6. tŘÍda krohová petra, Šilarová petra

Click here to load reader

Post on 29-Jan-2017

237 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 6. TDA Krohov Petra, ilarov Petra 1997/1998 PASPORTIZACE TDY

  Ve td, kterou jsme navtvovaly, bylo celkem 24 dt (12 dvek a 12 chlapc).

  V tto td dolo nkolikrt ke zmn tdnho uitele. Za nejlepho oznauj ci tdnho uitele z l.-3. tdy. Tdn uitel ze 4.-5. tdy je nadchnut astmi vlety. Souasn tdn je dle sdlen k celkem dobr a nen moc psn.

  Vztahy ve td jsou podle k normln. Hraj si spolu kluci i holky. Kdy m nkdo narozeniny, ostatn mu popej a nkdy to i oslav. Oslavenec nos do koly bonbny a jin sladkosti, kter potom rozdv spolukm a vyuujcm.

  Tdn uitelka se nm svila, e by si pla, aby se dti vce uily a mn si hrly, protoe pat k nejslabm estm ronkm na kole. V tomto ohledu jsme s n bohuel nemohly souhlasit, protoe nm naopak vyhovovalo, e si tato tda hodn a rda hraje. Jinak uitelka ky nijak v jejich aktivitch neomezuje, pouze jim zakazuje hrt karty.

  SEZNAM HER

  1) Autka 2) ra 3) Elektronick hry 4) Flaka 5) Hokej 6) Honn o koln pomcky 7) Hopci 8) Hra na sla 9) Hruka 10) J, smutn jeptika 11) Karty (Kent, Vole padni, Pr) 12) Kdo m rd, co m rd 13) Kolovan 14) Kostky 15) Kot 16) Krvav stopa 17) Kovci 18) Lod 19) Mikdo (Brka) 20) Miss bufek 21) Mrazk

 • 22) Na lekn 23) Na rychl reflexy 24) Na ukaku 25) Na ukanou 26) Obkreslovn z ruky 27) Obrzky 28) Ohnek 29) Pka 30) Pantomima 31) Paprky na zda 32) Ping - pong 33) Pikvorky 34) Plcan 35) Prastka 36) Rychlovky 37) Sado - maso 38) Sardinky 39) Scnky 40) Slovn fotbal 41) Sto a jedna kapka 42) Stoln hokej 43) Svlkn z ke 44) lapan 45) Tamagoi 46) Tich pota 47) Trpaslci 48) Tuka 49) Utren vlas 50) Vad, nevad 51) Vtn z karet 52) Vyazovaka 53) Zem, msto, zve, rostlina 54) abka 55) idi

  POPIS HER

  Hry jsme si samy pro snadnj orientaci rozdlily na aktivn, pasivn a rzn. Do her aktivnch jsme zaadily vechny innosti, kter vyaduj aktivitu, spojenou s pemsovnm, bhem, hodem, skokem atd. Mezi pasivn hry adme vechny ostatn innosti, kter tuto aktivitu nevyaduj a vtinou probhaj na jednom stabilnm mst. Kategorii rznch her jsme zvolily pro ty aktivity, kde jsme si nebyly pln jisty pesnm zamenm a povahou hry.

  Hry pasivn jsme dle rozdlily na: Hry s pomckami, Hry s paprem a Slovn hry.

  Hry aktivn jsme rozdlily na: Hry s pomckami, Hry bez pomcek a Hry sportovn.

 • Hry pasivn Hry s pomckami

  Kostky Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: kostky (6), papr a tuka.

  Pravidla: Hz jeden po druhm kostkou a zapisuj se souty, kdo nahz nejvc, ten vyhrv. Pokrauje se vdy dal pestvku.

  Poznmky: kostky nos pouze jeden k; zaali hrt kostky v 5. td; hraj kostky ve td o pestvce.

  Flaka Hri: 7 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: umlohmotn flaka.

  Pravidla: Rozto se flaka a na koho uke, ten mus odpovdt na otzku protihre nebo dt fant. Vyhrv ten, kdo odevzd nejmn fant.

