skanowanie i dzielenie zeskanowanych obrazów przy zastosowaniu gimp

of 11 /11
Poradnik Skanowanie i dzielenie zeskanowanych obrazów przy zastosowaniu GIMP. ver. 1 26-03-2012r Powinniśmy zacząć od tego, że musimy wiedzieć, czym dysponujemy i czego oczekujemy. Mamy mieszankę: kilka dobrych zdjęć na papierze fotograficznym i kilka zdjęć do zeskanowania z innych druków. Do każdego z nich trzeba zastosować inną technikę skanowania. Zacznijmy jednak od tego, że najpierw trzeba określić wielkość docelową naszych skanów. Używajmy tylko wartości optycznych rozdzielczości w skanerze. Nasz skaner musi być bezwzględnie czysty, a szyba, na której kładziemy oryginały musi być pozbawiona plam, smug, drobin kurzu, włosów, rys i innych uszkodzeń mechanicznych - to samo oczywiście dotyczy każdego skanowanego zdjęcia. Skanowanie odbitki fotograficznej wymaga: używania błyszczących papierów zamiast matowych, niestosowania papierów z fakturą, unikania pisania na odwrocie zdjęcia twardym ołówkiem lub długopisem. Problematyczne nośniki w skanowaniu. Niektóre rodzaje oryginałów są szczególnie problematyczne w skanowaniu. Do takiej kategorii można zaliczyć materiały wcześniej wydrukowane i czarno-białe rysunki tzw. Line art. W przypadku tych pierwszych możliwy jest do powstania efekt mory. Zdjęcia - skanujmy tak, aby były one jak najjaśniejsze - oczywiście nie możemy przesadzić, bo nam umkną szczegóły, ale lepiej jest zdjęcie później przyciemnić, niż je rozjaśniać - w tym drugim przypadku natychmiast stracimy na głębi koloru i ostrości szczegółów. Każdy program do skanowania ma możliwość najróżniejszych ustawień odczytywania koloru - poeksperymentujmy trochę na różnych ustawieniach i dobierzmy to, co nam najbardziej odpowiada. Zdjęcia skanujemy z rozdzielczością, która będzie użyta później do druku - bez sensu jest skanowanie z wysoką rozdzielczością, jeżeli później zmniejszamy nasze zdjęcie pogarszając jakość!!!. Druki - jeżeli nasz skaner ma możliwość sprzętowego pozbycia się mory, wykorzystujemy to . Jeżeli mamy możliwość sprzętowego odrastrowywania, możemy zastosować trochę wyższą rozdzielczość (25-50%) niż nasza docelowa, a później obniżyć ją do żądanej wartości. Raster - symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru. 1. Skanowanie z zastosowaniem GIMP: Aby przenieść zdjęcia do programu GIMP za pomocą skanera, należy wcześniej zainstalować to urządzenie - TWAIN i jego oprogramowanie, a następnie ponownie uruchomić komputer. (szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia znajdujemy w dokumentacji dostarczonej przez producenta). W przypadku skanerów płaskich, które digitalizują tylko oryginały refleksyjne, właściwe umieszczenie oznacza położenie nośnika wierzchem w dół na płytę. Używając skaner mamy zazwyczaj zainstalowany już dedykowany sterownik TWAIN (Twain driver), który służy do sterowania procesem skanowania z dowolnego programu graficznego. Sterownik jest napisany dla konkretnego skanera. Ponieważ producent zna swój produkt, są więc przez niego podawane parametry sterownika. Niektóre istotniejsze funkcje, które zapewnia sterownik, zostaną opisane poniżej. Program GIMP obsługuje standard TWAIN, który jest pośrednikiem między urządzeniami zewnętrznymi (np. skaner) a programem. Co to oznacza?, tyle, że za pomocą GIMP-a możemy przechwytywać obraz nie tylko ze skanera, ale również aparatu cyfrowego. Uruchamiamy GIMP. Rozpoczynając pracę musimy wybrać źródło TWAIN. W menu „Plik” klikamy opcję "Utwórz" i w otwartym menu klikamy LPM "Skaner/Aparat…". Kilka słów o możliwościach, jakie możemy tu zobaczyć w nowo otwartym oknie. Czasami możemy spotkać tutaj dwa wpisy, pomimo że do komputera podłączony jest jeden skaner. (taki przypadek jest na zrzucie)

Author: malach-zbigniew

Post on 09-Mar-2016

239 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skanowanie oraz dzielenie obrazów w GIMP

TRANSCRIPT

 • Poradnik

  Skanowanie i dzielenie zeskanowanych obrazw przy zastosowaniu GIMP.

