petra mrkvicová

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

architecture portfolio

TRANSCRIPT

 • PETRA MRKVICOV_portfolio

 • PETRA MRKVICOV

  date of birth: 25th of September 1992adess: Brnnsk 446, Velk Nmice 691 63nationality: Czechemail adress: [email protected]

  Education 2007-2011 Secondary Technical School of Civil Engineering in Brno2011-2015 Faculty of Architecture FA VUT Brno

  Languages

  English level B1German basic level

  Experience

  Menhir project summer 2013 / practice with measurement of building and project documentationDimense architects spring 2014 / drawing the current state of the house and new conditionEnergy Benefit Centre a.s. 2014 / design of facadesVize Atelir 2014 / work on the construction of a passive house

  Skills

  AutoCad, ArchiCad, Google Sketchup, Rhino, Grasshopper, Photoshop, Illustrator, In Design

  Interests and Hobbies

  Architecture, drawing and painting, traveling, reading, sewing, sports like skiing,snowboarding, in-line skating, dancing and friends

 • Architecture begins where engineering ends. Walter Gropius

  .....this is only start, I hope so

 • model of paperhandmade MODEL OF MINARET

  leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012

 • model of woodREVIVAL STEREOTYPE

  leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012

 • GROWING UP model

  leading supervisor: Ing. arch. Jan Foretnk, Ph.D.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011

 • FLEXI CHAIR

  leading supervisor: Ing. arch. Petra almanov, Ph.D.PETRA MRKVICOV 2.grade 2013

 • handmade model of gypsum BLOB_new form

  leading supervisor: MgA. Jan ebnek, Ing. arch. Jan KratochvlPETRA MRKVICOV 3.grade 2013/ 2014

 • NEW FORMS BLOB

  leading supervisor: Ing. arch. Jan KratochvlPETRA MRKVICOV 3.grade 2013/ 2014

 • NEW FORMS HYBRIT

  leading supervisor: Ing. arch. Jan KratochvlPETRA MRKVICOV 3.grade 2013/ 2014

 • AT1 VITAL FOUNDATION/ ZSADN ZKLAD

  FAMILY HOUSE- Brno Kohoutovice

  PETRA MRKVICOV2.grade2012

  leading supervisor: ing. arch. Pavel Jura

 • AT1-rd v kohoutovicchvedouc:Ing. arch. Pavel Jura

  N

 • AT2 HOUSE AND LIGHT

  APARTMEN BUILDING - Brno Burianovo nmst

  PETRA MRKVICOV 2.gradeLS 2013

  leading supervisor: Ing. arch. Lubo Frantik, Ph.D.

 • FUNKN SCHMA

 • EZ A-A EZ B-B EZ C-C SEVERO-ZPADN POHLED JIHO-ZPADN POHLED

 • 1.NP1.PP

  2.NP

  3.NP

 • AT3 URBANISM - PERIPHERY IN THE CENTER OF ATTENTIONSTAV NAVRHOVN III, FACULTY OF ARCHITECTURE BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  STAR OSADA_GAJDOOVA street

  PETRA MRKVICOV3.grade2012/13

  leading supervisor: prof. Ing. arch. Petr Pelk ing. arch. Bohumila Hybsk ing. arch. Zdeka Vydrov

 • AT3 URBANISM - PERIPHERY IN THE CENTER OF ATTENTIONSTAV NAVRHOVN III, FACULTY OF ARCHITECTURE BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGYSTAR OSADA_GAJDOOVA street

  PETRA MRKVICOV3.grade2012/13

  leading supervisor: prof. Ing. arch. Petr Pelk ing. arch. Bohumila Hybsk ing. arch. Zdeka Vydrov

 • AT3 URBANISM - PERIPHERY IN THE CENTER OF ATTENTIONSTAV NAVRHOVN III, FACULTY OF ARCHITECTURE BRNO, UNIVERSITY OF TECHNOLOGYSTAR OSADA_GAJDOOVA street

  PETRA MRKVICOV3.grade2012/13

  leading supervisor: prof. Ing. arch. Petr Pelk ing. arch. Bohumila Hybsk ing. arch. Zdeka Vydrov

 • PETRA MRKVICOV : KURRAGMMAQUIET ISLAND - Sedlec u Mikulova

  PETRA MRKVICOV 3.gradeLS 2014

  leading supervisor: Ing. arch. Barbora Poneov (Krejov), Ph.D.