  Poznmky: fanty jsou obleen nebo pedmty, kter maj u sebe, po pestvce se fanty vrac; hru hraj ve kole i venku.

  Utren vlas Hri: 2 hri (holky).

  Pomcky: vlas.

  Pravidla: Jeden z hr si vytrhne vlas a d ho do ruky druhmu. Pak se pt na rzn otzky a vlas pohybem odpovd.

  Poznmky: vlas v klidu znamen ne, vlas v pohybu znamen ano; hraj o pestvkch.

  Vtn z karet Hri: 2 hri (holky).

  Pomcky: karty z asopisu GIRL /tst, mudrc, vhy osudu/.

  Pravidla: dle nvodu v asopise.

  Poznmky: hraj o pestvkch.

  Karty Hri: 3 a vce hr (kluci).

  Pomcky: karty.

  Pravidla: dle pravidel pslun hry (Kent, Vole padni, Karty 7, Pr).

  Poznmky: karty maj zakzan tdn uitelkou, hraj pesto tajn o pestvkch.

 • Mikdo (Brka) Hri: 2 a vce hr (holky i kluci).

  Pomcky: hern sada rznobarevnch tyinek.

  Pravidla: Rozhod se tyinky na stl a hri se je sna pomoc jedn tyinky posbrat tak, aby se ani jedna tyinka nepohnula. Jednotliv barvy jsou rzn obodovny. Kdo m nejvce bod, ten vyhrv.

  Poznmky: hraj o pestvkch.

  Hry s paprem

  Pikvorky Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: tverekovan papr, tuka.

  Pravidla: Stdaj se koleka a kky do t doby, a je mon je spojit v ptici. Komu se to poda jako prvnmu, ten vyhrv.

  Poznmky: hraj tajn pod lavic.

  idi Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: tverekovan papr a barevn fixy.

  Pravidla: Na stdaku se dlaj puntky a snahou je sestrojit tverec z jedn barvy (viz Ploha 1). Komu se to poda jako prvnmu, ten vyhrv.

  Poznmky: na zatku hry se sth o to, kdo zane hrt; hru zaali hrt ve 4. td; pat mezi nejoblbenj hry.

  Zem, msto, zve, rostlina Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: tuka a papr.

  Pravidla: Papr se rozdl do sloupek s nzvy - zem, msta, zvete a rostliny. Jeden hr v duchu pekv abecedu a soused ho po urit dob stopne. Tvo se slova od potenho psmena, kter je na ad. Vyhrv ten, kdo vypln vechny sloupce v nejkratm ase.

  Poznmky: nzvy sloupek se daj pozmnit (nap. auto, eka, barva jmno atd.); vichni hri se postupn vystdaj v odkvn abecedy a stopovn.

  Lod Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

 • Pomcky: tverekovan papr, tuky.

  Pravidla: Vydl se plocha 12x12 tverek a zakresl se lod podle stanovench pravidel (kink, ponorka, plachetnice, parnk). Plocha je oslovna. Udvaj se souadnice a odkrtvaj se zsahy do soupeovch lod. Kdy m lo zasaena vechna polka, tak je potopena. Vyhrv ten, kdo potop nejvce lod.

  Poznmky: hraj o pestvkch nebo tajn pod lavic.

  Obrzky Hri: 1 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: papr, tuky, pastelky.

  Pravidla: Nakresl se obrzek nebo nape pbh a nech se kolovat po td, kde k nmu kad nco dotvo nebo dope. Na zvr si vichni prohlej konen vtvor a hodnot ho.

  Poznmky: hru hraj od 4. tdy; hraj bhem vyuovn.

  Paprky na zda Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: papr, tuka.

  Pravidla: Jeden hr vyrob ceduli s npisem nebo malvkou a nenpadn ji upevn nkomu na zda. Ostatn se potom bav tm, co m obt na zdech.

  Poznmky: vtinou bvaj na ceduli rzn pkazy (nap. Kopni m!); hraj o pestvce.

  abka Hri: 2 hri (holky).

  Pomcky: papr, tuka.

