rondo daszy - um.warszawa.pl · metro warszawskie sp. z 0.0. przekrÓj poprzeczny b-b 1:200 windy ?...

of 16 /16

Author: others

Post on 22-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rondo Daszy ńskiego

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

 • Rondo ONZ

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

  Rond

  o ONZ

 • Świętokrzyska

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokr z

  yska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

 • Nowy Świat

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

 • Powi śle

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

 • Stadion

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion

  Dwor

  zec

  Wile

  ńsk i

 • Do dworca PKP

  Peron II linii

  Peron III linii

  Połączenie z Dworcem PKP

  Warszawa Stadion

  Stadion

 • Dworzec Wile ński

  Rond

  o Da

  szyń

  skieg

  o

  Rond

  o ONZ

  Świę

  tokrzy

  ska

  Nowy

  Świ

  at

  Powi

  śle

  Stad

  ion Dwor

  zec

  Wile

  ński

 • TECHNOLOGIATECHNOLOGIA BUDOWY II LINII METRABUDOWY II LINII METRA

  TUNELE TUNELE –– tarcza zmechanizowana tarcza zmechanizowana –– TBM TBM (typ dostosowany do rodzaju gruntu)(typ dostosowany do rodzaju gruntu)

  STACJESTACJE –– metoda odkrywkowa metoda odkrywkowa -- w szczegw szczeg óólnyclnyc hhprzypadkach przypadkach dopuszcza dopuszcza sisięę inne inne metodymetody

  WSZYSTKIE STACJEWSZYSTKIE STACJE –– bbęęddąą budowane rbudowane r óównoczewnocze śśnienie

  II LINIA – ODCINEK CENTRALNY