rezultati ankete za tudente ankete za tudente ... matematična fizika 4 biofizika 4 astrofizika 0...

Download Rezultati ankete za tudente ankete za tudente ... Matematična fizika 4 Biofizika 4 Astrofizika 0 Medicinska fizika 5 Jedrska tehnika 0 Pedagoka fizika 0

Post on 10-Feb-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rezultati ankete za tudente

  Za tudentski svet sestavil:

  Ivan Kukuljan

  Fakulteta za matematiko in fiziko

  V Ljubljani, januarja 2013

 • 2

  Kazalo vsebine Spremna beseda ...................................................................................................................................... 3

  Spremna besedila k anketam ................................................................................................................... 4

  E-pismo poslano tudentom prve stopnje .......................................................................................... 4

  Spremno besedilo k anketi za tudente prve stopnje ......................................................................... 5

  E-pismo poslano tudentom druge stopnje ........................................................................................ 5

  Spremno besedilo k anketi za tudente druge stopnje ....................................................................... 6

  Udeleba na anketi .................................................................................................................................. 7

  Letnik tudija (I in II) ............................................................................................................................ 7

  tudijska smer (II) ................................................................................................................................ 7

  Vrednotenje prvostopenjskega tudija (I in II) ........................................................................................ 8

  Vrednotenje drugostopenjskega tudija (II) .......................................................................................... 12

  elje za drugostopenjski tudij (I) ......................................................................................................... 16

  Pobude tudentov za drugo stopnjo, ki smo jih dobili pred sestavljanjem ankete (I in II) .................... 18

  Vsebinske spremembe (I in II) ........................................................................................................... 18

  Organizacijske spremembe (I in II) .................................................................................................... 23

 • 3

  Spremna beseda

  Priujoi dokument je predstavitev rezultatov ankete, ki jo je tudentski svet pripravil za

  tudente od 3. letnika prve stopnje pa do 2. letnika druge stopnje na Oddelku za fiziko.

  Anketo smo izvedli z dvema verzijama vpraalnika. Prva je bila namenjena tudentom 3.

  letnika in absolventom prve stopnje, druga pa tudentom druge stopnje. Anketa je bila

  izvedena spletno, s pomojo obrazca, ki ga ponuja spletno mesto Google Docs (priporoam za

  izdelavo podobnih anket). Vsi tudentje imenovanih skupin so bili k anketi povabljeni po

  elektronski poti poslani iz tudentskega referata. Vpraalniki so bili odprti od 18.12.2012 do

  1.1.2013.

  Tukaj so zdrueni odgovori obeh z obeh verzij ankete. Da bi bilo razvidno, katera skupina

  tudentov je odgovarjala na posamezno vpraanje, sem vpraanja namenjena tudentom prve

  stopnje pobarval rdee, druge stopnje modro, obema skupinama pa vijolino. Za potrebe rno-

  belega tiska sem vpraanjem pripisal e ustrezne rimske tevnike. Diagrami so pisani in razen

  izjemoma njihova barva ne odraa ciljne skupine. Slog diagramov ni enoten, ker so nekateri

  neposredno kopirani iz poroila, ki ga pripravi Google Docs, drugi, posebno, kjer sem

  zdrueval odgovore obeh ciljnih skupin, pa so bili dodatno obdelani v Microsoft Excelu.

  Poleg veine vpraanj izbirnega tipa je bilo tudentom na voljo polje, kamor so lahko svojo

  izbiro komentirali. Zaradi kratkosti tega dokumenta, ker si nisem hotel jemati pravice presoje

  kateri komentarji so bolji od ostalih in vredni izpostavitve ter ker je tako sortiranje sila

  zamudno, sem se odloil loeno objaviti vse odgovore. Odgovori tudentov prve stopnje so v

  prilogi I (Priloga_Odgovori_I.pdf) in tudentov druge stopnje v prilogi II

  (Priloga_Odgovori_II.pdf). Pri vpraanjih, kjer je bila ponujena monost komentiranja ali pa

  je bil odgovor izkljuno besedilnega tipa, sem oznail v kateri prilogi se nahajajo odgovori.

  Povsod se ta seveda ujema s ciljno skupino vpraanja.

  Pri vpraanjih, kjer so tudentje izbirali iz padajoega menija, se pojavlja odgovor Izberi,

  kar pomeni, da se tudent ni odloil za nobenega od ponujenih odgovorov.

  Upam, da bodo rezultati ankete koristni ne samo kot podpora k tudentskemu predlogu

  (tudentski_predlog.pdf), ampak bodo profesorskemu zboru prinesli kakno koristno

  informacijo o tem, kako razmiljamo tudentje.

  Ivan Kukuljan,

  tudentski predstavnik v ZPS OF, tudent 1. letnika druge stopnje smeri Matematina fizika

 • 4

  Spremna besedila k anketam

  Le v vednost. Spremna besedila za tudente obeh ciljnih skupin so si zelo podobna in se loijo

  le v tehninih podrobnostih.

