szymon skibicki, kbo wbia, przykładowe zadania – obci ąż ... · pdf file szymon...

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(zadania_obcienia)1 Wyznaczy obcienie niegiem na dach dwuspadowy w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej). Teren wystawiony na dziaanie wiatru. Na lewej poaci s barierki przeciwniene. Pozostae dane w tabeli poniej.
Dane do zadania:
pozom morza [m] 1600
2 Wyznaczy obcienie niegiem na dach przedstawiony na rysunku poniej w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej). Teren wystawiony na dziaanie wiatru. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
pozom morza [m] 500
3 Wyznaczy obcienie niegiem na dach przedstawiony na rysunku poniej w warunkach wyjtkowych (wyjtkowe zaspy niene). Teren wystawiony na dziaanie wiatru. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
wysoko nad pozom morza [m] 500 b2 [m] 5
α1 10 h [m] 4
α2 40
α3 0
4 Wyznaczy obcienie niegiem na dach przedstawiony na rysunku poniej w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej). Teren osonity od wiatru. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
wysoko nad pozom morza [m] 500 b2 [m] 5
α1 10 h [m] 4
α2 8
α3 5
5 Wyznaczy obcienie niegiem na dach przedstawiony na rysunku poniej w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej). Teren osonity od wiatru. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
strefa obc. nieg. 2
h1 [m] 1,5
h2 [m] 2
b1 [m] 20
6 Wyznaczy obcienie niegiem na dach przedstawiony na rysunku poniej w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej) oraz naley uwzgldni take obcienie wyjtkow zasp nien przy attyce. Teren osonity od wiatru. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
wysoko nad pozom morza [m] 360 α2 [°] 45
h1 [m] 0,9 Udachu
Rysunek pogldowy:
7 Wyznaczy obcienie niegiem okapu dachu przedstawiony na rysunku poniej w warunkach normalnych (trwaej i przejciowej sytuacji obliczeniowej. Teren normalny. Brak barierek przeciwnienych. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze:
wysoko nad pozom morza [m] 360 α2 [°] 45
b1 [m] 6 Udachu
Rysunek pogldowy:
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
8 Wyznaczy obcienie wiatrem dachu i cian budynku wg rysunku poniej. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze
wysoko nad pozom morza [m] 420 α2 [°] 30
kategoria terenu III cdir 1
b1 [m] 6 b3 [m] 16
b2 [m] 6 h1 [m] 10
cseason 1
Rysunek pogldowy:
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
9 Wyznaczy obcienie wiatrem dachu i cian budynku wg rysunku poniej. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze
wysoko nad pozom morza [m] 420 h1 [m] 10
kategoria terenu III h2 [m] 11
b1 [m] 15 cseason 1
Rysunek pogldowy:
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
10 Wyznaczy obcienie wiatrem dachu i cian budynku wg rysunku poniej. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze
wysoko nad pozom morza [m] 420 cdir 1
kategoria terenu III h1 [m] 12
b1 [m] 20 cseason 1
Rysunek pogldowy:
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
11 Wyznaczy obcienie wiatrem dachu i cian budynku wg rysunku poniej. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze
wysoko nad pozom morza [m] 420 h1 [m] 30
kategoria terenu III b2 [m] 20
b1 [m] 20 cseason 1
Rysunek pogldowy:
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
12 Wyznaczy obcienie wiatrem dachu, cian oraz okapu dachu budynku wg rysunku poniej. Pozostae dane w tabeli poniej.
Pozostae dane do oblicze
wysoko nad pozom morza [m] 420 α2 [°] 30
kategoria terenu II cdir 1
b1 [m] 6 b3 [m] 16
b2 [m] 6 h1 [m] 10
cseason 1 o1 [m] 0,5
o2 [m] 0,5
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienie
Szymon Skibicki, KBO WBiA, przykadowe zadania – obcienia
13 Wykona kombinacj obcie na zadany element wg wzoru (6.10) normy PN-EN 1990 i wybra najbardziej niekorzystn.
Stae: 1 kN/m
Wiatr: 4 kN/m
nieg: 2 kN/m