nob specialisatie zoeken en bergen

Download NOB Specialisatie Zoeken en bergen

Post on 27-May-2015

983 views

Category:

Sports

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOB Specialisatie Zoeken en bergen

TRANSCRIPT

  • 1. Zoeken en Bergen Welkom bij de specialisatie Zoeken en Bergen Telefoons graag uit.

2. De Instructeur Paul Remkes, inst.nr. 3418, ca. 400 duiken NOB 2* Instructeur IANTD OW Instructor IANTD Deepdive Instructor IANTD Medic First Aid Instructor 3. Specialisatie Zoeken & BergenIndeling van de specialisatie n theorieles Twee praktijklessen Eindopdracht 4. Toetsing: Theorietoets Voldoende resultaat bij minimaalvier goed uit zes vragen. Praktijktoets - Het op een veilige wijze opsporenvan een voorwerp onder water, gelegen tussen 0en 20 meter van een vaste wal, doormiddel vaneen in de cursus beschreven methoden en hetbergen daarvan. Het maken van een draaiboek. 5. Ervaringen Rondje welke ervaringen zijn er al opgebied van zoeken en bergen. 6. Doelstelling les 1Aan het einde van de les moeten de cursistenkennis hebben van de volgende zoekmethode.Dreggen, cirkel methode, halve cirkel methodeen de rechte lijn methode. Ook moeten 4 knopenkunnen leggen en weten wat de lijnsignalen ende manier van communiceren dmv lijnsignaleninhoud. 7. Factoren die invloed hebben op succesSchrijf op welke factoren invloed hebben op een succesvolle zoekenen bergen operatie. De vermoedelijk plaats van het voorwerp. Op welke diepte het voorwerp eventueel kan liggen Wat is het voorwerp ( grootte, aantal, gevaarlijke uitsteeksels Helderheid van het water Bodemgesteldheid (modderig, vlak, voorzien van begroeiing/afval) De stroming in het water Welke materialen zijn voorhanden Hoeveel duikers zijn inzetbaar 8. Hulpmiddelen Helaas kunnen we vaak geen gebruikmakenvan geavanceerde zoek methode .Opschrijven welke materialen we welkunnen gebruiken. 9. Sportduikers maken gebruik van Het kompas Touwen en lijnen Dreg Raster. 10. Het Kompas Maak zoveel mogelijk hoeken van 90graden. 11. Touwen en lijnen Cirkel methode 12. Touwen en lijnen Halve cirkel methode 13. Touwen en lijnen De rechtelijn methode 14. Dreg 15. Raster Voor het zoek van kleine voorwerpen in eenniet al te groot zoek gebied. 16. Wat is er nog meer De wal tot wal methode Veeglijnmethode Levende lijn methode. 17. Lijnsignalen .(1) wacht op instructies alles in orde / ik wil wat zeggen(1) + 1 zwem de lijn uit(1) + 2 ga rechtsom ik heb iets gevonden en stel eenonderzoek in(1) + 3 ga links om stuur een lijn naar beneden(1) + 4 zwem de lijn in langs ik wil langs de bodem de debodemlijn inzwemmen(1) + 2 + 2 kom ter plaatse boven ik wil ter plaatse bovenkomen 5 of meernoodsignaal noodsignaal 18. Lijnsignalen3x3 4x 19. Praktische oefeningen.3 oefeningen buiten Kompas Rechtelijn methode Cirkelmethode. Tussen de oefeningen door Pauze. 20. Knopen Mastworp 21. Knopen Paalsteek 22. Knopen Platte knoop 23. Knopen Schootsteek 24. Markeren Opschrijven wat we nodig hebben voor hetmarkeren. Kruispeiling in een hoek van 90 graden Uitzetten van een lijn naar de kant Een markeerboei 25. Evaluatie Wat was de doelstelling ? www.soad.opurk.nl Wat gaan we volgende week doen.Bergen Gewicht/Massa/SchijnbaargewichtBlz 25 en verder van je cursusboek. 26. Vragen? 27. EINDEBedankt voor uw aandacht. 28. Zoeken en Bergen Les 2 Welkom bij de specialisatie Zoeken en Bergen Telefoons graag uit. Zijn er vragen n.a.v. vorige week? 29. De InstructeurPaul Remkes, inst.nr. 3418,ca. 300 duiken 30. Indeling van vandaag Theorie 1 keer 60 minuten met evt. tussenin een pauze. 20 minuten eindtoets 10 minuten evaluatie 31. Doelstelling les 2Aan het einde van deze les is de cursist in staatom zelfstandig een voorwerp te bergen. Hij weetwelke eisen er aan een hefballon worden gesteld. 32. ne igeeWie droomt er niet van? vanjeh ulpet bEindelijk kom je hem tegen.at mt). sch ves ENde en DOijk gin oo m kg o gpaOOIT vaarlgevondeneen ( dnet d genidan rhet volgendeN ns ge r ijg r mo veprobleem. k Je jfveisLeHoei krijg ik mijn schattbovendr i D 33. HEFMIDDELENOpschrijven welke zaken we nodig kunnenhebben om een voorwerp uit het water te halen. Vaten Hefballons Zelfgemaakte hefballons Lier vanaf de kant 34. Wegen we in het water het zelfde als op het land?Nee, want..In het water ondervinden we een opwaartse kracht.Deze opwaartse kracht werkt tegen de zwaartekracht in. 35. Hoe gaan we heffen.Eerst los maken van de bodem Dan met kleine hefmiddelen het object neutraal makenMarkeringsboei vast laten indien het object valt dan kun je hem weer localiseren 36. HefballonenOpen Hefballon Voor het heffen van lichte tot middelzwareobjecten Met of zonder ontluchter Eenvoudig in gebruik Maximale hefvermogen bij 2,5 meter 37. HefballonenKussenballon of gesloten ballon Gesloten ballon met overdrukventiel Maximale hefvermogen in ondiep water Geschikt voor bergen gezonken vaartuig Blijft drijven aan de oppervlakte Zeer sterk Lasten over grotere afstand te vervoeren 38. Hefballonen Jerrycans Vast volume Onvervormbaar Goed bruikbaar als basis hefvoorziening. Zorg wel dat ze voor gebruik schoon zijn. 39. HefballonenZelfgemaakt hefballons. Als je geen professionele hefballonnen bijje hebt kun je deze ook maken van eenbinnenband van een auto, vrachtwagen enzelfs tractor 40. Toets vragen? Noem 4 verschillende in de cursus genoemdezoekmethoden? Mag een duiker of vereniging een berging uitvoeren?. Noem 3 hefmiddelen Welke knoop is een paalsteek Wat betekent het lijn signaal 1 + 2 en 1+4. 41. Evaluatie Wat was de doelstelling ? Suggesties Wat gaan we komende duik doen. 42. 1e buitenwaterduik Hagesteinse Plas. Voor de 2e geplande duik gaan we naar deVeilinghaven te Utrecht. Hierna maakt elke cursist een kortdraaiboek. 43. Vragen? 44. EINDEBedankt voor uw aandacht.