reflexio isaac garcia

Reflexio Isaac Garcia
Reflexio Isaac Garcia
Reflexio Isaac Garcia
Reflexio Isaac Garcia
Reflexio Isaac Garcia
Download Reflexio Isaac Garcia

Post on 08-Aug-2015

42 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. CASTILLO, Rosa M GARCA, Isaac Orencio PIZ, Aina Fca. 22122 - Mitjans i Recursos Tecnolgics en el Procs d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP. Grup 01 La nostra Carpeta dAprenentatge: http://orenciomallorca.wix.com/aaprenentatgetic REFLEXI FINAL - Isaac Garca - o El Pla de treball, les eines de grup i lorganitzaci del treballs de grup per a lassignatura. En tot moment sha realitzat un treball cooperatiu tant en la repartici de les parts per finalitzar les sessions com en la realitzaci daquestes. Hi ha hagut solidaritat i treball grupal durant les classes prctiques i durant la realitzaci de dites feines. o Les Eines, dispositius i procediments individuals emprats. Ens hem fet servir deines de comunicaci per intentar dur al dia les activitats, hem emprat tant les xarxes socials (Gmail, Facebook, Twitter, Whatsapp...) com la pgina creada pel grup (Wix). Shan emprat per compartir els arxius necessaris i/o per a la resoluci de dubtes generats per un membre del grup. Per procedir a realitzar els treballs sempre sha seguit el mateix itinerari; comenar a classe de manera grupal i amb una breu repartici de les parts de la sessi i en cas de no acabar a temps emprar les xarxes socials abans mencionades per posar-mos al dia. o Ls de Symbaloo o Pearltrees.
  2. 2. El Symbaloo a lhora dorganitzar el ple ha servit per organitzar totes les pgines web dinters, tamb ens ha servit per organitzar les xarxes socials emprades (Twitter i Gmail principalment) durant el curs. Vaig comenar a seguir un Symbaloo sobre unitats didctiques per a leducaci Primria, per poc a poc vaig seguir a ms sobre leducaci i sobre aplicacions. http://www.symbaloo.com/mix/oretetic2014-2015
  3. 3. A nivell individual ha servit per organitzar totes les xarxes socials emprades durant el curs i que mhan servit per a dur a terme els treballs grupals, i tamb per a organitzar les meves planes dinters, cohesionant aix loci amb leducaci en una mateixa plana. o Ls del RSS per a la gesti informaci. Durant el taller en el qu es va comenar a emprar el Symbaloo es van haver se seguir una srie de criteris i pauses per tal de realitzar correctament aquest taller; una de les pautes a seguir era ser la creaci d'una finestra ''petita pestanya superior'' que va rebre el nom de Notcies UIB en la qual s'hi havien de seleccionar les planes web d'interessos i de caire educatiu que nosaltres vessem adequades. Les pgines seleccionades individualment van ser les segents: - Ordenadores en el aula: Es tracta d'un blog relacionat amb els reptes de l'educaci enfront a la tecnologia i cultura digital - Xarxa TIC: Blog personal dedicat a la relaci entre educaci i noves tecnologies. - La Educoteca: Es tracta d'un espai educatiu i de caire informatiu en el que s'hi troben materials i recursos que poden ser tils en moltes rees i matries. Aquesta primera part del treball va resultar molt interessant i til, ja que he emprat el Symbaloo i amb ell La Educoteca per resoldre un seguit de dubtes de caire educatiu. Una altre punt a seguir a la guia era el de seguir a una pgina dedicada a les unitats didctiques, una pgina de notcies RSS. En aquest cas, personalment encara no m'ha servit de gran ajuda, per no descart que en el temps que tinc encara per endavant, com alumne ara, i com a professor posteriorment, la faci servir d'una manera ja habitual.
  4. 4. o Twitter Ls de Twitter ha estat present a lassignatura des de el primer dia. Es va procedir a linici de lassignatura a la creaci duna conta en la que constantment shi estar actiu, ja sigui a mode de debats, en els quals hi vaig participar duna manera activa retwittetjant les opinions dels meus companys que hem pareixien del meu agrado i similars a la posici del bndol en el debat. A part de participar en debats grupals ha estat til a lhora de seguir a professionals del mn de leducaci, els quals fan arribar a mode de tweets o retweets informaci molt interessant relacionada amb els meus interessos acadmics. Opino que ls de Twitter ha estat un encert a lassignatura. o Carpeta daprenentatge Ha estat de vital importncia el fet de tenir una pgina on compartir totes les tasques. La idea de fer servir el format que el grup trobes convenient ha estat molt positiva, ja que ens van donar la opci demprar una web (Wix) per penjar les tasques, cosa que ens va motivar des de el principi ja que per presentar els materials de lE-recurs una plana web ens pareixia la millor idea.
  5. 5. El format de web escollit ha estat lesperat, fcil de mantejar i atractiu visualment. Hem emprat una web Wix, mai emprada pels integrants del grup, i ha estat un encert tant per la senzillesa a lhora de publicar com per lesttica final de la nostra pgina. o La utilitat de la tasca de co-avaluaci: a) Com a tasca daprenentatge Com a tasca daprenentatge ha estat molt til, ja que ens proporciona per un moment el fet de posar-nos en la pell del docent avaluant aix els coneixements i destreses adquirides per part dels companys. Aquesta retroalimentaci animar al companys a seguir participant activament tant en el seu propi aprenentatge com en laprenentatge grupal. b) Linforme rebut del teu company/a Des de el meu punt de vista, linforme rebut pel company proporciona una informaci molt til per saber si realment es funciona de manera correcta dins un grup, s motivant que aquesta valoraci la realitzi un company i no noms el professor.

Recommended

View more >