ramalan topikal bab 1- maths tingkatan 1

Upload: inaaz

Post on 06-Jul-2018

261 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  1/14

   

  1

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  MATEMATIK TINGKATAN 1

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  2/14

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  3/14

   

  3

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  CERAIAN ANALISIS KERTAS 1 DAN KERTAS 2 MENGIKUT TINGKATAN

  TINGKATAN 1  –  KERTAS 1 (PAPER 1)

  No CHAPTER PMR’06  PMR’07  PMR’08  PMR’09  PMR’10  PMR’11 

  1.  Whole Number 1 1 1 1 1 12.  Number Pattern and Sequence 2 2 1 1 1 23.

   

  Fractions 2 1 1 - 2 14.  Decimals - 1 - 2 - 1

  5. 

  Percentages 1 1 1 - 1 16.  Integers - 1 1 1 1 1

  7.  Algebraic Expressions I - - - - - -8.  Basic Measurement** 1 1 3 2 2 19.

   

  Lines and Angles I 1 - - - - -10.

   

  Polygons I** 1 3 1 3 3 311.  Perimeter and Area** 2 1 1 2 1 112.  Solid Geometry I - - - 1 - -

  Note: Bab whole number ini bolehlah dikategorikan sangat popular didalam peperiksaan sebenar PMR.setiap tahun sekurangnya

  satu soalan akan disoal dari bahagian ini. 

  TINGKATAN 1  –  KERTAS 2 (PAPER 2)

  No CHAPTER PMR’06  PMR’07  PMR’08  PMR’09  PMR’10  PMR’11 

  1.  Whole Number - - - - - -2.  Number Pattern and Sequence - - - - - -3.  Fractions 1 - - - - -4.  Decimals - 1 1 1 1 15.

   

  Percentages - - - - - -6.  Integers - - - - - -7.  Algebraic Expressions I - - 1 - - -8.  Basic Measurement - - - - - -9.  Lines and Angles I - - - - - -10.  Polygons I - - - - - -11.

   

  Perimeter and Area - - - - - -12.  Solid Geometry I - - - - 1 -

  Note: Bab whole number untuk kertas 2 ini bolehlah dikategorikan TIDAK popular didalam peperiksaan sebenar PMR.dari Tahun

  2006 hingga 2011 tiada satupun soalan yang keluar.walau bagaimanapun pelajar digalkkan mencuba semua soalan dari modul ini

  sebagai medan latihan untuk menjawab soalan-soalan lain yang lebih mencabar. 

  CHAPTER 1: WHOLE NUMBER NOMBOR BULAT

  Exam Year: Mathematics TINGKATAN 1 2012Reference: The analysis is base on last 6 year National PMR exam paper 2005-2011

  Disclaimer/Penafian:

  The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network  and www.maths-

  catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%on the tips to score in PMR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips

  as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

  http://www.maths-catch.com/http://www.maths-catch.com/http://www.maths-catch.com/http://www.maths-catch.com/http://www.maths-catch.com/http://www.maths-catch.com/

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  4/14

   

  4

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  Kebiasaanya soalan ini keluar pada kertas 1 .Modul didalam tajuk Whole Number  ini dirangka

  mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga digalakkan melihat Contoh Soalan

  Peperiksaan Sebenar PMR pada muka surat 13 sebagai rujukan.Konsep yang digunakan didalam

  modul ini adalah konsep latihan secara berulang menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai

  medium utama.Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 4 iaitu:

  BAHAGIAN 1

  1.0 (A) INPUT learning Soalan Objektif Kertas 1Didalam bahagian pertama ini pelajar didedahkan dengan konsep dan bentuk soalan popular didalam

   peperiksaan untuk Kertas 1.Setiap Soalan disertakan bersama dengan Jawapan,jalan pengiraan dan

   juga „exam tips‟ bagi membantu pelajar memahami dengan lebih baik.

  1.0 (B) OUTPUT learning Soalan Objektif Kertas 1Didalam bahagian pertama (b) ini pelajar perlu mencuba sendiri bagaimana untuk menyelesaikan

  soalan tersebut.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari

   bahagian pertama. Oleh itu jika pelajar tidak tahu membuat soalan didalam BAHAGIAN 2 ini,silalah

  rujuk kembali soalan didalam BAHAGIAN 1.Ada sesetengah pelajar bukanya tidak mahu

  mempelajari matematik,tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu cara nak bermula.Oleh itu

  diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan cara susunan begini..Konsep Input dan Output ini

  terbukti berkesan membantu mana-mana pelajar yang sangat lemah dalam matematik.

