pakej soalan ramalan topikal maths tahun 1 (topy1-bm)

of 12 /12
1 USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch MATEMATIK TAHUN 1

Upload: jasni82

Post on 20-Jul-2015

127 views

Category:

Education


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

1 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

MATEMATIK TAHUN 1

Page 2: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

2 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013

TAHUN 1

MATEMATIK TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN

BAB TOPIK JUMLAH SOALAN

MUKA SURAT

1. Nombor hingga 10 62 4 – 10

2. Tambah dan Tolak Nombor hingga 10 102 11 – 20

3. Nombor hingga 20 97 21 – 30

4. Tambah dan Tolak Nombor hingga 20 120 31 – 40

5. Nombor hingga 100 100 41 – 51

6. Tambah dan Tolak Nombor hingga 100 94 52 – 58

7. Pecahan 11 59 – 60

8. Wang 65 61 – 68

9. Masa dan Waktu 48 69 – 72

10. Panjang 14 73 – 74

11. Berat 22 75 – 78

12. Isi Padu Cecair 34 79 – 82

13. Bentuk 42 83 – 87

PEPERIKSAAN PENILAIAN KENDIRI EDISI AKHIR 50 88 – 95

JAWAPAN 96 – 120

MATHS Catch Professional Maths Centre

Page 3: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

3 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

MODUL TOPIK INSTRUMENT PAGES SCORE BAND MASTERS

TEMA : NOMBOR DAN OPERASI Yes No

√ X

1

Nombor Hingga 10

Ujian Diagnostic 4 – 6 /27

Ujian Pemulihan 7 – 8 /14

Ujian Pengayaan 9 /20

Ujian Sumatif 10 /24

2 Tambah dan Tolak Nombor hingga 10

Ujian Diagnostic 11 – 14 /35

Ujian Pemulihan 15 – 16 /18

Ujian Pengayaan 17 – 18 /29

Ujian Sumatif 19 – 20 /24

3 Nombor hingga 20

Ujian Diagnostic 21 – 22 /44

Ujian Pemulihan 23 – 26 /25

Ujian Pengayaan 27 – 28 /34

Ujian Sumatif 29 – 30 /40

4 Tambah dan Tolak Nombor hingga 20

Ujian Diagnostic 31 – 34 /48

Ujian Pemulihan 35 – 36 /18

Ujian Pengayaan 37 – 38 /32

Ujian Sumatif 39 – 40 /30

5 Nombor hingga 100

Ujian Diagnostic 41 – 44 /70

Ujian Pemulihan 45 – 47 /22

Ujian Pengayaan 48 – 49 /24

Ujian Sumatif 50 – 51 /42

6 Tambah dan Tolak Nombor hingga 100

Ujian Diagnostic 52 – 54 /38

Ujian Pemulihan 55 /18

Ujian Pengayaan 56 – 57 /26

Ujian Sumatif 58 /20

7 Pecahan

Ujian Diagnostic 59 /5

Ujian Pemulihan 59 /2

Ujian Pengayaan 60 /2

Ujian Sumatif 60 /2

8 Wang

Ujian Diagnostic 61 – 63 /29

Ujian Pemulihan 64 – 65 /20

Ujian Pengayaan 66 /10

Ujian Sumatif 67 – 68 /14

9 Masa dan Waktu

Ujian Diagnostic 69 /15

Ujian Pemulihan 70 /11

Ujian Pengayaan 71 /4

Ujian Sumatif 72 /12

10 Panjang

Ujian Diagnostic 73 /2

Ujian Pemulihan 73 /4

Ujian Pengayaan 74 /4

Ujian Sumatif 74 /4

11 Berat

Ujian Diagnostic 75 – 76 /14

Ujian Pemulihan 77 /4

Ujian Pengayaan 77 /8

Ujian Sumatif 78 /8

12 Isi Padu Cecair

Ujian Diagnostic 79 – 80 /18

Ujian Pemulihan 81 /4

Ujian Pengayaan 81 /4

Ujian Sumatif 82 /8

13 Bentuk

Ujian Diagnostic 83 – 84 /36

Ujian Pemulihan 85 /10

Ujian Pengayaan 86 /10

Ujian Sumatif 87 /10

Page 4: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

4 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B1D1E1]

A Tandakan (^) jika kedua-dua kumpulan adalah sama banyak atau (~) jika tidak.

1

2

3

4

/ 4

[Eviden: B2D1E1]

B Padankan gambar dengan nombor yang betul.

5.

7.

♦ 2 ♦

♦ 10 ♦

♦ 6 ♦

♦ 5 ♦

6.

8.

/ 4

[Eviden: B2D1E1]

C Bilang dan bulatkan nombor yang betul.

9

4 5 3

10

3 4 5

/ 2

BAB 1: Nombor Hingga 10

A-UJIAN DIAGNOSTIC

Page 5: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

5 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B1D1E1]

D Tuliskan (>) bagi kumpulan benda yang lebih banyak, (=) bagi kumpulan yang sama banyak ataupun (<) bagi kumpulan yang kurang banyak daripada kumpulan benda yang diberi.

11

12

13

[Eviden: B1D1E1]

E Padankan gambar yang mempunyai bilangan yang sama.

14

♦ ♦

a

15

♦ ♦

b

16

♦ ♦

c

17

♦ ♦

d

/ 4

/ 3

Page 6: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

6 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B1D1E1]

F Bulatkan jawapan yang betul.

18

(9, 10) lebih

daripada (8, 9)

19

(1, 2) kurang

daripada (3, 4)

/ 2

[Eviden: B2D1E1]

G Susunkan nombor-nombor yang berikut.

