savunma sanayii'nde açık İnovasyon

of 39 /39
Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon Pınar KAYA HAVELSAN AŞ. AR-GE Direktörlüğü, AR-GE ve İnovasyon Yönetim Sorumlusu 20.11.20 13 1

Upload: pinar-kaya

Post on 12-Apr-2017

496 views

Category:

Technology


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

1

Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyonPınar KAYAHAVELSAN AŞ. AR-GE Direktörlüğü, AR-GE ve İnovasyon Yönetim Sorumlusu

20.11.2013

Page 2: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

2

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

İçerikBölüm 1 - İnovasyon/YenilikçilikBölüm 1I - Açık İnovasyon? Neden Açık

İnovasyon?Bölüm III - Ülkemiz için Durum TespitiBölüm IV - Değerlendirme ve Sonuç

◦ Gerçekler ve KısıtlarSorular????

20.11.2013

Page 3: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

3

İnovasyon / YenilikçilikBÖLÜM 1

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 4: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

4

Küreselleşme İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

“Şirketler, bilginin yayılmasının engellenemeyeceği gerçeğine karşı duramayacaklarına göre, nasıl

faydalanabileceklerine dair dersler çıkarmalıdır”

(H. Chesbrough)20.11.2013

Page 5: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

5

İnovasyonun Altı Odak Noktası İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

İnovasyon

Yeni Müşteri

Yeni Alanlara Açılım

Yeni Coğrafya

Yaratılan Yeni

Değer

Yeni Ürün ve Servisler

Yeni İş Yapısı ve Modelleri

20.11.2013

Page 6: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

6

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Teknoloji

AR-GE

Yaratıcılıkİnovasyon

Kurum Kültürü

Bilgi

Öğrenen Organizasyon

MotivasyonRekabet

20.11.2013

Page 7: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

7

MÜŞTERİ

Şartname ve Empoze Edilen İş Modeli FİRMATeslimat

MÜŞTERİ

İNOVASYON SÜRECİ

FİRMA

Mevcut imkanlarla

çözülemeyen veya henüz

farkında olmadığımız

SOMUT ihtiyaçlar

İş ve Pazarlama

ModeliPatent

Proto-tipTürev Ürün

KONSEPT İSPATITEDARİK

TESLİMAT1

2

34

Neden Yenilikçilik Süreci? İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 8: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

8

Açık İnovasyon?BÖLÜM 1I

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 9: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

9

Paradigma Değişimi: Açık İnovasyon?

Kapalı İnovasyon : ◦ Laboratuarımız bizim dünyamızdır.

Açık İnovasyon : ◦ Dünya bizim laboratuarımızdır.

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 10: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

10

Paradigma Değişimi: Açık İnovasyon?

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Kaynak : Open Innovation, Henry Chesbrough, October 200520.11.201

3

Page 11: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

11

Başarı Öyküleri İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 12: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

12

Temel Felsefe Rekabet avantajı yaratan stratejik Fikri

Varlıklarını ve iş yapma bilgini koruma altına al, münhasıran kullan

Stratejik olmayan Fikri Varlıklarını paylaş Üçüncü tarafların stratejik olmayan Fikri

Varlıklarına eriş ve faydalan

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 13: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

13

Farklı İnovasyon Modellerinde Gelir ve Giderler

Kaynak : Kümeler için AR-Ge ve İnovasyon Yönetimi Kılavuzu, Ekonomi Bakanlığı, TR 07R2.02-0120.11.201

3

Page 14: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

14

Teknoloji Füzyonu İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 15: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

15

IBM’s Business Model Innovationİnovasy

on

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 16: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

16

Quite simply, ◦research and collaboration is at the heart of everything we do.

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 17: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

17

Ülkemiz için Durum Değerlendirmesi(Politikalardan Bakış)

BÖLÜM 1II

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 18: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

18Kaynak : 1- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 INNOVATION FOR GROWTH 2- The Global Competitiveness Report 2011-2012 © 2011 World Economic Forum

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 19: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

19

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politikalarıİnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

◦Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması◦ Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003 – 2023

Strateji Belgesi◦Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı,

2012-2016 ◦Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı

2013-201720.11.2013

Page 20: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

20

Türk Ulusal İnovasyon Sistemi

Arnold ve Kulhman, Technopolis 2001 (OECD, 205)

Ulusal İnovasyon Sistemi (UİS) İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 21: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

21

2023 Ulusal HedeflerAna Tema;

◦ bilim ve teknolojiye hakim,◦ teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler

üretebilen,◦ teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya

dönüştürme yeteneği kazanmış◦ bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 22: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

22

BST Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı 2013-2017

Yüksek teknolojiyi ülke katma değerlerine çevirme misyonu

Üniversite, sanayii ve kamu üçgeninde en güçlü ve kararlı partner

İlgili politikalar, stratejiler ve hedefleri tanımlamıştır. 2011 yılında, tüm bakanlık bünyesinde bir değişim 2013-2017 stratejik planında,