  BAHAGIAN 2

  2.0 (A) INPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2Didalam bahagian ketiga ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang

   popular didalam PMR bagi KERTAS 2. Didalam bahagian ketiga pelajar akan didedahkan pula

  dengan bentuk dan konsep soalan yang popular didalam PMR (TINGKATAN 1) bagi KERTAS

  2.Bahagian ini mengandungi lebih dari 20 Soalan Contoh Popular disebelah kiri yang lengkapdengan jawapan,jalan pengiraan dan juga “exam tips” 

  2.0 (B) OUTPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2.Disebelah kanannya pula merupakan lebih dari 20 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini

  sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular dibahagian 3.0 tadi.

  BAHAGIAN 3

  3.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun LepasDidalam bahagian keempat ini,pelajar didedahkan dengan contoh soalan peperiksaan sebenar tahun-

  tahun lepas yang pernah keluar didalam bab ini.

  semoga adik-adik berjaya untuk menguasai tajuk “Nombor Bulat -Whole Number” dengan baik.

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  5/14

   

  5

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  FORMULA & PERKARA-PERKARA PENTING PELAJAR TINGKATAN 1 WAJIB TAHU BAGI BAB INI!

  A. 

  Diakhir Bab Nanti Pelajar Dijangka Memahami Perkara Seperti Berikut:1.  Memahami konsep Nombor bulat (whole number)2.  Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan operasi penambahan dan penolakan3.  Berkemampuan membuat pengiraan melibatkan oeprasi pendaraban dan pembahagian4.

   

  Berkemampuan membuat pengiraan bagi operasi gabungan ,penambahan,penolakan,pembahagian danpendaraban

  B.  Konsep Penting Pelajar perlu Tahu1.

   

  Nombor bulat adalah 0,1,2,3,4,5….. 2.  Contoh : 3 549 317

  Nilai Tempat(Place Value)

  JutaMillions

  Ratus RibuHundred Thousands

  Puluh RibuTen Thousands

  RibuThousands

  RatusHundreds

  PuluhTens

  SaOnes

  Nilai Digit(Digit Value)

  3 5 4 9 3 1 7

  Juta = 3 000 000Ratus Ribu = 500 000

  Puluh Ribu = 40 000Ribu = 9000Ratus = 300Puluh = 10Sa = 7

  C.  Formula Penting Pelajar perlu Tahu (Khas Untuk Operasi Gabungan –  Combines Operation)

  INGAT (BODMAS) RULE!

  B = Bracket, FIRST THEND = Division, THENM = Multiplication, THENA = Addition, THENS = Subtraction, THEN

  PERHATIAN: UNTUK BAHAGI DAN DARAB, PELAJAR BOLEH SELESAIKAN YANG MANA-MANA TERLEBIH DAHULU.

  Contoh:15 + 32 × 51 ÷ 3 =A  95 C  559

  B  534 D  799

  Langkah 1: 15 + 32 × 51 ÷ 3

  Langkah 2 :15 + 32 × 17Langkah 3 : 15 + 544Langkah 4 : 559..Jawapan C

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi (÷) atau (x) terlebih dahuluINGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  CARA INGAT DALAM (BAHASA MELAYU)

  Kucing Dalam Bilik Cari Tikus (KDBCT)K = KurunganD = DarabB = BahagiC = Campur (Tambah)T = Tolak**KDBCT hanyalah akronim rekaan MC untuk membantu pelajar ingat dengan Mudah sahaja 

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  6/14

   

  6

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  BAHAGIAN 1

  1.0 (A) INPUT learning & 1.0 (B) OUTPUT learning Soalan Objektif Kertas 1

  INPUT LearningSOALAN CONTOH

  OUTPUT LearningSOALAN RAMALAN

  1  Round off 8 241 174 to the nearest hundredthousand.

  8 241 174 dibundarkan kepada ratus ribu yangterdekat ialah A  8.20 million

  8.20 juta C  8.19 million

  8.19 juta 

  B  8.21 million8.21 juta 

  D  8.10 million8.10 juta 

  Katakunci : Ratus ribu terdekat

  8 241 174 …--->8 200 000 atau 8.2 juta ..Jawapan A 

  1  Round off 498 031 to the nearest hundred thousand.498 031 dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat

  ialah A  0.49 million

  0.49 juta C  0.40 million

  0.40 juta 

  B  0.51 million0.51 juta 

  D  0.50 million0.50 juta 

  2  140 869 is written as 100 000 when rounded offto the140 869 ditulis sebagai 100 000 apabila

