predstavljanje istra¥¾ivanja: mirovinski sustav i ... ... system reform....

Download Predstavljanje istra¥¾ivanja: Mirovinski sustav i ... ... System Reform. Istra¥¾ivanje: Mirovinski sustav

Post on 02-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Predstavljanje istraživanja:

  Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  Institut za javne financije, Zagreb

  28. studenog 2011.

  Ivica Urban, Dušan Munđar i Predrag Bejaković

  autori

  uz potporu

 • Istraživanje: Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  � Prezentacija sadrži preliminarne rezultate

  istraživanja, a konačni rezultati bit će objavljeni 2012.

  � Institut za javne financije

  � uz potporu Zaklade Friedrich Ebert

  � istraživači:

  Dušan Munđar (Fakultet organizacije i informatike)

  Predrag Bejaković (IJF)

  Ivica Urban (IJF)

 • Istraživanje: Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  � 2011. – “godina analiziranja mirovinskog sustava”:

  Banka i IJF: Analiza mirovinskog sustava (27 izlaganja)

  Marija Zuber: Mogućnosti poboljšanja socioekonomskih i

  fiskalnih učinaka sustava obveznog mirovinskog

  osiguranja u Hrvatskoj (doktorska disertacija)

  EIZ: Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih

  mirovina u Hrvatskoj

  Svjetska banka: Croatia: Policy Options for Further Pension

  System Reform

 • Istraživanje: Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  � Mirovinski sustav ima snažan utjecaj na raspodjelu

  dohotka

  � Veličina u odnosu na ukupni dohodak, velika raznolikost u

  pogledu vrsta osiguranika (osnovice), neprekidni niz

  promjena načina izračuna mirovina, dodaci, mirovine po

  povoljnijim uvjetima, itd.

  � Glavna funkcija mirovinskog sustava: “premjestiti” dio

  dohotka iz sadašnjosti u budućnost

  � Ali, postoje i brojne druge funkcije (socijalna, ...)

  � Koliko su mirovine zasnovane na dohotku ostvarenom

  tijekom radnog vijeka? (povezanost doprinosa i mirovina)

  � Koliko su doprinosi za mirovinsko osiguranje doista

  doprinosi, a koliko su porezi?

 • Istraživanje: Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  � Mirovinski sustav predstavlja paralelni sustav

  raspodjele dohotka

  � paralelan sustavima socijalnih naknada i poreza na

  dohodak

  � “mirovinski porez” = razlika doprinosa i mirovina

  � problemi standardne analize nejednakosti i

  raspodjele dohotka:

  * na razini jedne godine, a potrebna je cjeloživotna

  perspektiva

  * podaci otkrivaju samo iznos mirovinâ, a ne i

  iznose plaća na temelju kojih su ostvarene

 • Istraživanje: Mirovinski sustav i preraspodjela dohotka

  � predmet istraživanja: osiguranici zaposlenici, samci,

  koji ostvaruju redovne i prijevremene starosne

  mirovine u razdoblju nakon 2010. godine

  � ishodište za detaljniju analizu drugih skupina

  osiguranika, obiteljskih i invalidskih mirovina

 • Sadržaj

  � skupine osiguranika

  � “stara” i “nova” mirovinska formula

  � polazni faktor

  � vjerojatnosti doživljenja i očekivano trajanje života

  � model za izračun mirovina (2010.-2050...)

  � rezultati

  � zaključak

 • Skupine osiguranika

  Skupina Osiguranici

  I. stupa Osiguranici

  II. stupa Opis

  A da ne dana D0 bili su stariji od 50 godina

  B da ne dana D0 bili su u dobi između 40 i 50 godina, a odlučili su ne uključiti se u II. stup

  C da da dana D0 bili su u dobi između 40 i 50 godina, a odlučili su uključiti se u II. stup

  D da da postali su po prvi puta osiguranici I. i II. stupa nakon dana D0

  D0 = 1. siječnja 2002.

 • “Stara” formula skupine A i B; skupina C do 2002.

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  AB1

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  AB1

  AB2

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  AB2

  AB3 0,97 PMS PF MF AVM⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  3,8 PMS PF MF AVM⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  AB2

  AB3

  ≈17:1

  ≈4:1

 • “Nova” formula skupina D; skupina C od 2002.

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  D1 D2

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  D1 D2 D3

  10,0025 PMS PBPHR −⋅ ⋅

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  D1 D2 D3 D4

  II. stup

  0 100 200 300 400 500 600 700

  B ru

  to m

  ir ov

  in a

  Bruto plaća (% prosječne bruto plaće)

  D1 D2 D3 D4

  ≈17:1

  ≈6,5:1

 • Umanjenje polaznog faktora – žene 2010.