  ver. 1 26-03-2012r Powinnimy zacz od tego, e musimy wiedzie, czym dysponujemy i czego oczekujemy. Mamy mieszank: kilka dobrych zdj na papierze fotograficznym i kilka zdj do zeskanowania z innych drukw. Do kadego z nich trzeba zastosowa inn technik skanowania. Zacznijmy jednak od tego, e najpierw trzeba okreli wielko docelow naszych skanw. Uywajmy tylko wartoci optycznych rozdzielczoci w skanerze. Nasz skaner musi by bezwzgldnie czysty, a szyba, na ktrej kadziemy oryginay musi by pozbawiona plam, smug, drobin kurzu, wosw, rys i innych uszkodze mechanicznych - to samo oczywicie dotyczy kadego skanowanego zdjcia. Skanowanie odbitki fotograficznej wymaga: uywania byszczcych papierw zamiast matowych, niestosowania papierw z faktur, unikania pisania na odwrocie zdjcia twardym owkiem lub dugopisem. Problematyczne noniki w skanowaniu. Niektre rodzaje oryginaw s szczeglnie problematyczne w skanowaniu. Do takiej kategorii mona zaliczy materiay wczeniej wydrukowane i czarno-biae rysunki tzw. Line art. W przypadku tych pierwszych moliwy jest do powstania efekt mory. Zdjcia - skanujmy tak, aby byy one jak najjaniejsze - oczywicie nie moemy przesadzi, bo nam umkn szczegy, ale lepiej jest zdjcie pniej przyciemni, ni je rozjania - w tym drugim przypadku natychmiast stracimy na gbi koloru i ostroci szczegw. Kady program do skanowania ma moliwo najrniejszych ustawie odczytywania koloru - poeksperymentujmy troch na rnych ustawieniach i dobierzmy to, co nam najbardziej odpowiada. Zdjcia skanujemy z rozdzielczoci, ktra bdzie uyta pniej do druku - bez sensu jest skanowanie z wysok rozdzielczoci, jeeli pniej zmniejszamy nasze zdjcie pogarszajc jako!!!. Druki - jeeli nasz skaner ma moliwo sprztowego pozbycia si mory, wykorzystujemy to . Jeeli mamy moliwo sprztowego odrastrowywania, moemy zastosowa troch wysz rozdzielczo (25-50%) ni nasza docelowa, a pniej obniy j do danej wartoci. Raster - symulacja obrazu wielotonalnego za pomoc obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru. 1. Skanowanie z zastosowaniem GIMP: Aby przenie zdjcia do programu GIMP za pomoc skanera, naley wczeniej zainstalowa to urzdzenie - TWAIN i jego oprogramowanie, a nastpnie ponownie uruchomi komputer. (szczegowe informacje na temat instalacji urzdzenia znajdujemy w dokumentacji dostarczonej przez producenta). W przypadku skanerw paskich, ktre digitalizuj tylko oryginay refleksyjne, waciwe umieszczenie oznacza pooenie nonika wierzchem w d na pyt. Uywajc skaner mamy zazwyczaj zainstalowany ju dedykowany sterownik TWAIN (Twain driver), ktry suy do sterowania procesem skanowania z dowolnego programu graficznego. Sterownik jest napisany dla konkretnego skanera. Poniewa producent zna swj produkt, s wic przez niego podawane parametry sterownika. Niektre istotniejsze funkcje, ktre zapewnia sterownik, zostan opisane poniej. Program GIMP obsuguje standard TWAIN, ktry jest porednikiem midzy urzdzeniami zewntrznymi (np. skaner) a programem. Co to oznacza?, tyle, e za pomoc GIMP-a moemy przechwytywa obraz nie tylko ze skanera, ale rwnie aparatu cyfrowego. Uruchamiamy GIMP. Rozpoczynajc prac musimy wybra rdo TWAIN. W menu Plik klikamy opcj "Utwrz" i w otwartym menu klikamy LPM "Skaner/Aparat".

  Kilka sw o moliwociach, jakie moemy tu zobaczy w nowo otwartym oknie. Czasami moemy spotka tutaj dwa wpisy, pomimo e do komputera podczony jest jeden skaner. (taki przypadek jest na zrzucie)

 • Dzieje si tak dlatego, e w systemie mog znajdowa si dwa rodzaje sterownika. Jeden z pyty dostarczonej przez producenta skanera zgodny ze standardem TWAIN, a drugi sterownik Windows Imaging Acquisition (WIA) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms630368%28VS.85%29.aspx Po wybraniu rda TWAIN klikamy "Wybierz", pojawi si kolejne okno jak poniej. Czy jest jaka rnica podczas wyboru rda TWAIN? Oba umoliwi Nam zeskanowanie dokumentu. Rnica moe polega na rodzaju okna do skanowania, ktre si rni w obu przypadkach, zarwno w wygldzie jak i w iloci opcji, ktre moemy ustawi. Poniej mamy zrzuty obu okien jakie mam u siebie. S skanery ktre umoliwiaj pojedyncze skanowanie oraz skanowanie wsadowe, oczywicie okno bdzie wtedy inne. Na blacie skanera ukadamy maksymaln liczb zdj, tak by adne nie byo przesonite przez inn fotografi. Blat typowego skanera formatu A4 umoliwia jednoczesne rozmieszczenie maksymalnie trzech fotografii o standardowych wymiarach 10x15 cm . Po umieszczeniu zdj w skanerze klikamy Podgld.