  dibundarkan kepada A  nearest ten thousand

  puluh ribu yang terdekat  B  nearest hundred thousand

  ratus ribu yang terdekat  

  C  nearest millionjuta yang terdekat  

  D  nearest ten millionpuluh juta yang terdekat  

  Katakunci : 100 000 apabila dibundarkan kepada

  Lihat pada ratus ribu 140 869..Jawapan B 

  2  1 494 389 is written as 1 490 000 when rounded offto the1 494 389 ditulis sebagai 1 490 000 apabila

  dibundarkan kepada A  nearest ten thousand

  puluh ribu yang terdekat  B  nearest hundred thousand

  ratus ribu yang terdekat  

  C  nearest millionjuta yang terdekat  

  D  nearest ten millionpuluh juta yang terdekat  

  3  Diagram 1 shows two number cards.Rajah 1 menunjukkan dua keping kad nombor. 

  5 284 761 5 236 914Card A Kad A 

  Card B Kad B 

  Find the sum of the values of digit 2 in Card A anddigit 3 in Card B.Hitung jumlah bagi nilai digit 2 di Kad A dan nilai

  digit 3 di Kad B. A  230 000 C  200 300

  B  203 000 D  50 000

  Katakunci : Digit 2 Kad A dan Digit 3 Kad B

  Langkah 1 : Digit 2 Kad A : 5 284 761 = 200 000Langkah 2 : Digit 3 Kad B : 5 236 914 = 30 000

  Langkah 3 : Hasil Tambah 200 000 + 30 000 = 230 000Jawapan A 

  3  Diagram 1 shows two number cards.Rajah 1 menunjukkan dua keping kad nombor. 

  9 351 786 4 516 873

  Card A Kad A 

  Card B Kad B 

  Find the sum of the values of digit 3 in Card A and digit6 in Card B.Hitung jumlah bagi nilai digit 3 di Kad A dan nilai digit 6

  di Kad B. A  306 000 C  300 060

  B  300 600 D  36 000

  4  Diagram 2 shows a number line.

  What is the sum of M and N?Berapakah jumlah nilai M dan N? A  56 C  82

  B  69 D  95Katakunci : Jumlah Nilai M dan N

  Langkah 1 :Cari Selang 1 baris : 80 –  67 = 13 

  Langkah 2 : Nilai N = 67 –  13 = 54Langkah 3 : Nilai M = 54 -13 = 41Langkah 4 : hasil tambah M + N = 54 +41 = 95 .. D 

  4  Diagram 2 shows a number line.

  What is the sum of M and N?Berapakah jumlah nilai M dan N? A  62 C  74

  B  68 D  80

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  7/14

   

  7

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  5  The digit that has the place value of ten thousandsin number 483 579 isDigit yang mempunyai nilai tempat puluh ribu dalam

  nombor 483 579 ialah A  3 C  8

  B  7 D  9

  Katakunci : Digit Puluh ribu dalam 483 579

  Langkah 1 :483 579 ..Jawapan C 

  5  The digit that has the place value of hundreds in number123 605 isDigit yang mempunyai nilai tempat ratus dalam nombor

  123 605 ialah A  0 C  3

  B  1 D  6

  6  686 198 + 659 + 97 933 =A  644 790 C  784 790

  B  714 790 D  854 790

  Hasil tambahnya adalah 784 790 Jawapan C 

  6  767 606 + 240 + 87 598 =A  855 444 C  1 015 44

  B  935 444 D  1 095 44

  7  788 797 + 295 = + 710 723

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  75 369 C  77 369

  B  76 369 D  78 369

  Langkah 1 :Cari Hasil tambah 788 797 + 295 =789 092 

  Langkah 2 : 789 092 –  710 723 = 78 369 ..Jawapan D 

  7  664 485 + 169 = + 649 065

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  13 589 C  15 589

  B  14 589 D  16 589

  8  What is the sum of the smallest and the largest 4-digit numbers after 3 000?Berapakah hasil tambah nombor 4-digit terkecil dan

  terbesar selepas 3 000? A  6 002 C  13 000

  B  9 999 D  13 001

  Katakunci : 4 Digitt Terkecil dan Terbesar selepas 3000

  Langkah 1 :4 digit terkecil yang boleh dibentuk = 3001Langkah 2 : 4 digit terbesar yang boleh dibentuk = 9999Langkah 3 : Hasil tambah = 9999 + 3001 = 13 000 ..C 

