opmaak scriptie ravennah

of 34 /34
1 scriptie.indd 1 12-05-2009 15:42:20

Author: hany-saad

Post on 22-Mar-2016

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deel van scriptie Ravennah

TRANSCRIPT

 • 1scriptie.indd 1 12-05-2009 15:42:20

 • 2scriptie.indd 2 12-05-2009 15:42:20

 • 3InhoudsopgaveSamenvatting 4Voorwoord 5Inleiding 7

  Hoofdstuk 1 Geschiedenis 9

  Inleiding Het ontstaan van Internet Website statistieken De ontwikkeling van Admanagement systemenConclusie

  Hoofdstuk 2 Niet-digitale en digitale mediumtypen 21Inleiding Niet-digitale mediumtypen Digitale mediumtypenDe voordelen van Bannering Conclusie

  Hoofdstuk 3 Online Marketing 33

  Hoofdstuk 4 Rich media 50

  Hoofdstuk 5 Admanagement aanbieders 56

  Inleiding Sales houses en traffic housesConclusie

  Hoofdstuk 6 Doelgroep marketing onderzoek 60

  InleidingTargeting Doelgroepsegmentatie Admanagement systeem Conclusie

  Hoofdstuk 7 Doelgroep 67

  Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 74

  Interviews 76

  Bronvermelding 79

  Bijlage 81

  scriptie.indd 3 12-05-2009 15:42:20

 • 4Samenvatting

  Deze scriptie is een overzicht van en vergelijking tussen de

  effectiviteit van verschillende mediatypes. Na een overzicht

  van de diverse mediatypen onderverdeeld naar klassieken

  en nieuwe media, richt mijn onderzoek zich vooral op de

  mogelijkheden van de online media. Meer in detail biedt deze scrip-

  tie een vergelijking tussen de mogelijkheden van diverse typen on-

  line media zoals: video advertising, ingame advertising en digitale

  nieuwsbrieven.

  Als belangrijkste bevindingen kom ik tot de conclusie dat digitale me-

  dia effectiever zijn dan klassiek media en daarom steeds meer terrein

  winnen. Dit is xonder andere zichtbaar in het toenemende financile

  volume van deze markt. Een van de belangrijke verschillen tussen

  de klassieke media en de nieuwe media is dat het in een online om-

  geving veel beter en snelle mogelijk is om inzicht te krijgen in de ef-

  fecten en het bereik van de gebruikte media uitingen (de campagne).

  Hierdoor kan beter en sneller worden ingespeeld op de wensen van

  de klant en op de soms snel veranderen markt.

  Een belangrijke oorzaak hiervoor is het dat het in een online omge-

  ving veel beter mogelijk is om snel en nauwkeurig gegevens te ver-

  zamelen zoals aantal bezoekers van een pagina, de geografische ken-

  merken en het aantal impressies en clicks. Al deze gegevens wordt

  verzameld door gebruikt te maken van admanagement systemen,

  waarbij webstatistieken programmas een belangrijke rol spelen.

  Deze webstatistieken maken het mogelijk om een begrip als SMART

  werken veel beter dan in het verleden, toen we voornamelijk met

  klassiek marktonderzoek werkten, in te vullen

  Om effectief te kunnen adverteren is segmentatie van de doelgroep

  scriptie.indd 4 12-05-2009 15:42:20

 • 5van groot belang. Online zijn er veel meer mogelijkheden om de

  waste (verspilling). Daarmee kunnen we minder mensen buiten de

  doelgroep lastig vallen en minder geld verspillen.

  Verder geeft deze scriptie een overzicht van de belangrijkste spelers

  in de Nederlandse webvertising markt. En gaat dieper in op allerlei

  nieuwe technische ontwikkelingen binnen de wereld van de online

  media, zoals Rich media. Deze ontwikkelingen lijken de toekomst, als

  het gaat om nieuwe vormen van online advertising. Daarbij moet wel

  bedacht worden dat digitale marketing alleen mogelijk is in landen

  met een voldoende internet penetratie en dat zeker voor de komende

  jaren media mixen van digitale en niet digitale middelen de meest ef-

  fectieve manier zullen blijven om de koper te verleiden.

  Ik kom tot de conclusie dat de online media enorm aan terrein win-

  nen ten opzichte van offline media, en dat er grote verschuivingen

  van campagne budget van offline naar online zijn. Vooral omdat in

  de huidige krimpende markt, tengevolge van de economische crisis,

  het heel belangrijk is de opdrachtgever waar voor zijn geld te bieden.

  Daarbij is het adagio meten is weten nog steeds van toepassing.

  En juist meten kun je met digitale media veel sneller, nauwkeuri-

  ger en goedkoper doen dan bij de oude media. Omdat in tijden van

  schaarste voor adverteerders hun Return On Investment (ROI) enorm

  belangrijk is, kun je als media onderneming met digitale marketing

  toepassingen ook in een markt die vooral op de korte termijn wordt

  gestuurd, overleven.

  Alles kort samengevat: online is de toekomst, de digitale mogelijkhe-

  den en de online marketing markt zullen zich steeds verder ontwikke-

  len. Banners, ingame advertising en video advertising zijn daarmee

  niet meer weg te denken uit de wereld van de moderne reclame.

  scriptie.indd 5 12-05-2009 15:42:20

 • 6Voorwoord

  Vier jaar geleden ben ik gestart met de opleiding Media En-

  tertainment Management bij In Holland, met net als zo-

  veel studenten - als doel mijn HBO-diploma te behalen. Ik

  heb de laatste twee jaar de duale studierichting gevolgd.

  Tijdens mijn MBO opleiding op het Grafisch Lyceum heb ik ervaren

  hoe belangrijk de combinatie van kennis en praktijkervaring is. Om

  deze reden heb ik er bewust voor gekozen om, naast de noodzake-

  lijke kennis, ook de nodige ervaring op te doen tijdens mijn studie.

  De laatste twee jaar hebben daarom, naast het volgende van de

  lessen op school, toch vooral in het teken gestaan van werken in de

  praktijk. Iets wat mij goed is bevallen.

  Natuurlijk heeft de medaille ook een keerzijde. Talrijk zijn de verha-

  len over de onbekende duaalstudenten, die niemand ooit ziet. Wat

  in die verhalen naar voren komt is dat je het risico loopt een beetje

  te vervreemden van school, maar ook dat het duale traject door

  veel studenten als een stuk zwaarder wordt ervaren als de normale

  voltijd HBO-opleiding. Bij het aangaan van deze gecombineerde

  uitdaging, krijg je immers al snel te maken met een dubbele verant-

  woordelijkheid. Zowel op school als op werk moet je verwachtingen

  waar maken. En dat is niet altijd gemakkelijk (maar wel leerzaam)!