  E-pismo poslano tudentom prve stopnje

  Pozdravljen/a,

  tudentski svet FMF bo sodeloval pri prenovi tudijskih programov na Oddelku za fiziko za naslednje

  tudijsko leto. Do prvega tedna januarja 2013 imamo as izdelati predlog sprememb tako na drugi, kot

  na prvi stopnji tudija fizike. Da bi im bolje zajeli mnenje vseh tudentov, smo se odloili za tudente

  tretjega letnika in absolvente pripraviti spletno anketo:

  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFFOVRFRkNpNENpcU5TdzJKbGhOOG

  c6MQ

  Pred nami je odlina prilonost (in seveda tudi odgovornost), da povemo, katere stvari mislimo, da je

  treba popraviti. Predvsem na drugi stopnji, ki je (po naem mnenju) zaenkrat e precej improvizirana.

  Seveda je razlog za to tudi neugodno finanno stanje slovenskega javnega visokega olstva, vendar v

  S zagovarjamo, da bi se mnogo dalo popraviti z boljo organizacijo in vejim sodelovanjem s

  tudenti. V tudentskem svetu smo se odloili narediti prvi korak proti sodelovanju med profesorji in

  tudenti pri pripravi programov druge stopnje. Predlagali bi pa tudi nekaj potravkov na e tako zelo

  kakovostni prvi stopnji. Radi bi vedeli, kaken drugostopenjski tudij bi si elel/a imeti in kaj meni o

  tudiju prve stopnje, ki ga kmalu zapua naslednjim generacijam. Zato te prosimo, da si vzame

  nekaj asa in im bolj temeljito izpolni anketo.

  Ankete bomo zbirali do konca koledarskega leta. V sredo, 2. januarja, ob 13:05 (po vajami od Mafije)

  bomo v tudentski sobi predstavili rezultate ankete in predlog sprememb, ki ga nameravamo oddati

  profesorskemu zboru. Ta prilonosti bo tudi monost za diskusijo in dokonno oblikovanje

  tudentskega predloga.

  Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

  tvoj tudentski svet

  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFFOVRFRkNpNENpcU5TdzJKbGhOOGc6MQhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFFOVRFRkNpNENpcU5TdzJKbGhOOGc6MQ

 • 5

  Spremno besedilo k anketi za tudente prve stopnje

  Pozdravljen/a,

  tudentski svet FMF bo sodeloval pri prenovi tudijskih programov na Oddelku za fiziko za naslednje

  tudijsko leto. Do prvega tedna januarja 2013 imamo as izdelati predlog sprememb tako na drugi, kot

  na prvi stopnji tudija fizike. Da bi im bolje zajeli mnenja vseh tudentov, smo se odloili pripraviti

  to anketo. Ankete bomo zbirali do konca koledarskega leta. V sredo, 2. januarja, ob 13:05 (pred

  Mafijo) bomo v tudentski sobi predstavili rezultate ankete in predlog sprememb, ki ga nameravamo

  oddati profesorskemu zboru.

  Anketa je sestavljena iz treh delov. V prvem delu te bomo povpraali po tvojih eljah glede

  drugostopenjskega tudija, ki je po naem mnenju najbolj potreben popravkov. V drugem delu se bo

  lahko opredelil/a do predlogov in pobud za drugostopenjski tudij, ki smo jih v S od tudentov prejeli

  e pred sestavljanjem te ankete. Tretji del ankete je namenjen vrednotenju in predlogom, ki bi za

  naslednje generacije izboljali e tako vrhunski tudij na prvi stopnji. Veseli bomo, e si bo vzel/a

  nekaj asa in im bolj temeljito odgovoril/a na vpraanja, da bomo lahko predlagali karseda pametne

  spremembe. Najbolj nas zanimajo tvoji komentarji in predlogi, zato smo tudi pri vpraanjih izbirnega

  tipa dali monost, da obrazloi svojo izbiro. Seveda ni nujno, da komentira vsako izbirno vpraanje -

  pa tam, kjer bi rad/a povedal/a kaj ve kot tevilko. V nadaljevanju bo zaradi preprostosti za oba

  spola uporabljena moka oblika. Verjamemo, da nam fiziarke tega ne boste zamerile in da veste, da

  vas fiziki nad vse cenijo.:)

  Hvala za sodelovanje in lepe praznike,

  Tvoj tudentski svet

  Vpraanja in ve informacij na studentski-svet@list.fmf.uni-lj.si

  E-pismo poslano tudentom druge stopnje

  Pozdravljen/a,

  tudentski svet FMF bo sodeloval pri prenovi tudijskih programov na Oddelku za fiziko za naslednje

  tudijsko leto. Do prvega tedna januarja 2013 imamo as izdelati predlog sprememb tako na drugi, kot

  na prvi stopnji tudija fizike. Da bi im bolje zajeli mnenje vseh tudentov, smo se odloili za tudente

  fizike na drugi stopnji pripraviti spletno anketo:

  https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDF5andlMncxYkR4T1I3Y1d1ZGxUVFE6

  MQ

  Pred nami je odlina prilonost (in seveda tudi odgovornost), da povemo, katere stvari mislimo, da je

  treba popraviti. Predvsem na drugi stopnji, ki je (po naem mnenju) zaenkrat e precej improvizirana.

  Seveda je razlog za to tudi neugodno finanno stanje slovenskega javnega visokega olstva, vendar v

  S zago

Recommended

View more >