  Program do skanowania dostarczony z Windows.

  Moemy take klikn: Dopasowa jako skanowanego obrazu pojawi si wtedy zaznaczenie przy: Ustawienia niestandardowe.

  Typ obrazu: Dostpne opcje:

  Obraz kolorowy [True Color (R,G,B)] W tym trybie skanowania kady punkt (piksel) zeskanowanego obrazu wynikowego jest skanowany w postaci 24-bitowej (8 bitw na kana R, G i B). RGB to oznaczenie trybu kolorw Red-Green-Blue (czerwony-zielony-niebieski), w ktrym kady kolor skada si z koloru czerwonego, zielonego oraz niebieskiego w rnych proporcjach. W tym trybie mona uzyska ponad 16 milionw kolorw. Wybierajc tryb True Color (R,G,B), mona uzyska doskonae odwzorowanie kolorw przez skaner, jednak wie si to z duym rozmiarem plikw wyjciowych.

  Obraz w skali odcieni szaroci, 256 odcieni W tym trybie skanowania skaner tworzy obrazy zawierajce oprcz koloru czarnego i biaego take odcienie szaroci. W przypadku obrazu z odcieniami szaroci kady piksel ma zakodowane wicej bitw informacji, przez co mona zapisa i wywietla wicej odcieni. Aby odda 256 odcieni szaroci w taki sam sposb, co na zdjciach, w zeskanowanym wynikowym obrazie kady punkt (piksel) musi zosta zapisany w postaci 8-bitowej.

 • Obraz zeskanowany z wykorzystaniem trybu 256 odcieni szaroci zajmuje po zapisaniu w przyblieniu 1/3 miejsca zajmowanego przez obraz zapisany w trybie 24-bitowym True Color.

  Obraz czarno-biay (Ptony) W tym trybie skanowania obrazy tworzone przez skaner skadaj si z wzoru czarnych punktw, ktre symuluj odcienie szaroci. Przykady takich obrazw to zdjcia w gazetach. Obrazy te zwykle wygldaj do surowo. W przypadku takich obrazw kady punkt (piksel) jest zapisywany w postaci 1-bitowej (podobnie jak w przypadku trybu Dokument czarno-biay, Kontury), dlatego te wyjciowy obraz jest mniejszy ni obraz z odcieniami szaroci.

  Kontury, czarno-biay W tym trybie skanowania skaner tworzy obrazy w postaci 1-bitowych konturw, przez co obraz jest odwzorowany tylko w czerni i bieli. Ten tryb doskonale nadaje si do skanowania wydrukowanego tekstu oraz rysunkw tuszem. W przypadku obrazw zeskanowanych z wykorzystaniem trybu Kontury, czarno-biay kady piksel jest zapisywane w postaci 1-bitowej. Obraz taki zajmuje jedynie okoo 1/8 miejsca wymaganego do zapisania obrazu zeskanowanego w trybie 8-bitowym odcieni szaroci.