 • KURAGMA

 • Clem nvrhu je pithnout turisty bl k vod a vytvoit msto pro pozorovn pekrsn barokn krajiny. Msto le na vchodn sti polo-ostrova asi tyicet metr od behu rybnka a je navreno v mstech, kde se nachzela v 17.st. oborov ze. Dnes se v tchto mstech u dn ze nenachz, ale jej ruiny jsou k vidn u bvalho hospodskho staven asi padest metr severn od msta nvrhu. Jedinm rovnm prvkem je zadn stna objektu, kter navazuje na vzdlen ruiny rovnobn s behem rybnka. Objekt je zasazen do mrn svait-ho ternu porostlm trvou a od obslun cesty je vzdlen piblin dvacetpt metr.

  Nvrh je zaloen tak na dualismu objektu. Stejn jako prosted v tto krajin i tento objekt psob zvenku uzaven, ale zevnit je oteven okol. Podncuje zvdavost pozorovatele a nabd ho k jeho prozkoumn. Pchoz v prvn chvli vid nenpadnou hmotu vynvajc z trvy, na kterou je mon vylzt a pozorovat okol. Pot objevuje i tuln kryt prostor, jeho hmota vychz z ji dve ptomn hladiny vody, kter a do tchto mst sahala.

  KURAGMA

 • ,,ADRESS: JOSEFOV,, URBANISM AND ARCHITECTURE CONCEPT OF FORMER CASERNSteam work4.grade/ ZS 2014

  leading supervisors: Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Ing. arch. David Mikulek

 • Dvr krlovnad Labem

  Josefov

  ,,ADRESA: JOSEFOVURBANISTICK A ARCHITEKTONICK KONCEPCE BVALCH KASREN

  DOJEZDOV VZDLENOSTI

  VLAKOV SPOJJarom - Hradec Krlov 15 - 24 minut (osobn nebo rychlk) jede kadou pl hodinu cena - 32 K

  AUTOBUSOV SPOJJosefov - Jarom el. st. - (Hradec Krlov) 5 minut, jede kadou tvrt hodinu (navazuje na vlak do Hradce krlov celkov as i s pestupem - 24 minut) cena - 10 K (32 K)

  Josefov - Hradec Krlov 22-58 minut, jede kadou pl hodinu cena - 32 K

  AUTOMOBILJarom (Josefov) - - Hradec Krlov 24 km, 27 minut - Brno 165 km, 2:33 h - Liberec 112 km, 1:36 h - Nchod 25 km, 26 minut - Nov Msto n. Metuj 18 km, 25 minut - Dvr Krlov nad Labem 17 km, 20 minut - Olomouc 163 km, 2:15 h - Praha 134 km, 1:31 h - Turnov 87 km, 1:19 h

  CYKLOTRASYHradec - Josefov 18,27 kmHradec - Kuks 27,78 km

  JOSEFOV

  Pevnost byla dokonena v roce 1787 za vldy Leopolda II. Pi vstavb se uplatnily mylenky francouzskch fortifiktor. Josefovsk pevnost je na svou dobu vjimen vyuitm ternu, ostatn pevnosti se stavly podle geometrick ablony bez ohledu na prosted.

  Josefovsk pevnost je komplex, prostrajc se na zemn rozloze 266 hektar. Pi vbru msta bylo tak vyuito eky Labe a Metuje, jejich koryta a pedevm protkajc voda byla do systmu obrany zahrnuta. V ppad poteby bylo toti mono rozshl plochy v okol pevnosti zaplavit a poskytnout tak ochranu jednotlivm pevnostnm objektm.

  Osm bastion urilo spolu s ternem osmihelnkov tvar pevnosti. Bastiony spojuj rovn seky zd, kurtiny a vytv tak hlavn, neboli vnitn hradby. S okolnm svtem spojovaly pevnost ti brny (Jaromsk, Novomstsk a Hradeck), situovan doprosted kurtin a chrnn palbou z bastion. Ped vnitn hradbou se rozprostr irok such pkop, v nm jsou umstny dal obrann prvky.

