prezentacja architekt 1glo

Download Prezentacja Architekt 1GLO

Post on 24-Jun-2015

779 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AleksandraJ. prezentacja

TRANSCRIPT

  • 1. zawd ARCHITEKT Wykonanie: Aleksandra Jaskulak kl. I GLO

2. DEFINICJA ZAWODU Okreleniearchitekt (ac. architectus, gr. Architkton - kierujcy budow, budowniczy) jest zoone i oznacza najpierw specjalist w dziedzinie architektury, projektanta, a w przenoni twrc czego, np. Czyjego sukcesu. 3. Architektura jest dzi wiedz i umiejtnoci budowania oraz ksztatowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynkw, a take uksztatowania ich kompozycyjnych ukadw w przestrzeni, w ktrej yje czowiek. 4. Jest to zawd czcy wiele dziedzin nauki i techniki. Jako architektw okrela si: artystw, zajmujcych si teori ksztatowania przestrzeni i jej zwizkami ze sztukami piknymi, a take projektowaniem form; inynierw, zajmujcych si technicznym planowaniem budynkw; kierownikw budowy, mistrzw budowlanych zajmujcych si nadzorem realizacji, zarzdzaniem budow i planowaniem terminw i kosztw.Rne oblicza zawodu ARCHITEKTA 5. Najczciej architekci cz wymienione dziedziny dziaalnoci, kadc jednak rny nacisk na poszczeglne funkcje. Do architektw zalicza si take:urbanistw(architekci miast),ruralistw(architektw terenw wiejskich),architektw krajobrazu, architekt wntrz(budynkw i pomieszcze). 6. PREDYSPOZYCJE Mona je podzieli na cechy osobowoci oraz umiejtnoci i wiedz. Do pierwszej grupy naley wyobrania, uzdolnienia plastyczne, wraliwo na form i przestrze oraz na kolor. Do drugiej zalicza si umiejtno rysowania plastycznego i technicznego, a take znajomo materiaoznawstwa z brany budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej. 7. Bardzo wana jest rwniedoskonaa znajomo obsugi komputera , aby mc uywazaawansowanychaplikacji doprojektowania. 8. Architekt to zawd prestiowy. Architekci jako ci, ktrzy decyduj o ostatecznym ksztacie budynkw, uznawani s za ichautorw i identyfikowani ze swoimi dzieami.Funkcjonuj na stykutechnologii, rynkuinwestorskiego orazsztuki. Std te s znanizarwno w rodowiskachinynierskich, jaki artystycznych. STATUS SPOECZNY 9. WYKSZTACENIE Nie obdzie si bez dugichprzygotowa przed studiami i bez samych studiw,poniewa ten zawd wymagaumiejtnoci zarwnoplastycznych, jak i inynierskich. Dla architektw budynkw jest jedna droga - kierunek architektura i urbanistyka na jednej z polskich politechnik. 10. Sam architektur mona studiowaw jednej z politechnik lub jednej z 3szk niepastwowych (Warszawa, Pozna, d). Mona wybiera midzy studiami inynierskimi (4-letnimi) a magisterskimi (5-letnimi). Wikszo kandydatw decyduje si na magisterium, poniewa daje ono szersz wiedz i jest bardziej inspirujce. 11. Architekt po ukoczeniu studiw musi umie pracowa wszechstronnie. Do jego zada naley opracowywanie projektw obiektw nowych i projektw przebudowy, modernizacji i adaptacji. Musite sprawowa kontrol nadrealizacj projektw, a take - jelipracuje w dziale innowacyjnymfirmy - prowadzi badania nad wykorzystaniem nowychmateriaw czy technologii. 12. PRACA, KARIERA, AWANS... Kiedy architekt koczy studia, ma zwykle okoo 24-25 lat I zaczyna pracowa samodzielnie lub w pracowni architektonicznej. Najpierw powierzane s mu najczciej pracepomocnicze przywykonywaniuelementwdokumentacjitechnicznej. 13. Stopniowo i zwykle do pynnie jest wczany w prace koncepcyjne, a dalej w dziaania koordynacyjne i kontakty z klientem, a w kocu w prace zwizane z budow. 14. Mona si oczywicie usamodzielni, ale tak naprawd nastpowao to do tej pory po piciu, dziesiciu latach zbierania dowiadcze, udokumentowanych zdobyciem uprawnie do wykonywania zawodu. Od roku 2003 dziaa Izba Architektw, ktra nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu architekta. Architekci, ktrzy chc ten zawd wykonywa samodzielnie, musz nalee do Izbyi opaca comiesiczne skadki. 15. Pracujcy w biurach projektw nie musz nalee do Izby. Mog pracowa i awansowa w ramach struktur istniejcych pracowni architektonicznych, uzyskujc w nich np. pozycj partnera. Ogromna wikszoarchitektw realizuje sweambicje jako pracownicybiur. 16. Po kilku latach praktyki mody architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokaln komisj egzaminacyjn przyznajc uprawnienia architektom i inynierom. To rodzaj specjalizacji (takie specjalizacje zalicza te lekarz, prawnik). 17. ZAROBKI W biurze projektw zaczyna od niskiego poziomu ok. 1500-2000 z, ale potem, w zalenoci od projektw, moe zarobi nawet 5-6 tys. z. Prowadzc wasn firm zarabia jeszcze wicej, cho trzeba si liczy ze sporymi kosztami utrzymania biura.Wyrabiajc sobienazwisko z czsem moezarabia nawet10 tys. z. 18. ARCHITEKT z klas... Czesaw Bielecki Urodzi si w Warszawie w 1948 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1973) i doktor Politechniki Krakowskiej (1997). Mwi po angielsku, francusku i rosyjsku. Zajmuje si projektowaniem architektoniczno-budowlanym i planowaniem przestrzennym. Posiada take uprawnienia do projektowania inadzorowania prac w obiektachzabytkowych. Zdobywa praktykzawodow we Francji, Izraelu iNiemczech. Gocinnie wykadana temat architektury i urbanistykiw Warszawie, odzi, Berlinie, Londynie,Montrealu, Filadelfii, Sydneyi Melbourne. 19. Posiado Czesawa Bieleckiego 20. Dzikuj za obejrzenie prezentacji