 • Umanjenje polaznog faktora – žene 2022.

 • Umanjenje polaznog faktora – muškarci / žene od 2030.

 • Usklađivanje aktualne vrijednosti mirovine (AVM)

  1 2 1 2

  1 2 2

  1 1

  2 p p p p

  p p

  p p

  PIPC PIPC PPBHR PPBHR AVM AVM

  PIPC PPBHR

  − − − −

  − −

    − − = ⋅ + +  

     

  1pPIPC −

  1pPPBHR −

  1pAVM − AVM u prethodnom polugodištu

  prosječni indeks potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu

  prosječna bruto plaća u prethodnom polugodištu

 • Model

  � redovne i prijevremene starosne mirovine

  � od 2010.-2050.

  � subjekti: samci - muškarci i žene

  � počinju raditi s 25 godina, rade neprekidno do

  umirovljenja

  � bruto plaća tijekom cijelog radnog vijeka jednaka

  određenom postotku prosječne bruto plaće u

  Hrvatskoj

  � 35%, ... , 100%, ... , 600%, ... , 800%

  (P035, P050, P075, P1, P2, ... , P7, P8)

 • Model

  � doprinosi za mirovinsko osiguranje, ostali doprinosi iz

  plaće i na plaću, porez na dohodak

  � od 1994. do 2011. – prema važećim propisima,

  � od 2012. – kao u 2011.

  � porez na dohodak od plaća – raspored se

  prilagođava rastu bruto plaće (tako da npr. pojedinac

  s prosječnom plaćom ima istu prosječnu poreznu

  stopu)

  � porez na dohodak od mirovina – raspored se

  prilagođava rastu aktualne vrijednosti mirovine

 • Model – porez na dohodak od plaće

  0.00

  0.05

  0.10

  0.15

  0.20

  0.25

  0.30

  0.35

  0.40

  0.45

  0 2 4 6 8 10 12

  P ro

  sj eč

  na p

  or ez

  na s

  to pa

  ,

  Dohodak od plaće / dohodak od prosječne plaće,

  Stvarna

  Modelirana

  Prosječna porezna stopa

  p d

  p B

  opB

 • Model – parametri osnovnog scenarija

  � inflacija: 0%

  � stopa rasta bruto plaće: 2% (0%)

  Obvezni mirovinski fondovi:

  � neto stopa prinosa: 2% (0%)

  Mirovinska osiguravajuća društva:

  � jednokratni trošak: 5%

  � stopa prinosa: 0,3%

  � vjerojatnosti doživljenja: za cca 2045.

  Mirovinske formule, AVM, polazni faktori – prema

  sadašnjim propisima

 • Model – parametri osnovnog scenarija

  y = 0.5244x2 - 52.01x + 1566.2 R² = 0.9993

  0

  200

  400

  600

  800

  1,000

  55 60 65 70 75

  M je

  se č na

  m ir

  ov in

  a, k

  un e

  Dob korisnika mirovine, godine

  Model1

  R-mod

  Model0

  Poly. (Model1)

 • Vjerojatnosti doživljenja i očekivano trajanje života

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  65 70 75 80 85 90 95 100

  V je

  ro ja

  tn os

  t d ož

  iv lj

  en ja

  Dob

  S (k=0) M (k=0) Ž (k=0) S (k=0,491)

  S (k=0) M (k=0) Ž (k=0) S (k=0,491) Očekivano trajanje života u dobi od 65 godina, 2002. 15,5 13,5 17 19

 • Model - izračuni

  plaće: bruto-B, bruto-A, neto

  doprinosi: iz plaće, na plaću, za mirovinsko I. i II. stup

  porezi: porez na dohodak i prirez (na plaće i mirovine),

  dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje (iz mirovine)

  mirovine: iz I. i II. stupa, iz “hipotetičkog” sustava

  Sadašnje vrijednosti (diskontna stopa = 0):

  * svih plaća

  * očekivana sadašnja vrijednost svih mirovina; ponderi:

  vjerojatnosti doživljenja u trenutku umirovljenja

 • Model - “hipotetički” mirovinski sustav

  Umjesto u stvarni sustav, tipizirani pojedinci uplaćuju

  jednake iznose doprinosa u zamišljeni sustav...

  ...koji ima jednake parametre kao stvarni sustav: stopa rasta

Recommended

View more >