  8  What is the sum of the smallest and the largest 3-digitnumbers after 500?Berapakah hasil tambah nombor 3-digit terkecil dan

  terbesar selepas 500? A  1 002 C  1 501

  B  1 500 D  1 998

  9  What is 50 000 more than 853 421?Berapakah 50 000 lebih daripada 853 421? 

  A  883 421 C  903 421B  893 421 D  913 421

  Katakunci : 50 000 lebih daripada

  Langkah 1 :Dapatkan hasil tambahnya 853 421 + 50 000= 903 421 ..Jawapan C 

  9  What is 70 000 more than 415 310?Berapakah 70 000 lebih daripada 415 310? 

  A  465 310 C  485 310B  475 310 D  495 310

  10  In a recyling campaign, class X  managed to collect90 aluminium cans. Class Y  collected 13 morealuminium cans than class X  but 17 less aluminiumcans than class Z.What is the total aluminium cans collected by all thethree classes?Dalam satu kempen kitar semula, kelas X mengumpul

  90 tin aluminium. Kelas Y mengumpul 13 lebih

  banyak tin aluminium berbanding kelas X, tetapi 17

  kurang daripada tin aluminium kelas Z.

  Berapakah jumlah tin aluminium yang dikumpul oleh

  ketiga-tiga kelas itu? A  120 C  313

  B  189 D  326

  Katakunci : Jumlah tin Aluminium

  Langkah 1 :Kenal Pasti MaklumatKelas X : 90Kelas Y : 90 + 13 = 103Kelas Z : 103 + 17 = 120

  Langkah 2 : Dapatkan hasil tambah= 90 + 103 + 120

  = 313 .Jawapan

  10  In a recyling campaign, class S managed to collect 83aluminium cans. Class T  collected 11 more aluminiumcans than class S but 12 less aluminium cans than classU.What is the total aluminium cans collected by all thethree classes?Dalam satu kempen kitar semula, kelas S mengumpul 83

  tin aluminium. Kelas T mengumpul 11 lebih banyak tin

  aluminium berbanding kelas S, tetapi 12 kurang

  daripada tin aluminium kelas U.

  Berapakah jumlah tin aluminium yang dikumpul oleh

  ketiga-tiga kelas itu? A  106 C  283

  B  176 D  295

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  8/14

   

  8

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  11  9 078 ÷ = 51

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  174 C  181

  B  178 D  46 297

  Tips Peperiksaan

  = 9 078 ÷ 51

  = 178 ..Jawapan B

  11  9 953 ÷ = 37

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  269 C  3 682

  B  2 690 D  36 826

  12  ÷ 75 = 8 773

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  631 656 C  649 202

  B  640 429 D  657 975

  Tips Peperiksaan

  = 8 773 × 75= 657 975 ..Jawapan D

  12  ÷ 23 = 4 075

  What number must be written in the above?

  Apakah nombor yang mesti ditulis dalam itu? 

  A  89 650 C  97 800

  B  93 725 D  101 875

  13  The product of 9 541 × 105 isHasil darab 9 541 × 105 ialah A  973 182 C  992 264

  B  982 723 D  1 001 805

  Tips Peperiksaan

  Hasil darab Biasa sahaja = 9 541 × 105 = 1 001 805 ...D

  13  The product of 5 427 × 84 isHasil darab 5 427 × 84 ialah A  445 014 C  455 868

  B  450 441 D  461 295

  14  Which of the following has the quotient 85?Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil

  bahagi 85? A  2 236 ÷ 26

  C  1 720 ÷ 20

  B  3 612 ÷ 42

  D  8 160 ÷ 96Tips Peperiksaan

  Hasil A = 86 , Hasil B = 86 ,Hasil C = 86 Hasil D = 85 

  14  Which of the following has the quotient 97?Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil

  bahagi 97? A  5 280 ÷ 55

  C  6 076 ÷ 62

  B  4 900 ÷ 50

  D  8 148 ÷ 84

  15  A big box can store 71 books while a small boxcan store 18 books. Jabah has 18 big boxes withbooks. How many small boxes does he need tostore all the books?Sebuah kotak besar boleh memuatkan 71 buah buku

  manakala sebuah kotak kecil boleh memuatkan 18

  buah buku. Jabah mempunyai 18 buah kotak besar

  dengan buku. Berapakah kotak kecil yang diperlukan

  olehnya untuk memuatkan semua buku itu? A  3 C  71

  B  54 D  1 296

  Katakunci : Kotak Kecil Yang diperlukannya

  Langkah 1 :Kenal pasti maklumatKotak Besar boleh muat = 71 bukuKotak Kecil boleh muat = 18 bukuJabah ada 18 kotak besar dengan buku = 18 x 71