  Pravidla: Papr se slo do hvzdice s ohnutmi rky, pod ktermi jsou rzn symboly. Jeden hr pohybuje hvzdic podle pn druhho hre. Vsledkem je pedpov budoucnosti.

  Poznmky: hraj o hodin i o pestvce.

  Obkreslovn ruky Viz Analza hry.

  Slovn hry

  Slovn fotbal Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

 • Pravidla: Prvn ekne urit slovo a dal mus pokraovat slovem, kter zan psmenem, kterm to pedel slovo kon. Vypad ten, kdo nevytvo dn slovo.

  Poznmky: hraj o hodinch; lze provdt rzn obmny (nap. zanat slabikou, kterou pedel slovo kon nebo zan atd.).

  Hra na sla Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Hri se ozna sly a postupn se vytleskvaj. Kdo ekne patn slo nebo nezareaguje, ten vypadv.

  Poznmky: hra se postupn zrychluje; hraje se o pestvkch.

  Tich pota Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden poept njak slovo nebo vtu druhmu do ucha a ten to pole dl. Posledn nahlas ekne, co slyel.

  Poznmky: ci se potom sna najt toho, kdo to prvn zkazil; hraj o hodinch.

  Vad, nevad Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: stejn jako u Flaky.

  Poznmky: neto se flakou, ale pt se postupn; hraj ve td o pestvce i venku.

  Svlkn z ke Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Dvaj se rzn otzky, na kter mus vyzvan osoba odpovdat. Kdo odpov patn, odhod jednu vc ke stropu. Vyhrv ten, kdo nic nemusel odhazovat.

  Poznmky: otzky se tkaj jmen zpvk, zempisnch znalost atd.; pro odhazovn vc se pouv obleen i koln pomcky; hraj o pestvkch.

  J, smutn jeptika Hri: 3 a vce hr (holky).

  Pomcky: dn.

 • Pravidla: Hri stoj v krouku a jeden je uprosted. Hri v krouku se sna toho uprosted rozesmt. Komu se to po da, jde na jeho msto.

  Poznmky: hraj o pestvkch i venku.

  Hry aktivn Hry s pomckami

  ra Hri: 5 a vce hr (kluci).

  Pomcky: pogy, kamnky, penze (10 K).

  Pravidla: Udl se ra ve vzdlenosti 5 m. Vsad se 10 K na svoje pogy (nebo kamnek) a hz se smrem k e. Kdo je nejble e, ten vyhrv a zskv penze spoluhr.

  Poznmky: hraj hlavn ped kolou nebo na chodb.

  Hopci Hri: 5 a vce hr (kluci).

  Pomcky: mky (tzv. hopci).

  Pravidla: Hzej si mky navzjem nebo je chytaj odrazem od zdi. Nikdo nevypadv ani nikdo nevyhrv.

  Poznmky: pat v souasnosti mezi nejoblbenj hry; hraje se ve kole na chodb nebo venku.

  Trpaslci Hri: 5 a vce hr (holky).

  Pomcky: m.

  Pravidla: Stoj se v kruhu a hz se po ostatnch mem. Komu m upadne, ten je trpaslk a sed si na bobek. Hraje se tak dlouho a zbude jen posledn hr a potom se hra opakuje.

  Poznmky: hraje se venku.

  Kdo m rd, co m rd Hri: 3 a vce hri (holky).

  Pomcky: krejovsk guma.

  Pravidla: Jeden hr stoj na gum, kterou dr dal dva. kaj se nzvy jdel, kluk, zpvk atd. Kdy to m hr na gum rd, zstv stt, kdy to nem rd, tak vysko ven z gumy.

  Poznmky: nikdo nevyhrv ani neprohrv hraj venku.

 • Rychlovky Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: smotan noviny nebo asopis.

  Pravidla: Jeden hr dr v ruce smotan noviny a druh se na n dv. Pokud se noviny pohnou, mus se snait je chytat.

  Poznmky: hraj o pestvce.

  Kot Hri: 3 a vce hr (dvky).

  Pomcky: kot.

  Pravidla: Vichni hri stoj v krouku a rozdaj si sla. Uprosted stoj jeden hr s kottem, kter pust a ekne pitom jedno slo. Kdy vyzvan slo kot chyt, jde do stedu, kdy nechyt, tak vypadv. Vyhrv ten, kdo zstane uprosted.