◦ “Bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları çerçevesinde, üretilen bilginin korunması ve ekonomik katma değere dönüşmesi sağlanarak ülke sanayisinin teknolojik yapısını güçlendirmek, araştırma altyapısını ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, girişimcilik, yenilikçilik ve sınai Ar-Ge kapasitesini artırmak.”

olarak inovasyon yaklaşımını özetlemiştir. 20.11.201

3

Page 23: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

23

SSM 2012-2016 Stratejik Planı SSM 2012-2016 Stratejik Planı içerisinde;

◦ teknolojik yetkinlik seviyesinin arttırılması amacıyla; ◦ tasarım projelerinin hayata geçirilmesi, ◦ teknoloji tabanının oluşturulması ve ◦ Ar-Ge sistematiğinin geliştirilmesi

gibi hedefler tanımlanmıştır. Bu amaçla;

◦ Savunma Sanayii Destek Fonu (SSDF), ◦ Teknoloji Kazanım Yükümlülükleri (TKY), ◦ Sanayi Katılım ve Ofset (SK/O)

gibi prensip ve politikalar ile savunma sanayii stratejilerinin sürekli finansmanını sağlayabilecek şekilde planlanması ve tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesini garanti altına almaya çalışmaktadır.

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Kaynak : SSM Stratejik Planı 2012-201620.11.201

3

Page 24: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

24

Değerlendirme ve SonuçBÖLÜM IV

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 25: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

25

Technology Trends Analysis to 2040Vi

rtual

Dat

abas

e • Future internet• Symentic Web• data-mining

tools for data reduction/filtering

• minimal or no human intervention

• high grade cryptographic security will be imperative for commercial, defence and security requirements

Netw

ork • understanding

of social, physical and virtual network behavior

• reconfigure new social models and means of interacting

• privacy, security, legal frameworks

• growth of SW development fail to keep pace to catch up HW development up to 2020,

• Decentralized, analogous growth of networks

ICT;

• Cloud computing,

• Smaller mobile devices,

• Uninfrastructured information and interaction modes

• improvements in processing power and data storage

• architectures enabled by advances in• grid

computing, • photonics and• quantum

computing

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Kaynak : USA, MOD DEFENCE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY STRATEGY, October 2013

20.11.2013

Page 26: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

26

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Technology Trends Analysis to 2040Si

mul

atio

n • Combining social, behavioural and mathematical modelling,

• more informed decision making,

• increasingly powerful tool to aid policy and decision makers,

• the line between virtual and real will blur.

Artifi

cial I

ntel

ligen

ce

• Pattern recognition

• Knowledge management

• Support decision-making

• Brain implants with electronic chips to aid memory and restore other cognitive functions

• Expression of emotion, language interaction, and face recognition.

• ‘Reverse engineer’ the human brain to understand the ‘software of the human mind’.

• Development of ‘neural models’

Auto

nom

ous S

yste

ms a

nd

Robo

tics. • Unmanned,

autonomous and intelligent systems

• Small sensors to big platforms

• fully autonomous or significantly automated or self-coordinating

Nano

tech

nolo

gy.

• Medical treatments and health diagnosis (targeted drug delivery and augmented medical treatments).

• Defence applications, • Sensors,

electro-optics and materials,

• Integrated nano-devices to the emergence of small, swarmed and autonomous systems

• synthetic reproduction,

• novel power (battery) sources

20.11.2013

Page 27: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

27

Technology Trends Analysis to 2040Cy

ber S

pace • Defending

civilian and military information infrastructures

• constant refreshing ever-changing boundaries for security

• Adoption of cyber-management

Spac

e • Civil• Commercial• Security

• surveillance and communication

Ballis

tic M

issile

De

fenc

e• Airborne lasers,

• Space-based DEW

• Developed SAM systems

• Battle management, command, control, computing and intelligence infrastructure

• Early warning sensors and weapons systems

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 28: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

28

Üniversite/Sanayii

İşbirlikleriAkademik İlişkiler

AR-GE Destekleri

KOBİ işbirlikleri

Fikri Mülkiyet Hakları

İspatlanabilir özgün çözüm

(patent)

Akademik Yayınlar

Bilgi Birikim Altyapıları

Kurumsal Kütüphanel

er

Mühendislik Süreçlerinin Etkinliğini Arttırmak

Mühendislik

Süreçlerinin

Otomasyonu

İnovasyon Yaklaşımı

Teknolojik Gelişim Hedefi

Stratejik Plan

AR-Ge Projeleri

Pazar Analiz

i

Kuluçka Merkezler

i

Kabiliyetler

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme20.11.201

3

Page 29: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

29

Ürünleşme Yaklaşımı

Ürünleşme seviyesi

Müşteriye özel

Projeler

AR-GE Projeleri

Özgün Fikir

İnovasyon Konsolidasyon Emtialaşma

Geleceğin ürünlerini oluşturmak,

kabiliyetlerini geliştirmek

Olgunlaşan ürünleri “ürün hatları”

olarak konsolide etmek, küresel

pazarda lider olmak

Zaman

Ürünler

Müşteri için özgün projeler,

Özel geliştirmeler

Faz 3: Projeler

Faz 2:ARGE

Faz 1:Yenilikçilik

Faz 4:Mühendislik

Geleceğe şekil verecek fikirleri

oluşturma

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 30: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