  = 1278 buah buku

  Langkah 2 : Jumlah Kotak kecilJumlah kotak kecil diperlukan = 1278 ÷ 18 = 71 kotak ..C

  15  A big box can store 75 books while a small box canstore 29 books. Mohammad has 87 big boxes withbooks. How many small boxes does he need to store allthe books?Sebuah kotak besar boleh memuatkan 75 buah buku

  manakala sebuah kotak kecil boleh memuatkan 29 buah

  buku. Mohammad mempunyai 87 buah kotak besar

  dengan buku. Berapakah kotak kecil yang diperlukan

  olehnya untuk memuatkan semua buku itu? A  3 C  6 496

  B  225 D  6 554

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  9/14

   

  9

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  16  15 + 32 × 51 ÷ 3 =A  95 C  559

  B  534 D  799Langkah 1: 15 + 32 × 51 ÷ 3Langkah 2 :15 + 32 × 17Langkah 3 : 15 + 544Langkah 4 : 559..Jawapan C

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam

  bahagi (÷) terlebih dahuluINGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  16  89 + 14 × 87 ÷ 3 =A  187 C  2 987

  B  495 D  36 134

  17  117 − 18 ÷ 3 + 30 =A  63 C  132

  B  117 D  141

  Langkah 1: 117 − 18 ÷ 3 + 30Langkah 2 :117 –  6 + 30Langkah 3 : 141 Jawapan D 

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalambahagi (÷) terlebih dahuluINGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  17  78 − 60 ÷ 3 + 15 =A  36 C  73

  B  63 D  75

  18  672 ÷ (16 + 8) − 4 =A  42 C  112

  B  54 D  4 032Langkah 1: 672 ÷ (16 + 8) × 4 [Selesaikan dalam kurungan]Langkah 2 :672 ÷ 24 × 4 [selesaikan bahagi]Langkah 3 :28 × 4 =112 Jawapan C

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalambahagi (÷) terlebih dahuluINGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  18  152 ÷ (8 + 11) × 8 =A  19 C  88

  B  64 D  304

  19  900 ÷ 5(8 − 5) =A  60 C  899

  B  540 D  4 497

  Langkah 1: 900 ÷ 5(8 − 5)  [Selesaikan dalam kurungan]Langkah 2 : 900 ÷ 5(3) [selesaikan kurungan]Langkah 3 : 900 ÷ 15 = 60 Jawapan A

  19  924 ÷ 3(5 − 3) =A  154 C  1 537

  B  923 D  2 464

  20  A computer manufacturer assembles 1 358computers a day. In a certain week, 53 computerswere found to be defective. If the manufactureroperates every day, how many computersassembled in that week were not defective?Sebuah kilang komputer memasang 1 358 komputer

  setiap hari. Dalam suatu minggu, 53 komputer yang

  dipasang didapati bermasalah. Jika kilang itu

  beroperasi setiap hari, berapakah komputer tidak

  bermasalah yang telah dipasang dalam minggu itu? A  8 095 C  9 506

  B  9 453 D  9 559

  Tips peperiksaan

  Kenal Pasti MaklumatSehari pasang = 1 358 [seminggu 1 358 × 7 = 9506 ]Dalam satu minggu = 53 biji rosak

  Langkah 1 : Komputer Tidak Bermasalah= 9506 –  53= 9453 ..Jawapan B 

  20  A computer manufacturer assembles 7 017 computers aday. In a certain week, 81 computers were found to bedefective. If the manufacturer operates every day, howmany computers assembled in that week were notdefective?Sebuah kilang komputer memasang 7 017 komputer

  setiap hari. Dalam suatu minggu, 81 komputer yang

  dipasang didapati bermasalah. Jika kilang itu beroperasi

  setiap hari, berapakah komputer tidak bermasalah yang

  telah dipasang dalam minggu itu? A  42 021 C  49 119

  B  49 038 D  49 200

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  10/14

   

