Neki primjeri iz prakse s pitanjima

Download Neki primjeri iz prakse s pitanjima

Post on 29-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Neki primjeri iz prakse s pitanjima. Olivera Tomas, dipl. socijalni radnik Franjevaki svjetovni red-Mobilni tim za palijativnu skrb Savjetovanje upanija, svibanj 2013. Kuna posjeta. B.D. 76 godina - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>Neki primjeri iz prakse s pitanjimaOlivera Tomas, dipl. socijalni radnikFranjevaki svjetovni red-Mobilni tim za palijativnu skrb</p> <p>Savjetovanje upanija, svibanj 2013.Kuna posjetaB.D.76 godinadg. vaskularna demencija (polupokretna, uglavnom lei, vrlo malo i rijetko jede, vidno slaba)ivi sama, nema nikoga, odbija smjetaj (dzsn)obilazi je jedna prijateljica i naa volonterka</p> <p>Kuna posjeta14.09.Cilj posjete: rjeavanje papirologije za dostavu obrokazateena na podu (socijalna radnica i volonterka Mobilnog tima FSR-a), na stolu nalazimo:</p> <p>KRITINA TOKAvraaju je kuipremda: "IVI SAMA", ZATEENA NA PODU NAKON 3 DANA, navodi da od tada nije jela ni pilanema procedure niti se postupa i ita poduzima (ugroenost sigurnosti i ivota) policija provalila alje se izvjetaj nadlenom CZSS-u (nemamo info. je li se to dogodilo...)</p> <p>Pitanjaje li dovoljan taj izvjetaj u petak popodne?je li opravdano takvu osobu otpustiti kui isti dan? Gdje s njom?ima li bolnica socijalnog radnika kojem je u opisu posla rjeavanje ovakvih sluajeva?koje resurse ima za rjeavanje?to kada se ovakav sluaj dogodi van njegovog radnog vremena (treba li procedura)?to je sa sestrinskim pismom (je li ono ide i iz Hitne i koliko mu treba da doe)?Petak, 14.9.2012.-to daljezovemo LOM - ne zna nita o B.D., odlazimo u ambulantu sa svim papirima, traimo uputnicu za Marof (jer je vikend)istie kako uputnicu za Marof moemo dobiti tek "kad se obitelj dogovori s Marofom za prijem, a treba i patronana otii vidjeti...dobivamo uputnicu za sanitetski prijevoz i odlazimo Hitnu neuroloku ambulantutamo smo na pretragama do 21h</p> <p>KRITINA TOKAne postoje indikacije za zadravanje u bolnici, bolnica nije socijalna ustanova te e je opet (po drugi put!) otpustiti samu kui (petak na veer)to i kako dalje? to i kako daljeKONTAKTIRAMO CZKPS (Renata Maretko)ona kontaktira dr. Koren koja daje obeanje da e je primiti sutradan (u subotu) kad je deurna u Marofu (izala nam je u susret, inae ovo nije procedura) ipod uvjetom da donesemo UPUTNICU (petak je naveer!).to i kako dalje?nagovaramo lijenicu da je zadri do sutra da se doma ne bi opet ponovilo isto B.D. izgleda jako loe, hladno joj je, zgrena je i nije jela 3 dana (dali su joj infuziju). Lijenica je zadrava POD UVJETOM DA JE SUTRA ODVEDEMO!!!Molimo i da napie da je potrebna 24-satna skrb (kako bi kasnije imali vie pisanih lijenikih argumenata za traenje hitnog trajnog smjetaja u socijalnu ustanovu)</p> <p>KRITINA TOKAkako emo je odvesti u Marof u subotu???sanitet vikendom ne vozi iz bolnice u specijalnu bolnicu !!!uskae druga volonterka</p> <p>U Marofu15.09.2013. u pratnji socijalne radnice i 2 volonterke FSR-a iz bolnice je prevezena u Marofslijedi postupak traenja trajnog smjetaja u suradnji s kolegicom Miljenkom imec (dipl. socijalni radnik u Marofu) i nadlenim CZSS-omlobiranje prema bolesnici da prihvati trajni smjetaj u dzsnsocijalna radnica dobiva suglasnost</p> <p>odlazak u nadleni CZSS sa svom dokumentacijom koju su pribavili volonteritraimo smjetaj (bolesnica eli Drenovaku)volonteri angairani oko posjeta u Marof (nose joj sve to u bolnici mora imati-higijenske potreptine, odjeu... u subotu smo doli bez iega).</p> <p>Organiziramo plaanje rauna da ne doe do iskljuenja. Kako je smjetaj u Marofu potrajao traimo odjeu u stanu i nalazimo zaputenost s obzirom na demenciju (nema istog rublja, voda curi u kupaoni, u stanu nema grijanja).3.11. 