Neki primjeri pretrage podataka iz baze SDMSH

Download Neki primjeri pretrage podataka iz baze SDMSH

Post on 14-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Neki primjeri pretrage podataka iz baze SDMSH. Raspored lanstva po upanijskim drutvima. Baza podataka SDMSH. OSOBNI PODACI. 17. Imate li status Hrvatskog branitelja. 18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI). 19. Osnova statusa RVI (od 36 RVI). Baza podataka SDMSH. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Neki primjeri pretrage podataka iz baze SDMSHRaspored lanstva po upanijskim drutvima</p></li><li><p>2. Raspored lanova po upanijskim DrutvimaRB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak1Zagrebaka upanija61 (4,25%)2Krapinsko-Zagorska66 (4,59%)3Sisako-Moslavaka35 (2,44%)4Karlovaka35 (2,44%)5Varadinska45 (3,13%)6Koprivniko-Krievaka65 (4,53%)7Bjelovarsko-Bilogorska35 (2,44%)8Primorsko-Goranska186 (12,95%)9Liko-Senjska20 (1,39%)10Virovitiko-Podravska17 (1,18%)11Poeko-Slavonska28 (1,95%)12Brodsko-Posavska44 (3,06%)13Zadarska33 (2,30%)14Osjeko-Baranjska113 (7,87%)15ibensko-Kninska45 (3,13%)16Vukovarsko-Srijemska32 (2,23%)17Splitsko-Dalmatinska161 (11,21%)18Istarska92 (6,41%)19Dubrovako-Neretvanska33 (2,30%)20Meimurska34 (2,37%)22Grad Zagreb256 (17,83%)</p><p>Chart1</p><p>61</p><p>66</p><p>35</p><p>35</p><p>45</p><p>65</p><p>35</p><p>186</p><p>20</p><p>17</p><p>28</p><p>44</p><p>33</p><p>113</p><p>45</p><p>32</p><p>161</p><p>92</p><p>33</p><p>34</p><p>256</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(17,83%)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>upanijsko drutvo</p><p>Broj upanijskog drutva</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Osobni podaci</p><p>Zdrastveni podaci</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>OSOBNI PODACI</p><p>3. SPOL</p><p>Mukienski</p><p>4051031</p><p>(28,2%)(71,8 %)</p><p>10. Brani status</p><p>samacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbrananema odgovora</p><p>1909781311002611</p><p>(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>16. Radni odnos</p><p>zaposlenumirovljenikostalo</p><p>260958218</p><p>(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE</p><p>1061330</p><p>(7,4%)(92,6 %)</p><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) od 106 branitelja</p><p>DANE</p><p>3670</p><p>(34,0%)(66,0 %)</p><p>19. Osnova statusa RVI od 36 RVI</p><p>ranjavanjemultipla sklerozaneka druga bolest</p><p>71316</p><p>(19,4%)(36,1%)(44,5%)</p><p>405</p><p>1031</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>Brani status</p><p>Radni odnos</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>Status RVI od 106 branitelja</p><p>Osnova statusa RVI (od 36 branitelja)</p><p>ZDRASTVENO STANJE</p><p>4. Vaa pokretnost</p><p>nepokretan1127,8%</p><p>pokretan uz pomagala61943,1%</p><p>pokretan70549,1%</p><p>5. Potrebna Vam je pomo druge osobe</p><p>pri hranjenju18713,0%</p><p>pri odijevanju35925,0%</p><p>pri odravanju osobne higijene43930,6%</p><p>pri kretanju u stanu29020,2%</p><p>pri kretanju u prometu68147,4%</p><p>ostalo17111,9%</p><p>18. Da li provodite fizikalnu terapiju ambulantno?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>313104281</p><p>21,8%72,6%5,6%</p><p>19. Da li provodite fizikalnu terapiju u toplicama?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>87853226</p><p>61,1%37,1%1,8%</p><p>20. Koje toplice koristite? ( od 878 lanova)</p><p>Varadinske56364,1%</p><p>Stubike748,4%</p><p>Lipik12213,9%</p><p>Biokovka - Makarska576,5%</p><p>Kalos - Vela Luka394,5%</p><p>Ostale232,6%</p><p>21. Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>44496131</p><p>30,9%66,9%2,2%</p><p>22. Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>773141522</p><p>53,8%9,8%36,2%</p><p>Vaa pokretnost</p><p>Pomo druge osobe</p><p>Ambulantna fizikalna terapija</p><p>Fizikalna terapija u toplicama</p><p>Koje toplice koristite (od 878 lanova)</p><p>Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije</p></li><li><p>Baza podataka SDMSHOSOBNI PODACI</p></li><li><p>3. SPOLMukienski4051031(28,2%)(71,8 %)</p><p>Chart4</p><p>405</p><p>1031</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(17,83%)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>upanijsko drutvo</p><p>Broj upanijskog drutva</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Osobni podaci</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Zdrastveni podaci</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>OSOBNI PODACI</p><p>3. SPOL</p><p>Mukienski</p><p>4051031</p><p>(28,2%)(71,8 %)</p><p>10. Brani status</p><p>samacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbrananema odgovora</p><p>1909781311002611</p><p>(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>16. Radni odnos</p><p>zaposlenumirovljenikostalo</p><p>260958218</p><p>(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE</p><p>1061330</p><p>(7,4%)(92,6 %)</p><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) od 106 branitelja</p><p>DANE</p><p>3670</p><p>(34,0%)(66,0 %)</p><p>19. Osnova statusa RVI od 36 RVI</p><p>ranjavanjemultipla sklerozaneka druga bolest</p><p>71316</p><p>(19,4%)(36,1%)(44,5%)</p><p>0</p><p>0</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Brani status</p><p>260</p><p>958</p><p>218</p><p>Radni odnos</p><p>106</p><p>1330</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>36</p><p>70</p><p>Status RVI od 106 branitelja</p><p>7</p><p>13</p><p>16</p><p>Osnova statusa RVI (od 36 branitelja)</p><p>ZDRASTVENO STANJE</p><p>4. Vaa pokretnost</p><p>nepokretan1127,8%</p><p>pokretan uz pomagala61943,1%</p><p>pokretan70549,1%</p><p>5. Potrebna Vam je pomo druge osobe</p><p>pri hranjenju18713,0%</p><p>pri odijevanju35925,0%</p><p>pri odravanju osobne higijene43930,6%</p><p>pri kretanju u stanu29020,2%</p><p>pri kretanju u prometu68147,4%</p><p>ostalo17111,9%</p><p>18. Da li provodite fizikalnu terapiju ambulantno?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>313104281</p><p>21,8%72,6%5,6%</p><p>19. Da li provodite fizikalnu terapiju u toplicama?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>87853226</p><p>61,1%37,1%1,8%</p><p>20. Koje toplice koristite? ( od 878 lanova)</p><p>Varadinske56364,1%</p><p>Stubike748,4%</p><p>Lipik12213,9%</p><p>Biokovka - Makarska576,5%</p><p>Kalos - Vela Luka394,5%</p><p>Ostale232,6%</p><p>21. Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>44496131</p><p>30,9%66,9%2,2%</p><p>22. Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>773141522</p><p>53,8%9,8%36,2%</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Vaa pokretnost</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Pomo druge osobe</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Ambulantna fizikalna terapija</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Fizikalna terapija u toplicama</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Koje toplice koristite (od 878 lanova)</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije</p></li><li><p>10. Brani statussamacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbranaNema odgovora1909781311002611(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>Chart5</p><p>190</p><p>978</p><p>131</p><p>100</p><p>26</p><p>11</p><p>Brani status</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(17,83%)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>upanijsko drutvo</p><p>Broj upanijskog drutva</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Osobni podaci</p><p>Zdrastveni podaci</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>OSOBNI PODACI</p><p>3. SPOL</p><p>Mukienski</p><p>4051031</p><p>(28,2%)(71,8 %)</p><p>10. Brani status</p><p>samacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbrananema odgovora</p><p>1909781311002611</p><p>(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>16. Radni odnos</p><p>zaposlenumirovljenikostalo</p><p>260958218</p><p>(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE</p><p>1061330</p><p>(7,4%)(92,6 %)</p><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) od 106 branitelja</p><p>DANE</p><p>3670</p><p>(34,0%)(66,0 %)</p><p>19. Osnova statusa RVI od 36 RVI</p><p>ranjavanjemultipla sklerozaneka druga bolest</p><p>71316</p><p>(19,4%)(36,1%)(44,5%)</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>Brani status</p><p>260</p><p>958</p><p>218</p><p>Radni odnos</p><p>106</p><p>1330</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>36</p><p>70</p><p>Status RVI od 106 branitelja</p><p>7</p><p>13</p><p>16</p><p>Osnova statusa RVI (od 36 branitelja)</p><p>ZDRASTVENO STANJE</p><p>4. Vaa pokretnost</p><p>nepokretan1127,8%</p><p>pokretan uz pomagala61943,1%</p><p>pokretan70549,1%</p><p>5. Potrebna Vam je pomo druge osobe</p><p>pri hranjenju18713,0%</p><p>pri odijevanju35925,0%</p><p>pri odravanju osobne higijene43930,6%</p><p>pri kretanju u stanu29020,2%</p><p>pri kretanju u prometu68147,4%</p><p>ostalo17111,9%</p><p>18. Da li provodite fizikalnu terapiju ambulantno?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>313104281</p><p>21,8%72,6%5,6%</p><p>19. Da li provodite fizikalnu terapiju u toplicama?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>87853226</p><p>61,1%37,1%1,8%</p><p>20. Koje toplice koristite? ( od 878 lanova)</p><p>Varadinske56364,1%</p><p>Stubike748,4%</p><p>Lipik12213,9%</p><p>Biokovka - Makarska576,5%</p><p>Kalos - Vela Luka394,5%</p><p>Ostale232,6%</p><p>21. Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>44496131</p><p>30,9%66,9%2,2%</p><p>22. Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>773141522</p><p>53,8%9,8%36,2%</p><p>Vaa pokretnost</p><p>Pomo druge osobe</p><p>Ambulantna fizikalna terapija</p><p>Fizikalna terapija u toplicama</p><p>Koje toplice koristite (od 878 lanova)</p><p>Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije</p></li><li><p>16. Radni odnoszaposlenumirovljenikostalo260958218(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>Chart6</p><p>260</p><p>958</p><p>218</p><p>Radni odnos</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(17,83%)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>upanijsko drutvo</p><p>Broj upanijskog drutva</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Osobni podaci</p><p>Zdrastveni podaci</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>OSOBNI PODACI</p><p>3. SPOL</p><p>Mukienski</p><p>4051031</p><p>(28,2%)(71,8 %)</p><p>10. Brani status</p><p>samacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbrananema odgovora</p><p>1909781311002611</p><p>(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>16. Radni odnos</p><p>zaposlenumirovljenikostalo</p><p>260958218</p><p>(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE</p><p>1061330</p><p>(7,4%)(92,6 %)</p><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) od 106 branitelja</p><p>DANE</p><p>3670</p><p>(34,0%)(66,0 %)</p><p>19. Osnova statusa RVI od 36 RVI</p><p>ranjavanjemultipla sklerozaneka druga bolest</p><p>71316</p><p>(19,4%)(36,1%)(44,5%)</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>Brani status</p><p>Radni odnos</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>36</p><p>70</p><p>Status RVI od 106 branitelja</p><p>7</p><p>13</p><p>16</p><p>Osnova statusa RVI (od 36 branitelja)</p><p>ZDRASTVENO STANJE</p><p>4. Vaa pokretnost</p><p>nepokretan1127,8%</p><p>pokretan uz pomagala61943,1%</p><p>pokretan70549,1%</p><p>5. Potrebna Vam je pomo druge osobe</p><p>pri hranjenju18713,0%</p><p>pri odijevanju35925,0%</p><p>pri odravanju osobne higijene43930,6%</p><p>pri kretanju u stanu29020,2%</p><p>pri kretanju u prometu68147,4%</p><p>ostalo17111,9%</p><p>18. Da li provodite fizikalnu terapiju ambulantno?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>313104281</p><p>21,8%72,6%5,6%</p><p>19. Da li provodite fizikalnu terapiju u toplicama?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>87853226</p><p>61,1%37,1%1,8%</p><p>20. Koje toplice koristite? ( od 878 lanova)</p><p>Varadinske56364,1%</p><p>Stubike748,4%</p><p>Lipik12213,9%</p><p>Biokovka - Makarska576,5%</p><p>Kalos - Vela Luka394,5%</p><p>Ostale232,6%</p><p>21. Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>44496131</p><p>30,9%66,9%2,2%</p><p>22. Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>773141522</p><p>53,8%9,8%36,2%</p><p>Vaa pokretnost</p><p>Pomo druge osobe</p><p>Ambulantna fizikalna terapija</p><p>Fizikalna terapija u toplicama</p><p>Koje toplice koristite (od 878 lanova)</p><p>Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije</p></li><li><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE1061330(7,4%)(92,6 %)</p><p>Chart7</p><p>106</p><p>1330</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(17,83%)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>upanijsko drutvo</p><p>Broj upanijskog drutva</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>Osobni podaci</p><p>Zdrastveni podaci</p><p>Broj lanova drutva</p><p>Raspored lanstva po upanijskim drutvima</p><p>OSOBNI PODACI</p><p>3. SPOL</p><p>Mukienski</p><p>4051031</p><p>(28,2%)(71,8 %)</p><p>10. Brani status</p><p>samacoenjen/ udatarazveden-audovac-icavanbrananema odgovora</p><p>1909781311002611</p><p>(13,2%)(68,1%)(9,1%)(7,0%)(1,8%)(0,8%)</p><p>16. Radni odnos</p><p>zaposlenumirovljenikostalo</p><p>260958218</p><p>(18,1%)(66,7%)(15,2%)</p><p>17. Imate li status Hrvatskog branitelja</p><p>DANE</p><p>1061330</p><p>(7,4%)(92,6 %)</p><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) od 106 branitelja</p><p>DANE</p><p>3670</p><p>(34,0%)(66,0 %)</p><p>19. Osnova statusa RVI od 36 RVI</p><p>ranjavanjemultipla sklerozaneka druga bolest</p><p>71316</p><p>(19,4%)(36,1%)(44,5%)</p><p>Raspodjela po spolu</p><p>Brani status</p><p>Radni odnos</p><p>Status Hrvatskog branitelja</p><p>Status RVI od 106 branitelja</p><p>7</p><p>13</p><p>16</p><p>Osnova statusa RVI (od 36 branitelja)</p><p>ZDRASTVENO STANJE</p><p>4. Vaa pokretnost</p><p>nepokretan1127,8%</p><p>pokretan uz pomagala61943,1%</p><p>pokretan70549,1%</p><p>5. Potrebna Vam je pomo druge osobe</p><p>pri hranjenju18713,0%</p><p>pri odijevanju35925,0%</p><p>pri odravanju osobne higijene43930,6%</p><p>pri kretanju u stanu29020,2%</p><p>pri kretanju u prometu68147,4%</p><p>ostalo17111,9%</p><p>18. Da li provodite fizikalnu terapiju ambulantno?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>313104281</p><p>21,8%72,6%5,6%</p><p>19. Da li provodite fizikalnu terapiju u toplicama?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>87853226</p><p>61,1%37,1%1,8%</p><p>20. Koje toplice koristite? ( od 878 lanova)</p><p>Varadinske56364,1%</p><p>Stubike748,4%</p><p>Lipik12213,9%</p><p>Biokovka - Makarska576,5%</p><p>Kalos - Vela Luka394,5%</p><p>Ostale232,6%</p><p>21. Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>44496131</p><p>30,9%66,9%2,2%</p><p>22. Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije?</p><p>DANENEMA ODGOVORA</p><p>773141522</p><p>53,8%9,8%36,2%</p><p>Vaa pokretnost</p><p>Pomo druge osobe</p><p>Ambulantna fizikalna terapija</p><p>Fizikalna terapija u toplicama</p><p>Koje toplice koristite (od 878 lanova)</p><p>Koristite li usluge fizikalne terapije u kui?</p><p>Da li ste zadovoljni uslugama fizikalne terapije</p></li><li><p>18. Imate li status ratnog vojnog invalida (RVI) </p><p>DANE3670(34,0%)(66,0 %)</p><p>Chart8</p><p>36</p><p>70</p><p>Status RVI (od 106 branitelja)</p><p>Raspored po upanijama</p><p>2. Raspored lanova po upanijskim Drutvima</p><p>RB upNaziv upanijeBroj lanovaPostotak</p><p>1Zagrebaka upanija61(4,25%)</p><p>2Krapinsko-Zagorska66(4,59%)</p><p>3Sisako-Moslavaka35(2,44%)</p><p>4Karlovaka35(2,44%)</p><p>5Varadinska45(3,13%)</p><p>6Koprivniko-Krievaka65(4,53%)</p><p>7Bjelovarsko-Bilogorska35(2,44%)</p><p>8Primorsko-Goranska186(12,95%)</p><p>9Liko-Senjska20(1,39%)</p><p>10Virovitiko-Podravska17(1,18%)</p><p>11Poeko-Slavonska28(1,95%)</p><p>12Brodsko-Posavska44(3,06%)</p><p>13Zadarska33(2,30%)</p><p>14Osjeko-Baranjska113(7,87%)</p><p>15ibensko-Kninska45(3,13%)</p><p>16Vukovarsko-Srijemska32(2,23%)</p><p>17Splitsko-Dalmatinska161(11,21%)</p><p>18Istarska92(6,41%)</p><p>19Dubrovako-Neretvanska33(2,30%)</p><p>20Meimurska34(2,37%)</p><p>22Grad Zagreb256(1