pengenalan cameron

Download Pengenalan Cameron

Post on 15-Oct-2015

21 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  1/24

  1.0 PENGENALAN

  Secara etimologis, hortikultur berasal dari bahasa latin, hortus dan colore. Hortus

  bermakna kebun atau sebidang tanah yang berada di sekitar rumah yang masih

  dihadkan oleh pagar dan colore yang bermaksud mengusahakan (terutama

  mikroorganisma pada media tanam). Jadi secara literal, hortikultur adalah ilmu yang

  mempelajari pembudidayaan tanaman kebun dan juga merupakan ilmu yang

  mempelajari penanaman tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, dan

  tanaman hiasan.

  Disamping itu juga, hortikultur adalah sains, teknologi dan perniagaan yang terlibat

  dalam penanaman tanaman intensif untuk kegunaan manusia. emudian hortikultur

  digunakan secara lebih luas bukan hanya untuk penanaman di kebun sahaja. !elbagai

  jenis-jenis tanaman hortikultur yang terdapat di negara kita antaranya ialah tomato,

  bayam, rosella, kubis dan pelbagai jenis lagi. "ni dapat menunjukkan baha#a hortikultur

  dapat menghasilkan pembangunan serta mengekalkan kesihatan manusia demi

  kesejahteraan sejagat.

  Sehubungan dengan itu, bagi kursus $%& '' (!erkebunan dan Hortikultur) telah

  mengadakan satu la#atan sambil belajar ke *ameron Highland yang bertujuan untuk

  mendedahkan pelajar kepada tanaman-tanaman di dataran tinggi. &ntara tanaman yang

  perlu diberikan perhatian termasuklah jenis-jenis sayuran, bungaan, buah-buahan dan

  minuman.

  +erikut merupakan rangka jadual la#atan ke *ameron HighlandPage | 1

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  2/24

  TARIKH/MASA AKTIVITI

  hb &pril, / (Jumaat)

  '.pm +erangkat dari 0!S", 1anjong 2alim.

  3.pm - 3.'pm Dijangka sampai di tempat penginapan Sri Juliana *halet, di+rincang, *ameron Highland

  .pm 2akan malam di pecan *ameron Highland

  .pm embali ke penginapan

  4hb &pril, / (Sabtu)

  5.6am - 5./6am Sarapan di +rincang, *ameron Highland

  4.am - .'pm Dijangka sampai ke Stesen 2&7D" dan memulakan la#atan

  dipandu oleh pega#ai 2&7D" (8uided 1our)

  .'pm - .pm 2akan tengahari dan solat 9ohor : &sar Jamak

  .'pm - /.pm ;a#atan ke ;adang kaktus

  /.pm - 3.pm ;a#atan ke 1aman rama-rama3.pm < .pm ;a#atan ke pasar "&, lading stra#berries (=makan malam,

  solat maghrib:isyak jamak, dan lain-lain, tertakluk kepada ruang

  masa).

  .'pm - .pm !emerhatian pemasaran di !asar 2alam +rinchang

  hb &pril, / (&had)

  5.am - 5./6am Sarapan di +rincang, *ameron Highland

  .'am - .am ;a#atan ke ebun +>H

  .pm !erjalanan !ulang ke 0!S" (= makan tengahari di 7inglet)

  6.pm < 3.pm Dijangka sampai ke 0!S", 1anjung 2alim

  ?Sebarang perubahan tertakluk pada ruang masa. +erikut merupakan laporan sepanjang

  la#atan ke *ameron Highland.