2012. biva smjetena u udomiteljsku obiteljvolonteri je redovito obilazeredovito suraujemo s CZSS-om</p> <p>2. sluajLJ.V.Brani par iz Zg-a, zbog bolesti supruga (modani udar) preselili u ruralno podruje van upanije (vikendica) zbog vie mjesta, mogunosti boravka u prirodi. Bolesniku se pogorala situacija, nepokretan, vie i ne izlazi van.Za pomo se prvo obraa ker MT FSR, a supruga CZKPS-uKer trai savjetodavnu pomo i podrku, to initi, da li roditelje smjestiti u dom za starije i nemone (oni oboje u otporu), na koji nain s njima razgovarati... kome se mama moe obratiti barem za podrku.Ker me telefonski kontaktira "kad je kritino", sve vie se ali i brine oko toga to je i mama iscrpljena. Sve tee skrbi o njemu.</p> <p>Nakon nekog vremena kontaktira i mama/suprugaali se na iscrpljenost, ne zna vie kako da mu pomognedolazi im sestra iz zdravstvene njege u kui svaki dan (osim vikendom) Ne moe mrdnut od njega niti potraiti pomo za sebe u obiteljskom centru ili nekom savjetovalitu. </p> <p>KRITINA TOKA:ruralno podruje, nema NVO koji bi ih posjetili, psiholoka podrka obiteljskog centra ne radi terenskiu meuvremenu zdravstveno stanje supruga se pogoralo - u Marofu jesupruga se takoer razboljela i mora hitno na daljnje pretrage, moli pomo sugerirano da preda papire za dom zbog ekanja i za svaki sluaj (otpor)Kontaktirana socijalna radnica u Marofu (Miljenka) i zamoljena da ga obie (supruzi i keri to puno znai)povratna info. nije dobra, odsutan, tuan, ne odgovara, kimne glavomsupruga saznaje da "ima tvorevinu" kroz razgovor doznajem da je Ca debelog crijeva zabrinuta je - boji se da e joj suprug zamjeriti jer mu je obeala da nee ostati u Marofu... raspituje se o papirologiji za dom i proceduri...Ker e me nazvati da joj to objasnimNaglaava da ker ne zna za dijagnozu".</p> <p>Miljenka javlja da je preminuo-trai kontakt od keri jer su poslali brzojav sinu ali se nitko jo nije javioMiljenka obavjetava ker: "Kako u sad to rei mami"mama je i dalje na pretragama, putena je iz bolnice na pogreb te se sutradan vratila opet u bolnicu, iekuje daljnji razvoj situacijekeri izraena suut, osjea se praznoKritina pitanja Je li u bolnici prepoznata kao palijativna (kao tugujui lan obitelji koji se sam suoava s tekom dijagnozom)Prua li joj itko podrku u bolnici (psiholog, socijalni radnik?)Ima li bolnica resurse i alate za takvo toTreba li ih imati?KRITINE TOKE IZ NEKIH DRUGIH SLUAJEVA:</p> <p>B.G. neizdavanje uputnice za sanitetski prijevoz za palijativne bolesnike koji su doma i idu na smjetaj u socijalnu ustanovu ne postoji jasna procedura, a postojei nain je dugotrajan i ovisi o mnogo okolnostiB.J. neizdavanje uputnice za sanitetski prijevoz od strane LOM koja tvrdi "mora prvo doi patronana sestra", a za pacijenticu koja je dugo bolovala od karcinoma koji je zahvatio vie organa te je bila nepokretna zbog bolova u nogama. Ila je na palijativno zraenje u nekoliko "setova" i u jednom od njih LOM nije htjela dati uputnicu. Volonterka se zbunjena vratila, a nakon uvjeravanja da se malo otrije postavi i bolje zaloi za korisnicu doktorica je dala uputnicu.u socijalnoj skrbi palijativni bolesnici nisu prepoznati kao posebna kategorija... manjak izvaninstitucionalnih usluga za one koji ne ele smjetaj u ustanovu (dnevni boravci puni, teko za izvesti terminalnim bolesnicima), </p> <p>nema tko biti s bolesnikom (pogotovo za samce i one koji ive samo s branim drugom, starijim i bolesnim)posebna tekoa terminalni + inzulin (ili neka druga potreba) - potreban netko tko e jednostavno biti tu za sve cijelo vrijeme - cijeli dan svaki dan (nadilazi kapacitet volontera)potreban netko tko e biti na raspolaganju bolesniku tokom noi (kako bi brani drug mogao odspavati i biti na raspolaganju danju); teko i zaposlenim lanovima obitelji (njegovatelj? obiteljski ili neki drugi kojega bi sufinancirala lokalna zajednica)</p> <p>komunikacija i suradnja LOM-a s ambulantama za bol (ili tko bi ve trebao s njima suraivati)- potrebna izrazita proaktivnost obitelji na tom podruju (procedura?) pogotovo kad bolest pone ubrzano napredovatikirurg: 3. stupanj dekubitusa - HZZO ne odobrava antidekubitalni madrac.</p> <p>Izvorni slajdovi: Olivera Tomas</p>