  10

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  BAHAGIAN 2

  2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning Soalan Objektif Kertas 2

  INPUT LearningSOALAN CONTOH

  OUTPUT LearningSOALAN RAMALAN

  1  Round off 486 to the nearest ten.Bundarkan 486 kepada puluh yang terdekat. 

  [3 marks][3 markah] 

  490

  1  Round off 431 to the nearest ten.Bundarkan 431 kepada puluh yang terdekat. 

  [3 marks][3 markah] 

  2  Write the following numbers in words.Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan. (a) 8 364

  (b) 8 945[3 marks]

  [3 markah] 

  (a) lapan ribu tiga ratus enam puluhempat 

  (b) lapan ribu sembilan ratus empat puluh lima 

  2  Write the following numbers in words.Tuliskan nombor-nombor berikut dalam perkataan. (a) 6 909

  (b) 9 635[3 marks]

  [3 markah] 

  3  Diagram 1 shows a number line.Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. 

  Diagram 1 Rajah 1 

  What is the sum of M and N?Berapakah jumlah nilai M dan N? 

  [3 marks][3 markah] 

  15 + 78 = 93

  3  Diagram 1 shows a number line.Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor. 

  Diagram 1 Rajah 1 

  What is the sum of M and N?Berapakah jumlah nilai M dan N? 

  [3 marks][3 markah] 

  4  54 876 + 26 373 − 12 431 =[3 marks]

  Langkah 1 : 54 876 + 26 373 − 12 431

  Langkah 2 : 81 249 − 12 431

  Langkah 3 : 68 818

  4  92 153 + 35 947 − 64 765 =[3 marks]

  [3 markah] 

  5  93 453 − 31 462 − 2 736 =[3 marks]

  Langkah 1 : 93 453 − 31 462 − 2 736

  Langkah 2 : 61 991 − 2 736

  Langkah 3 : 59 255

  5  99 416 − 40 228 − 35 839 =[3 marks]

  [3 markah] 

  6  A restaurant had RM51 251 of sales in June. In July,the restaurant had RM7 126 less sales compared toJune. What is the total sales of the restaurant in bothmonths?Sebuah restoran mempunyai jualan sebanyak

  RM51 251 di bulan Jun. Pada bulan Julai, jualan

  restoran telah berkurang sebanyak RM7 126.Berapakah jumlah jualan restoran itu dalam dua bulan? 

  [3 marks][3 markah] 

  Langkah 1 : 51 251 + (51 251 - 7 126)

  Langkah 2 : 51 251 + 44 125

  Langkah 3 : RM95 376

  6  A restaurant had RM50 647 of sales in May. In June,the restaurant had RM7 084 less sales compared toMay. What is the total sales of the restaurant in bothmonths?Sebuah restoran mempunyai jualan sebanyak

  RM50 647 di bulan Mei. Pada bulan Jun, jualan

  restoran telah berkurang sebanyak RM7 084.Berapakah jumlah jualan restoran itu dalam dua bulan? 

  [3 marks][3 markah] 

  7  67 × 23 ÷ 67 =[3 marks]

  Langkah 1 : 67 × 23 ÷ 67

  Langkah 2 : 1 541 ÷ 67

  Langkah 3 : 23

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam bahagi

  (÷ atau x) terlebih dahuluINGAT BODMAS!B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  7  27 × 17 ÷ 17 =[3 marks]

  [3 markah] 

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  11/14

   

  11

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  8  56 ÷ 14 × 81 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 56 ÷ 14 × 81

  Langkah 2 : 4 × 81 = 324

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam(÷ atau x) terlebih dahuluINGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  8  98 ÷ 49 × 27 =[3 marks]

  [3 markah] 

  9  A school purchases 14 boxes of books to bedistributed equally among 6 classes. Each boxcontained 108 books. Calculate the number of booksreceived by each class.Sebuah sekolah membeli 14 kotak buku yang perlu

  dibahagikan kepada 6 kelas secara sama rata. Setiap

  kotak mengandungi 108 buku. Hitungkan bilangan buku

  yang akan diterima oleh setiap kelas. [3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 14 × 108 ÷ 6