  Poznmky: hraje se o pestvce.

  Honn o koln pomcky Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dle pleitosti (penl, svaina, aktovka, seit...).

  Pravidla: Jeden k ukoist njak pedmt nkoho ze spoluk a utk s nm nebo ho hz ostatnm.

  Poznmky: jestlie postien ukoist pedmt zptky, je v podstat vtzem, ale nen to pravidlem; asto zakro vyuujc; hraje se o pestvkch.

  Hry bez pomcek

  lapan Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Smyslem hry je lpnout protivnkovi na nohu. Ten, komu nikdo na nohu nelpne, je vtz.

  Poznmky: lapou vichni najednou; hraj ve td i venku.

  Scnky Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Pedvdj ped tdou scnky k uritmu tmatu, kter je prv napadne.

 • Poznmky: okoukno z hodin Obansk nauky, ale nyn ji samostatn aktivita; hraj ve td o pestvkch (nkdy i o vyuovn).

  Mrazk Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jedn se o honnou, kde ten, kdo dostane babu zstv stt a nesm se hnout z msta. Kdo vydr nejdle, ten vyhrv.

  Poznmky: hraje se venku i ve td o pestvkch.

  Na ukaku Hri: 5 a vce hr (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden hr je ukaka a ostatn jsou normln. ukaka chyt ty normln a nikdo nezbude.

  Poznmky: hraje se ve kole na chodb.

  Sardinky Hri: 5 a vce hr (holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden se schov a ostatn ho hledaj. Kdo ho najde, pimkne se na nj a hledaj dl spolu do t doby a nikdo nezbude. Koho se nepoda najt, to je vtz.

  Poznmky: hraj venku.

  Pantomima Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Hri se rozdl na 2 skupinky. Prvn pedvd njakou innost (povoln, sport...) a druh hd. Po uhodnut se skupinky vymn.

  Poznmky: hraj ve td o pestvkch i o hodinch.

  Plcan Hri: 3 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden hr m tzv. babu a sna se j pedat nkomu jinmu.

  Poznmky: hra m rzn varianty: zapikvn, domeky, pedvn atd.; hraj venku i o pestvce.

 • Hry sportovn

  Hruka Hri: 2 a vce hri (kluci).

  Pomcky: m a volejbalov ko.

  Pravidla: Postupn hri hz m na ko a postupuj podle spnosti po arch na parketch. Vyhrv ten, kdo nejrychleji dojde pod ko. Kdo je nejpomalej, je hruka.

  Poznmky: hraje se ped hodinami TV.

  Vyazovaka Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: m a volejbalov ko.

  Pravidla: Hz se postupn na ko. Kdo se netref, ten vypadv.

  Poznmky: hraje se ped hodinami TV.

  Pka Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Hri maj lokty open o stl a petahuj se o to, kdo polo ruku soupee na lavici. Komu se to poda, je vtz.

  Poznmky: hraj ve td o pestvkch.

  Krvav stopa

  Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Postupn se soupe v rzn intenzit tpe do ruky, co vydr. Vtz je ten, kdo vydr nejvt bolest.

  Poznmky: mlo (mravenec), vce (slon); hraje se o pestvce.

  Ohnek Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Krout se k na ruce v protismrech a do bolesti. Kdo vydr nejvc, je vtz.

  Poznmky: hraje se o pestvce.

 • Sado - maso Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Hr plc protivnka po zdech nebo po nm ske a do svalen soupee. Vtz ten, kdo zstane stt.

  Poznmky: hraje se bhem TV.

  Na rychl reflexy Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Hri si sednou proti sob rukama v pst a daj lokty na stl. Vzjemn se sna pst vytlait soupee. Komu se to poda, je vtz.

  Poznmky: hraj o pestvkch.

  Stoln hokej Hri: 5 a vce hr (kluci).

  Pomcky: tenisk, bakory.

  Pravidla: Rozdl se na dv drustva. Na stole maj branky z bakor a tak maj bakory msto hokejek. Vyhrv tm, kter nastl vce branek.