  Pevnost nikdy nebyla oblhna. Na konci 19. stolet ztratila pevnost v dsledku vvoje vojenstv svj vznam a od roku 1890 dochzelo k bourn nkterch jejch st. Za prvn svtov vlky slouila pevnost jako velk zajateck tbor, koncem 19. stolet vak pevnost zaala chtrat, emu pisplo i vyhlen mstskou pamtkovou rezervac v roce 1970 a pobyt sovtsk vojensk posdky.

  JEZDECK KASRNA

  Objekt tvercovch kasren se nachz ve vchodn sti Josefova. Rozlehl budova s ndvom pilh k centrlnmu Masarykovu nmst s kostelem a bezprostedn soused s arelem bval vojensk nemocnice. Budova m ti nadzemn podla, je zasteena sedlovou stechou a zpadn kdlo je podsklepen.

  Jedn se o nejvt objekt v Josefov. Nejdel, jin fasda m dlku 173 m, krat strana necelch 97 m.

  Pvodn se jednalo o jezdeck kasrna, kter vak kapacitn nevyhovovala, pozdji se zmnila na dlosteleck kasrna. V pozdjch letech zde sdlila eskoslovensk a pozdj esk armda, kter objekt nakonec prodala.

  Clem bylo vytvoit komplexn een pro objekt jezdeckch kasren dosadit novou funkci a vymys-let ivotaschopn nvrh, kter zachov pvodn rz objektu a zrove vytvo atraktivn prosted pro nov vyuit. Soust nvrhu je tak prava ndvo snovm kulturnm objektem a parkovnm.

  ADRESAJOSEFOV

  VEDOUC PRCE:Prof. Ing. arch. Ivan RullerIng. arch. David MikulekIng. arch. Radim JavrekIng. arch. Lenka Hanusov

  4.RONK: Petra Balakov, T ereza Buryov, Ondej Hanu, Tereza Horasov, Petra Mrkvicov3.RONK: Vt Burian, Adam Kaovsk, Petra estkov, Ondej Vik

  FA VUT BRNOZS 2014/2015

  ADRESA: JOSEFOVURBANISTICK A ARCHITEKTONICK KONCEPCE

  TM:1/10

  SILN STRNKY SLAB STRNKY

  PLEITOSTI HROZBY

  Historie a atmosfra Josefova

  Uzaven a kompaktn komplex

  Proximita vznamnch mst

  nedostatek pracovnch pleitost

  bytov politika msta

  pamtkov ochrana

  rozlehlost objektu

  etnick sloen obyvatelstva

  spoluprce s okolnmi msty

  turistick ruch

  emigrace obyvatelstva

  chrnn budov (nkladn opravy)

  nrst prmrnho vku obyvatel

  S WO T

  severn vjezd do Josefova pohled na jezdecn kasrny kostel Nanebevstoupen Pn na Masarykov nmst ped jezdeckmi kasrnami pohled na eku Labe

  pohled na vnitn dvr jezdeckch kasrenchodba v zpadnm traktu jezdeckch kasrenchodba v severnm traktu jezdeckch kasren typick mstnost jezdeckch kasren jzdrny v pzem kasren

  Labe Metuje Star Metuje

 • &)7*8&/48*+4;

  ;*)4:(57(*7YVM0UNHYJO0]HU9\SSLY0UNHYJO+H]PK4PR\SLR0UNHYJO9HKPT1H]YLR0UNHYJO3LURH/HU\ZV]

  74307L[YH)HSHRV];LYLaH)\Y`V]6UKLQ/HU\;LYLaH/VYHZV]7L[YH4YR]PJV]7430=[)\YPHU(KHT2HV]ZR7L[YHLZ[RV]6UKLQ=PR

  +&;:9'734?8

  &)7*8&/48*+4;

