projectkwaliteitsplan uitvoering constructies voorbeeld · pdf filevoorbeeld cae xx-yyy_pkp...

Click here to load reader

Post on 26-Feb-2019

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Voor

beeld

CAE

Pesetastraat 60 2991 XT Barendrecht / Telefoon 010 4471744 / E-mail [email protected] www.cae.nl

KvK-nr. 24159645 BTW-nr NL 0071.50.295.B.01 IBAN: NL19 INGB 0695 2039 16 BIC: INGB NL2A

ProjectKwaliteitsPlan Uitvoering

Constructies

Versie 1

Datum DATUM

Project PROJECTNAAM

Plaats PLAATSNAAM

Opdrachtgever OPDRACHTGEVER

Architect ARCHITECT

ir. S.T. (Simon) Kiefte Ir. J.A. (Hans) Ketel

[email protected] CAE Nederland B.V.

Mobiel: 06-38 75 36 21 opsteller versie december 2011

Voor

beeld

CAE

xx-yyy_PKP Constructies Uitvoeringsfase_yyyymmdd.docx

P a g i n a | 2

INHOUD

1. Inleiding ...................................................................................................................................................... 4

2. Algemeen .................................................................................................................................................... 5

2.1. Contractvorming ........................................................................................................................ 5

2.2. Doel van het PKP ........................................................................................................................ 5

2.3. Van toepassing zijnde documenten ............................................................................................ 5

2.4. Definities.................................................................................................................................... 5

2.5. Hoofdconstructeur ..................................................................................................................... 5

2.6. Samenhang ................................................................................................................................ 5

2.7. Documentenlijst en verantwoordelijke partijen .......................................................................... 5

2.8. Controles van tekeningen en berekeningen ................................................................................ 6

2.9. Digitale verstrekking tekeningen................................................................................................. 6

2.10. Voorbereidingsplanning uitvoeringsfase ..................................................................................... 6

2.11. Tekeningen van sparingen en voorzieningen ............................................................................... 6

2.12. Indiening tekeningen en berekeningen bij het bevoegd gezag ..................................................... 6

2.13. Aanvang uitvoering .................................................................................................................... 7

3. Verplichtingen van de aannemer ................................................................................................................. 8

3.1. Aanstellen engineeringscordinator ........................................................................................... 8

3.2. Projectplan detailengineering constructies ................................................................................. 8

3.3. Startbespreking .......................................................................................................................... 8

3.4. Aanwijzen deelconstructeurs ...................................................................................................... 8

3.5. Contactpersoon deelconstructeur .............................................................................................. 8

3.6. Cordinatie door de deelconstructeur ........................................................................................ 9

3.7. Middelen deelconstructeur ........................................................................................................ 9

3.8. Controle door de deelconstructeur ............................................................................................. 9

3.9. Verantwoordelijkheid tekeningen en berekeningen .................................................................... 9

3.10. Bewaking voortgang en aanvang werkzaamheden ...................................................................... 9

3.11. Kosten onderzoeken en wijzigingen tekeningen en berekeningen ............................................... 9

3.12. Vergoeding advieskosten door de aannemer ............................................................................ 10

3.13. Wijzigingen van tekeningen en berekeningen ........................................................................... 10

3.14. Tekenwerk sparingen en voorzieningen .................................................................................... 10

3.15. Kwaliteitsborgingsplan ............................................................................................................. 10

3.16. Tijdelijke constructies ten behoeve van de uitvoering ............................................................... 11

3.17. Stabiliteit tijdens de uitvoeringsfase ......................................................................................... 11

3.18. Wijzigingen tijdens de uitvoering .............................................................................................. 11

3.19. Revisietekeningen en -modellen ............................................................................................... 11

4. Controle van tekeningen en berekeningen ................................................................................................. 12

4.1. Risico-gestuurde controle en volledige controle........................................................................ 12

4.2. Controle door de aannemer ..................................................................................................... 12

4.3. Eerste controle door de HoofdConstructeur ............................................................................. 12

4.4. Melding aanpassingen door Aannemer ..................................................................................... 13

4.5. Tweede controle door de HoofdConstructeur ........................................................................... 13

4.6. Bestede tijd controlewerkzaamheden HoofdConstructeur ........................................................ 13

4.7. Kosten van meerdere controles ................................................................................................ 13

4.8. Voorbehoud controle ............................................................................................................... 13

4.9. Stagnaties ................................................................................................................................ 13

4.10. Verwerkingstijd controles ......................................................................................................... 14

Voor

beeld

CAE

xx-yyy_PKP Constructies Uitvoeringsfase_yyyymmdd.docx

P a g i n a | 3

4.11. Controle door aannemer .......................................................................................................... 14

5. Eisen aan berekeningen ............................................................................................................................. 15

5.1. Kwaliteit ................................................................................................................................... 15

5.2. Hoofdberekeningen ................................................................................................................. 15

5.3. Detailberekeningen algemeen .................................................................................................. 15

5.4. Detailberekeningen externe samenhang ................................................................................... 15

5.5. Detailberekeningen interne samenhang ................................................................................... 15

5.6. Detailberekeningen onderdelen ............................................................................................... 16

6. Eisen aan tekeningen en modellen ............................................................................................................. 17

6.1. Kwaliteit ................................................................................................................................... 17

6.2. Overzichtstekeningen contractfase ........................................................................................... 17

6.3. Palenplan en funderingsoverzicht ............................................................................................. 17

6.4. Detailtekeningen vorm in het werk gestorte betonconstructies ................................................ 17

6.5. Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies ......................................... 17

6.6. Tekeningen van metselwerkconstructies .................................................................................. 18

6.7. Overzichtstekeningen gevelmetselwerken ................................................................................ 18

6.8. Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructi