przyk‚adowe zadania z rozwi…zaniami

Download Przyk‚adowe zadania z rozwi…zaniami

Post on 11-Jan-2017

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Przykadowe zadania z matematyki

  na poziomie rozszerzonym

  wraz z rozwizaniami

  Zadanie 1. (0-1)

  Funkcja okrelona wzorem ( ) 3 4f x x= dla wszystkich liczb rzeczywistych

  A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokadnie jedno miejsce zerowe. C. ma dokadnie dwa miejsca zerowe. D. ma wicej ni dwa miejsca zerowe. Rozwizanie: C

  Zadanie 2. (0-3)

  Niech 21

  log 7m = . Wyka, e ( )

  7

  3 1log 27

  m

  m

  = .

  Rozwizanie (I sposb)

  Zauwamy, e 7

  21

  1 1log 21

  log 7 m= = .

  Zatem

  ( )37 7 7 7 7 721 1 1

  log 27 log 3 3log 3 3log 3 log 21 log 7 3 1 37

  m

  m m

  = = = = = =

  .

  To koczy dowd. Rozwizanie (II sposb) Zauwaamy, e ( )

  ( ) ( ) 37 7 7 7 7 73 1 1 21

  3 1 3 log 21 1 3 log 21 log 7 3log log 3 log 277

  m

  m m

  = = = = = =

  ,

  co koczy dowd.

  Zadanie 3. (0-2)

  Oblicz najmniejsz liczb naturaln n speniajc nierwno 2 10 2 13 1 3 30

  n

  n

  oraz 1a b+ = , to 1

  4ab .

  Rozwizanie (I sposb) Korzystamy z nierwnoci midzy redni arytmetyczn i geometryczn:

  1

  2 2

  a bab

  + = ,

  czyli 1

  4ab .

  To koczy dowd. Rozwizanie (II sposb)

  Z zaoenia mamy 1b a= . Przeksztacamy nierwno 1

  4ab w sposb rwnowany

  ( )1

  14

  a a ,

  2 10

  4a a + ,

  2

  10

  2a

  .

  Ta nierwno jest prawdziwa. To koczy dowd. Rozwizanie (III sposb)

  Oznaczmy: 1

  2a x= + ,

  1

  2b x= . Wwczas

  21 1 1 1

  2 2 4 4ab x x x

  = + =

  ,

  co koczy dowd.

  Zadanie 8. (0-5)

  Wyznacz wszystkie wartoci parametru m, dla ktrych funkcja f okrelona wzorem

  ( ) ( ) ( )2 21 2 1 2f x m x m x= + przyjmuje wartoci dodatnie dla kadej liczby rzeczywistej.

 • Rozwizanie Funkcja ( ) ( ) ( )2 21 2 1 2f x m x m x= + w zalenoci od parametru m jest liniowa lub kwadratowa. Rozwamy dwa przypadki: 1. Gdy 2 1 0m = , to funkcja f jest liniowa.

  1. Dla 1m = funkcja ma wzr ( ) 4 2f x x= + , wic 1m = nie spenia

  warunkw zadania. 2. Dla 1m= funkcja ma wzr ( ) 2f x = , wic 1m= spenia warunki zadania.

  2. Gdy 2 1 0m , to funkcja f jest kwadratowa. Funkcja kwadratowa przyjmuje wartoci dodatnie dla kadej liczby rzeczywistej x, gdy parabola bdca jej wykresem ley w caoci nad osi Ox. Funkcja ( ) ( ) ( )2 21 2 1 2f x m x m x= + ma t wasno, kiedy zachodz warunki:

  1. 2 1 0m > , 2. 0 < .

  Pierwszy warunek jest speniony dla ( ) ( ), 1 1,m + .

  Warunek 0 < jest speniony, gdy

  ( ) ( )2 2

  4 1 8 1 0m m < ,

  ( ) ( ) ( )2

  1 2 1 1 0m m m + < ,

  ( )( )1 1 2 2 0m m m < ,

  ( ) ( )1 3 0m m < ,

  ( ) ( )1 3 0m m + < ,

  ( ) ( ), 3 1,m + .

  Zatem funkcja kwadratowa przyjmuje wartoci dodatnie dla ( ) ( ), 3 1,m + .

  Uwzgldniajc oba przypadki, otrzymujemy ( ) ), 3 1,m + .

