ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) matematiikan...

34
Geogebra -koulutus Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen

Upload: others

Post on 08-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebra -koulutusOhjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen

Page 2: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebra ● Ilmainen dynaaminen matematiikkaohjelmisto

osoitteessa http://www.geogebra.org

● Geogebra-sovellusversion voi asentaa tietokoneilla ja mobiililaitteille, mutta selainversio on käytettävissä suoraan ilman asennusta.

● Ladattavissa Geogebra 5 & 6● Geogebra 6 saatavissa myös mobiililaitteille

Hyvä apuväline työskennellä esimerkiksi geometrian monimutkaisten käsitteiden kanssa

Page 3: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebra - erilaisia näkymiä ja työkaluja● Kuvaajan piirtäminen● CAS● Geometria● 3D-grafiikka● Taulukkolaskenta● Todennäköisyys

Page 4: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebra - erilaisia näkymiä ja työkaluja● Näkymät koostuvat erilaisista ikkunoista

Page 5: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebra● Mene osoitteeseen http://www.geogebra.org

tai avaa ladattu Geogebra-versio

● Valitse Geogebra Classic

Page 6: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Geogebraan tutustuminen1) Tutki, millaisia ikkunoita GeoGebran eri näkymistä löytyy. Vaihda näkymiä painamalla Valikko -> Näkymät.

2) Tutki, millaisia työvälineitä eri ikkunoista löytyy.

3) Lisää ja poista näkymän ikkunoita painamalla Valikko -> Näytä ja valitsemalla haluamasi ikkunat.

4) Muuta piirtoalueen ominaisuuksia tyylipalkista. Lähennä ja loitonna piirtoalueen näkymää.

Page 7: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Dynaamiset konstruktiot - kehäkulma

● Esimerkkinä kehäkulman suuruus puoliympyrässä

● Aloita luomalla pisteet A ja B esimerkiksi “Uusi piste” -työkalulla.

● Pisteet voidaan antaa pistetyövälineiden avulla tai syöttämällä niiden nimi ja koordinaatit syöttökenttään.

Page 8: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Dynaamiset konstruktiot - tutkitaan vieruskulmiaOhje:

● Tee ensin kaksi pistettä ja lisää sitten suora kulkemaan pisteiden kautta

● Lisää sitten näiden pisteiden väliin keskipiste (tai käytä jompaa kumpaa edellistä pistettä)

● Lisää liikuteltava piste ja toinen suora (tai puolisuora) keskipisteen ja liikuteltavan pisteen kautta

● Lisää kulmien suuruudet (voit muuttaa toisen väriä)

● Piitota ylimääräiset pisteet ja objektien nimet● Lisää teksti (huomaa, että tässä vieruskulmien

summa on ensin laskettu valmiiksi)

Page 9: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet● S2 Luvut ja laskutoimitukset● S3 Algebra● S4 Funktiot● S5 Geometria● S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Page 10: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S2 Luvut ja laskutoimitukset● mm. Kokonaisluvut, desimaaliluvut, murtoluvut● Tarkka- ja likiarvo, pyöristäminen● Vastaluku, käänteisluku● Itseisarvo, ● Jaollisuus, alkutekijät● Prosentti, prosenttiosuus, muuttunut arvo, perusarvo, muutos- ja

vertailuprosentti● Potenssilaskenta, neliojuuri

Page 11: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Page 12: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Page 13: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S2 Luvut ja laskutoimitukset - kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslaskut

Page 14: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Page 15: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra● mm. Muuttuja, lausekkeen arvo, potenssilausekkeen sieventaminen● Polynomi, polynomien yhteen-, vahennys- ja kertolasku● Lausekkeiden muodostaminen ja sieventaminen● Ensimmaisen asteen yhtalot ja vaillinaiset toisen asteen yhtalot● Yhtaloparit graafisesti ja algebrallisesti● Ensimmaisen asteen epayhtalot● Lukujonot, verranto

Page 16: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra● Polynomien yhteen-,

vähennys- ja kertolaskun tarkistaminen

Page 17: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra● Ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisua

vaiheittain tai ratkaisun tarkistaminen

Page 18: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra

Page 19: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra● Lukujonojen

mallintaminen (vakiolukujono, Jono[(n,n+2), n, 0, 10, 1])

Page 20: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra

Page 21: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S3 Algebra

Page 22: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S4 Funktiot● mm. Riippuvuudet algebrallisesti ja graafisesti● Suoraan ja kaantaen verrannollisuus● Funktio, suora, paraabeli● Kulmakerroin, vakiotermi, kasvaminen ja vaheneminen● Funktion nollakohdat

Page 23: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S4 Funktiot● Kertoimien vaikutus

funktion kuvaajan muotoon

● Funktion nollakohdat, kulmakerroin

Page 24: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S4 Funktiot

Page 25: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Tehtävä● Mene osoitteeseen www.geogebra.org● Valitse “Materiaalit” oikeasta yläkulmasta● Etsi sisältöalueisiin 2-4 liittyvää materiaalia käyttämällä eri hakusanoja, esim.

vastaluku, yhtälö ja kuvaaja,

Page 26: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S5 Geometria● mm. Piste, jana, suora, kulma, viiva, puolisuora● Kehä- ja keskuskulma, Thaleen lause● Piirejä ja pinta-aloja● Yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys, geometrinen konstruktio● Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus● Pythagoraan lause ja käänteislause● Ympyrän pinta-ala, kehä, kaaren pituus, sektorin pinta-ala● Trigonometriset funktiot● Kolmiulotteiset kappaleet, pallon, lieriön kartion pinta-aloja ja tilavuuksia● Mittayksiköt ja yksikkömuunnokset

Page 27: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S5 Geometria● Monikulmioiden luokittelua

● Taso- ja avaruusgeometrian kuvioiden ja kappaleiden piirtaminen.

● Koordinaatisto -peli:

https://www.geogebra.org/m/gbgdrNd8

Page 28: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S5 Geometria

Page 29: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S5 Geometria● Pythagoraan lauseen

havainnollistaminen

Page 30: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S5 Geometria● 3D-konstruktioita

Page 31: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys● mm. Tiedon jäsentäminen ja analysointi● Keskiarvo, tyyppiarvo, frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani● Hajonta, diagrammit● Todennäköisyys

Page 32: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

Page 33: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Jos aikaa jää...

Page 34: Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminensumma on ensin laskettu valmiiksi) Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet S2 Luvut ja laskutoimitukset S3 Algebra

Kilpikonnagrafiikkaa● Tee ensin piste A(8,6)● Syötä: taulu=Jono(Ympyrä(A,2r),r,1,5,1)● Syötä: Kilpikonna● Syötä: Etäisyys (A,kilpikonna1)● Syötä: Kilpikonna vasemalle kilpikonna1 X astetta● Kilpikonna Eteenpäin(kilpikonna1, ??)● Paina Play-nappia