  Verwachtingenmanagement is daarom erg belangrijk. Een ook daar

  steek je dan weer wat van op.

  Op deze manier heb ik niet alleen kennis tijdens mijn opleiding

  opgedaan maar heb me ook als mens ontwikkeld. Ik ben voor mijn

  gevoel in een relatief korte tijd enorm gegroeid en heb ik heel daar-

  naast veel kennis opgedaan. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen

  de kennis uit de boekjes, maar de kennis die je opdoet in een in

  mijn geval commercieel bedrijf. Mensenkennis, zakenkennis, klan-

  scriptie.indd 6 12-05-2009 15:42:20

 • 7tenkennis, zelfstandige klantcontacten en het leren op eigen benen

  te staan. Dit alles heeft de afgelopen jaren niet alleen mijn ken-

  nis en ervaring maar zeker ook mijn zelfvertrouwen doen groeien.

  Ondertussen weet ik welke bergen ik heb moeten verzetten om tot

  dit punt te komen: het schrijven en afronden van mijn scriptie. Iets

  waar ik erg trots op ben!

  De eerste twee jaar van mijn opleiding zag er in theorie hetzelfde

  uit als die van mijn medestudenten. Naar school gaan, volgen van

  colleges, werken in project groepen, studiepunten halen doormid-

  del van tentamens of studieloopbaan opdrachten. Na twee jaar

  begint de werkelijke uitdaging: werken!

  Een opleiding in de mediabrache wil zeggen, dat veel mensen daar-

  na kiezen voor stages of werkervaring bij een bedrijf als Endemol of

  het organiseren van een groot evenement zoals Pinkpop. Voor mij

  was dit niet de toekomst visie. Tijdens mijn vorige opleiding in de

  grafische sector, ben ik er vrij snel achter gekomen waar mijn passie

  ligt. Het commercieel-creatievere werk in de mediabranche. Re-

  clame vind ik bijvoorbeeld iets fascinerends. Dat we tegenwoordig,

  op tal van manieren massaal, overspoeld worden door uitingen, via

  diverse mediakanalen, vinden we normaal!

  Met print of gedrukte reclamemedia heb ik zowel in praktijk (bij

  mijn stageplaats bij een drukkerij) als in theorie tijden mijn vorige

  opleiding veel ervaring opgedaan. Van ontwerp, via vormgeven tot

  uiteindelijk gedrukt abri of flyer. Op mijn tweede stageplek (bij Mexx

  international) was ik mede verantwoordelijk voor het reclame ma-

  teriaal van alle vestigingen in Nederland. Op de marketing afdeling

  heb ik dit hele traject van dichtbij meegemaakt. Dat smaakte naar

  meer. Ik wilde daarom meerdere kanten van reclame gaan verken-

  nen en ontdekken. De focus van mijn huidige opleiding ligt vooral

  op: teamwork, planning, procesbeheersing en uitvoering (projecten

  organiseren). Je wordt als het ware de eerste jaren getraind om

  scriptie.indd 7 12-05-2009 15:42:20

 • 8op te treden als de spin in het web van een (project)organisatie.

  Bij mijn eindproject heb ik samen met een aantal medestudenten

  kunnen laten zien dat we dat in de vingers hadden. Ik heb daarbij

  bewust gekozen voor een echt project, en niet voor een stapel

  papier waarin staat hoe het zou kunnen. Ook dat heeft mij gesterkt

  in mijn positieve gevoelens over de duale opleiding: zwemmen leer

  je in het water en niet op de kant! En om dat in teamwork met een

  groepje mensen samen te doen is soms vermoeiend maar vooral

  boeiend.

  Het mooie aan teamwork is dat er taken zijn die verdeeld kunnen

  en moeten worden. Mijn interesse lag bijvoorbeeld vanaf het begin

  bij de diverse projecten bij de marketing kant. Welke campagnemid-

  delen zetten we in, waarom gebruiken we een bepaalde media mix,

  wat zijn de kosten en wat levert het op? Vooral de digitale media

  vind ik erg interessant. We gebruiken tegenwoordig in Nederland

  naast de klassieke media als TV, radio en print vrijwel allemaal

  internet, computers, SMS, IPod etc. maar hoe zit dat dan precies?

  Elke keer wordt je wijzer als je daarvoor op onderzoek uitgaat. En

  het verbaast me iedere keer weer dat er online zoveel meer moge-

  lijk is dan je denkt. De markt lijkt in een constante beweging te zijn

  waarin nieuwe media het heft overnemen van de oude.

  Het was voor mij dus niet erg verassend dat ik na deze twee jaar op

  zoek ging naar een baan in de online media. DQ&A is een toonaan-

  gevend bedrijf in online reclame. Een baan daar is dus een buiten-

  kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Hier ben ik nu bijna

  twee jaar werkzaam, het is te merken dat het een hele dynamische

  markt is, en je elke dag nieuwe dingen leert. Nieuwe producten,

  nieuwe diensten, nieuwe systemen en nieuwe toepassingen. Dat

  is wat de klok slaat. Dat je daarbij begint als assisstent medewer-

  ker, naar een half jaar wordt bevorderd tot consultancy support en

  recent zelf tot consultant, maakt het nog leuker. Anders dan in een

  scriptie.indd 8 12-05-2009 15:42:20

 • 9ambtelijke organisatie kijkt men in een commercile organisatie niet

  naar leeftijd en ancinniteit, maar naar wat je kunt, en hoe men

  zich ontwikkeld. Ook (natuurlijk) naar wat je toevoegt aan het pro-

  duct. Ik zit nog op school en heb al een (mini) loopbaan doorlopen.

  Wat doet dat bedrijf dan? Zult u zich afvragen. DQ&A staat voor

  Digital Questions & Answers Naast het plaatsen, beheren en evalue-

  ren van online banners zijn wij ook actief op het gebied van mobile

  advertising en game advertising .