  Zadanie 9. (0-1)

  Granica 3

  5lim

  3x

  x

  x

  +

  jest rwna

  A. B. 0 C. 6 D. + Rozwizanie : A

  Zadanie 10. (0-2)

  Oblicz ( )

  3

  3

  2 3lim

  1 4n

  n n

  n

  +

  .

  Zakoduj pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinicia dziesitnego otrzymanego wyniku. Rozwizanie

 • Obliczamy granic ( )

  3

  3 2

  3 3

  3

  32

  2 3 1lim lim 0,03125

  321 4 14

  n n

  n

  n n n

  n

  n

  n

  + + = = =

  .

  Poniewa 1

  0,0312532

  = , wic naley zakodowa cyfry: 0, 3, 1.

  Zadanie 11. (0-2)

  Dany jest nieskoczony cig geometryczny ( )na o wyrazach dodatnich taki, e

  1

  3

  4a = ,

  3

  1

  3a = . Oblicz sum wszystkich wyrazw tego cigu.

  Rozwizanie

  Pierwszy wyraz i trzeci wyraz tego cigu s odpowiednio rwne: 1

  3

  4a = ,

  3

  1

  3a = .

  Poniewa 23 1a a q= , std 2 3

  1

  4

  9

  aq

  a= = . Zatem

  2

  3q = lub

  2

  3q = . Wyrazy cigu s

  dodatnie, wic 2

  3q = . Poniewa

  21

  3q = < , wic

  1

  3

  3 3 94

  21 4 1 41

  3

  aS

  q= = = =

  .

  Suma S wszystkich wyrazw nieskoczonego cigu geometrycznego ( )na o wyrazach

  dodatnich jest rwna: 9

  4S = .

  Zadanie 12. (0-2)

  Dana jest funkcja f okrelona wzorem 4

  2

  2 15( )

  6

  xf x

  x

  +

  =

  dla wszystkich liczb rzeczywistych

  x, takich e 6x i 6x . Oblicz warto pochodnej tej funkcji w punkcie 1x = . Zakoduj cyfr jednoci i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinicia dziesitnego obliczonego wyniku. Rozwizanie Obliczamy pochodn:

 • ( )( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )( )

  ( )

  4 2 4 2

  22

  3 2 4 4 2

  2 22 2

  2

  2 15 6 2 15 6

  6

  8 6 2 2 15 2 2 24 15,

  6 6

  2 2 24 15 2 37 741 2,96.

  25 255

  x x x xf x

  x

  x x x x x x x

  x x

  f

  + +

  = =

  + + + +

  = =

  + + = = = =

  Naley zakodowa cyfry: 2, 9, 6.

  Zadanie 13. (0-3)

  Dana jest funkcja f okrelona wzorem ( ) 34 2 1f x x x= + dla wszystkich liczb rzeczywistych. Uzasadnij, e prosta l o rwnaniu 10 9 0x y + = jest styczna do wykresu

  funkcji f. Rozwizanie Zapisujemy rwnanie prostej l w postaci kierunkowej 10 9y x= + .

  Wyznaczamy pochodn funkcji f: ( ) 212 2f x x = .

  Zauwaamy, e dla 1x = oraz dla 1x = pochodna funkcji f ma warto 10 i rwna si wspczynnikowi kierunkowemu prostej l. Obliczamy warto funkcji f w punkcie 1x = : ( )1 1f = oraz w punkcie 1x = :

  ( )1 3f = .

  Punkt o wsprzdnych ( )1, 1 ley na prostej l, natomiast punkt o wsprzdnych

  ( )1,3 nie ley na tej prostej. Zatem prosta o rwnaniu 10 9 0x y + = jest styczna do

  wykresu funkcji f, co koczy dowd.

  Zadanie 14. (0-7)

  Rozpatrujemy wszystkie ostrosupy prawidowe trjktne, w ktrych suma promienia okrgu opisanego na podstawie ostrosupa i wysokoci tego ostrosupa jest rwna 24. Wyznacz promie okrgu opisanego na podstawie tego z ostrosupw, ktry ma najwiksz objto. Oblicz t objto. Rozwizanie Oznaczamy: A, B, C - wierzchoki podstawy ostrosupa. S - wierzchoek ostrosupa. O - rodek okrgu opisanego na podstawie ostrosupa. Niech x AO BO CO= = = oznacza promie okrgu opisanego na podstawie ostrosupa

  oraz h SO= oznacza wysoko tego ostrosupa. Wwczas 24x h+ = .