20 Tertib Menaik:

5 4 7 6 3

21 Tertib Menurun:

10 7 9 6 8

22 Tertib Menaik:

8 6 7 4 5

23 Tertib Menaik:

7 8 9 6 10

24 Tertib Menurun:

3 4 5 6 2

25 Tertib Menurun:

7 6 4 5 8

/ 6

[Eviden: B2D1E1]

H Isikan nombor yang tertinggal.

26

27

/ 2

Page 7: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

7 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B1D1E1]

I Padankan gambar yang mempunyai bilangan yang sama.

28

♦ ♦

a

29

♦ ♦

b

30

♦ ♦

c

/ 3

[Eviden: B1D1E1]

J Tandakan (^) bagi kumpulan yang banyak dan (~) bagi kumpulan yang sedikit.

31

32

/ 2

[Eviden: B2D1E1]

K Bilang dan bulatkan jawapan yang betul.

33

8 9

34

8 7

/ 2

B-UJIAN PEMULIHAN

Page 8: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

8 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D1E1]

L Padankan gambar dengan nombor yang betul.

1

♦ 8

2

♦ 7

3

♦ 5

/ 3

[Eviden: B2D1E1]

M Bilang dan tandakan (^) pada jawapan yang betul.

35

4 6 5

36

5 8 6

/ 2

[Eviden: B2D1E1]

N Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1 lima , enam , tujuh , _________ , _________

2 _________ , tujuh , lapan , sembilan , _________

/ 2

Page 9: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

9 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D2E1]

O Tuliskan nombor dalam perkataan.

37 Nombor sebelum 2 ialah

38 Nombor sebelum 5 ialah

/ 2

[Eviden: B2D2E1]

P Tuliskan nombor dalam perkataan.

39 Nombor selepas 7 ialah

40 Nombor selepas 8 ialah

/ 2

[Eviden: B2D2E1]

Q Tuliskan nombor dalam perkataan.

41 Nombor yang terletak di antara 6 dan 8 ialah

42 Nombor yang terletak di antara 8 dan 10 ialah

/ 2

[Eviden: B2D1E1]

R Carikan nombor yang tertinggal.

43

44

/ 2

[Eviden: B3D3E2]

S Isikan tempat kosong.

45 Membilang secara satu-satu dalam tertib menaik.

46 Membilang secara dua-dua dalam tertib menaik.

47 Membilang secara satu-satu dalam tertib menaik.

/ 6

[Eviden: B3D3E2]

T Isikan tempat kosong.

48 Membilang secara satu-satu dalam tertib menurun.

49 Membilang secara dua-dua dalam tertib menurun.

50 Membilang secara satu-satu dalam tertib menurun.

/ 6

C-UJIAN PENGAYAAN

Page 10: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

10 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D2E1]

U Kirakan bilangan objek dan tuliskan jawapan dalam bentuk angka dan perkataan.

51

52

/ 4

[Eviden: B2D1E1]

V Kira dan padankan.

53

a

b

54

55

c

d

56

/ 4

[Eviden: B2D1E1]

W Lengkapkan abakus berdasarkan nombor yang diberikan.

57

58

/ 4

[Eviden: B2D1E1]

X Susun nombor-nombor mengikut tertib menaik.

59

60

/ 6

[Eviden: B2D1E1]

Y Susun nombor-nombor mengikut tertib menurun.

61

62

/ 6

D-UJIAN SUMATIF

Page 11: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

96 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

A 1

~

2 ~

3 ~

4 ^

B 5 5

6 10

7 2

8 6

C 9 4

10 4

D 11 (=)

12 (<)

13 (>)

E 14 a

15 d

16 b

17 c

F 18 9, 8

19 2, 3

G 20 3,4,6

21 10,9,8

22 4,5,8

23 6,8,10

24 6,4,3

25 8,7,6

H 26 3,2

27 8,9

I 28 b

29 c

30 a

J 31 ^ , ~

32 ~ , ^

K 33 8

34 7

L 1 5

2 7

3 8

M 35 4

36 6

N 1 lapan , sembilan

2 enam , sepuluh

O 37 Satu

38 Empat

P 39 Lapan

40 Sembilan

Q 41 Tujuh

42 Sembilan

R 43 4

44 9

S 45 6, 7, 8

46 3, 5, 7

47 3, 4, 5

T 48 7, 6, 5

SKEMA JAWAPAN

Page 12: Pakej soalan ramalan topikal  maths tahun 1 (topy1-bm)

97 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

49

8, 6, 4

50 8, 7, 6

U 51 1, Satu

52 4, Empat

V 53 b

54 c

55 a

56 d

W 57

58

X 59 2, 3, 4, 7, 8

60 1, 5, 6, 7, 9

Y 61 10, 9, 7, 4, 2

62 9, 6, 4, 3, 2

Z 63 1

64 3

BA 65 7

66 9

BB 67 7 dan 1

68 2 dan 8

BC 69 +, =

70 −, =

71 +, =

72 −, =

73 +, =

74 −, =

75 +, =

76 −, =

BD 77 10

78 5

BE 79 6

80 5

BF 81 (a) 4 (b) 4 (c) 4

82 (a) 9 (b) 9 (c) 9

BG 83 5

84 9

BH 85 5, 3, 2

86 5, 1, 4

BI 87 3, 6

88 6, 1

BJ 89 8, 5

90 7, 6

BK 91 +, =

92 −, =

93 +, =

BL 94 3

95 9

BM 96 10

97 2

BN 98 5