pakej soalan ramalan topikal - maths tahun 3 (topy3-bm)

of 15 /15
1 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah] USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch MATEMATIK TAHUN 3

Upload: khamini-dilly-kannan

Post on 29-Dec-2015

72 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

math

TRANSCRIPT

Page 1: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

1 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

MATEMATIK TAHUN 3

Page 2: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

2 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL 2013

TAHUN 3

MATHEMATICS TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN

BAB TOPIK JUMLAH SOALAN

MUKA SURAT

1. Nombor Bulat Hingga 10,000 105 4

2. Tambah dalam lingkungan 10,000 136 14

3. Tolak dalam lingkungan 10,000 111 22

4. Darab 101 29

5. Bahagi 89 35

6. Pecahan 60 43

9. Wang 96 50

10. Masa dan Waktu 90 60

11. Panjang 92 68

12. Jisim 92 76

13. Isipadu Cecair 84 84

14. Bentuk 70 89

15. Perwakilan Data 19 98

MATHS Catch Professional Maths Centre

Page 3: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

3 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

MODULE LEARNING AREA INSTRUMENT PAGES SCORE BAND MASTERS

TEMA : NOMBOR DAN OPERASI Yes No

√ ×

1 Nombor Bulat Hingga 10,000

Ujian Diagnosis 4 /60

Ujian Pemulihan 8 /18

Ujian Pengayaan 10 /12

Ujian Sumatif 12 /15

2 Tambah dalam lingkungan 10,000

Ujian Diagnosis 14 /72

Ujian Pemulihan 17 /24

Ujian Pengayaan 19 /20

Ujian Sumatif 20 /20

3 Tolak dalam lingkungan 10,000

Ujian Diagnosis 22 /48

Ujian Pemulihan 24 /22

Ujian Pengayaan 26 /24

Ujian Sumatif 27 /17

4 Darab

Ujian Diagnosis 29 /44

Ujian Pemulihan 32 /29

Ujian Pengayaan 34 /16

Ujian Sumatif 35 /12

5 Bahagi

Ujian Diagnosis 35 /36

Ujian Pemulihan 38 /27

Ujian Pengayaan 41 /8

Ujian Sumatif 42 /18

6 Pecahan

Ujian Diagnosis 43 /26

Ujian Pemulihan 46 /7

Ujian Pengayaan 47 /17

Ujian Sumatif 49 /10

9 Wang

Ujian Diagnosis 50 /39

Ujian Pemulihan 54 /12

Ujian Pengayaan 55 /14

Ujian Sumatif 57 /31

10 Masa Dan Waktu

Ujian Diagnosis 60 /50

Ujian Pemulihan 64 /14

Ujian Pengayaan 66 /12

Ujian Sumatif 67 /14

11 Panjang

Ujian Diagnosis 68 /38

Ujian Pemulihan 72 /8

Ujian Pengayaan 72 /25

Ujian Sumatif 74 /21

12 Jisim

Ujian Diagnosis 76 /38

Ujian Pemulihan 79 /12

Ujian Pengayaan 80 /22

Ujian Sumatif 82 /20

13 Isipadu Cecair

Ujian Diagnosis 84 /34

Ujian Pemulihan 86 /12

Ujian Pengayaan 87 /22

Ujian Sumatif 88 /16

14 Bentuk

Ujian Diagnosis 89 /32

Ujian Pemulihan 92 /10

Ujian Pengayaan 94 /8

Ujian Sumatif 95 /20

15 Perwakilan Data

Ujian Diagnosis 96 /8

Ujian Pemulihan 97 /3

Ujian Pengayaan 98 /5

Ujian Sumatif 98 /3

Page 4: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

4 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B1D1E1]

A Tulis angka.

1 Dua ribu tiga ratus enam puluh empat

2 Satu ribu enam ratus lapan puluh tujuh

3 Satu ribu empat ratus tiga puluh empat

4 Tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga

5 Dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam

6 Lapan ribu lapan ratus lapan puluh dua

7 Dua ribu tujuh ratus enam puluh dua

8 Empat ribu lima puluh dua

9 Tiga ribu tiga ratus tujuh belas

10 Tujuh ribu lapan ratus empat puluh satu

/ 10

[Eviden: B1D1E1]

B Tulis dalam perkataan.

11

12

13

BAB 1: Nombor Bulat Hingga 10,000

A-UJIAN DIAGNOSIS

Page 5: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

5 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

14

15

16

17

18

19

20

/ 10

[Eviden: B2D2E2]

C Cerakinkan nombor-nombor berikut.

21

22

23

24

25

26

27

Page 6: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

6 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

28

29

30

/ 10

[Eviden: B2D2E1]

D Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.

Nilai tempat Nilai digit

31

32

33

34

35

/ 10

[Eviden: B2D1E1]

E Lengkapkan nombor yang hilang.