  Jeli orygina jest wydrukowany na cienkim papierze, skaner moe take zarejestrowa obrazy znajdujce si z drugiej strony oryginau w takim przypadku bd one widoczne na zeskanowanym obrazie. Naley sprbowa zeskanowa orygina przykadajc do jego tylnej strony arkusz czarnego papieru. Rozdzielczo (DPI): Im skaner ma wiksz rozdzielczo optyczn, tym drobniejsze szczegy potrafi rozpozna. Warto rozdzielczoci podawana jest w punktach na cal (DPI - Dot Per Inch). Na przykad rozdzielczo 600 DPI mwi, e na dugoci jednego cala skaner potrafi rozpozna 600 pojedynczych punktw. Jeeli wybieramy rozdzielczo skanowania mniejsz od max rozdzielczoci optycznej skanera, naley wybiera rozdzielczoci, ktre s cakowitym dzielnikiem rozdzielczoci optycznej. Np. dla skanera o rozdzielczoci 600 DPI prawidowe rozdzielczoci to 300 DPI, 150 DPI, 75 DPI. Dla rozdzielczoci poniej optycznej taki skaner wybiera co ktry element wiatoczuy (dla 300 DPI co drugi), czyli odstpy pomidzy punktami s takie same. Dla rozdzielczoci, przez ktre rozdzielczo optyczna nie dzieli si cakowicie, odstpy pomidzy elementami CCD uywanymi do skanowania nie bd rwne, co obniy jako skanu. W takim przypadku lepiej jest wybra rozdzielczo wiksz od wymaganej, a po zeskanowaniu obraz zmniejszy w programie graficznym (GIMP), co da znacznie lepsze wyniki ni ustawienie rozdzielczoci niezgodnej z powysz zasad. A wic jeli mona ustawi, nie warto skanowa z rozdzielczociami innymi ni 1, 1/2, 1/3, ... maksymalnej rozdzielczoci optycznej. Jeli mamy skaner o rozdzielczoci 300dpi, to lepiej nie skanowa w 200dpi, przy 150dpi jako bdzie lepsza. Jeden piksel najczciej wcale nie odpowiada jednej kropli atramentu na papierze !!! PPI (pixels per inch) - jednostka stosowana do okrelania rozdzielczoci obrazw bitmapowych. LPI (lines per inch) to parametr offsetowych maszyn drukarskich i Postscriptowych drukarek laserowych, w druku istotny jest parametr gstoci kropek rastra, zwany liniatur. Jeli liniatura wynosi 100 lpi to znaczy, e raster ma rozmiar 1/100 cala, to jest 0.254mm. Czyli rodki plamek s oddalone od siebie o okoo 0,254mm. DPI (dots per inch) to parameter drukarek ink-jet. Przy okrelaniu rozdzielczoci obrazw czsto zamiast jednostki ppi mylnie uywa si okrelenia dpi, ktre odnosi si do rozdzielczoci urzdze drukujcych lub nawietlajcych. LPI i DPI to nie to samo i nie naley ich stosowa zamiennie. Nie bd wyjania caej teorii tego wszystkiego, ale generalna zasada przy przygotowaniu rzeczy do druku jest nastpujca: Do druku offsetowego (obojtne na czym) nie ma sensu dawa zdj w wikszej rozdzielczoci ni liniatura rastra razy max dwa. Sowem zdjcia w rozdz. 300 dpi, tylko wtedy, jeli drukujemy liniatur 150 lpi. Jeli liniatura wynosi 175 lpi (dobre druki) lub 200 lpi (bardzo dobre) skanujemy zdjcia w rozdzielczoci odpowiednio 350 dpi lub 400 dpi. A wic, obowizuje generalna zasada, e obraz przeznaczony do wydruku w skali 1:1 powinien by skanowany z rozdzielczoci nie wiksz jak 2x czstotliwo wierszowa drukarki czyli jej lpi. Skanowanie ze znacznie wysz rozdzielczoci powoduje efekt odwrotny do oczekiwa. Drukarka nie jest w stanie odwzorowa na jednostce dugoci tak duej liczby pikseli i w rezultacie ich cz zostaje utracona, a obraz traci na ostroci zamiast jej zyskiwa. Wyjtki: Skanowanie z wysz rozdzielczoci jest uzasadnienie tylko w przypadku gdy obraz ma by skalowany do wikszych rozmiarw liniowych ni orygina i w takim przypadku wartoci te naley przelicza. Wysoka rozdzielczo ma rwnie pozytywny wpyw na proces skanowania oryginaw kreskowych (czarno-biaych, czyli bez odcieni szaroci, oraz oryginay kolorowe i monochromatyczne, przeksztacone na obrazy typu lineart), gdy wygadza pochylone i zaokrglone krawdzie (mniejsze piksele czarne i biae). By zachowa jak najwicej szczegw stosuje si w przypadku obrazw p- tonalnych, 1bitowych rozdzielczo optyczn np. 1200 dpi (4 x liniatura). Jeli nie zastosuje si rwnego wspczynnika dugoci lub szerokoci linii do liczby pikseli, z ktrych si ona skada, trudno jest dopasowa rozdzielczo skanera do krawdzi cienkich linii oryginau. Jeli skaner oferuje rne ustawienia jasnoci, naley zredukowa poziom jasnoci do takiego, na ktrym krawdzie zostan wypenione na czarno i obraz bdzie zawiera cige linie i ksztaty. Stosowanie rozdzielczoci interpolowanej dla oryginaw w odcieniach szaroci (wystpuj na nich cige przejcia midzy kolorami na oryginale) wpywa negatywnie na ostro obrazu, nastpuje rozmywanie