  Mijn primaire taak bij DQ&A is het analyseren van advertising op

  websites van onze klanten. Hierdoor zie ik dagelijks veel toepas-

  singen van online reclame. Voor mijn scriptie wil ik dit graag verder

  uitdiepen. Welke media is het effectiefst om in te zetten en op welke

  manier en waarom? Wat zijn de mogelijkheden, de kosten en de

  voor- en nadelen van de online media. Deze vragen heb ik met het

  schrijven van mijn scriptie geprobeerd te beantwoorden. Om terug

  te komen bij mijn opening: ik wil proberen een theoretisch verhan-

  deling te schrijven maar vooral gebruikmaken van mijn praktische

  werkervaring. Theorie en praktijk hand in hand.

  En dan nog dit. De nieuwe media wereld is er een van snelle En-

  gelse termen, vakjargon en turbotaal. Hier en daar heb ik daarom

  in een voetnoot uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt. En passend

  bij dit onderwerp zijn dat natuurlijk soms ook internet links en niet

  alleen maar boekverwijzingen. Ook heb ik pogingen gedaan om

  vakjargon steeds in een duidelijke context te gebruiken. Ik heb zo

  geprobeerd het onderwerp zo goed mogelijk toegankelijk te maken

  voor de lezer. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben.

  Veel leesplezier,

  Ravennah Matser

  scriptie.indd 9 12-05-2009 15:42:20

 • 10

  InleidingInhoud

  Voor u ligt de scriptie Effectief omgaan met Advertising in

  een online omgeving, waarin de volgende hoofdvraag en

  deelvragen worden beantwoord. Het centrale onderwerp

  van deze scriptie is wat de titel al zegt, namelijk de vr-

  en nadelen van advertising in een online omgeving.

  Hoofdvraag

  Op welke wijze kan een website optimaal gebruik maken van

  haar online omgeving?

  Deelvragen

  Wat zijn de voor- en nadelen van digitale advertising ten opzichte

  van de meer klassieke advertising?

  Op welke wijze onderscheidt Bannering zich ten opzichte van an-

  dere digitale reclamemiddelen?

  Welke (grote) Nederlandse online advertising spelers zijn op de

  markt actief en wat zijn hun onderscheidende USPs ?

  Wat zijn de onderliggende relaties tussen de belanghebbenden

  in de procesketen bij Bannering en op welke wijze komt de toege-

  voegde waarde tot stand, en hoe komen alle partijen daarbij aan

  hun inkomsten?

  Op welke wijze kan een website met behulp van segmentatie,

  scriptie.indd 10 12-05-2009 15:42:20

 • 11

  Bannering toepassen.

  Belang

  Ondanks het bewezen positieve effect van online marketing en

  reclame , zowel als ondersteunend middel bij klassieke marketing-

  communicatiemiddelen, als bij zelfstandig gebruik, worden de zege-

  ningen van online marketing nog lang niet door iedereen erkend.

  Onderwijsinstellingen, reclamebureaus, commercile en niet-com-

  mercile organisaties, de wereld is nog lang niet volledig overtuigd

  van het nut van online adverteren. Helemaal nu wij in een reces-

  sie verkeren en de campagne budgetten slinken wordt bij veel

  bedrijven als eerst de stekker uit internet getrokken, omdat veel

  bedrijven (of hun marketing managers) daar minder vertrouwen in

  hebben. Terwijl nu juist bij uitstek internet HET medium is waarvan

  je de effectiviteit van de campagnes optimaal kan meten.

  In mijn functie als consultant bij DQ&A ben ik dagelijks bezig met

  analyseren van online campagne resultaten. In combinatie met mijn

  interesse in online marketing maakt dit deze scriptie actueel, per-

  soonlijk en werk gerelateerd. Helemaal omdat ik als duaal student

  al bijna twee jaar werkzaam ben bij het bedrijf waarbinnen ik mijn

  scriptie schrijf. Ik zie dit als een groot voordeel. Zo kan ik natuur-

  lijk onder borging van anonimiteit van de klant - direct beschikken

  over heel veel interessante data om onderzoek te doen.

  Uitwerking

  Hoewel de gekozen afstudeeropdracht op het eerste gezicht niet

  helemaal aansluit bij de core business van mij afstudeer bedrijf, is

  mijn scriptieonderwerp, ook voor hen interessant. Juist omdat ik

  inzicht probeer te krijgen in zowel de mogelijkheden, als de onmo-

  gelijkheden van andere reclame uitingen. Het gebied waar wij bij

  scriptie.indd 11 12-05-2009 15:42:20

 • 12

  DQ&A veel van afweten is online business en juist dan is het waar-

  devol om ook andere gebieden beter te leren kennen. De oude Chi-

  nese wijsgeer Tsum Zu zei immers al: wil je tegenstanders verslaan

  dan moet je ze goed bestuderen!

  Het is dus zaak om de hele markt in kaart te brengen, als je die

  markt beter wilt begrijpen (en er meer geld in wilt verdienen). Want

  dit laatste is voor een commercieel bedrijf nu eenmaal ook niet

  onbelangrijk. Zo kunnen we beter begrijpen waarom Publishers of

  adverteerders hun campagnes inzetten. Hierdoor kan ik met kennis

  van zaken meepraten en adviseren over campagne budgetten.

  Dit onderzoek sluit daarmee naadloos, op mijn persoonlijke inte-

  resses, als ook op de ontwikkelingen binnen online marketing aan.

  Verder is het thema dat ik onderzoek Media dat is per slot van

  rekening, een van de pijlers onder de opleiding Media Entertainment

  Management.

  In deze scriptie is zowel gebruik gemaakt van literatuur, kennis en

  inzichten uit de niet-digitale (klassieke) marketing als op kennis

  en literatuur gericht op nieuwe digitale marketing. In de actuele

  literatuur wordt nog steeds een streng onderscheid gemaakt tus-

  sen digitaal en niet-digitaal, waarbij er voorzichtige aanbevelingen

  worden gemaakt. Maar de cross-overs en ondersteunende mogelijk-

  heden zijn absoluut talrijk. Bij dit alles heb ik geprobeerd gebruik

  te maken van verzamelde online informatie over aanbieders van

  admanagement systemen en dit aan te vullen met mijn persoonlijke

  werkervaring bij DQ&A.

  scriptie.indd 12 12-05-2009 15:42:20

 • 13

  scriptie.indd 13 12-05-2009 15:42:20

 • 14

  scriptie.indd 14 12-05-2009 15:42:21

 • 15

  1.1 Inleiding

  Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijk-

  heden die nieuwe media in het algemeen en Bannering in

  het bijzonder met zich meebrengt, is het interessant om

  eerst eens te kijken hoe het in eerste instantie is ontstaan.

