Present simple – to be (biti)

Download Present simple – to be (biti)

Post on 21-Dec-2014

5.821 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Present Simple TO BE (biti) Glagol TO BE u Im happy. Ja samengleskom jeziku ima srean.posebne oblike po licimau sadanjem vremenu.1. I am ja sam2. you are ti si3. heonshe is ona jeI AM = IMit ono YOU ARE = YOURE1. we are mi smo HE IS = HES2. you are vi steSHE IS = SHES3. they are oni su IT IS = ITS WE ARE = WERE THEY ARE = THEYRE</li></ul> <p> 2. U odrinom obliku I am not happy.dodajemo negaciju NOTi dobijamo sledeeoblike:1. I am not ja nisam2. you are not ti nisi3. heonshe is not ona nijeit ono1. we are not mi nismo2. you are not vi niste IS NOT = ISNT3. they are not oni nisuARE NOT = ARENT 3. Upitni oblik nastaje tako Am I happy? to zamenimo mesta glagolu i subjektu1. Am I? Jesam li ja2. Are you? Jesi li ti3. Is he? Je li onshe onaitono1. Are we? Jesmo li mi2. Are you? Jeste li vi3. Are they? Jesu li oni 4. Present Simple Sadanje vreme,koristimo da opiemoradnju ili stanje kojese odnosi nasadanjost, na netoto je stalno tako, ane samo trenutno, nanavike, i radnje kojese ponavljaju. 5. Potvrdni oblik Affirmative U engleskom jeziku, reenice u potvrdnom obliku UVEK!!! poinju subjektom da znamo KO neto radi, zatim dolazi glagol da bismo znali TA se radi. Isto vai i za sadanje vreme, odnosno Present Simple. Present Simple gradimo tako to samo u TREEM LICU JEDNINE (HE, SHE, IT) glagolu dodajemo nastavak S ili ES a u svim ostalim licima glagol ima osnovni oblik INFINITIVA, (bez ikakvog nastavka).WORK raditi1. I work Ja radim2. you work ti radi3. he onshe workS ona radiit ono1. we work mi radimo2. you work vi radite3. they work oni rade 6. Nastavak ES dodajemoglagolu u treem licu kada sezavrava sledeim slovima: -S kiss He kissES -SH wash She washES He watchES TV. -CH watch He watchES -X fix She fixES -O go He goES -Y study She studiES * Kada se glagol zavrava na Y a ispred njega je suglasnikkao u navedenom primeru, - Yse menja u I ispred nastavkaES, ali ako je ispred Ysamoglasnik, nema nikakvihpromena i dodajemo samonastavak S: play He playS 7. Odrini oblik Negative It doesnt work.U odrinom obliku red rei je istikao i u potvrdnom, samo tododajemo DONT i DOESNTda bismo rekli da neko netone radi.DONT koristimo za sva lica osimza tree lice jednine kadakoristimo DOESNT.1. I dont work Ja ne radim2. you dont work ti ne radi3. he on she doesnt work ona ne radi Kada koristimo DOESNT na it onoglavnom glagolu NIKADA!!!1. we dont work mi ne radimo nema nastavka S niti ES.2. you dont work vi ne radite PRAVILNO doesnt work3. they dont work oni ne rade NEPRAVILNO doesnt works 8. Upitni oblik Questions Do they work?U pitanjima, ispred subjekta - Yes, they do.stoji DO ili za tree lice - No, they dont.jednine DOES, zatimsledi subjekat (KO) paza njim glagol (TA).1. Do I work? Da li ja radim2. Do you work? Da li ti radi3. he on Does she work? Da li ona radiitono Na ova pitanja uvek1. Do we work? Da li mi radimo odgovaramo sa YES ili2. Do you work? Da li vi raditeNO.3. Do they work? Da li oni rade 9. ta ide uz Present Simple u reenici? Ili nema vremenske odredbe: I live in a house. Ja ivim u kui. Ili je navedeno koliko esto: ALWAYS, USUALLY,OFTEN, SOMETIMES, RARELY, NEVER. He always does his homework. On uvek radi domai. Ili znamo da se neto ponavlja SVAKOG..EVERYday/week/month/year... We eat every day. Mi jedemo svaki dan 10. ta ide uz Present Simple u reenici? Ili nema vremenske odredbe: I live in a house. Ja ivim u kui. Ili je navedeno koliko esto: ALWAYS, USUALLY,OFTEN, SOMETIMES, RARELY, NEVER. He always does his homework. On uvek radi domai. Ili znamo da se neto ponavlja SVAKOG..EVERYday/week/month/year... We eat every day. Mi jedemo svaki dan </p>

Recommended

View more >