 • krawdzi. Prg dpi przekraczamy rwnie wwczas, gdy w gr wchodzi konieczno renowacji czy wrcz rekonstrukcji bardzo drobnych szczegw uszkodzonego obrazu wyjciowego. Stare zdjcia kolorowe - fotokopie - s nieodporne na upyw czasu dlatego pewnie bd wyblake, wic trzeba bdzie robi korekcj kolorw. Identycznie ze starymi zdjciami czarno-biaymi ktre ju wypowiay. Reasumujc lepiej do tego mie troch wicej ni 300 dpi. Skanowane ilustracje, grafiki, czarno-biae obrazy nie powinny by utrwalone na nonikach tekturowych o duej ziarnistoci, poniewa zostanie ona take przechwycona w trakcie skanowania. Fotografie powinny by utrwalone na papierze poyskujcym, a nie matowym. Jeeli skanujemy stare zdjcia na papierze jedwabistym z lekko ziarnist powierzchni przypominajc ptno, skaner wzmocni faktur nonika. Polecam do przeczytania: http://www.digitalretouch.org/download/ch_01/Resolution2.pdf jest tu wszystko wyjanione wraz z podanymi odpowiednimi przykadami jak kalkulowa rozdzielczo skanowania, oraz http://www.scantips.com/ Wszystko w jednym: Kilka porad skanowania Wayne Fulton http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/publikacje/MonografiaNowakowski.pdf FONTY, RASTRY, BITMAPY Dobr rozdzielczoci skanowania Odpowiednia rozdzielczo skanowania (S) zaley od skali (zmniejszenia lub zwikszenia obrazu w stosunku do oryginau), rozdzielczoci wyjcia (W), typu obrazu. Przy zaoeniu, e dla kadego punktu reprodukcji bdzie skanowany piksel:

  S = skala x W skala = szeroko reprodukcji / szeroko oryginau Przykad 1: Skanowany materia ma rozmiar 4 x 5 cali. Docelowo bdzie drukowany na drukarce o rozdzielczoci W = 300dpi w rozmiarze: a) oryginalnym, b) dwukrotnie powikszonym. Zakadamy, e na kady piksel zeskanowany z oryginau przypada jeden punkt drukarkowy. Odpowiedzi: a) rozdzielczo skanowania S = (4/4) x 300 = 300 ppi b) rozdzielczo skanowania S = (8/4) x 300 = 600 ppi Jeli rozmiar skanowanego dokumentu wynosi 8 x 10 cali w rozdzielczoci 300 dpi, to rozdzielczo obrazu w pikselach wynosi 8 cali x 300 dpi x 10 cali x 300dpi = 2400 x 3000 pikseli. Zeskanowanie fotografii o wymiarach 10 x 15 cm z rozdzielczoci 300 dpi powoduje stworzenie: (15 centymetrw/2.54 cm) x 300 = 1771 pikseli poziomo i (10 centymetrw/2.54 cm) x 300 = 1181 pikseli pionowo, co daje 1771 x 1181 = 2.1 miliona pikseli. Kady piksel wymaga 3 bajtw pamici danych o kolorach RGB (dla gbi 24 bitowej ), plik skada si z ok. 6.3 miliona bajtw (ok. 6 MB). Dla ustawionej rozdzielczoci skanowania na 600dpi bdzie to ju plik 12.6MB a dla 1200dpi to 25.2MB. Co pokazuje, e wraz z wzrostem rozdzielczoci wzrasta wielko pliku, oraz czas skanowania - wrcz kwadratowo. Kluczowe jest wic okrelenie rozdzielczoci dostatecznie duej aby odwzorowa istotne detale dokumentu rdowego a jednoczenie moliwie maej aby nie obcia niepotrzebnie komputera.

  Okno zainstalowanego u mnie HP Deskjet 1050

 • W tym sterowniku po klikniciu "Skanuj" pojawia si okno:

  W otwartym oknie sterownika Windows, po lewej stronie, wybieramy rodzaj obrazu, ktry ma zosta zeskanowany: Obraz kolorowy, w skali odcieni szaroci, czarno-biay, po prawej stronie mamy pole "Podgld", gdzie mona szybko przejrze co mamy do skanowania. Na dole znajduj si przyciski "Podgld" i "Skanuj" Klikamy przycisk "Podgld". Skaner si rozgrzewa, wykona szybkie skanowanie, a wynik pojawi si w obszarze podgldu. Jeli pracuje si na skanerze paskim , trzeba go wczy 30 minut przed uyciem, by si nagrza. Po chwili od wczenia rda wiata w takich skanerach janiej i zmieniaj temperatur barw, dlatego po nagrzaniu mona uzyska skany lepiej nawietlone i o szerszym zakresie tonalnym. Trzeba rwnie sprawdzi czy skaner jest skalibrowany (chyba e jest to urzdzenie kalibrujce si automatycznie).

 • To co skaner widzi bdzie teraz wywietlane w obszarze podgldu. Programowi jest trudno odgadn, jakie czci s ostatecznie do skanowania, z pola obejmujcego obszar podgldu. Dlatego, jeli trzeba, klikamy lewym przyciskiem myszy na jednej z krawdzi lub naroy tego pola, a nastpnie naciskajc i przytrzymujc przycisk przesuwamy kursor myszy, aby przesun krawdzie i naroa do niniejszego pola. Jest to kadrowanie skanw wstpnych wraz z ich powikszeniem (zoom'em). Widzc podgld oryginau moe okreli, ktre czci "dokumentu" maj by skanowane. Teraz klikamy przycisk "Skanuj". Zostanie otwarte mae okienko z paskiem postpu, jak pokazuje obraz:

  Gdy obraz zostanie cakowicie przeskanowany, okno to zostanie zamknite, a w GIMP pojawi si okno, zawierajce zeskanowany obraz.

