signaleringslijst voor gedragsproblemen - siga 55 items.pdf · siga signaleringslijst voor...

Download Signaleringslijst voor gedragsproblemen - SIGA 55 items.pdf · SIGA Signaleringslijst voor gedragsproblemen

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SIGA Signaleringslijst voor gedragsproblemen

in basis- en voortgezet onderwijs

voornaam tussenvoegsel achternaam

1. Naam leerling:

2. Ingevuld door leraar:

3. Naam school:

4. Klassencode (naam van de klas):

5. Geslacht leerling (omcirkel het cijfer): 1 jongen 2 meisje

6. Type onderwijs (omcirkel het cijfer dat van toepassing is):

1 Basisonderwijs 10 VMBO gemengde leerweg met LWOO

2 SBAO (speciaal basisonderwijs) 11 VMBO theoretische leerweg

3 Praktijkonderwijs 12 VMBO theoretische leerweg met LWOO

4 Assistentenleerweg 13 HAVO/VWO/atheneum/Gymnasium

5 VMBO basisberoepsgerichte leerweg 14 REC - scholen

6 VMBO basisberoepsgerichte leerweg met LWOO 15 MBO: niveau 1 en 2

7 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 16 MBO: niveau 3 en 4

8 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg met LWOO 17 Anders nl. :

9 VMBO gemengde leerweg

7. De leerling zit in groep of leerjaar (omcirkelen): 1 2 3 4 5 6 7 8

8. Datum van invullen (ddmmjjjj) bv 23042006:

J. Jeninga en A. Donkers, 2009

Toelichting. Voor elke vraag kan Deze leerling gelezen worden. Er zijn drie antwoordcategorien met de

volgende betekenis:

1 = (bijna) nooit van toepassing (gedrag dat je zelden of nooit ziet) 2 = soms van toepassing (gedrag dat je een tot enkele keren per maand ziet)

3 = regelmatig (gedrag dat je wekelijks ziet)

4 = vaak van toepassing (gedrag dat je enkele keren per week tot dagelijks ziet)

Omcirkel voor elke vraag het antwoord dat van toepassing is. Denk niet te lang na, uw eerste indruk is meestal de beste.

Met deze gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.

(bijna)

nooit

soms regel-

matig

vaak

1 Kan moeilijk gevoelens onder woorden brengen 1 2 3 4

2 Vind zichzelf nergens goed in 1 2 3 4

3 Praat negatief over zichzelf 1 2 3 4

4 Is onzeker bij proefwerken en/of toetsen 1 2 3 4

5 Maakt zich veel zorgen dat hij/zij een taak niet aan kan 1 2 3 4

6 Maakt zijn/haar taak af 1 2 3 4

7 Gaat impulsief te werk 1 2 3 4

8 Is snel gerriteerd naar volwassenen 1 2 3 4

9 Reageert direct 1 2 3 4

10 Heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten 1 2 3 4

11 Heeft conflicten met leeftijdgenoten 1 2 3 4

12 Heeft meestal zijn/haar huiswerk af 1 2 3 4

13 Werkt snel, maar onzorgvuldig 1 2 3 4

14 Aarzelt om aan een taak of opdracht te beginnen 1 2 3 4

15 Komt voortdurend vragen of hij/zij het wel goed doet 1 2 3 4

16 Heeft een positief beeld van zichzelf 1 2 3 4

17 Is tevreden over zichzelf 1 2 3 4

18 Noemt zichzelf als oorzaak van problemen 1 2 3 4

19 Komt niet voor zichzelf op 1 2 3 4

20 Laat contact maken van de ander uitgaan 1 2 3 4

21 Valt niet op in de klas, is stil en teruggetrokken 1 2 3 4

22 Voelt zich nutteloos 1 2 3 4

23 Laat zich horen als hij/zij ergens niet mee eens is 1 2 3 4

24 Heeft problemen als iets niet lukt 1 2 3 4

25 Wordt onzeker bij onverwachte overhoringen of proefwerken 1 2 3 4

26 Doet van alles, behalve zijn/haar werk 1 2 3 4

27 Gaat chaotisch te werk 1 2 3 4

28 Is brutaal tegen volwassenen 1 2 3 4

29 Pest anderen 1 2 3 4

30 Wordt snel boos in contact met volwassenen 1 2 3 4

(bijna) nooit

soms regel-

matig

vaak

31 Begint steeds aan iets anders 1 2 3 4

32 Kan lang alleen op eigen niveau zelfstandig werken 1 2 3 4

33 Is tevreden over zijn/haar prestaties 1 2 3 4

34 Laat over zich heen lopen 1 2 3 4

35 Komt voor zichzelf op, is weerbaar 1 2 3 4

36 Heeft contacten met andere kinderen 1 2 3 4

37 Praat negatief over eigen prestaties 1 2 3 4

38 Pakt spullen van andere kinderen af 1 2 3 4

39 Zorgt goed voor zijn/haar spullen 1 2 3 4

40 Kan lang alleen werken 1 2 3 4

41 Maakt ruzie met andere kinderen 1 2 3 4

42 Probeert je te provoceren, je uit te dagen 1 2 3 4

43 Voelt zich een mislukkeling 1 2 3 4

44 Straalt zekerheid uit 1 2 3 4

45 Gaat recht op zijn/haar doel af 1 2 3 4

46 Schrijft falen toe aan eigen tekortkomingen 1 2 3 4

47 Heeft weinig respect voor zichzelf 1 2 3 4

48 Verwacht vaak problemen bij het uitvoeren van taken 1 2 3 4

49 Stelt zich afwachtend ten opzichte van anderen op 1 2 3 4

50 Is bang om op te vallen 1 2 3 4

51 Gebruikt lichamelijk geweld tegen leeftijdgenoten 1 2 3 4

52 Is snel afgeleid 1 2 3 4

53 Heeft moeite gevoelens te uiten 1 2 3 4

54 Is snel driftig 1 2 3 4

55 Is nerveus bij overhoringen of proefwerken 1 2 3 4

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

Recommended

View more >