27. Simbol yang mewakili suis mikro ialah

A. C.

B. D.

28. Apakah jenis bahan yang digunakanuntuk menyambungkan serpihan dalam litar bersepadu?

A. Emas. C. TimahB. Perak. D. Aluminium

29. Apakah jenis komponen elektronik yang terdapat di dalam litar bersepadu?

I. Perintang. III. TransistorII. Diod. IV. Kapasitor

A. I, II dan III.B. I, III dan IV.C. II, III dan IV.D. I, II, III dan IV

Rajah 8

30. Apakah kegunaan bahan X yang ditunjukkan dalam rajah 8?

A. Menyambungkan pin IC pada serpihan.

B. Menyambungkan perumah pada pin-pin IC.

C. Menyambungkan IC pada komponen-komponen yang lain.

D. Menyambungkan IC pada punca negatifnya.

Rajah 9

31. Merujuk rajah 9, Kaki bertanda S berfungsi sebagai

A. set semula masa.B. ambang.C. nyahcas.D. voltan kawalan.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

4

Page 5: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

RAJAH 10

32. Rajah 10 diatas menunjukkan litar skema dan litar bergambar satu projek elektronik. Komponen manakah yang tidak dilukis dalam litar bergambar?

A. DiodB. TransistorC. Diod pemancar cahayaD. Perintang boleh laras

RAJAH 11

33. Berdasarkan litar 11, komponen manakah yang dipasang mengikut kekutuban?

A. II dan IIIB. III dan IVC. I, III dan IVD. I, II, III dan IV

34

RAJAH 12

35. Rajah 12 di atas menunjukkan binaan asas geganti. Bahagian manakah yang salah dilabelkan?

A. Tamatan C. teras besiB. Armature D. plat sesentuh

36. Sirip penyejuk yang terdapat pada kepala silinder dan bongkah enjin berfungsi untuk

A. mengurangkan haba enjin.B. mengurangkan bunyi bising enjin.C. menguatkan struktur enjinD. menambahkan kuasa enjin.

37. Kaburetor berfungsi untuk

A. menapis udara.B. Menapis bahan petrolC. Mencampurkan udara dan bahan apiD. Mengawal kemasukan bahan api ke

dalam ruang pembakaran.

38. Berikut adalah bahagian – bahagian luar enjin kecuali

A. aci engkolB. tangki bahan apiC. penapis udaraD. perumah penghembus.

39. Bunyi letupan yang dihasilkan oleh pembakaran campuran bahan api dan udara di ruang pembakaran boleh dikurangkan dengan adanya

A. sirip penyejukB. perumah penghembusC. ekzosD. takung minyak pelincir.

Soala 40 dan 41 merujuk Rajah 13.

Rajah 13

40. Dalam rajah 13, fungsi bahagian X ialah

A. mengurangkan haba pada enjin

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

5

WX

XX

YX

ZX

Page 6: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

B. menapis udara yang akan masuk ke kaburetor.

C. Menapis minyak pelincir.D. Menyalur keluarkan gas-gas ekzos.

41. Bahagian ini berfungsi untuk menyimpan petrol.

A. W C. YB. X D. Z

Soalan 42 dan 43 merujuk kepada rajah 14

Rajah 14

42. Bahagian luar enjin yang ditunjukkan dalam rajah 14 dikenali sebagai

A. ruang pembakaran. B. kepala silinder. C. sirip penyejuk.

D. roda tenaga.

43. X dikenali sebagai

A. Sirip penyejukB. Kepala silinderC. Ruang pembakaranD. Piston

44. Pasangan manakah yang tidak benar mengenai bahagian-bahagian enjin dalam jadual 1 ?.

Jadual 1

45. Antara bahagian enjin berikut yang manakah berfungsi sebagai pelindung roda tenaga dan memerangkap udara untuk mengurangkan haba pada enjin ?.

A. Sirip penyejuk.B. Ekzos.C. Perumah penghembus.D. Bongkah enjin.

46. Berdasarkan rajah 15, bahagian manakah yang disambungkan ke aci engkol ?.

Rajah 15

47. Berikut ialah pernyataan yang benar bagi injap masuk, kecuali

A. Terletak di rongga masukan.B. Digerakkan oleh tapet dan aci sesondolC. Fungsinya membebaskan gas ekzos.D. Lebih besar daripada injap ekzos.

48.

Apakah tindakbalas yang berlaku dalam silinder berhubung pernyataan di atas ?.

A. Campuran udara dan bahanapi masuk ke silinder.

B. Omboh memampatkan campuran udara bahanapi.

C. Bunga api membakar campuran udara bahanapi.

D. Gas ekzos keluar melalui rongga ekzos.

49. Antara bahagian-bahagian enjin berikut, yang manakah terlibat dalam system

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

Bahagian enjin Fungsi

A Sirip penyejukMengurangkan kepanasan enjin

B Ukur celupMenguji paras minyak pelincir.

C Palam pencucuh

Menghasilkan bunga api untuk membakar campuan udara bahan api

D karburetorMenapis udara yang masuk ke ruang pembakaran

6

ACB

D

Kedua-dua injap tertutup.piston bergerak ke atas

X

Page 7: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

pernyalaan dan system penyejukkan ?.

A. Roda tenaga.B. Karburetor.C. Sirip penyejuk.D. Perumah penghembus.

50.

Rajah 17 Bahagian dalam enjin yang ditunjukkan dalam rajah 17 dikenali dengan nama

A. SilinderB. Bongkah enkjinC. PistonD. Aci engkol

51. Gelang piston ini menghalang kebocoran gas.

A. Gelang mampatan.B. Gelang pengikis.C. Gelang minyak.D. Gelang masukan.

52. Berikut adalah gelang-gelang yang terdapat pada piston, kecuali

A. gelang masukkan.B. gelang mampatan.C. gelang pengikis.D. gelang minyak

Soalan 52 dan 53 berpandukan rajah 18

Rajah 18

53. Aci sesondol ditunjukan oleh

A. P C. RB. Q D. S

54. Bahagian ini berfungsi untuk menolak Injap masuk dan injap ekzos

A. P C. RB. Q D. S

55. apakah fungsi bahagian luar enjin yang ditunjukkan dalam rajah 19 ?

Rajah 19

A. memampat campuran udara bahan apiB. Menghasilkan bunga apiC. Membakar cmpuran udara bahan apiD. Menghasilkan kuasa tujahan

56.

Rajah 20

Bahagian dalam enjin yang ditunjukkan Dalam rajah 20 dikenali sebagai

A. tepet. C. piston.B. Injap. D. aci sesondol.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

7

Y

RP

Q

S

Page 8: Soalan Percubaan Pt3 Kh-kt Smk.dato. Mohd Taha.n.sembilan

57. Bahagian ini berfungsi untuk memerangkap udara dan menyalurkannya ke bongkah enjin bagi menmgurangkan kepanasan enjin.

A. C.

B. D.

58. Merujuk kepada rajah 21, bahagian manakah yang berfungsi mengurangkan bunyi letupan hasil daripada pembakaran campuran udara bahanapi?.

Rajah 21

.

Soalan 59 dan 60 merujuk rajah 22..

Rajah 22

59. Apakah nama bahagian yang ditunjukkan dalam rajah 22?

A. aci engkol.B. aci sesondol.C. rod penghubung kuasa.D. pengimbang berat.

60. W ialah

A. Aci penghantar kuasaB. Aci roda tenagaC. Aci sesondolD. Gear aci engkol

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTINGKATAN 3 ELEKTIF KT

8

W