  2. Dzielenie zeskanowanych obrazw przy zastosowaniu GIMP Przez dugi czas moja metoda polegaa na skanowaniu wikszej iloci zdj stosujc 1200dpi, a nastpnie rczne przycinanie ich w edytorze GIMP. Byo to bardzo pracochonne, w kadym cyklu kilka operacji. Przy czym skanowanie kadego z nich osobno jest jeszcze bardziej czasochonne. W Adobe Photoshop Elements jest funkcja "Podziau zeskanowanych obrazw", ktrej kiedy nie byo w GIMP. Natknem si jednak na skrypt o nazwie DivideScannedImages.scm, ktry u mnie pracuje bardzo dobrze. Pomocny w dzieleniu zdj zeskanowanych jako jeden "obraz", na skanerze paskim. Posiada interfejs wejciowy, a nawet obsuguje przetwarzanie wsadowe plikw. Jest cakowicie niezawodny, aby skrypt dziaa poprawnie trzeba tylko odpowiednio ustawi parametry. Autorem "Script-fu DivideScannedImages.scm jest Rob Antonishen http://ffaat.pointclark.net/incoming/scripts/DivideScannedImages.scm !!! ostatnia ver. 1.9a z dnia (20101007) skrypt zawiera: "Divide Scanned Images..." oraz "Batch Divide Scanned Images..." ktre znajdziemy w Filtry Skrypt zostaa opracowany do pomocy w separacji zdj zeskanowanych skanerem jako jeden "obraz". Skrypt stara si wyodrbni poszczeglne czci obrazu z ta i tworzy z nich nowe obrazy. Na stronie: http://registry.gimp.org/node/22177 mamy:

 • oraz DivideScannedImages.scm 14.18 KB deskew.zip 21.61 KB lub http://registry.gimp.org/files/deskew.zip na stronie znajdziemy skrypt przetestowany z GIMP 2.6.12 oraz Windows 7 64bit Pro. ; linia dodana przez Jordan Nash w lutym 2012 r. (script-fu-menu-register "script_fu_BatchDivideScannedImages" "/_Filters/_Script-Fu") Jestem uytkownikiem 32-bitowego Windows Vista oraz GIMP 2.6.11, a wic instrukcje instalacji i pliki sprawdziem przede wszystkim dla tej konfiguracji:

  GIMP mamy zainstalowany. Pobieramy pliki: DivideScannedImages.scm ver. 1.9 z dnia 20101007, oraz jeli chcemy, aby wydzielone zdjcia zostay wyprostowane, rwnie plug-in deskew.zip Autor : Karl Chen (kompilacj dla Windows wyk. Marcin Dbrowski http://mwd.twine.pl/gimp/deskew-win32-1.1.0.zip ver.: 1.1 ) po rozpakowaniu pliki umieszczamy w:

  Plik DivideScannedImages.scm umieszczamy w: C:\Users\Nazwa_uytkownika\.gimp-2.6\scripts.

  Rozpakowujemy deskew.zip. Kopiujemy Ctrl+C plik deskew.exe i wklejamy Ctrl+V do C:\Users\nazwa_uytkownika\.gimp-2.6\plug-ins\

  Po restarcie GIMP-a na samym dole w Filtry pojawi si:

  Filtry => Batch Tools => Batch Divide Scanned Images

  oraz Filtry => Divide Scanned Images Plug-in Deskew znajdziemy w Filtry => Misc => Deskew

  wyprostuje piknie obraz, nie wymagajc adnej interakcji z naszej strony!. Moemy go stosowa do prostowania m.in. krzywo zeskanowanych tekstw.

  Dostosowanie ustawie Zajo mi to rzeczywicie troch czasu, aby skonfigurowa i oceni rne ustawienia nim zdecydowaem si na script-fu DivideScannedImages.scm. Jak wida po zainstalowaniu scripts-fu uzyskamy moliwo stosowania dwch niezalenych opcji wykonania zadania. W trybie pojedynczym po rwnoczesnym zeskanowaniu kilku zdj w celu natychmiastowego ich podzielenia. Wtedy uywamy:

  Filtry => Divide Scanned Images Natomiast jeli posiadamy katalog archiwum, kiedy zeskanowanych stron zdj i chcemy przeprowadzi proces ich podziau zastosujemy przetwarzanie w trybie wsadowym - wykonywanie serii zada, uywajc:

  Filtry => Batch Tools => Batch Divide Scanned Images PS. Termin "wsad" (ang. batch) pojawi si w czasach, gdy kod programw wprowadzany by do komputera za pomoc kart perforowanych.