  Poznmky: hraj i na stupnku.

  Ping - pong Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: kda, lavice, bakory, mek.

  Pravidla: Hri si nakresl kdou na lavici hrac ru a pes ni hraj.

  Poznmky: hraj o pestvkch.

  Tuka Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: tuka.

  Pravidla: Jeden hr dr obma rukama na koncch tuku. Druh ji uchop uprosted a thne smrem k sob. Kdy se tuka zlom, nebyla kvalitn.

  Poznmky: jedn se o zkouku odolnosti pedmtu.

  Hokej, Fotbal

  Pomcky: m, branky.

 • Pravidla: Hri se rozdl na dv drustva. Vyhrv drustvo, kter nastl vce gl.

  Poznmky: hraj venku.

  Hry rzn

  Prastka Hri: 1 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: hodinky, pravtko, zrctko.

  Pravidla: Pomoc slunench paprsk osluj spoluky nebo vyuujcho.

  Poznmky: hraj zsadn o hodin.

  Kolovan Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: K, penl, pravtko, taka, svaina atd.

  Pravidla: Njakmu spolukovi se sebere pomcka a nech se kolovat po td.

  Poznmky: vc se vrac vtinou koncem hodiny nebo ji i nkdo vrt bhem kolovn (holky); hraje se o hodin.

  Miss bufek Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: koln taka nebo svaina, odpadkov ko.

  Pravidla: Sebere se nkomu koln taka (svaina) a str se odpadkovho koe. Kdy ji pokozen sm vythne, je prohlen za miss bufeka.

  Poznmky: hraje se o pestvce.

  Na ukanou Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Vzjemn pouchovn, kter nkdy perst a ve rvaku.

  Poznmky: hraj o pestvce.

  Na lekn Hri: 2 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden hr v neekan chvli str do nkoho, kdo je mu nablzku nebo shne na souseda.

 • Poznmky: hraje se o hodinch i o pestvce.

  Sto a jedna kapka Hri: 2 hri (kluci).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Jeden hr polo druhmu otzku: Chce hru o sto kapkch? Jestlie zn odpov ano - zane na hre prskat.

  Poznmky: prskaj na sebe i kdy zn odpov ne, vtinou se na to ptaj nov pchozch; hraj o pestvkch.

  Kovci Hri: 5 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: dn.

  Pravidla: Kluci venku vezmou jednu z holek za ruce a za nohy a hod ji do kov. Vtinou se jedn o dvku, kter se jim lb nebo kter je naopak tve. Kdy holka vyleze z kov moc brzy, tak ji tam hod znovu.

  Poznmky: vtinou se jedn jen o legraci; hraj na kopci u koly, kde je vhodn kov.

  Autka Hri: 2 a vce hr (kluci).

  Pomcky: autka (angliky).

  Pravidla: Navzjem do sebe najdj autky. Kter autko spadne nebo se rozbije vypadv ze hry. Vtz nejodolnj autko.

  Poznmky: hraj o pestvce.

  Elektronick hry Hri: 1 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: rzn elektronick hry.

  Pravidla: Dle pravidel pslun hry.

  Poznmky: hraj o hodin i o pestvce.

  Tamagoi Hri: 1 a vce hr (kluci i holky).

  Pomcky: elektronick zvtko tamagoi.

  Pravidla: Pe o poteby a blaho tto potvory.

  Poznmky: hraj nepetrit.

 • ANALZA HRY OBKRESLOVN RUKY

  Hri: 2 hri (holky) - (viz Ploha 2).

  Pomcky: papr, tuka.

  Pravidla: Na papr se polo ruka astnka hry, kter chce pedpovdt svoji budoucnost. Vtkyn ruku obkresl na papr a jednotliv prsty rozdl na 3 polka. Do polek palce se vpisuj jmna chlapc, kte pipadaj v vahu jako potencionln enii. Do polek ukazovku se zap msta, kde by chtli v budoucnu bydlet. Do prostednku se zapisuj msta pro svatebn cestu. Prstenek nabz volby automobil. V malku jsou uvedeny poty dt. Na dla se zape vk, ve kterm by se dotyn chtla vdt. Pod vk se vedle sebe nape: jo, ne, omyl. slo na dlani slou pro rozpotvn polek. Polka se postupn podle sla na dlani rozpotvaj a na kter to padne, ta se vykrtnou a ji se nezaazuj do rozpotvn. Na kadm prstu zstane jedno nepekrtan polko, kter mluv o osudu. Zvrem se jet na dlani rozpot (podle sla na dlani), jestli je vsledn vtba pravdiv i nen, anebo nejedn-li se o omyl.