 • 1.PP

  1.NP

 • IVNOSTENSK BYTY

  RESTAURACE

  KOLKA

  HOTEL

 • HOTELpokoj: 28/ velikostn kategorie pokoj: jednolko 12, dvoulko 16/ kapacita osob: 54/ podlahov plocha: 914 m2/ podlahov plocha: 23 m2 (prm. jedno-lko), 32 m2 (prm. dvoulko)

  Hotel se nachz v zpadnm traktu budovy bvalch kasren a sah z 2. nad-zemnho podla a do podkrov. Je een v nvaznosti na restauraci, nachzejc se v 1. nadzemnm podla. Recepece hotelu je umstna v rmci restaurace a do pokoj se prochz pes restauraci. Do pater hotelu vede schodit a vtah umstn v nov postaven prosklen vi, kter nahradila pvodn men cihlo-vou v. Ve vech patrech se na vchodn stran traktu nachz chodba, ze kter se vchz do pokoj. Kad pokoj m svou vlastn vstupn chodbu, koupelnu a je vybaven postel, atn skn, stolem a idlemi (nebo kesly). Pokoje jsou dleny na men pokoje jednolkov / dvoulkov (s oddlenmi lky), na pokoje dvoulkov s manelskou postel a na prostornj dvoulkov pokoje nach-zejc se na pd.

  RESTAURACE

  max. kapacita: 66 osob/ podlahov plocha: 581m2 (celkem)

  Restaurace se nachz v zpadnm traktu bvalch kasren v 1.nadzemnm podla. J e pstupna z prjezdu pes hotelovou recepci. Hlavn komunikaci tvo chodba, ze kter jsou pstupn toalety a jednotliv sti k sezen. Na konci tto chodby se nachz oteven prostor s barem a takkk prosklen vchod na schodit spojujc restauraci s hotelem. Chodba je tedy zro-ve hlavn pstupovou cestou do hotelu. V severn sti zpad-nho kdla se nachz vstup pro personl, ze kterho probh i zsobovn restaurace. V severozapadn sti dispozice je situ-ovna kuchyn spolen se skladovacmi prostory, umvrnou, atnami a kancel.

  BOWLING

  max. kapacita osob: bowling - 18, bar - 45/ podlahov plocha: 523 m2/ podlahov plocha: bowling 340 m2, bar 183 m2

  Bowling s barem se nachz v podsklepen sti zpadnho traktu budovy bvalch kasren. Ob funkce jsou pstupn z prjezdu, spolenm vcho-dem pro salonky a ordinace, a dle po schoditi dol do sklepa.V rmci bwlingu jsou umstny dv bowlingov drhy se stolky na sezen pro hre, vlastn bar, wc, sprchy se atnami, a mstnost pro fitness, kter m prhled pes sklenn pepky na bowlingov drhy.Samostatn bar se nachz v druh polovin zpadnho traktu. Nabz msto pro 45 osob se sezenm u stol po 2 5 lidech (s monost spojovn stol) a nkolika msty na baru.

  POHLED Z ULICE NA VCHODN TRAKT 1:400 POHLED Z ULICE NA ZPADN TRAKT 1:400

  1.NP

  1.PP

  4.NP 3.NP 2.NP

  &)7*8&/48*+4;

  ;*)4:(57(*7YVM0UNHYJO0]HU9\SSLY0UNHYJO+H]PK4PR\SLR0UNHYJO9HKPT1H]YLR0UNHYJO3LURH/HU\ZV]

  74307L[YH)HSHRV];LYLaH)\Y`V]6UKLQ/HU\;LYLaH/VYHZV]7L[YH4YR]PJV]7430=[)\YPHU(KHT2HV]ZR7L[YHLZ[RV]6UKLQ=PR

  +&;:9'734?8

  &)7*8&/48*+4;

 • HOTELpokoj: 28/ velikostn kategorie pokoj: jednolko 12, dvoulko 16/ kapacita osob: 54/ podlahov plocha: 914 m2/ podlahov plocha: 23 m2 (prm. jedno-lko), 32 m2 (prm. dvoulko)