 • Wysoko AD w trjkcie ABC jest rwna 3

  2

  ABAD

  = . Zatem promie x okrgu

  opisanego na trjkcie ABC (podstawie ostrosupa) jest rwny: 3 32

  3 2 3

  AB ABx = = ,

  std 3AB x= . Wyznaczamy pole podstawy ostrosupa: 2

  3 3

  4

  xP = .

  Ponadto z rwnoci 24x h+ = otrzymujemy 24h x= , gdzie 0 24x< < .

  Zatem objto tego ostrosupa jest okrelona wzorem: ( )2

  1 3 324

  3 4

  xV x= , czyli

  ( )3 23

  244

  V x x= + .

  Naley obliczy, dla jakiego x speniajcego nierwno 0 24x< < funkcja V okrelona

  wzorem ( ) ( )3 23

  244

  V x x x= + przyjmuje warto najwiksz.

  Rozwaamy funkcj ( ) 3 224f x x x= + okrelon dla kadej liczby rzeczywistej x.

  Wyznaczamy pochodn tej funkcji f : ( ) 23 48f x x x = + .

  Nastpnie obliczamy miejsca zerowe pochodnej: 1

  16x = , 2

  0x = . Ponadto:

  ( ) 0f x < w kadym z przedziaw ( ),0 oraz ( )16,+ ,

  ( ) 0f x > w przedziale ( )0,16 .

  Zatem funkcja f jest malejca w kadym z przedziaw ( ,0 oraz )16,+ i rosnca

  w przedziale 0,16 .

  Poniewa ( ) ( )3

  4V x f x= dla ( )0,24x , wic w przedziale ( )0,24x funkcja ( )V x ma

  ekstremum w tym samym punkcie, w ktrym funkcja ( )f x . Std wynika, e w punkcie

  16x = funkcja V przyjmuje warto najwiksz.

  Objto ostrosupa jest rwna: ( )3 23

  16 24 16 512 34

  V = + = .

  Objto ostrosupa prawidowego trjktnego jest najwiksza i rwna 512 3V = , gdy promie okrgu opisanego na podstawie jest rwny 16 .

  Zadanie 15. (0-7)

  Rozwaamy wszystkie prostokty, ktrych dwa wierzchoki le na odcinku AB, gdzie

  ( )1,4A = i ( )1,4B = , a pozostae dwa na paraboli o rwnaniu 22 2y x= + (zobacz

  rysunek). Wyznacz wymiary tego z prostoktw, ktry ma najwiksze pole. Oblicz to pole.

 • Rozwizanie Niech punkty C i D le na paraboli 22 2y x= + , a punkty E i F le na odcinku AB (zob.

  rysunek). Oznaczmy przez x odlego punktu D od osi Oy.

 • x x

  h

  h

  Wwczas punkt D ma wsprzdne ( )2, 2 2D x x= + , punkt C ma wsprzdne

  ( )2, 2 2C x x= + . Punkty E i F le na prostej o rwnaniu 4y = , zatem ich wsprzdne s rwne: ( ),4E x= i ( ), 4F x= .

  Wyznaczamy dugoci bokw CD i DE prostokta CDEF: 2CD x= oraz 22 2DE x= dla 0 1x< < .

  Zatem pole prostokta CDEF jest okrelone wzorem: ( ) ( )22 2 2P x x x= , czyli

  ( ) 34 4P x x x= + dla 0 1x< < .

  Rozwaamy funkcj ( ) 34 4f x x x= + okrelon dla kadej liczby rzeczywistej x.

  Wyznaczamy pochodn tej funkcji f : ( ) 212 4f x x = + .

  Nastpnie obliczamy miejsca zerowe pochodnej: 1

  3

  3x =

  , 2

  3

  3x =

  .

  Ponadto:

  ( ) 0f x < w kadym z przedziaw 3,3

  oraz 3 ,3

  +

  ,

  ( ) 0f x > w przedziale 3 3,3 3

  .

  Zatem funkcja f jest malejca w kadym z przedziaw 3,3

  oraz 3 ,3

  +

  i

  rosnca w przedziale 3 3,3 3

  .

  Poniewa ( ) ( )P x f x= dla ( )0,1x , wic w przedziale ( )0,1x funkcja ( )P x ma

  eks

Recommended

View more >