36 6 085, ______ , 6 095, 6 100, ______ , ______

37 ______ , 5 313, ______ , ______ , 5 310, 5 309

38 5 062, ______ , 4 862, ______ , ______ , 4 562

39 ______ , 6 178, ______ , ______ , 3 178, 2 178

/ 12

Page 7: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

7 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D1E1]

F Susun nombor-nombor berikut mengikut tertib yang diberikan.

40 3 933, 3 711, 3 511, 3 480

41 5 027, 5 120, 4 423, 5 211

42 3 212, 3 517, 3 440, 3 731

/ 6

[Eviden: B2D1E1]

G Bulatkan nombor yang lebih kecil.

43

44

45

46

47

48

/ 6

[Eviden: B2D1E1]

H Bulatkan nombor yang lebih besar.

49

50

51

52

53

54

/ 6

Page 8: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

8 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B3D2E1]

I Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang terdekat.

55

56

57

58

59

60

/ 6

[Eviden: B1D1E1]

J Padankan perkataan dengan angka.

61 Lima ribu dua ratus sembilan puluh empat

62 Lapan ribu satu ratus tiga puluh satu

63 Sembilan ribu enam ratus tiga puluh

64 Lima ribu lapan ratus enam puluh enam

65 Satu ribu enam ratus lapan

/ 5

B-UJIAN PEMULIHAN

Page 9: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

9 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D2E2]

K Cerakinkan nombor-nombor berikut.

66

=

+

+

+

67

=

+

+

+

68

=

+

+

+

69

=

+

+

+

70

=

+

+

+

/ 5

[Eviden: B2D2E2]

L Bulatkan jawapan yang betul.

71 Yang manakah lebih?

72 Yang manakah kurang?

73 Yang manakah kurang?

74 Yang manakah lebih?

/ 4

[Eviden: B3D2E1]

M Bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Bulatkan jawapan.

75

76

77

78

/ 4

Page 10: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

10 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D1E1]

N Kira dan tulis nombor dalam perkataan.

79

80

81

82

83

/ 5

C-UJIAN PENGAYAAN

Page 11: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

11 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D1E1]

O Jawap (ü ) atau (û).

84 2 183 adalah lebih daripada 2 381.

85 5 081 adalah lebih daripada 5 810.

86 7 715 adalah lebih daripada 7 571.

87 3 231 adalah kurang daripada 3 132.

88 6 055 adalah kurang daripada 6 550.

/ 5

[Eviden: B2D1E1]

P Lengkapkan garis nombor.

89

3 530

3 630 3 680

90

4 477

4 437 4 417

/ 6

Page 12: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

12 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D1E1]

Q Kira dan bulatkan nombor yang betul.

91

5 131

5 113

92

4 763

4 637

93

1 538

1 583

94

3 786

3 876

95

8 472

8 274

/ 5

D-UJIAN SUMATIF

Page 13: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

13 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

[Eviden: B2D2E2]

R Isikan nombor yang betul.

96 7 493 ialah

ribu,

ratus,

puluh, dan

sa.

97 9 737 ialah

ribu,

ratus,

puluh, dan

sa.

98 5 247 ialah

ribu,

ratus,

puluh, dan

sa.

99 7 952 ialah

ribu,

ratus,

puluh, dan

sa.

100 3 497 ialah

ribu,

ratus,

puluh, dan

sa.

/ 5

[Eviden: B3D2E1]

S Bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Bulatkan jawapan.

101

102

103

104

105

/ 5

Page 14: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

99 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

Answer:

A 1. 2364 2. 1687 3. 1434 4. 3593 5. 2396 6. 8882 7. 2762 8. 4052 9. 3317 10. 7841

B 11. Empat ribu tujuh puluh enam 12. Enam ribu tujuh ratus sebelas 13. Tujuh ribu lapan ratus sebelas 14. Enam ribu lima ratus enam puluh satu 15. Empat ribu lapan ratus enam puluh sembilan 16. Satu ribu dua ratus dua puluh satu 17. Tiga ribu lapan puluh enam 18. Empat ribu sembilan 19. Tiga ribu dua puluh dua 20. Lima ribu empat ratus sebelas

C 21. 2 000 + 800 + 50 + 3 22. 5 000 + 700 + 70 23. 3 000 + 200 + 20 24. 5 000 + 60 + 7 25. 1 000 + 40 + 4 26. 4 000 + 800 + 10 + 6 27. 2 000 + 300 + 60 + 4 28. 8 000 + 200 + 50 29. 6 000 + 700 + 90 30. 2 000 + 800 + 70 + 4