  2.0 REFLEKSI HARIAN SEPANJANG LAWATAN

  HARI PERTAMA

  1arikh :/:/ Hari Jumaat

  ami bergerak pada jam '.' petang dari 0!S" iaitu dengan ' buah bas yang terdiri dari

  pelajar $%&'' (!erkebunan dan Hortikultur). emudian kami singgah di hentian

  7ehat dan 7a#at iaitu di 1apah pada jam /.' petang bagi menunaikan solat asar

  Page | 2

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  3/24

  selama lebih kurang ' minit. !ada jam 6 petang kami terus bergerak semula dan tiba

  di *halet Juliana *ameron Highlands pada tepat jam .' malam. !ada malam tersebut

  kami diberi kebebasan untuk berehat dan melakukan akti@iti sendiri

  HARI KEDUA

  1arikh 4:/:/ Hari Sabtu

  !ada jam 5.6 pagi kami semua bersiap dan makan pagi sebelum berangkat ke Stesyen

  2&7D". !ada pukul . pagi, tiba di stesen 2&7D". 1aklimat telah diberi AaBid

  pengurus 2&7D" di *ameron Highland. Setelah selesai taklimat kami diberi peluang

  untuk mela#at tanaman-tanaman yang terdapat dalam 2&7D" yang dikenali sebagai

  1aman &gro 1eknologi sehingga jam .' tengahari diiringi oleh pekerja 2&7D"

  yang memberi penerangan mengenai tanaman dan teknologi tanaman yang digunakan

  serta yang terdapat di 2&7D". ami sangat teruja melihat pelbagai jenis tanaman

  seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan yang sangat segar, sihat dan

  cantik. "a di tanam dengan menggunakan pelbagai kaedah antaranya hidroponik,

  fertigasi, hidropoik teknik C1, hidroponik teknik deep flo# menggunakan paip p@c,

  hidroponik teknik autopot, dan lain-lain. Selepas itu, kami diberi masa untuk rehat,

  makan dan solat sebelum berangkat ke ladang kaktus pada jam .' petang. !ada pukul

  6.' kami ke pasar "& dan lading stra#berries. !ada jam 3.' petang kami pulang ke

  penginapan untuk bersihkan diri serta menunaikan solat. !ada jam .' malam kami

  dikehendaki turun ke pasar malam +rincang untuk membuat pemerhatian terhadap

  jenis-jenis tanaman yang dipasarkan.

  HARI KETIGA

  1arikh :/:/ Hari &had

  Hari ini merupakan hari terakhir kami berada di *ameron Highlands. Setelah selesai

  membersihkan diri, mengemas barang dan makan pagi kami memulangkan kunci untuk

  keluar dari penginapan dan menunggu bas untuk ke ebun +>H pada pukul .' pagi.

  ami diba#a mela#at kilang memproses daun tea. Disana kami dapat melihat proses

  a#al sehingga proses akhir memproses membuat tea. ami berangkat pulang ke 0!S"

  pada jam . tengahari. &lhamdulillah kami selamat tiba di 0!S" pada jam

  3.petang.

  Page | 3

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  4/24

  3.0 LAWATAN STESEN MARDI

  3.1 Tanaman say!an" #n$aan %an #a&an

  1aman &gro1eknologi 2ardi ialah sebuah agensi kerajaan yang membuat

  penyelidikan dan pembangunan teknologi tanam-tanaman tanah tinggi. &pa

  yang menariknya di 2&7D" *ameron Highlands ialah jenis sayuran yang

  ditanam di sini adalah berbeBa dengan di tanah rendah. &ntara sayuran yang

  ditanam di sini adalah seperti kubis bunga, kacang buncis, cili, tomato dan lain-

  lain lagi. !elbagai tanaman di tanam di sini menggunakan pelbagai teknologi

  hidroponik dimana sistem yang digunakan disini mudah ditanam dan hasilnya

  adalah lebih bermutu tinggi. ebanyakan sayuran tanah tinggi di sini adalah

  untuk pasaran tempatan dan juga diekport ke luar Cegara. 2anakala 2&7D"

  hanya memasarkan produknya di Stesen 2&7D" sahaja dan juga ianya untuk

  penyelidikan untuk para petani.