 • Script-Fu: Batch Divide Scanned Images

  Script-Fu: Divide Scanned Images

  Korzystanie z scripts-fu Divide Scanned Images: Korzystam w GIMP z Batch Tools > Batch Divide Scanned Images Podziel zeskanowane obrazy). Ten skrypt GIMP-a wydziela wiele obrazw z jednego skanu A4 i moe je wyprostowa. Ma to by intuicyjne, ale zajo mi duo czasu, aby rozszyfrowa wszystkie ustawienia.

  Selection Threshold: (Wybr Progu) Ten suwak steruje narzdziem Zaznaczenia rozmytego (magicznej rdki) GIMP. Wskazanym jest otworzy wasny testowy zeskanowany obraz w gimp i przetestowa narzdziem Zaznaczenia rozmytego zostawiajc warto 10 i klikajc na to, by

 • zobaczy co zostanie wybrane (powinno by cae to, bez wycicia czci z zdj), wybr wartoci progu zaley rwnie od wartoci zaszumienia ta ze skanera, przy duych szumach ("mieciach") ustawienie wyszej wartoci jest lepsze. Sprawdzaem wiele wartoci (od 10-80). GIMP ma domyln warto maksymalnej rnicy kolorw Zaznaczenia rozmytego 15, dlatego stale uywam od 10 do 25, daje to najlepsze wyniki, bez jakichkolwiek problemw.

  Size Threshold: (Rozmiar Progowy) Ten suwak okrela, jaki moe by najmniejszy zeskanowany obraz, ktry nadal bdzie uwaany za obraz. Moemy uy narzdzia Zaznaczania (selekcji) na obrazie prbki by znale wasny prg, uywam 200 bez adnych problemw. Ustawiamy najwikszy jaki moliwy, po prostu mniejszy ni najwikszy skanowany obraz.

  Abort Limit: (Limit przerwania zadania) Warto graniczna przerwania zadania, oznacza, "Zatrzymaj szukanie obrazw w Skanie po x zdjciach". Lub jeli przerwa z limitem 3, narzdzie Divide Scanned Images nie bdzie szuka 4 lub 5 obrazw w Skanie, bd one po prostu ignorowane. Myl, e zdrowy rozsdek nakazuje sprawdzi, czy narzdzie nie prbuje przetwarzania obrazw, ktre nie istniej. Ustawiamy t warto na liczb obrazw na Skanie. Zaley to od powierzchni pyty skanera oraz rozmiarw skanowanych zdj jakie mona zmieci. Jest to zabezpieczeniem scripts-fu przed wchodzeniem w ptl.

  Background Sample Corner: (Prbka naronika ta) Jest to wykorzystywane do znalezienia czystego pustego miejsca, z ktrego narzdzie " Divide Scanned Images " bdzie korzysta za pomoc Zaznaczenia rozmytego (magicznej rdki). Top Left - Lewy grny rg jest w porzdku. (Patrz poniej aby uzyska wicej szczegw) .

  Background Sample X Offset: (Przesunicie X Prbki ta) Narzdzie musi znale dobre miejsce do prbki magiczn rdk. Uywam dla obydwu tych wartoci 60, upewnij si, e nie umiecie obrazu w lewym grnym rogu.

  Background Sample Y Offset: (Przesunicie Y Prbki ta) tutaj rwnie uywam 60. Tak samo jak dla przesunicia X. Przesunicie X i Y umoliwia usunicie wpywu cienia wzdu krawdzi, w przypadku wybrania w skanerze opcji Wielko skanu: "Cay obszar skanowania" Poprzez zastosowanie wsprzdnych X i Y punktu pobrania prbki, mamy moliwo dokadnego wybrania koloru ta (moe si rni w rnych skanerach, kolor pokrywy szary lub biay), szczeglnie gdy nasz skan ma cienie na kilku krawdziach lub jeli chcemy dostosowa obraz rcznie w grnym prawym rogu. Na podstawie dowiadczenia wydaje si, e najbardziej wskazanym jest stosowa jako prbkowanie ta naronika Bottom Right - dolny prawy, jako najrzadziej wykorzystywany przy skanowaniu zdj.

  Save type file niestety zapis jako plik *.png nie dziaa (przynajmniej u mnie!) i po podzieleniu skanu na pojedyncze pliki (bez nazwy) musimy "z palca" wyznaczy folder, nazw i zapisa jako *.png. (*.bmp nie sprawdzaem)

  Oczywistych okrele nie omwiono!. Trzeba powici troch czasu na zbadanie progu i filtru rozmiaru na posiadanym Skanie, aby mie pewno, e s skuteczne. Czyli jak naprawd wyglda na zeskanowanym obrazie to i obramowania, zanim zdecydujemy si skanowanie duej liczby zdj (przykad poniej).