  In dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke digitale ontwikkelin-

  gen omschreven die van invloed zijn geweest op het ontstaan van

  admanagement systemen. Maar eerst even: wat is bannering? Een

  banner is een grafische reclame-uiting op het internet. Door op een

  banner te klikken wordt een pagina geopend waar meer informatie

  over het geadverteerde te vinden is.

  Deze banners worden worden door een admanagement systeem op

  websites geplaatst. Een admanagement systeem is een programma

  waarmee men eenvoudig banner campagnes kan plaatsen en kan

  monitoren.

  De opkomst van internet is hierbij natuurlijk het meest belangrijk,

  maar ook de ontwikkeling van de software voor websites en tussen-

  liggende ontwikkelingen voor bannering zijn erg belangrijk geweest.

  Niet alleen de informatie over de grondslag van bannering maar ook

  de verschillende meetmethoden en betalingsmodellen die aanwezig

  zijn in de markt zal ik nader toelichten. Immers zonder de snelle

  veilige en digitale mogelijkheden om te betalen zou de online markt

  zich in de afgelopen jaren niet zo stormachtig hebben ontwikkeld.

  Verder is het minsten zo interessant om te zien welk admanage-

  ment systemen en partijen hierbij zijn betrokken.

  scriptie.indd 15 12-05-2009 15:42:21

 • 16

  1.2 Het ontstaan van Internet

  Het woord internet staat voor Interconnected Networks en

  we hebben het fenomeen een klein beetje te danken aan

  de Russen. Als antwoord op de grote hoeveelheid atoom-

  wapen die de Russen ontwikkelden in het koude oorlog-

  tijdperk, ontwikkelde het Amerikaanse ministerie van Defensie een

  militair communicatienetwerk dat na een mogelijke massale atoom-

  aanval de overlevenden in staat moest stellen met elkaar over grote

  afstanden te communiceren. Internet is dus (zoals veel technolo-

  gisch ontwikkelingen) en militaire toepassing. Maar dat is slechts

  een deel van het verhaal.

  1957 De officile start van het ruimtevaarttijdperk. Als re-

  actie op de lancering van de Spoetnik I door de USSR,

  ontwikkelt het Amerikaanse ministerie van Defensie het ARPA (

  Advanced Research Projects Agency ), nu DARPA . Een onderdeel

  van dit project is het ontwikkelen van een veilig en betrouwbaar

  communicatienetwerk (ARPANET) door allerlei netwerken aan elkaar

  te koppelen als een soort spinnenweb. Als er n netwerk uitvalt

  (bv. omdat er een bom op gevallen is), zijn er genoeg andere om

  de berichten te derouteren naar het eindpunt. Het voor oorlogstijd

  ontwikkelde netwerk bleek echter ook een handig instrument voor

  de wetenschappers die eraan gewerkt hadden om snel met elkaar te

  communiceren.

  Meer nog dan een militair netwerk, was het ARPANET daarom op den

  duur een manier voor wetenschappers om snel en efficint met el-

  kaar te communiceren en informatie te delen via een open netwerk.

  1962 J.C.R. Licklider wordt benoemd tot hoofd van het ARPA en staat aan de wieg van ARPANET. Deze visionair bedacht het concept van een globaal netwerk van computers (Ga-

  scriptie.indd 16 12-05-2009 15:42:21

 • 17

  lactic Network). Immers wat je in Amerika binnen de landgrenzen

  kon, moest ook op grotere schaal (met wetenschappers uit andere

  landen) mogelijk zijn. Belangrijk was daarbij de ontwikkeling van

  de computer die het mogelijk maakte informatie digitaal op te slaan

  (als digitale tekst) en te versturen met de snelheid van een radio

  bericht.

  De makers van ARPANET, en dus de vaders van het internet.

  Bron foto: http://www.atlantis2012.com/component/content/article/56-wetenschap/174-tijdslijn-

  ontstaan-internet

  1969 Lancering van ARPANET met vier computers.

  1971Ray Tomlinson verstuurt de eerste e-mail via ARPANET.

  Hij maakt daarbij voor het eerst gebruik van het @-te-

  ken.

  1974TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Proto-

  col ) wordt beschreven door Robert Khan en Vint Cerf.

  Dit is een universele taal die het mogelijk maakt om verschillende

  computers op verschillende netwerken met elkaar te laten commu-

  niceren. Het Internetprotocol verdeelt berichten in kleine pakketjes

  die via de meest efficinte route hun weg zoeken langs het net. Op

  scriptie.indd 17 12-05-2009 15:42:21

 • 18

  de eindbestemming worden de pakketjes als een puzzeltje terug in

  de juiste volgorde gezet.

  1979Usenet wordt ontwikkeld, een soort prikbord op inter-

  net.

  1983ARPANET stapt over op het universele TCP/IP. Het in-

  ternet is een feit.

  ARPANET wordt gesplitst in twee netwerken: ARPANET (voor univer-

  siteiten) en MILNET (het netwerk van het Amerikaanse ministerie

  van Defensie).

  1984Het Domain Name System (DNS) wordt gentrodu-

  ceerd. De eerste domeinnaam wordt gelanceerd op 15

  maart 1985: Symbolics.com

  1988De eerste internetworm wordt losgelaten.

  Internet Relay Chat (IRC), een protocol voor chat,

  wordt uitgevonden.

  1989De Belg Robert Cailliau en de Brit Tim Berners-Lee be-

  denken de term World Wide Web (WWW), de meest

  gebruikte en populaire internettoepassing. Het www is gebaseerd op

  een hypertext-systeem dat naast tekst gebruik maakt van referen-

  ties (hyperlinks) die verwijzen naar andere stukken tekst. Een jaar

  later komen ze ermee naar buiten.

  1990ARPANET wordt ontbonden: het internet blijft over.

  Het internet is in handen van de Amerikaanse over-

  heid en wordt beheerd door de National Science Foundation (NSF).

  1992Vinton Cerf richt de Internet Society (Isoc) op, een

  vereniging van personen, bedrijven, non-profit organi-

  scriptie.indd 18 12-05-2009 15:42:21

 • 19

  saties en overheid die zich toespitsen op veilig internet voor ieder-

  een.

  1993De eerste webbrowser, een programma waarmee men

  paginas op het web kan lezen, wordt ontwikkeld door

  de student Marc Andreessen, die later directeur van Netscape Com-

  munications Corporation wordt.

