parity tiếp theo

Download Parity tiếp theo

Post on 22-Jun-2015

292 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 1 Mi quan h Li sut & T gi 1.1 Hc thuyt ngang bng li sut A. Hc thuyt ngang bng li sut c bo him ri ro t gi (CIP) B. Hc thuyt ngang bng li sut khng c bo him ri ro t gi (UIP) 1.2 Kim nh CIP 1.3 ng dng CIP

2. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP) pht biu rng s khc bit li sut gia 2 quc gia th cn bng vi s khc bit gia t gi giao ngay vi t gi k hn. L thuyt ngang gi li sut ng vai tr quan trng trong cc th trng ngoi hi, cho thy mi quan h gia li sut, t gi giao ngay v t gi k hn. N gii thch v sao t gi k hn khc vi t gi giao ngay v mc chnh lch s c. L thuyt ny lin quan n mt thi im nht nh ( t gi k hn), khng nh t gi hi oi chu nh hng s sai bit trong li sut. Hc thuyt ngang bng li sut (IRP) Ngang bng li sut c bo him ri ro t gi (CIP) Ngang bng li sut khng c bo him ri ro t gi (UIP) 3. Cc gi nh ca CIP Th trng ti chnh hot ng hiu qu v cnh tranh hon ho Chng khon ni a v nc ngoi c th thay th cho nhau Vn c lu chuyn t do gia cc quc gia Khng tn ti chi ph giao dch Cc nh u t trung lp i vi ri ro Ni dung CIP ( Covered Interest Parity ) Trong mi trng gi nh, khi ri ro hi oi c bo him thng qua th trng hi oi k hn th li tc ca mt ti sn ti chnh trong nc phi bng li tc ca mt ti sn ti chnh c nhng c tnh tng t nc ngoi. iu ny c ngha l khi ri ro hi oi c bo him thng qua th trng hi oi k hn th li tc u t v th trng tin t trong nc bng li tc u t vo th trng tin t nc ngoi. Nu iu kin cn bng ny b vi phm, cc hot ng kinh doanh chnh lch li sut c bo him s xy ra cho n khi iu kin cn bng c ti hin. 4. Thit lp cng thc 5. Thit lp cng thc 6. Thit lp cng thc 7. CIP ni rng trong iu kin th trng hon ho mc sinh li ca ng tin ti cc quc gia l nh nhau. Hay cc nh u t c u t vo cc th trng khc nhau nhng li nhun th nh nhau. Nu CIP khng duy tr, s xut hin c hi u t Arbitrage li sut c bo him CIA. Hot ng ca CIA to p lc ti lp li trng thi cn bng. CIP dng xc nh t gi k hn CIP dng o lng mc lu chuyn vn quc t Nu Cc th lc th trng c php vn hnh mt cch t do th cc ngun ti chnh s c phn b trn th gii mt cch ti u nht CIP gip cc doanh nghip a ra cc quyt nh u t v ti tr ngn hn 8. Chin lc u t hng ngoi Chin lc u t hng ni Khi m CIP b sai lch hay ni ng hn mc sinh li ca ng tin ti hai quc gia c s khc nhau ( vay tin ni li sut thp u t ni c li sut cao hn) Mt nh u t s tm kin c hi v quyt nh chin lc kinh doanh ca mnh : u t trong nc hoc l u t ra bn ngoi 9. Chin lc u t hng ngoi : Nh u t s thc hin bng cch ly s vn ca mnh ( s tin vay trong nc) em ra bn ngoi u t vi mc sinh li ca ng tin cao hn. Gi s li nhun t u t nc ngoi cao hn u t trong nc Phng n 1: Vi s tin ban u nu u t trong nc sau thi gian t s tin thu c c li v gc ( vi li sut trong nc l i) 1+i Phng n 2: 10. Phng n 2: 11. iu kin : Gi s u t trong nc c mc sinh li hn u t ra nc ngoi. Phng n 1: Phng n 2: 12. B. QUY LUT NGANG GI LI SUT KHNG C BO HIM UIP 1/ Gi thit ca hc thuyt - Th trng ti chnh hot ng hiu qu v cnh tranh hon ho. - Chng khon ni a v nc ngoi c th thay th cho nhau. - Vn c lu chuyn t do gia cc quc gia. - Khng tn ti chi ph giao dch. - Cc nh u t trung lp i vi ri ro. 13. 