  Langkah 2 : 1 512 ÷ 6 = 252

  9  A school purchases 10 boxes of books to bedistributed equally among 10 classes. Each boxcontained 162 books. Calculate the number of booksreceived by each class.Sebuah sekolah membeli 10 kotak buku yang perlu

  dibahagikan kepada 10 kelas secara sama rata. Setiap

  kotak mengandungi 162 buku. Hitungkan bilangan buku

  yang akan diterima oleh setiap kelas. [3 marks]

  [3 markah] 

  10  194 + 65 × 4 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 194 + 65 × 4

  Langkah 2 : 194 + 260 = 454

  10  481 + 68 × 9 =[3 marks]

  [3 markah] 

  11  187 − 969 ÷ 57 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 187 − 969 ÷ 57

  Langkah 2 : 187 –  17 =170

  11  520 − 143 ÷ 143 =[3 marks]

  [3 markah] 

  12  41 + 95 × 7 − 50 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 41 + 95 × 7 − 50

  Langkah 2 : 41 + 665 − 50

  Langkah 3 : 706 –  50 = 656

  12  49 + 98 × 7 − 81 =[3 marks]

  [3 markah] 

  13  594 − (96 ÷ 3 − 9) × 11 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 594 − (96 ÷ 3 − 9) × 11

  Langkah 2 : 594 − (32 − 9) × 11

  Langkah 3 : 594 − 23 × 11

  Langkah 4 : 594 –  253 = 341

  13  552 − (60 ÷ 3 − 8) × 31 =[3 marks]

  [3 markah] 

  14  (5 × 3 + 3)(88 ÷ 4 − 19) =[3 marks]

  Langkah 1 : (5 × 3 + 3)(88 ÷ 4 − 19)

  Langkah 2 : (15 + 3)(22 − 19)

  Langkah 3 : (18)(3) = 54

  14  (4 × 3 + 5)(84 ÷ 6 − 11) =[3 marks]

  [3 markah] 

  15  (718 − 88) ÷ 5 − 182 ÷ 7 =[3 marks]

  Langkah 1 : (718 − 88) ÷ 5 − 182 ÷ 7

  Langkah 2 : 630 ÷ 5 − 182 ÷ 7

  Langkah 3 : 126 –  26 = 100

  15  (317 − 77) ÷ 3 − 198 ÷ 6 =[3 marks]

  [3 markah] 

  16  (515 − 62) ÷ 3 − 855 ÷ 9 =[3 marks]

  Langkah 1 : (515 − 62) ÷ 3 − 855 ÷ 9

  Langkah 2 : 453 ÷ 3 − 855 ÷ 9

  Langkah 3 : 151 –  95 = 56

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam (Kurungan)

  terlebih dahulu

   INGAT BODMAS!B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,

  S = Subtraction 

  16  (836 − 53) ÷ 3 − 408 ÷ 4 =[3 marks]

  [3 markah] 

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  12/14

   

  12

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  17  663 − 3(32 + 91 ÷ 7) =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 663 − 3(32 + 91 ÷ 7)

  Langkah 2 : 663 − 3(32 + 13)

  Langkah 3 : 663 − 3(45)

  Langkah 4 : 663 –  135 = 528

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam (Kurungan)

  terlebih dahulu INGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,

  S = Subtraction 

  17  446 − 4(13 + 95 ÷ 5) =[3 marks]

  [3 markah] 

  18  52 × 8 − 68 ÷ 4 − 250 =[3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 52 × 8 − 68 ÷ 4 − 250

  Langkah 2 : 416 − 17 − 250

  Langkah 3 : 399 –  250 = 149

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam darab ( ÷ )terlebih dahulu

   INGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,S = Subtraction 

  18  75 × 6 − 20 ÷ 5 − 350 =[3 marks]

  [3 markah] 

  19  A school purchases 11 boxes of books to bedistributed equally among 11 classes. Each boxcontained 52 books. Calculate the number of booksreceived by each class.Sebuah sekolah membeli 11 kotak buku yang perlu

  dibahagikan kepada 11 kelas secara sama rata. Setiap

  kotak mengandungi 52 buku. Hitungkan bilangan buku

  yang akan diterima oleh setiap kelas. [3 marks]

  [3 markah] Langkah 1 : 11 × 52 ÷ 11

  Langkah 2 : 572 ÷ 11 = 52

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam ( ÷ atau x )terlebih dahulu

   INGAT BODMAS!