  1995De Amerikaanse overheid trekt zich terug uit het inter-

  net, dat in handen komt van commercile providers.

  De komst van Real Audio maakt streaming audio en het luisteren

  naar de radio via het internet mogelijk.

  EBay de eerste customer to customer verkoop-site wordt gelan-

  ceerd.

  Internetbedrijf Yahoo wordt opgericht.

  Amazon.com, de online boekenwinkel gaat online.

  1996Browseroorlog tussen Netscape and Microsoft.

  1998Zoekmachine Google wordt gelanceerd door twee stu-

  denten: Larry Page en Sergey Brin. Google groeit uit

  tot s werelds populairste zoekmachine.

  1999De student Shawn Fanning vindt Napster uit, een

  online muziekruilprogramma dat in 2001 wordt ver-

  oordeeld voor het illegaal aanbieden van muziek. Nu is Napster een

  betaalde service.

  2000De dotcom zeepbel spat uit elkaar. Veel internetbe-

  drijven sluiten hun deuren.

  scriptie.indd 19 12-05-2009 15:42:21

 • 20

  2000Opkomst van de weblogs, dagboeken op het inter-

  net. Populair bij popsterren en politici.

  2004Lancering van de term Web 2.0 of Semantisch Web,

  de tweede fase in de evolutie van het World Wide

  Web (www) gekenmerkt door veel meer directe interactiviteit tussen

  de klant en de site.

  1.3 Website statistieken

  Nadat het internet toegankelijk werd voor de grote massa,

  werd het ook interessant voor bedrijven om te weten

  wat er nu eigenlijk gebeurde op hun websites. Hiervoor

  werden statistiekenprogramma ontwikkeld, die meerdere

  soorten statistieken tellen in specifieke tijdsperioden. De eerste pro-

  grammas die hiervoor werden gebruikt waren voornamelijk Netstat

  en Webtrends, maar tegenwoordig zijn er tientallen (waaronder

  ook gratis varianten) beschikbaar voor website exploitanten (web-

  masters). De meest voorkomende en interessante statistieken die

  worden gemeten met dit soort software zijn:

  Unique visits Dit is het aantal unieke bezoekers dat een website

  heeft. Iedere computer met een internetverbinding is via een uniek

  IP-adres te identificeren en hiermee te onderscheiden van andere

  computers. Het is ook mogelijk om unique visits te meten aan het

  aantal uniek geregistreerde cookies , maar dit aantal is niet geheel

  betrouwbaar. Dit omdat veel internetgebruikers cookies regelmatig

  verversen of niet in gebruik hebben.

  Repeat visits Naast het aantal unieke bezoekers is het ook inte-

  ressant voor webmasters om te zien hoeveel herhaalde bezoeken

  er zijn. Bij deze telling wordt er geen onderscheid gemaakt tussen

  unieke IP-adressen.

  scriptie.indd 20 12-05-2009 15:42:21

 • 21

  Pageviews Het totaal aantal bekeken paginas. Het is niet alleen

  maar interessant voor een webmaster om te zien hoeveel mensen

  er naar zijn website toegaan, maar ook wat zij daar doen. Vaak

  geeft de hoogte van dit aantal aan, hoe interessant men een be-

  paald deel van een website vindt.

  Pageviews per visit Naast het totaal is het ook mogelijk om te zien

  hoeveel paginas er gemiddeld per bezoek worden bezocht.

  Bandwith De bandbreedte bepaalt in hoeverre de website gebrui-

  kersvriendelijk is voor de computer van de bezoeker. Hoe groter

  de bandbreedte is, hoe meer geheugen er wordt gevergd van de

  bezoekende pc voor het bezichtigen en gebruiken van de website.

  Maar ook hoe beter de kwaliteit van het beeld en geluid.

  Time spent per visit Hoeveel tijd een bezoeker gemiddeld spen-

  deert aan het bezoeken van de website geeft aan in welke mate de

  website als interessant wordt ervaren.

  Entry pages Er zijn diverse manieren om op een website te ko-

  men. Zoekmachines, refererende websites, mond-op-mond reclame,

  enzovoorts. Entry pages zijn de paginas waarmee men als eerste de

  website bezoekt. Dit hoeft niet altijd de Homepage te zijn. Aan de

  hand van deze informatie kan gezien worden welke van de home-

  page afwijkende paginas interessant zijn om te communiceren aan

  de buitenwereld.

  Exit pages De exit page is de pagina waarop de bezoeker de

  website verlaat. Hieruit kan geconcludeerd worden welke paginas

  potentieel niet interessant zijn voor de bezoeker.

  Time spent per page Hierbij wordt gemeten hoe lang een bezoe-

  scriptie.indd 21 12-05-2009 15:42:22

 • 22

  ker een pagina gemiddeld bekijkt. De webmaster kan deze informa-

  tie gebruiken om niet interessante paginas te herkennen en deze te

  optimaliseren.

  Referring websites Er wordt geregistreerd via welke externe web-

  sites bezoekers binnenkomen. Zo kan men bijvoorbeeld ontdekken

  bij welke andere websites de eigen website staat opgenomen op de

  link pagina.

  Referring search engine Er zijn meerdere belangrijke zoekmachi-

  nes beschikbaar op internet. Deze telling geeft weer bij welke de

  website goed staat opgenomen.

  Referring search phrase Zoekmachines kunnen grote aantallen

  bezoekers genereren voor de website. De zoektermen die gebruikt

  worden door de bezoekers om op de website te komen, geven een

  beeld van het profiel van de bezoeker.

  Geographic information Internationale websites krijgen bezoe-

  kers uit verschillende landen, maar ook niet internationale websites

  krijgen vaak internationale bezoekers. Er kan worden bijgehouden

  vanuit welk land streek of regio in de wereld de bezoekers komen.

  Bovenvermelde statistieken zijn standaard statistieken van Traf-

  fic op een specifieke website. Natuurlijk zijn er nog tal van andere

  mogelijkheden beschikbaar voor webmasters om meer inzicht te

  krijgen in het surfgedag van zijn klanten. De meest geavanceerde

  software geeft precies weer wat een specifieke bezoeker heeft ge-

  daan, waar en hoe lang hij op de sites is geweest, welke paginas hij

  in welke volgorde heeft doorlopen, hoe vaak hij terugkomt en welke

  elementen (banners, filmpjes, links) hij actief gebruikt. Daarnaast

  kan een goed statistisch programma prognoses maken. Het kan dus

  voorspellen hoeveel bezoekers er op een dag zullen komen, welke

  scriptie.indd 22 12-05-2009 15:42:22

 • 23

  paginas ze zullen bezoeken en welke informatie bezoekers zullen

  prefereren.

