redoks procesi

Download Redoks procesi

Post on 09-Feb-2017

246 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • *

  PROCESI OKSIDACIJE I REDUKCIJE

  (Redoks procesi)

 • *

  koncept valencije zastario

  oksidacijski broj broj koji kae koliki bi bio naboj pojedinog atoma nekog elementa kada bi sve kemijske veze koje taj atom tvori s atomima drugih elemenata bile ionske

  oksidacijski broj nabojni broj

  Fe2+(stariji zapis: Fe2+)

  II

  (+2)

 • *

  Pravila za odreivanje oksidacijskog broja

  1.) ELEMENTARNE TVARI

  a) sve elementarne tvari oks. broj = 0

  2.) U SPOJEVIMA

  b) alkalijski metali oks. broj = (I)

  c) zemnoalkalijski metali oks. broj = (II)

  d) aluminij oks. broj = (III)

  e) vodik najei oks. broj = (I), osim u hidridima metala, gdje je (I)

  f) kisik najei oks. broj = (II), osim u peroksidima, gdje je (I) i u superoksidima, gdje je (1/2)

 • *

  2.) U SPOJEVIMA

  g) halogeni elementi u halogenovodicima i halogenidima oks. broj = (I)

  3.) OPENITO

  h) zbroj oksidacijskih brojeva svih atoma u molekuli / formulskoj jedinki mora biti = 0

  i) zbroj oksidacijskih brojeva svih atoma u (vieatomskom) ionu = nabojnom broju iona

 • *

  Izjednaavanje parcijalnih jednadbi oksidacije i redukcije metoda iona i elektrona

 • *

  metoda iona i elektrona (engl. ion-electron method) pogodna za izjednaavanje jednadbi redoks-reakcije koje se zbivaju u vodenim otopinama

  pritom, valja razlikovati: reakcije koje se odvijaju u kiselom mediju (uz sudjelovanje ion H+) reakcije koje se odvijaju u bazinom mediju (uz sudjelovanje ion OH) reakcije koje se odvijaju bez sudjelovanja ion H+ ili OH

 • *

  Najvanija pravila za izjednaavanje parcijalnih jednadbi oksidacije i redukcije

  1.) OPENITO

  i) svaka parcijalna i sumarna jednadba mora biti izjednaena po masi i po naboju

  ii) sumarna jednadba neke redoks-reakcije moe biti navedena u ionskom ili molekulskom (formulskojedininom) obliku

 • *

  2.a) REDOKS-PROCESI U KISELOM MEDIJU

  Prilikom izjednaavanja parcijalnih jednadbi oksidacijsko-redukcijskih reakcija koje se odvijaju u kiseloj vodenoj otopini:

  i) broj atom onih elemenata koji mijenjaju oksidacijsko stanje (esto su to nekisikovi i nevodikovi atomi) na lijevoj i desnoj strani parcijalne jednadbe mora biti izjednaen

  ii) neujednaen broj atom vodika izjednaava se dodavanjem odgovarajueg broja ion H+ na onu stranu jednadbe na kojoj postoji manjak istoga

  iii) neujednaen broj atom kisika izjednaava se tako da se na onu stranu jednadbe na kojoj postoji manjak kisika upisuje onoliki broj molekula H2O koliki je taj manjak, nakon ega se na suprotnu stranu (od one na kojoj su dodane molekule H2O) upie dvostruko vei broj ion H+.

 • *

  2.b) REDOKS-PROCESI U BAZINOM MEDIJU

  Prilikom izjednaavanja parcijalnih jednadbi oksidacijsko-redukcijskih reakcija koje se odvijaju u bazinoj vodenoj otopini:

  i) potrebno je na lijevoj i desnoj strani parcijalne jednadbe izjednaiti broj atom onih elemenata koji mijenjaju oksidacijsko stanje (esto su to nekisikovi i nevodikovi atomi)

  ii) neujednaen broj ion OH izjednaava se dodavanjem odgovarajueg broja ion OH na onu stranu jednadbe na kojoj postoji manjak istoga

  iii) neujednaen broj atom vodika izjednaava se tako da se na onu stranu jednadbe gdje je viak atoma vodika doda toliki broj ion OH koliki je viak vodika, a potom se na suprotnu stranu upie jednak broj molekula H2O

  iv) neujednaen broj atom kisika izjednaava se tako da se na onu stranu jednadbe na kojoj postoji viak kisika upisuje onoliki broj molekula H2O koliki je taj viak, nakon ega se na suprotnu stranu (od one na kojoj su dodane molekule H2O) upie dvostruko vei broj ion OH.

 • *

  3. IZJEDNAAVANJE NABOJA U PARCIJALNIM JEDNADBAMA

  Pri kraju izjednaavanja parcijalnih jednadbi oksidacijsko-redukcijskih reakcija:

  i) ukupni naboj na svakoj strani jednadbe izjednaava se dodavanjem odgovarajueg broja elektron na onu stranu parcijalne jednadbe na kojoj je viak pozitivnog naboja; za jednadbu redukcije na lijevu stranu za jednadbu oksidacije na desnu stranu.

 • *

 • *