D 31. Ribu; 3 000 32. Puluh; 60 33. Sa; 8 34. Ratus; 900 35. Sa; 8

E 36. 6090, 6105, 6110 37. 5314, 5312, 5311 38. 4962, 4762, 4662 39. 7178, 5178, 4178

F 40. 3 480, 3 511, 3 711, 3 933 41. 5 211, 5 120, 5 027, 4 423 42. 3 212, 3 440, 3 517, 3 731

G 43. 2 202 44. 6 682 45. 3 034 46. 3 669 47. 7 237 48. 4 106

H 49. 6 835 50. 5 431 51. 4 272 52. 6 640 53. 3 633 54. 5 965

I 55. 2070 56. 6080 57. 8000 58. 6010 59. 7910 60. 8250

J 61. 5 294 62. 8 131

63. 9 630 64. 5 866 65. 1 608

K 66. 8 000, 600, 70, 0 67. 8 000, 0, 20, 8 68. 8 000, 200, 40, 6 69. 4 000, 300, 70, 8 70. 6 000, 100, 70, 0

L 71. 7 492 72. 7 031 73. 4 391 74. 2 621

M 75. 8 880 76. 7 150 77. 8 590 78. 6 340

N 79. Tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh 80. Satu ribu satu ratus empat puluh empat 81. Lapan ribu lima ratus enam puluh lapan 82. Satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh 83. Lapan ribu tujuh ratus enam

O 84. û 85. û 86. ü 87. û 88. ü

P 89. 3480, 3580, 3730 90. 4457, 4397, 4377

Q 91. 5 131 92. 4 763 93. 1 538 94. 3 786 95. 8 472

R 96. 7, 4, 9, 3 97. 9, 7, 3, 7 98. 5, 2, 4, 7 99. 7, 9, 5, 2 100. 3, 4, 9, 7

S 101. 5 400 102. 6 610 103. 6 180 104. 8 280 105. 8 170

T 106. 2 140 107. 2 880 108. 3 870 109. 1 090

U 110. 9 970 111. 7 980 112. 4 990 113. 5 920

V 114. 4 870 115. 9 890 116. 7 890 117. 6 880

W 118. 1 173 119. 2 898 120. 8 365 121. 2 949

Page 15: Pakej Soalan Ramalan Topikal - Maths Tahun 3 (Topy3-Bm)

1 015/1 2013 Maths Catch Network © www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]

SULIT

USAHA +DOA+TAWAKAL MATHS Catch

MODULE LEARNING AREA INSTRUMENT PAGES SCORE BAND MASTERS

TEMA : NOMBOR DAN OPERASI Yes No

√ ×

1 Nombor Bulat Hingga 10,000

Ujian Diagnosis 4 /60

Ujian Pemulihan 8 /18

Ujian Pengayaan 10 /12

Ujian Sumatif 12 /15

2 Tambah dalam lingkungan 10,000

Ujian Diagnosis 14 /72

Ujian Pemulihan 17 /24

Ujian Pengayaan 19 /20

Ujian Sumatif 20 /20

3 Tolak dalam lingkungan 10,000

Ujian Diagnosis 22 /48

Ujian Pemulihan 24 /22

Ujian Pengayaan 26 /24

Ujian Sumatif 27 /17

4 Darab

Ujian Diagnosis 29 /44

Ujian Pemulihan 32 /29

Ujian Pengayaan 34 /16

Ujian Sumatif 35 /12

5 Bahagi

Ujian Diagnosis 35 /36

Ujian Pemulihan 38 /27

Ujian Pengayaan 41 /8

Ujian Sumatif 42 /18

6 Pecahan

Ujian Diagnosis 43 /26

Ujian Pemulihan 46 /7

Ujian Pengayaan 47 /17

Ujian Sumatif 49 /10

9 Wang

Ujian Diagnosis 50 /39

Ujian Pemulihan 54 /12

Ujian Pengayaan 55 /14

Ujian Sumatif 57 /31

10 Masa Dan Waktu

Ujian Diagnosis 60 /50

Ujian Pemulihan 64 /14

Ujian Pengayaan 66 /12

Ujian Sumatif 67 /14

11 Panjang

Ujian Diagnosis 68 /38

Ujian Pemulihan 72 /8

Ujian Pengayaan 72 /25

Ujian Sumatif 74 /21

12 Jisim

Ujian Diagnosis 76 /38

Ujian Pemulihan 79 /12

Ujian Pengayaan 80 /22

Ujian Sumatif 82 /20

13 Isipadu Cecair

Ujian Diagnosis 84 /34

Ujian Pemulihan 86 /12

Ujian Pengayaan 87 /22

Ujian Sumatif 88 /16

14 Bentuk

Ujian Diagnosis 89 /32

Ujian Pemulihan 92 /10

Ujian Pengayaan 94 /8

Ujian Sumatif 95 /20

15 Perwakilan Data

Ujian Diagnosis 96 /8

Ujian Pemulihan 97 /3

Ujian Pengayaan 98 /5

Ujian Sumatif 98 /3