publik të Çështje  · spas statutit tip të miratuar me vkm nt. 63, datä 27.12016, sipas...

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

 • Dixh

  italiz

  uar n

  ga Q

  endra

  për Ç

  ështj

  e të I

  nform

  imit P

  ublik

  www.

  infoc

  ip.org

  www.

  vend

  ime.a

  l

  VKB 28.pdf (p.1-10)001.pdf (p.11)