  Hotel se nachz v zpadnm traktu budovy bvalch kasren a sah z 2. nad-zemnho podla a do podkrov. Je een v nvaznosti na restauraci, nachzejc se v 1. nadzemnm podla. Recepece hotelu je umstna v rmci restaurace a do pokoj se prochz pes restauraci. Do pater hotelu vede schodit a vtah umstn v nov postaven prosklen vi, kter nahradila pvodn men cihlo-vou v. Ve vech patrech se na vchodn stran traktu nachz chodba, ze kter se vchz do pokoj. Kad pokoj m svou vlastn vstupn chodbu, koupelnu a je vybaven postel, atn skn, stolem a idlemi (nebo kesly). Pokoje jsou dleny na men pokoje jednolkov / dvoulkov (s oddlenmi lky), na pokoje dvoulkov s manelskou postel a na prostornj dvoulkov pokoje nach-zejc se na pd.

  RESTAURACE

  max. kapacita: 66 osob/ podlahov plocha: 581m2 (celkem)

  Restaurace se nachz v zpadnm traktu bvalch kasren v 1.nadzemnm podla. J e pstupna z prjezdu pes hotelovou recepci. Hlavn komunikaci tvo chodba, ze kter jsou pstupn toalety a jednotliv sti k sezen. Na konci tto chodby se nachz oteven prostor s barem a takkk prosklen vchod na schodit spojujc restauraci s hotelem. Chodba je tedy zro-ve hlavn pstupovou cestou do hotelu. V severn sti zpad-nho kdla se nachz vstup pro personl, ze kterho probh i zsobovn restaurace. V severozapadn sti dispozice je situ-ovna kuchyn spolen se skladovacmi prostory, umvrnou, atnami a kancel.

  BOWLING

  max. kapacita osob: bowling - 18, bar - 45/ podlahov plocha: 523 m2/ podlahov plocha: bowling 340 m2, bar 183 m2

  Bowling s barem se nachz v podsklepen sti zpadnho traktu budovy bvalch kasren. Ob funkce jsou pstupn z prjezdu, spolenm vcho-dem pro salonky a ordinace, a dle po schoditi dol do sklepa.V rmci bwlingu jsou umstny dv bowlingov drhy se stolky na sezen pro hre, vlastn bar, wc, sprchy se atnami, a mstnost pro fitness, kter m prhled pes sklenn pepky na bowlingov drhy.Samostatn bar se nachz v druh polovin zpadnho traktu. Nabz msto pro 45 osob se sezenm u stol po 2 5 lidech (s monost spojovn stol) a nkolika msty na baru.

  POHLED Z ULICE NA VCHODN TRAKT 1:400 POHLED Z ULICE NA ZPADN TRAKT 1:400

  1.NP

  1.PP

  4.NP 3.NP 2.NP

  &)7*8&/48*+4;

  ;*)4:(57(*7YVM0UNHYJO0]HU9\SSLY0UNHYJO+H]PK4PR\SLR0UNHYJO9HKPT1H]YLR0UNHYJO3LURH/HU\ZV]

  74307L[YH)HSHRV];LYLaH)\Y`V]6UKLQ/HU\;LYLaH/VYHZV]7L[YH4YR]PJV]7430=[)\YPHU(KHT2HV]ZR7L[YHLZ[RV]6UKLQ=PR

  +&;:9'734?8

  &)7*8&/48*+4;

 • leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012

  INTERIOR DESIGN OF FAMILY HOUSE

 • leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012RD ZBLAT vkresy

  kuchy

  PDORYS 1:30

  RD ZBLAT vkresy

  POHLED B

  POHLED B

  INTERIOR DESIGN OF FAMILY HOUSE

  RD ZBLAT vkresy

  POHLED C

  POHLED C

 • leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012

  INTERIOR DESIGN OF FAMILY HOUSE

 • leading supervisor: Doc. Ing. arch. Jaroslav Drpal, Cs.C.PETRA MRKVICOV 1.grade 2011/2012RD ZBLAT vkresy

  koupelna varianta 2PDORYS 1:30

  PDORYS

  RD ZBLAT vkresy

  koupelna varianta 2PDORYS 1:30

  POHLED A

  POHLED B

  INTERIOR DESIGN OF FAMILY HOUSE

 • KITCHEN DESIGN / realization 2014

 • KITCHEN DESIGN / realization 2014