2/ Ni dung UIP Mc d ri ro hi oi khng c bo him thng qua th trng hi oi k hn, li tc u t vo mt ti sn ti chnh trong nc bng vi li tc u t vo ti sn ti chnh c c tnh tng t nc ngoi. Thit lp cng thc + Gi s ban u c mt khon tin chng ta c th mang i u t ra nc ngoi hoc u t trong nc. + Khi u t ra nc ngoi chng ta phi mua ngoi t vi t gi giao ngay S, ng thi dng s tin ny u t trong thi gian t vi li sut l i. 14. Xt trn 1 ng u t: - Nu u t ra nc ngoi: 15. - Nu u t trong nc: + Sau thi gian t s tin chng ta c : 1+ i 16. =>> Mc thay i t gi k vng bng mc chnh lch li sut ca hai ng tin. ng tin no c li sut cao hn, ng tin s gim gi; mc gim gi bng vi mc chnh lch li sut ca hai ng tin. 17. 3/ ngha ca UIP - Tnh hiu lc thc nghim ca UIP hm cc th trng ti chnh lin kt cht ch vi nhau mc d c s hin hu ca ri ro hi oi. - UIP c th s dng kho st mi lin kt gia li sut gia cc quc gia. - UIP cng c ngha i vi cc quyt nh u t v i vay ca cc doanh nghip. 18. Vn u t ban u (K) u t ra nc ngoi u t trong nc IRP Th trng ti chnh hon ho CIP = UIP = 19. 1.2 Kim nh CIP Kim nh thc tin + Thc t cho thy, gia cc mc li sut c bo him lun tn ti mt lch nht nh m cc hnh vi kinh doanh chnh lch li sut vn khng th vo cuc a cc mc li sut ny v trng thi cn bng CIP. + Nguyn nhn sai lch CIP: 20. 1/ Chi ph giao dch : Chi ph pht sinh t cc hot ng mua/bn ngoi t trn th trng ngoi hi, mua/bn chng khon trn th trng chng khon. - Hnh vi kinh doanh chnh lch li sut ch xy ra khi thu nhp t vic kinh doanh chnh lch li sut ln hn chi ph giao dch. VD : NHTM p dng chnh lch gia t gi mua v t gi bn b p cc chi ph v to li nhun cho NHTM (T gi mua vo USD: 20.800VND, t gi bn ra USD : 20.860VND). Do nh u t phi gnh chu khon chnh lch ny, do lm gim thu nhp t u t ngoi t. 2/ Chi ph thu thp v x l thng tin : Trong thc t, cc nh u t phi mua thng tin v phi chu chi ph thng tin. 21. 3/ Can thip ca chnh ph : Hnh thc can thip c bn ca chnh ph l vic n nh mc li sut ni t v t gi. V d : + 4/2010, NHNN yu cu cc tng cng ty, tp on c thu ngoi t phi bn cho Ngn hng v kim sot cht ch cc giao dch mua bn ngoi t ti cc a im mua bn ngoi t. Ngy 18/10/2010, NHNN iu chnh t gi lin ngn hng ln hn 2% (t 18.544VND/USD ln 18.932VND/USD) v gi nguyn bin . + hn ch tnh trng la ho, chnh ph p dng cc bin php kim sot ngoi hi nh hn ch vic mua ngoi t, buc cc khon thu ngoi t phi kt hi trong mt thi gian nht nh, kt qu l u t ra nc ngoi b hn ch => do cc ro cn hnh chnh nn kinh doanh chnh lch gi vn khng th vo cuc. 22. 4/ Tr ngi ti chnh v th trng khng hon ho : + u t vo ngoi t c bo him lm pht sinh chi ph b sung t vic k qu. + Ngun vn khng c sn dng vo mc ch u t, cc NHTM p dng hn mc tn dng i vi khch hng lm cho h b l c hi kinh doanh chnh lch gi. Ngoi ra cn do tnh cht khng hon ho ca th trng vn nh s c quyn, thiu thng tin, th trng nh b 23. 5/ Tnh khng ng nht ca cc ti sn : + Ri ro v n : i vi mt ti sn c mc ri ro v n cao th mc li sut p dng cng phi cao, iu ny khin cho mc li sut c bo him u t vo ti sn c ri ro cao phi cao hn mc li sut ni t m cc hot ng u c chnh lch li sut vn khng th pht sinh. VD : Thng 12/2010, t chc xp hng tn nhim quc t Moodys quyt nh h xp hng tn nhim tri phiu pht hnh bng ni t v ngoi t ca Chnh ph Vit Nam t BA3 xung B1. Ngy 28/9/2012, Moodys h xp hng tn nhim tri phiu ca Vit Nam t mc B1 xung B2. + Ri ro chnh tr : Bao gm kh nng cc ngun vn u t nc ngoi b phong to, khng c chuyn i sang cc chng khon khc, hn ch chuyn sang ng tin khc, 24. 1.3 ng dng CIA trong mi trng c chnh lch gi S : T gi giao ngay (Sb: Mua vo, Sa: Bn ra) F : T gi k hn (Fb : Mua vo, Fa : Bn ra) i : Li sut trong nc (ni a) i*: Li sut nc ngoi 25. 