  Poznmky: jednotliv daje v polkch lze zmnit (nap. ve platu, typ bydlen, jmno manela atd.); daj na dlani lze zamnit za aktuln vk astnka hry; hra kon vyjdenm souhlasu a ztotonnm se s vyenou pedpovd, pop. nesouhlasem a odmtnutm pedestenho osudu.

  Pi popisu tto hry ns napadlo hned nkolik otzek: Pro vbec hraj takovou hru? Pro se sna dozvdt, jak bude jejich budoucnost? A pro vbec lid chtj znt svj osud? Pro lid nespolhaj jen sami na sebe a na sv iny? A prv nad tmito otzkami jsme se snaily trochu vce zamyslet.

  Od pradvnch as se lid snaili hdat, co jim pinese budoucnost. Nejoblbenj vteckou metodou na Zpad i na Vchod je zejm astrologie, ale vedle n existuje mnoho jinch discipln. Kupkladu nkter rostliny (jako pelynk ernobl) pr napluj vtebnou silou lidi, kte je poili.

  Ji ve starm ecku se lid chtli s nkm poradit o vcech veejnch i soukromch. K tomuto elu slouily vtrny, vtinou pi chrmech Apollnovch. Nejznmj je vtrna v Delfch, strmc se na skalnch stnch Parnasu.

  Apolln byl bohem osudu a promlouval prostednictvm knky Pthie, kter sedla pmo nad propast. Ze skaln pukliny stoupaly jaksi omamujc pry, kter ji zbavovaly jasnho vdom, a tak mohla fungovat jako Apollnv prostednk.

  Kdy nkdo dorazil do Delf, pedal nejprve svou otzku ptomnm knm. Ti ji postoupili dl Pthii. Odpovdala vak tak nesrozumiteln a mnohoznan, e kn museli adateli odpov petlumoit. ekov tak vyuvali Apollnovy moudrosti, nebo vili, e Apolln v o minulosti i o budoucnosti ve.

  Mnoh sttnk se neodvil vythnout do vlky nebo uinit dleit rozhodnut, dokud se nezeptal na radu v Delfch. Apollnovi kn tak vlastn zastvali roli jakchsi diplomat a poradc dobe obeznmench s lidmi i celou zem.

  Nad vchodem do chrmu v Delfch stl npis: Gnthi seautn! (Poznej sebe sama!) Znamenalo to, e kad lovk si nikdy nem myslet, e je nco vc ne lovk a e dn lovk neujde svmu osudu.

 • Touha poznat svj osud a hdat budoucnost vedla lidstvo po stalet k rznm metodm a technikm.

  Chiromantie

  Vtci z dlan pikldaj zvltn vznam kadmu prstu, e a hrbolku. Snubn prsten se nkde nos na prostednku, protoe mocn ra energie spojuje tento prst se srdcem.

  Vtebn kstky

  Kousky kost s magickmi znakami se iroce pouvaj k vteckm elm zvlt v jin Africe. Kad kstka m kladnou (oznaenou) a zpornou (neoznaenou) stranu. Vtec je rozhazuje a z kombinac kladnch a zpornch usuzuje na budoucnost. Padnou-li vechny kstky kladnou stranou nahoru, klient je pli inorod a ml by brt ivot trochu mn vn.

  Runy

  Tyto starogermnsk psmenn znaky byly zrove mocnmi symboly. Uvaly se k vteckm elm a k navzn spojen se skrytou duchovn moudrost (runa pr znamen zhadu). Byly vyryty do devnch hol nebo vytesny do kamen a hzely se na zvltn runov obrazec: vtilo se podle toho, jak dopadly.