  Kady wydzielony obraz zostaje oddzielnie otwarty i wyprostowany (deskewed). Nastpnie kady obraz zostaje zapisany zgodnie z podan ciek gdzie go zapisa.

 • W przypadku korzystania z Divide Scanned Images, moemy odznaczy Save and Close Extracted Images wtedy kady obraz zostanie oddzielnie w GIMP otwarty, wyprostowany ale nie zapisany.

  W moim skanerze mamy zalecenie "Umie orygina w prawym przednim rogu szyby skanera" przy czym "Cay obszar skanowania - Maksymalny rozmiar materiau skanowanego z pyty szklanej: 21,6 x 29,7 mm" a " A4 21,01 x 29,7 mm. Pewien obszar od krawdzi szyby pyty dokumentw nie jest skanowany - czerwony. Naronik prbkowania ta (grny i dolny, lewy lub prawy) musi by wolny od zdj, aby narzdzie Zaznaczenia rozmytego (magicznej rdki) mogo uzyska czyste prbki. Sugeruj ustawienie X i Y na tyle due, aby jednak nie obejmowao "wntrza" zdjcia, ale byo z dala od wpywu krawdzi skanera. Lubi uywa offset 30 do 60, czyli naley pozostawi puste miejsce w naroniku bez zdjcia. Czerwony prostokt w tym obrazie pokazuje przykadowy region, w ktrym nie naley w takim przypadku, umieszcza zdjcia.

  Wyznaczony naronik prbkowania ta

 • Uwagi: Moemy umieci kilka zdj na skanerze i zeskanowa je w jednym przebiegu, ktry stworzy pojedynczy plik obrazu.. Aby uzyska najlepsze wyniki, naley zachowa odstp min. 3mm pomidzy obrazami do skanowania, a to (zwykle skanera) powinno mie jednolity kolor z niewielkim szumem. Polecenie Divide Scanned Images dziaa najlepiej na zdjciach z wyranie nakrelonych konturach. Std dzielenie zeskanowanych starych zdj czarno - biaych. i posiadajcych nieregularne obramowania w kolorze zblionym do koloru ta skanera, moe sprawia trudnoci i wymaga czasem kilkukrotnych prb. Mona si przekona, e stosujc do prb narzdzie Zaznaczenia rozmytego i warto ok. 10, klikajc na to, zobaczymy co zostanie wybrane (powinno by cae to, bez wycicia czci ze zdj), ale czsto wybrana zostanie cz zawartoci zdj. Jak ju wspomniano wybr wartoci progu zaley rwnie od wartoci zaszumienia ta skanera, przy duych szumach ("mieciach") czy cieniach krawdzi ustawienie wyszej wartoci progu jest lepsze. DivideScannedImagesCL.scm Usuwanie moire.. usuwanie tekstury papieru (popularnego w latach 60/70) ze skanu fotografii Mogo si nam zdarzy, e kiedy podczas skanowania, aby zminimalizowa liczb skanw, (poniewa skanowanie w wysokiej rozdzielczoci troch trwa ) pooono szereg zdj obok siebie bez spacji. Bdziemy wic mie skany, na ktrych niektre zdjcia s ze sob poczone. Pojawia si wic pytanie: Czy jest jakie rozwizanie, ktre pozwoli szybko i atwo podzieli te zdjcia?. Odpowied: Nie ma Script-fu, ale mona tego dokona rcznie. Czycimy krawdzie wszystkich zdj, tworzc dookoa biae przestrzenie, wok wszystkich zdj, stosujc np. zaznaczenie prostoktne wypenione kopi ta. Troch to potrwa, ale jest skuteczne.

  1. Importujemy obrazy 2. Czycimy krawdzie wszystkich zdj, tworzymy dokadnie biae przestrzenie wok wszystkich

  zdj. 3. Zauwa wszystkie obrazy s przedstawione poprawnie 4. Zauwa e kady obraz jest otwarty oddzielnie i wyprostowany (deskewed). Kady obraz jest

  zapisany poniewa w skrypcie podano ciek gdzie je zapisa.

  Polecam literatur uzupeniajc: Artyku Pana Artura Adamskiego:

  obrobka.pdf Obrbka oryginaw drukowanych i zjawisko mory i jak si go ustrzec?

  oraz: ftp://ftp.helion.pl/online/inne/ph7kor_mora.pdf

  Nowy kt widzenia na usuwanie mory

  Opracowanie: Zbigniew Maach Zbyma72age

  Poradnik nie moe by publikowany w caoci lub fragmentach na innych stronach www lub prasie, bez wczeniejszego kontaktu z Autorem poradnika oraz bez zgody na publikacj.