  Bronvermelding: www.internetmarketingabc.nl

  1.4 De ontwikkeling van Admanagement syste-men

  Met de mogelijkheid een groot publiek te bereiken via

  een relatief goedkoop medium, werd het internet

  steeds meer serieus genomen en al snel werden de

  eerste advertenties gentroduceerd. In oktober 1994

  werd er online advertising geschiedenis geschreven.

  De website www.hotwired.com werd gelanceerd door het bedrijf Hot

  Wired, gevestigd in de Verenigde Staten. Het was de eerste website

  die gebruik maakte van een banner advertentie.

  Banner: Een vorm van Webvertising bestaand uit een reclame-uiting

  op een Website (of binnen een E-mail) in een gestandaardiseerd

  Formaat. Vaak voorzien van een tot klikken uitnodigend plaatje

  Nederland volgde het voorbeeld van de VS al vrij snel. In eerste

  instantie waren het de adverteerders zelf die, samen met de aanbie-

  ders van advertentieruimten, gingen experimenteren. Maar algauw

  werden de eerste mediabureaus opgezet, die vanuit de media in-

  koopkant grote Nederlandse websites benaderden voor het plaat-

  sen van advertenties. Deze werden op de voet gevolgd door het

  ontstaan van de eerste Nederlandse advertentienetwerken WebAds

  en Netsales (ondertussen DoubleClick). Via het netwerk werden

  advertenties gedistribueerd over aangesloten Nederlandse websites.

  In 1997 werd er ruim 7 miljoen gulden uitgegeven aan online adver-

  tising, maar dit liep in 1999 al op tot 45 miljoen gulden In 2007 is

  dit bedrag gestegen naar 729 miljoen euro. Reden hiervoor was dat

  scriptie.indd 23 12-05-2009 15:42:22

 • 24

  het internet bleef groeien in het aantal gebruikers, en de technische

  mogelijkheden werden steeds beter waardoor websites professione-

  ler werden in boodschap, gebruik en look and feel.

  De eerste banner advertentie

  Bron: http://adland.tv/content/banner-ads-tenth-birthday

  De eerste advertenties op internet waren stilstaande plaatjes (de

  klassieke banner) en werden voor een bepaald vast bedrag geduren-

  de een periode op een site geplaatst. Men had op dat moment totaal

  geen inzicht in de specifieke resultaten van deze banner campagnes.

  Websites maakten wel gebruik van statistiekenprogrammas, maar

  dit waren algemene gegevens. Er kon alleen maar worden gecom-

  municeerd aan de adverteerder hoeveel bezoekers de banner gezien

  hadden, aangezien dit aantal gelijk stond aan het aantal (unique)

  visits van de website (indien de banner op de homepage stond).

  De meest simpele extra informatie, hoe vaak er op de banner was

  geklikt, was niet beschikbaar.

  Met de groei van het aantal adverteerders kwam de vraag naar mo-

  gelijkheden om de resultaten van de advertenties te meten. Hier-

  voor werden softwareprogrammas ontwikkeld die gekoppeld werden

  aan een advertentie om het aantal clicks van die advertenties te

  meten. De views van een site of een gedeelte daarvan konden nog

  steeds uit de statistiekenprogrammas gehaald worden, doordat een

  advertentie toch altijd op een vaste positie stond.

  De ontwikkeling van deze software werd steeds verder uitgebreid,

  zodat bijvoorbeeld ook meerdere advertenties op eenzelfde positie

  konden draaien en na elkaar getoond konden worden. Dit heet een

  scriptie.indd 24 12-05-2009 15:42:22

 • 25

  adrotator.

  Met de toename van het aantal websites en het aantal adverteer-

  ders (en dus ook het aantal advertenties) kwam de behoefte aan

  een eigen systeem voor de advertentieruimte op een website, naast

  het statistieken systeem bestemd voor de website in het algemeen.

  Een eigen systeem dat de resultaten (rapportage) en de plaatsing

  (beheer) van de advertenties op zich neemt. We noemen dit een en

  admanagement systeem. Het managen van de advertentieruimte

  gebeurt technisch gezien op een standaard manier bekeken vanuit

  de wijze waarop internet werkt. Op de site waar een banner staat,

  is een stukje HTML-code geplaatst dat het admanagement systeem

  om een banner vraagt en een bepaalde code doorgeeft. HTML is de

  standaard taal waarin alle websites op internet zijn geschreven. Aan

  de hand hiervan beslist het admanagement systeem welke banner

  er gestuurd moet worden. Dit kan altijd dezelfde zijn, maar doordat

  iedere pagina zijn eigen HTML codering kan bevatten kan dit per

  pagina verschillen. Daarnaast is het ook mogelijk om aan de hand

  van bepaalde kerngegevens een specifieke banner te selecteren. De

  hyperlink die achter de advertentie zit, leidt in eerste instantie door

  naar het admanagement systeem. Deze registreert het bezoek en

  stuurt de gebruiker door naar de pagina van de adverteerder. Dit

  gebeurt allemaal in tiende van secondes, en je merkt er als bezoe-

  ker niets van.

  De gegevens die uit een admanagement systeem gehaald worden,

  maken de resultaten van een advertentie voor alle betrokken par-

  tijen inzichtelijk en bieden ook de optie om instellingen gedurende

  de looptijd aan te passen.

  De basisrapportage bestaat uit de hoeveelheid/aantal impressies

  (aantal keren dat de banner is getoond) en clicks (aantal keren dat

  er geklikt is op de banner), en de conversie (het resultaat) tussen

  scriptie.indd 25 12-05-2009 15:42:22

 • 26

  beide, de click-throughratio ook wel genoemd clickrate.

  Daarnaast is het ook mogelijk rapportages aan te vragen met ver-

  schillende kerngegevens.

  Deze kerngegevens worden in hoofdstuk 4 uitvoerig omschreven.