  Modr plamen svce

  Zaplen svce pr ho modrm plamenem, kdy je v dom nebo nablzku ptomen duch - snad i samotn smrt. Nebezpe lze odvrtit uhaenm plamene tekouc vodou.

  Tarot

  A do 18. stolet byl tarot pouhou sadou karet. V t dob mgov zaali vykldat tarotov karty podle starovkch nauk a rozvinuly komplexn vteck systm. Kartm byly pipsny nov symbolick vznamy: Kouzelnk (sla vle), Veleknka (vdn), Vldce (ctidost), Milenci (usilovn).

  Podle Dethlefsena nen astrologie prostedkem sloucm k olen osudu, ale jejm poslnm je napomhat jeho naplnn.

  ivotn pou lovka m vst k dokonalosti, i ten sebemen krok jej in dokonalejm. Zdokonaluje se tm, kdy pipoj chybjc. Integruje neznm. Osud zkonit nut ke konfrontaci s takovmi principy, kter jet neuskutenil, kter jsou mu ciz a kter mu dosud chyb.

  Zde je ten nebezpen bod, ve kterm se mnoho lid dopust chyby tm, e uzavou, vyhnou, projev odpor a odmtnou odevzdat nezbytnou ob. Tm zan boj lovka s osudem, v nm je vtzstv osudu pedem jist. Poraen si stuje na krut osud, kter ho ni a pehl pitom, e to byl on sm, kdo pozvn odmtnul.

  Zde m podle Dethlefsena vznam astrologie. Astrologick porada by mla lovka obeznmit s tm, jak vypad jeho ivotn pln, kter by ml splnit bhen tto sv inkarnace a ml by ho seznmit s jednotlivmi principy, s nimi se bude muset utkat. Astrolog nesm tzajcmu pedpovdat budoucnost, aby jej ochudil o jeho vlastn vvoj. Sm jej naopak informovat o tom, kdy a kter bostvo u nj zaklepe, aby je poznal a nauil se je milovat.

  Sprvn astrologick porada nesm bt nikdy varovnm ped principy (konstelac), ale vdy jen radou a povzbuzenm pro hledajcho, aby se s nimi vypodal.

  Vra v osud je vra, e u pedem je rozhodnuto, co se stane. Je dost lid, kte v, e je mon pedpovdat budoucnost z karet, st z ruky nebo z hvzd. asto se vt z kvov

 • sedliny. Kdy zstane po vypit kvy na dn lku sedlina, utvo se v n obas njak obraz nebo vzor - pesnji eeno, rozeznvme ho, kdy zapojme fantazii. Pokud nm pipomn auto, me to znamenat, e ten, kdo kvu vypil, se brzy vyd na dalekou cestu autem.

  Vtec se pokou pedpovdt nco, co je ve skutenosti nepedpovditeln. Je to typick rys vekerho pedpovdn budoucnosti. A prv proto, e pedpovd, co je nepedpovditeln, je obtn mu odporovat.

  Podvme-li se na non oblohu, spatme nepehldnuteln mnostv svtcch bod. Pesto vak v cel historii lidstva bylo a je spousta lid, kte v, e hvzdy mohou prozradit nco o naem ivot na Zemi. Dokonce i dnes existuj politikov, kte se ped dleitm rozhodnutm ptaj na radu astrolog.

  Porovnvn a hodnocen Hra Obkreslovn ruky pat dle naeho tdn do kategorie her pasivnch (hry s

  paprem).

  Nejedn se o hru spontnn, ale naopak vydanou, pedem peliv promylenou a pipravenou.

  Hra m vztah k ve uvedenm hrm: Vtn z karet, abka, Utren vlas. Vechny tyto hry by se daly shrnout do jedn skupiny, pro kterou je charakteristick urit vteck umn, pedpovdn budoucnosti a spojen s astrologi.

  Pro analzu tto hry jsme se rozhodly, protoe se nm zdlo, jako by tvoila samostatnou kategorii (spolu s Vtnm z karet, abkou a Utrenm vlasem).