30

Savunma Sanayii Değerlendirmesi

Savunma

SanayiiSivil

Sektör

Sivil standart ve uygunluk süreçleri

Teknolojik Trendler

Pazardaki Arz

Teknolojiyi Soğurma Kapasitesi

Kendine özel, katı, hassas norm, direktif, testler

Kritik Teknolojiler

Müşteri İhtiyaçları

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 31: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

31

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

Teknolojilerin Askeri ve Sivil Uygulamaları

20.11.2013

Page 32: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

32

Milli Teknolojiler

Kripto• Gömülü Yazılım Geliştirme

• Donanım Geliştirme

Seyrüsefer Sistemleri• GPS sistemi• İvmeölçer/Jiroskop Sensör teknolojileri

EW• Tespit• Yön Bulma• Analiz• Tanımlama • Aldatma• Karıştırma algoritmalarının geliştirilmesi ve veri tabanlarının oluşturulması

20.11.2013

Page 33: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

33

Milli Teknolojiler

IFF • IFF yazılımı• IFF mesaj sistemleri

Güdüm Sistemleri• Platforma özel

Modelleme ve Kontrol Algoritma geliştirme

Uydu• İtki Sistemleri• Görev Yükleri• Keşif gözetleme

sistemleri (Kamera, optik, IR, SAR)

• Haberleşme sistemleri (Beacon, UHF,L,S,C,X, Ku, Ka, EHF bandı vb. )

• Küresel Konumlama Sistemi (Milli GNSS)

• Uydu Simülasyon yazılımı

20.11.2013

Page 34: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

34

Temel Kurallarda Değişim: Zorluklarİnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 35: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

35

Ülke Bazında -- TehditlerPolitikalar Boyutunda;• Politikalara ilişkin kararların ve içeriğin değişimi• Tanımlanan politikaların sonuçları (Verimli/Verimsiz)

Ekonomik Boyutta;• Pazardaki Değişiklikler

Teknoloji Boyutu;• Ulusal Stratejinin doğru belirlenmesi• Desteklemede Öncelikli Alanların Belirlenmesi

İnovasyon Sistemi• Paydaşların doğru tanımlanması• Görevlerin doğru dağıtılması

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 36: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

36

Firma Bazında -- TehditlerTeknoloji Boyutu;• Potansiyel teknolojilerin (exploiting technologies) tanımlanması;• Araştırma mekanizmalarının geliştirilmesi • Araştırmacı altyapısına yatırım yapılması

Tedarikçi İşbirliği Boyutu;• Kritik teknolojik bilgiye sahip tedarikçilerle ilişki ve işbirliği kurma becerisi• Geleneksel olmayan tedarikçileri geleneksel savunma sanayii

sistematiklerine uygun çalışma ortamına katmak• Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili problemleri çözmek

Sivil-Askeri Teknolojilerin Entegrasyonu;• Parlayan teknolojilerin askeri faydaya dönüştürülecek şekilde yeniden

tanımlanması• İş modelinin oluşturulması

Kurumsal Dönüşüm Boyutu;• Dışardan gelen bilginin fark edilmesi, özümsenmesi, ticarileştirilmesi

becerilerinin geliştirilmesi

İnovasyon

Açık İnovasy

onSavunma Sektörü

Ulusal Değerlend

irme

Değerlendirme

20.11.2013

Page 37: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

37

İstenmeyen Etkileri Yeni teknolojilerin toplum ve gelenekselci savunma

sanayii kullanıcısı tarafından benimsenmesi hızları farklı olacaktır

Teknolojinin evrimleşme hızı ve start-up işbirliklerinin adaptasyon hızı; uzun dönemli ihtiyaç tanımlama ve satın alma dinamikleri ile çalışan savunma sanayii çalışma sistematiklerinin yeniden çalışılması gerekecektir.

Yeni geliştirilen ürünlerin envanterde var olanları gereksizleştirmesi, mevcut yatırımın değersizleştirilmesi

Müşterinin ihtiyaç planlamasının istikrarlı olmaması durumunda yapılan inovasyon ve ARGE’nin ticarileşmemesi riski

Bahsi geçen teknolojinin kasten uygulanmaması için var olan ihtiyatlı politik baskılar

20.11.2013

Page 38: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

38

HAVELSAN’ın Açık İnovasyon ÇıktılarıIFE ProjesiHASAT ProjesiIGT Projesi

20.11.2013

Page 39: Savunma Sanayii'nde Açık İnovasyon

39

HAVELSAN İnovasyon HedefiSivil ve askeri teknolojilerMilli TeknolojiNiş Alanlarda Teknolojik DerinleşmeMevcut yeteneklerin sentezi ve kesişimiTeknoloji eğilimlerine göre konumlanmakKonsept koyucu ve oyun kurucu olmak

Smart Technologies

Smart Solution

s

20.11.2013