  Ze worden toegepast, door de adverteerder, om te bepalen aan wat

  voor type bezoekers de advertentie moet worden getoond. Hiervan

  elke voorbeeld Rapportage als bijlage

  Over welke periode liep de campagne (bijlage 1)

  Hoe waren de impressies over de dagen van de week ver

  spreid (bijlage 2)

  Hoe waren de impressies over de uren van de dag verspreid

  (bijlage 2)

  Op welke browser type is er getarget (bijlage 3)

  In welke Land, regio of plaats liepen de campagnes (bijlage

  4)

  Op welke gebruikerssysteem is er getarget (bijlage 5)

  Op welke provider is er getarget

  Op welk website liepen de campagnes

  Op welke zone van de site is er getarget

  Frequency cap(hoeveel keer mag de uiting getoond worden

  per bezoeker)

  Verder wordt en een onderscheid gemaakt tussen simpel media

  (standaard banners met een plaatje) en de zogenaamde rich media.

  Rich media is een vorm van display advertising en is een reclame

  technologie waarbij je optimaal gebruik maakt van de interactieve

  mogelijkheden van het internet. Deze vorm van advertising heeft

  meer uitgebreide mogelijkheden, en technische specificaties. De

  inzet van rich media uitingen biedt veel voordelen, de uitingen zijn

  groot en lenen zich voor een creatieve invulling van de communi-

  scriptie.indd 26 12-05-2009 15:42:22

 • 27

  catie boodschap. De inzet van rich media content is zeer impactvol

  voor de bezoeker van de betreffende website en de attentiewaarde

  is hoog. Voorbeelden van rich media uitingen worden verder behan-

  deld in hoofdstuk 4

  Bij Rich media zijn er naast bovenstaande gegevens ook andere

  gegevens zeer interessant

  voor de adverteerder welke toegepast kunnen worden:

  Een voorbeeld rapportage van rich media zie bijlage 6

  - Close rate

  - Full play rate

  - Full display rate

  - Replay rate

  1.5 De doelstellingen van adverteerders

  Reclame maken is een instrument dat primair wordt ingezet

  om de verkoop van producten en diensten van een organisa-

  tie te bevorderen. Reclame kent de volgende functies:

  Aandacht vragen

  Belangstelling wekken

  Informatie verstrekken

  Potentile kopers benvloeden

  Tot koopactie aanzetten

  Onzekerheden na de koop wegnemen

  Herhaalaankoop teweegbrengen

  Adverteerders kunnen met advertenties allerlei verschillende doelen

  hebben, maar uiteindelijk zijn er twee afzonderlijke doeleinden te

  specificeren.

  scriptie.indd 27 12-05-2009 15:42:22

 • 28

  Exposure

  Door het plaatsen van een advertentie op een website waar bezoe-

  kers komen die interesse hebben in een specifiek gebied, creert de

  adverteerder merkbekendheid bij deze doelgroep.

  Vaak wordt in de advertenties naam, logo en website gecommuni-

  ceerd. De doelgroep van de website komt overeen met de doelgroep

  van de adverteerder.

  Leads

  Het plaatsen van de advertentie heeft als uiteindelijk doel om be-

  zoekers van de website aan te zetten tot het afnemen van produc-

  ten en diensten van de adverteerder.

  Meetmethode en betalingsmogelijkheid zijn afhankelijk van het doel

  van de adverteerder en er zijn verschillende vormen.

  1.6 De verschillende meetmethodes

  De meest gangbare meetmethoden zijn:

  Impressies

  Het meten van het aantal impressies dat een advertentie heeft op

  de website. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal keer dat

  de advertentie is geladen in de website (ofwel, hoe vaak de adver-

  tentie is getoond aan bezoekers van de website). De meest voorko-

  mende afwijking hierop is het onderscheid maken in aantal unieke

  IP-adressen. Voor de adverteerder betekent dit namelijk dat her-

  haalde impressies bij dezelfde bezoeker niet worden meegenomen

  in de telling.

  Bezoekers

  Dit is het aantal clicks op de advertentie van de adverteerder. Hier-

  scriptie.indd 28 12-05-2009 15:42:22

 • 29

  bij is wederom de meest voorkomende afwijking het onderscheid

  maken in aantal unieke IP-adressen.

  Leads

  Hierbij wordt gemeten hoeveel bezoekers na de click gebruik maken

  van het aanwezige webformulier op de website van de bezoeker. Dit

  webformulier is een contactaanvraag van de bezoeker. De meest

  voorkomende afwijking bij deze meetmethode is dat pas een defini-

  tieve fysiekeverkoop (sale) wordt gerekend als een waarde voor de

  telling.

  1.7 De verschillende betalingsmodellen

  De meest gangbare betalingsmogelijkheden zijn:

  Fixed fee

  De adverteerder heeft de mogelijkheid om tegen een vast bedrag

  voor een specifieke periode een advertentie te plaatsen op de web-

  site. De positie van de advertentie staat vast en is niet dynamisch

  wat betreft uiting aan IP-adres. Alles wat voortkomt uit de adver-

  tentie staat los van de betaalde prijs. Dit is nadelig voor de eigenaar

  van de advertentieruimte, maar hiermee wordt rekening gehouden

  bij het vaststellen van de hoogte van de fixed fee.

  Cost per Mille CPM

  Dit kostenmodel staat gelijk aan de meetmethode Impressies. De

  adverteerder plaatst namelijk een advertentie en betaalt per 1000

  impressies een vaste prijs.

  Cost per Action CPA

  Het CPM kostenmodel biedt de mogelijkheid om betaling te vol-

  brengen aan de hand van het aantal impressies van de advertentie.

  Adverteerders willen echter steeds vaker waar voor hun geld zien.

  scriptie.indd 29 12-05-2009 15:42:22

 • 30

  Hiermee krijgen zij zekerheid in het nut van de campagne(s) die zij

  hebben uitstaan en is het voor hen beter mogelijk om de gemaakte

  kosten intern te verantwoorden.

  1.8 De verschillende kostenmodellen

  Er zijn verschillende kostenmodellen die vallen onder CPA, deze

  zijn CPC, CPL en CPS .

  Cost per Click CPC

  Zoals de naam al zegt, zijn de kosten afhankelijk van het aantal

  gemaakte clicks. Pas wanneer een bezoeker klikt op de advertentie,

  en dus de hyperlink van de adverteerder opent, wordt de bezoeker

  geteld. Dit kan aan de hand van een vast tarief per duizend clicks,

  of kosten per click. Daarnaast wordt er tussen adverteerder en ei-

  genaar van de advertentieruimte de afspraak gemaakt of het wel of

  niet gaat om unieke bezoekers.