  B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,

  S = Subtraction 

  19  A school purchases 6 boxes of books to be distributedequally among 3 classes. Each box contained 140books. Calculate the number of books received byeach class.Sebuah sekolah membeli 6 kotak buku yang perlu

  dibahagikan kepada 3 kelas secara sama rata. Setiap

  kotak mengandungi 140 buku. Hitungkan bilangan buku

  yang akan diterima oleh setiap kelas. [3 marks]

  [3 markah] 

  20  A lorry carried 32 packs of cement and 70 packs ofsand. The mass of a pack of cement is 3 kg while themass of a pack of sand is 9 kg. Calculate the totalmass of goods carried by the lorry.Sebuah lori membawa 32 pek simen dan 70 pek pasir.

  Jisim satu pek simen adalah 3 kg dan jisim satu pek

  pasir adalah 9 kg. Hitung jumlah jisim barangan yang

  dibawa oleh lori itu. 

  [3 marks][3 markah]

  Langkah 1 : 32 × 3 + 70 × 9

  Langkah 2 : 96 + 630 = 726 kg

  Exam Tips: Pelajar WAJIB menyelesaikan operasi dalam (  x )terlebih dahulu

   INGAT BODMAS!B = Bracket ,D = Division,M = Multiplication,A = Addition,

  S = Subtraction 

  20  A lorry carried 37 packs of cement and 70 packs ofsand. The mass of a pack of cement is 5 kg while themass of a pack of sand is 3 kg. Calculate the totalmass of goods carried by the lorry.Sebuah lori membawa 37 pek simen dan 70 pek pasir.

  Jisim satu pek simen adalah 5 kg dan jisim satu pek

  pasir adalah 3 kg. Hitung jumlah jisim barangan yang

  dibawa oleh lori itu. 

  [3 marks][3 markah] 

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  13/14

   

  13

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT 

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  BAHAGIAN 3

  3.0 REFERENCE (RUJUKAN) Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas 

  PAPER 1

  1.  A2.  B3.  D4.

   

  B

  PAPER 2

  31

 • 8/17/2019 Ramalan Topikal Bab 1- MATHS Tingkatan 1

  14/14

   

  14

  015/1 2012 Maths Catch Network © www.maths-catch.com  [Lihat halaman sebelah]

  FOKUS A+PMR

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch  

  JAWAPAN KERTAS 1OUTPUT

  1 D 2 A 3 A 4 A 5 D6 A 7 C 8 B 9 C 10 C11 A 12 B 13 C 14 D 15 B16 B 17 C 18 B 19 A 20 B

  JAWAPAN KERTAS 2OUTPUT

  1  430

  2  (a) six thousand nine hundred and nineenam ribu sembilan ratus sembilan 

  (b) nine thousand six hundred and thirty-fivesembilan ribu enam ratus tiga puluh lima 

  3  35 + 65 = 100

  4  92 153 + 35 947 − 64 765= 128 100 − 64 765= 63 335

  5  99 416 − 40 228 − 35 839= 59 188 − 35 839= 23 349

  6  50 647 + (50 647 - 7 084)= 50 647 + 43 563= RM94 210

  7  27 × 17 ÷ 17= 459 ÷ 17

  = 27

  8  98 ÷ 49 × 27= 2 × 27= 54

  9  10 × 162 ÷ 10= 1 620 ÷ 10= 162

  10  481 + 68 × 9= 481 + 612= 1 093

  11  520 − 143 ÷ 143

  = 520 − 1= 519

  12  49 + 98 × 7 − 81= 49 + 686 − 81= 735 − 81= 654

  13  552 − (60 ÷ 3 − 8) × 31= 552 − (20 − 8) × 31= 552 − 12 × 31= 552 − 372= 180

  14  (4 × 3 + 5)(84 ÷ 6 − 11)= (12 + 5)(14 − 11)= (17)(3)= 51

  15  (317 − 77) ÷ 3 − 198 ÷ 6

  = 240 ÷ 3 − 198 ÷ 6= 80 − 33= 47

  16  (836 − 53) ÷ 3 − 408 ÷ 4= 783 ÷ 3 − 408 ÷ 4= 261 − 102= 159

  17  446 − 4(13 + 95 ÷ 5)= 446 − 4(13 + 19)= 446 − 4(32)= 446 − 128= 318

  18  75 × 6 − 20 ÷ 5 − 350= 450 − 4 − 350= 446 − 350= 96

  19  6 × 140 ÷ 3= 840 ÷ 3= 280

  20  37 × 5 + 70 × 3= 185 + 210= 395 kg