  Page | 4

  7ajah '.. ubis 2erah(7ed *abbage)

  '!ass()a *+,!a),a Va!. -a(aa

  7ajah '.. ubis +unga(*auliflo#er)

  '!ass()a *+,!a),a Va!. '!y(s

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  5/24

  Jumlah keluasan tanaman 2&7D" adalah 3 hektar manakala

  tanaman sayuran secara keseluruhan di *ameron Highlands pula meliputi lebih

  kurang 6.E dari ka#asan bertanam. Cilai pengeluaran untuk *ameron

  Highlands pula dianggarkan 4, tan setahun dengan hasil jualan lebih kurang

  juta ringgit. "nilah menjadikan *ameron Highlands adalah sebuah pusat

  pengeluaran sayuran tanah tinggi utama di 2alaysia. Selain itu juga, mutu

  sayuran yang didapati di ka#asan *ameron Highlands juga baik dan

  memuaskan. Harga yang dita#arkan di sini lebih murah berbanding dengan

  harga jika telah dipasarkan di ka#asan lain.

  2asalah yang sering dihadapi oleh pengusaha 2&7D" antaranya ialah

  6E - E struktur tidak boleh bertani disebabkan oleh ka#asan permukaan

  yang berlereng dan tanah tinggi yang curam menyukarkan para peneroka

  membuka ka#asan pertanian. 1etapi pengusaha akan berusaha untuk terokainya.Page | 5

  7ajah '..3 ield 8arlic

  A+(m *+,!a),m

  7ajah '..' 1hyme(*ommon 1hyme)

  T& ms V+ a!(s

  7ajah '../ %pal(&pple)

  Ma+s Dm,s()a+

  7ajah '..6 Salad

  La))a Sa(a

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  6/24

  Julat bacaan hujan yang tinggi sebanyak mm.Selain masalah yang sering

  dihadapi oleh pengusaha adalah makhluk perosak, seperti serangga, penyakit,

  tahap kesuburan tanah yang kurang disebabkan pengurangan pembajaan,

  masalah air dan hakisan.

  *adangan bagi mengatasi masalah ini, pihak 2&7D" perlu meneliti

  semula secara keseluruhan bagi memastikan segala masalah dapat diatasi agar

  dapat menga#al kualiti dan mutu hasil ladang. Di 2&7D" sekiranya tumbuhan

  dan tanaman diserang penyakit atau serangga, ianya tidak disembur dengan

  racun serangga tetapi membuangnya terus dan mengantikan yang baru.

  P,m!s,san T,a

  Page | 6

  Daun teh dikutip dari ladang teh 2&7D". !okok teh

  ditanam pada tahun 45. Dipetik ' helai daun dari

  ucukn a saha a

  !roses menyusun dan membersihkan daun-daun teh

  yang telah di petik.

  Daun-daun tea akan dihancurkan ke cebisan halus dengan menggunakan mesin roller dan

  pemutar sebelum dihantar ke roll breaker dimana daun akan diayak untuk mengasingkan

  daun halus dan daun kasar

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  7/24

  M,s(n P,m!s,san T,&

  7ajah '.. 7oller /F 7ajah '..4 7oller '3F

  Page | 7

  Daun-daun tea yang telah halus akan melaluiroses fermentasi dimana dilakukan selama am

  Seterusnya, daun-daun tea akan dibiarkan selama minit

  di dalam o@en bagi mendapatkan bau tea yang #anyi

  !engredan daun mengikut jenis-jenis grediaitu halus dan kecil

  !embungkusan

  !asaran

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

  8/24

  7ajah '.. 7otor@en 7ajah '.. 7oller +reaker

  7ajah '.. ibre %Gtractor 7ajah '..' Dryer

  3.2 Fn$s( %an ma+ama ,n#&an MARDI

  Page | 8

  7ajah '.2enunjukkan logo rasmi 2&7D" ("nstitut !enyelidikan dan ementerian

  !ertanian 2alaysia.

 • 5/26/2018 Pengenalan Cameron

Recommended

View more >