  Cost per Lead CPL

  Zoals bij meetmodel Leads staat omschreven, is het mogelijk dat

  adverteerders een advertentie laten leiden naar een webformulier.

  Op deze pagina bieden zij een product of dienst aan en geven zij de

  bezoeker de mogelijkheid om in contact te komen met het bedrijf

  via een webformulier. Pas wanneer het webformulier wordt ingevuld

  door de bezoeker, wordt deze geteld als een lead.

  Cost per Sale CPS

  Voor de eigenaar van de advertentieruimte bezit dit kostenmo-

  del het meeste risico, terwijl het voor de adverteerder het meest

  interessant is. Toch valt hier nog wat over te zeggen. Er worden

  pas kosten door de adverteerder gemaakt, wanneer er na de click

  via het webformulier een sale wordt gemaakt. Optimaal voor de

  adverteerder en minder interessant voor de eigenaar van de adver-

  scriptie.indd 30 12-05-2009 15:42:22

 • 31

  tentieruimte. Maar vaak wordt hierbij de afspraak gemaakt dat de

  kosten voor de adverteerder gelijk staan aan een fixed fee (welke

  vanzelfsprekend hoog is) of een percentage van de omzet gemaakt

  aan de sale.

  1.9 Conclusie

  Uit het voorgaande blijkt wel, dat er veel verdien afreken-

  modellen zijn bij online media. Hieruit komen verschille-

  den rapportages naar voren met gegevens over de cam-

  pagne. De data die we hiermee kunnen uitdraaien gaat

  over de campagne, looptijd, website, aantal impressies en clicks.

  Dit zegt nog niets over de gebruiker of de bezoeker van de desbe-

  treffende website. Het gebruik van een admanagement systeem

  kan niet alles zeggen over bezoekers en hun bezoek. Hierbij is een

  webstatistieken-programma als bijvoorbeeld Google analytisch of

  Webtrends niet overbodig. Deze informatie vult elkaar aan, en biedt

  een volledig beeld over het gedrag van de bezoekers op de website.

  Een statistiekenprogramma registreert de totale Traffic en alle re-

  levante gebeurtenissen op een website terwijl een admanagement-

  systeem de advertenties van een campagne meet en beheert. Daar

  waar Google analytisch of Webtrends weet welke paginas een speci-

  fieke bezoeker bezoekt en welke clickpaden hierbij worden gevolgd.

  Een admanagement- systeem houdt hier niets van bij. Dit system

  gaat specifiek over het beheren en leveren van aantal impressies of/

  of click en deze gegevens meten.

  Het inzetten van een admanagement- systeem brengt veel voorde-

  len met zich mee. Je kunt ermee alle data per campagne beheren

  en verzamelen. Geheel los van de statistieken van de campagnes

  die op de websites lopen worden de advertenties beheerd en gecon-

  troleerd en er zijn diverse meetmodellen en betalingsmogelijkheden

  te gebruiken. Voorwaar een commercieel interessante omgeving!

  scriptie.indd 31 12-05-2009 15:42:22

 • 32

  scriptie.indd 32 12-05-2009 15:42:22

 • 33

  2.1 Inleiding

  Adverteren is een vorm van communiceren met de doelgroep.

  Hierbij zijn er bepaalde voorwaarden te noemen om effectief

  te communiceren.

  De juiste hoeveelheid informatie

  Het moet kwalitatief goede informatie zijn

  Het tijdstip van verspreiding is van belang

  Juist inspelen op de wijze waarop de ontvanger informatie

  selecteert en verwerkt.

  Er zijn tal van manieren voor een bedrijf om reclame te maken. Men

  kan kiezen uit het hele scala van de zogenaamde media wereld.

  Klassieke reclame vormen zoals krant en, posters (in bv. ABRIs),

  tijdschriften of televisie, maar ook vernieuwende zoals search en-

  gine advertising, ingame- advertising en mobile marketing. In dit

  hoofdstuk behandel ik achtereenvolgend al deze media vormen om

  een duidelijk beeld te geven van de mogelijkheden en de vr- en

  nadelen.

  Eerst worden alle niet digitale mediatypen behandeld, vervolgend de

  digitale mediatypen Daarna zal ik de vr- en nadelen van digi-

  taal tegenover niet-digitaal plaatsen. Tenslotte zoem ik nog wat

  dieper in op de digitale mogelijkheden. Ik zal in het bijzonder kijken

  naar het gebied waarin ik de afgelopen twee jaar veel ervaring heb

  mogen opdoen en wat extra aandacht besteden aan het fenomeen

  webvertising. Daarbij zal ik de vr- en nadelen van voornamelijk

  bannering ten opzichte van andere webvertising opties aangeven.

  2.2 Niet-digitale mediumtypen

  De mediumtypen zijn te onderscheiden in niet-digitaal en digi-

  taal. Vaak wordt ook het onderscheid klassieke en nieuwe media

  scriptie.indd 33 12-05-2009 15:42:22

 • 34

  gebruikt, maar dat vind ik minder duidelijk. Is televisie immers een

  oud of een nieuw medium? Vergeleken met krant of tijdschrift

  zeker nieuw. Ik zal dus het onderscheid digitaal - niet digitaal ge-

  bruiken waarbij digitale media alle media zijn waarbij digitale (inter-

  net) techniek komt kijken. Eerst worden de niet-digitale besproken.

  Dit zijn krant, tijdschrift, televisie, radio, buitenreclame, brievenbus-

  reclame en beurzen. Hieronder staat een tabel die per type de score

  aangeeft bij een aantal belangrijke bruikbaarheids- criteria voor een

  medium.

  Tabel 2.2.1

  Uitleg criteria

  1. De band tussen de doelgroep en het medium (hier zit een

  formele zakelijke kant aan.

  Bv. voor een Krant moet je een abonnement afsluiten wat

  meestal voor een langere periode bindend is. Het wisselen

  van TV station is een split second besluit. Maar er is ook

  een emotionele component. Volkskrant lezers switchen niet

  zomaar naar de Telegraaf.

  2. De (actuele) nieuwswaarde van het medium (dit heeft

  vooral te maken met de snelheid en flexibiliteit waarmee het

  medium gewijzigde of nieuwe informatie kan aanbieden).

  3. De betrouwbaarheid die de doelgroep hecht aan het me

  scriptie.indd 34 12-05-2009 15:42:22