  Zatmco vtina her je zamena na ptomnost, smuje tato hra do budoucnosti a to mnohdy jet velmi vzdlen. Prbh hry je zleitost spe intimnho charakteru, tkajcho se pouze omezenho okruhu lid (dvek). Vsledn osud je naopak zleitost skupinovou. Pokud je vsledn vtba pzniv (dvce vyjde jmno chlapce, kter se j lb), pak je snaha upoutat pozornost okol (hlavn svho prince), aby vichni zaregistrovali, kdo je komu souzen. Pokud je vsledn vtba naopak nepzniv, je snaha zlehovat vznam vtby i cel hry.

  Tato hra pomh dtem utvoit si pedstavu o svm vlastnm ivot (nap. za 10 let). Provokuje k pemlen o vlastn budoucnosti a navd ke komunikaci na toto tma s vrstevnky i s okolm.

  Zmenuje strach z vlastn budoucnosti a naopak pomh vyrovnat se i s nespnou pedpovd. Do budoucna to znamen vt pipravenost pro pekonvn ivotnch pekek, u odolnosti, vytrvalosti, sebekzni, houevnatosti a clevdomosti. Nut zamyslet se nad ivotnmi cestami, po kterch se chceme vydat. Otzkou zstv, zda tato hra nenavd ke snaze spolhat se na osudovost, co se pak v bnm ivot projevuje snahou nenst zodpovdnost za sv iny, ekat, e problmy za ns vye nkdo jin, spolhat se vce na druh ne sm na sebe.

 • ZVR

  U pi prvnm setkn s dtmi, jsme byli velice pjemn pekvapeny nejen mnostvm her, kter tyto dti hraj, ale i ochotou, s jakou se chtj s nmi o n podlit.

  Jejich rejstk her nm obas pipadal nevyerpateln. Na kadm setkn pro ns mly nov a nov hry. Nkdy nm a pipadalo, e si je snad kvli nm i vymlej.

  Provedly jsme proto uritou kontrolu, kdy jsme se ptaly vech dt najednou na jednotliv hry, jestli je maj a jestli je opravdu hraj. K naemu pekvapen se n seznam her nijak nezil, ale naopak rozil, protoe dti si bhem naeho ovovn vzpomnly na dal mnostv her.

  Celm tmto vtem jsme byly ponkud zaskoeny a pemlely jsme o tom, e budeme muset n seznam her trochu zredukovat, protoe jsme si s tak velkm mnostvm nevdly rady. Nakonec jsme to neudlaly a provedly jsme urit roztdn, kter nm pomohlo se zorientovat a navedlo ns i k vbru hry Obkreslovn ruky, kterou jsme se snaily trochu vce zanalyzovat. Doufme, e se nm alespo trochu povedlo.

  POUIT LITERATURA Dethlefsen, T.: Osud jako ance. Svoboda, Brno 1992.

  Gaarder, J.: Sofiin svt. Knin diela Timotej, Bratislava 1996.

  Kratochvl, Z.: Mtus, Filosofie a vda. PFUK, Praha 1990.

  Valiov, A.: Hry s odkrytmi kartami. Pansofia, Praha 1996.

  Magie (kniha symbol). Paseka, Praha 1995.

 • Ploha . 1 idi

 • Ploha . 2 Obkreslovn ruky

 • AutkaraElektronick hryFlakaFotbalHokejHokej, fotbalHonn o koln pomckyHopciHra na slaHrukaJ, smutn jeptikaKartyKdo m rd, co m rdKentKolovanKostkyKotKrvav stopaKovciLodMikdo (Brka)Miss bufekMrazkNa leknNa rychl reflexyNa ukakuNa ukanouObkreslovn rukyObkreslovn rukyObrzkyOhnekPkaPantomimaPaprky na zdaPing - pongPikvorkyPlcanPrastkaPrRychlovkySado - masoSardinkyScnkySlovn fotbalSto a jedna kapkaStoln hokejSvlkn z kelapanTamagoiTich potaTrpaslciTukaUtren vlasVad, nevadVtn z karetVole padniVyazovakaZem, msto, zve, rostlinaabkaidi