1/ CIA hng ngoi (khi i < i*) + Nh u t vay ni t trong nc vi li sut ia (y l hot ng cho vay ca ngn hng). + Nh u t mua ngoi t vi t gi giao ngay Sa (i vi ngn hng th y l hot ng bn ngoi t cho nh u t). 26. 2/ CIA hng ni (khi i > i*) 27. - Cho d CIA hng ni hay hng ngoi th cui cng nh c hot ng ca CIA lm cho cc quc gia khc nhau c mc sinh li ca ng tin nh nhau => n gip th trng cn bng hn trong di hn v trng pht nhng ai lm tri quy lut th trng lun ng. Kt lun 28. Cc quan h ngang bng trn th trng hu hiu2 2.1 Hiu ng Fisher (FE) 2.2 Hiu ng Fisher quc t (IFE) 2.3 ngha IFE 2.4 Tng hp cc quan h Parity 29. 2.1 Hiu ng Fisher (FE) Hiu ng Fisher th hin mi quan h gia li sut danh ngha v lm pht ca mt quc gia. V d: L i i mt quc gia i a. Hiu ng Fisher gi nh rng li sut danh ngha gm 2 b phn cu thnh: mc k vng lm pht v li sut thc. Theo Irving Fisher, li sut danh ngha ni a phn nh li sut thc (r) v lm pht k vng trong k tng ng (Pe): (1 + i) = (1+ r)*(1+ Pe) i l li sut danh ngha 30. Cng thc FE dng gn ng: Li sut thc t = Li sut danh ngha - T l lm pht. c Li sut danh ngha = Li sut thc t + T l lm pht. Mi thnh t trong v phi ca phng trnh trn chu tc ng ca cc lc lng kinh t khc nhau. Li sut thc t c quyt nh bi cung v cu vn vay. Theo l thuyt s lng tin t th tc cung ng tin tng quyt nh t l lm pht. 2.1 Hiu ng Fisher (FE) Trong di hn, s thay i ca cung ng tin khng c nh hng g n li sut thc t cng nh cc bin thc t khc. V li sut thc t khng thay i nn li sut danh ngha phi iu chnh theo s thay i ca lm pht. Do vy, khi Ngn hng Trung ng tng cung ng tin t, th c lm pht v li sut danh ngha u tng. S iu chnh ny ca li sut danh ngha theo lm pht c gi l hiu ng FISHER 31. -Sai lch li sut thc s lm dch chuyn dng vn quc t. -Cc gi nh: Th trng hng ha v ti chnh cnh tranh hon ho Tt c cc quc gia u tiu dng 1 r hng ha Ri ro chng khon trong nc v nc ngoi nh nhau Lu chuyn vn quc t l hon ho Thng tin minh bch, d tip cn Li sut thc cc quc gia bng nhau: r = r* 32. V D: r Canada= r M = 2%. Gi s li sut danh ngha mt nm l 13% ti Canada v 8% ti M => mc lm pht k vng ti Canada l 11%, ti M l 6%. Mc chnh lch lm pht k vng gia 2 quc gia l 5%. Da theo IFE v PPP, lm pht ti Canada cao hn ti M 5% nn ng la Canada s phi st gim 5% so vi la M 5%. Nh u t M c th kim c 8% t vic u t vo Canada, mc sinh li ny bng mc sinh li m h c th kim c ti M. -L thuyt hiu ng Fisher quc t (IFE International Fisher Effect) s dng li sut gii thch ti sao t gi hi oi thay i theo thi gian, nhng n c lin quan mt thit vi l thuyt PPP v li sut thng c mi tng quan cao vi t l lm pht. -Nu li sut thc c gi nh l nh nhau 2 quc gia, s khc bit v li sut danh ngha hon ton l do chnh lch mc lm pht k vng. -Chnh lch li sut gia cc quc gia phn nh tng quan lm pht k vng trong cng thi k : i i* (Pe P*e) 33. Hm ca hiu ng Fisher quc t L thuyt IFE cho rng, cc ng tin vi li sut cao s c mc lm pht cao v c k vng s gim gi. Do , gi s khi li sut ti M cao tng i so vi mt s quc gia khc, th cc cng ty khng cn c gng u t vo M bi v tc ng ca t gi c th b p cho li sut trong mi giai on. V d: Li sut danh ngha M l 8%, Nht l 5%. Mc k vng sinh li thc t l 2% ti mi quc gia. Lm pht k vng M l 6%, Nht l 3%. Nu t gi thay i nh mong i, cc nh u t Nht ang c gng li dng li sut cao hn M s nhn c sut sinh li ging nh nhng g h kim c quc gia mnh. D cc nh u t Nht kim c thm 3% tin li u t vo M nhng ng la M b mt gi 3% vo cui chu k u t. Do , mc sinh li u t t M khng tt hn nhng g h

Recommended

View more >